Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Familie og børn i en opbrudstid Folkeuniversitetet November-december 2008 Per Schultz Jørgensen.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Familie og børn i en opbrudstid Folkeuniversitetet November-december 2008 Per Schultz Jørgensen."— Præsentationens transcript:

1 Familie og børn i en opbrudstid Folkeuniversitetet November-december 2008 Per Schultz Jørgensen

2 Forelæsning 2 Den moderne familie  Hvordan har familien ændret sig?  Hvor ligger stabiliteten?  Hvordan udvikler familien sig i fremtiden?

3 Forelæsning 2 Den nye situation omkring familien  Mødre på arbejdsmarkedet  Børn i dagpasning  Materiel velstand  Tidspres, aftaler og forhandling  Sårbarhed i dagligdagen  Skilsmisser og nydannede familier

4 Forelæsning 2 Forældrene arbejder - meget  ”Antallet af børn i familier, hvor forældrene arbejder heltid, er steget fra 48 pct. i 1980 til 80 pct. i 1998”  ”… antallet af børn, hvor mindst en af forældrene er på deltid er faldet fra 32 pct. i 1980 til 8 pct. i 1998” (Danmarks Statistik, 2000)

5 Forelæsning 2 Par hvor begge arbejder

6 Forelæsning 2 Konflikter arb.-familie

7 Forelæsning 2 Den symmetriske familie  Ligestilling  Opgaver aftales og fordeles  Alt kan diskuteres og forhandles – også med børn  Børn er afhængige af daginstitutioner  Familien er åben  - og baseret på parforhold

8 Forelæsning 2 Hvorfor denne ændring af familien?  Samfundsmæssige forhold  Teknologi og kultur  Menneskeopfattelse  en form for tilpasning til en ny verden  Opbrudssamfundet  Individualisering  Nye kompetencer  Risiko

9 Forelæsning 2 Opbrudssamfundet  Stigende kompetencekrav  Individualisering  Svagere social kontrol  Svækkede fællesnormer  Udtyndede netværk  marginalisering

10 Forelæsning 2 Den moderne kultur  Accelererende  Rastløs og hvileløs  Tid og sted er ophævet  ”Du er altid på”  En kompleks verden  i ustandselig bevægelse  …hvor du har for for lidt tid

11 Forelæsning 2 Finn Skårderud: Uro. En rejse i det moderne selv (1999)  ”vi er grænseløse og nyder mulighederne”.  ”vi er grænseløse og lider under det”.

12 Forelæsning 2 Erik Aalbæk Jensen  Magtens folk  Herrens mark

13 Forelæsning 2 Magtens folk  Aalbæk Jensen: ”Vi får aldrig mere de tabte dyder tilbage… fra nu af skal vi leve i det normløse samfund, vi skal ikke alene leve i det, vi skal udfolde os i det og eksistere i det…” (interview i Politiken)

14 Forelæsning 2 Den moderne familie  Aftalefamilien  Forbrugsfamilien  Netværksfamilien  Den individualiserede familie  Vægt på organisering med værdierne:  Følelser og intimitet  Lighed,ligestilling og demokrati  Selvstændighed og ansvar

15 Forelæsning 2 En særlig nordisk familie?  Til forskel fra en kontinentaleuropæisk familie – og en angelsaksisk familie  Småbørnsmødrenes høje erhvervsandel  Den store daginstitutionsdækning  Høj skilsmissefrekvens  Fædrene på banen  Forhandlingsopdragelsen

16 Forelæsning 2 Parforholdet  Ægteskabet  Formelt arrangement, vægt på varighed og forpligtelse  Parforholdet  Uformelt arrangement, vægt på intensitet og kærlighed  Den romantiske kærlighed som ideal

17 Forelæsning 2 Forældre-territorier  Fra ejerskab til partnerskab  Forhandling og aftaler  ligestilling ..der er noget jeg har glemt”  Newson & Newson undersøgelsen fra Nottingham fra 1965

18 Forelæsning 2 Husholdningsarbejde 2001 timer pr. uge

19 Forelæsning 2 Omsorg forældre 2001 minutter på en gennemsnitlig dag

20 Forelæsning 2 Mod en ny kvinderolle?  ” Flere og flere kvinder er kravlet op i styrehuset. De bestemmer, hvor møblerne skal stå, styrer samtaleemnerne, bestemmer hvor rent der skal være i huset og hvornår, der skal dyrkes sex. Men inderst inde drømmer kvinder om at slippe kontrollen og lade manden bestemme retningen. Ikke hele vejen igennem, men engang imellem. De drømmer om at blive forført. Men hvem gider forføre en harpe, der allerede styrer hele molevitten?”  Joan Ørting, sexolog, Frederiksborg Amts Avis, 15. November 2008

21 Forelæsning 2 Mod nye forældreroller  En mere afbalanceret fordeling af opgaverne mht.  husarbejde  Børneomsorg  Faderen får en ny rolle – og ny betydning: han bliver aktiv i forældreskabet

22 Forelæsning 2 Mod en ny far-rolle  En aktiv og bevidst far  Der er sig sine rettigheder bevidst  En mere rummelig far  Der vil fastholde sit job  Men også indgå i et fælles forældreskab  Med opgaver og forpligtelser  - og forældrekompetencer

23 Forelæsning 2 Skilsmisser i den senmoderne familie  Omkring hver tredje vil opleve et brud i familien inden 18. års alderen  De fleste klarer det –  men afhængigt af hvordan de voksne går fra hinanden.  ”Bevare forældreskabet – selvom man opgiver ægteskabet” (Öberg)

24 Forelæsning 2 ”… men de taler stadig sammen”  ”hvis jeg var gået med, var de så gået fra hinanden?”  ”min mor vil gerne have, at jeg respekterer ham som min far, og det gør jeg nogenlunde..”  ”skilsmisser er meget hårde for nogle børn, men for mig betyder det bare, at jeg skal være to steder”

25 Forelæsning 2 Den nydannede familie  Fra kernefamilie til fler-kernefamilie  Nye relationer: parforhold, brudt parforhold, samværsrelation, forældreskab  Stedforældre, egne børn, særbørn, fællesbørn  Samværet som stigende problem

26 Forelæsning 2 Familieopfattelsen blandt børn i nydannede familier  Blodsbånds-familierne: 28 pct.  Dobbelt-op-familierne: 45 pct.  Erstatnings-familierne: 24 pct.  Hverken-eller-familier: 4 pct.  Mai Heide Ottosen (1997): Børn i sammenbragte familier. Socialforskningsinstituttet

27 Forelæsning 2 Familien og opdragelsen  Uddelegeret  Mindre strenge forældre  Baseret på aftaler  Pligterne i familien  Opdragelsesværdierne er anderledes  Opdragelse versus inddragelse

28 Forelæsning 2 Familien i fremtiden?  Kvinderne på arbejdsmarkedet – med uddannelse bag sig  Mænd og fædre tager mere del i ansvaret i familien  En åben barndom med institutioner  Mere ansvarlighed i opdragelsen  Skilsmisserne


Download ppt "Familie og børn i en opbrudstid Folkeuniversitetet November-december 2008 Per Schultz Jørgensen."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google