Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Samtalen Fokus på handleplan og delmål. Indhold Indledning Nysgerrighed Positionering Styrkelse af motivation Gennem samtalen Som mål Arbejde med tro.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Samtalen Fokus på handleplan og delmål. Indhold Indledning Nysgerrighed Positionering Styrkelse af motivation Gennem samtalen Som mål Arbejde med tro."— Præsentationens transcript:

1 Samtalen Fokus på handleplan og delmål

2 Indhold Indledning Nysgerrighed Positionering Styrkelse af motivation Gennem samtalen Som mål Arbejde med tro og motivation i handleplanen Netværk Grafisk plan

3 Viften: undersøgelse af værdier og ressourcer Formål: huske at spørge ind til forskellige områder i den unges liv:

4 Hvad motiverer på uddannelsen? Viden Mestring Involvering Præstation Relation

5 Positionering: Domæner produktion Univers Regler Normer Vaner Vi plejer….. Vi har aftalt…. personlige Meninger Holdninger Værdier Jeg synes…. Det er min erfaring at… refleksionen Multivers Muligheder Tanker Ønsker drømme Jeg drømmer om…. Min vision er………

6 Handling Handling/mening Mening: værdi, intention, ønsker og færdigheder BetydningIdentitet

7 Tal sammen Hvilke domæner inviterer samtalen om uddannelsesplaner og delmål ind i? Hvilke domæner oplever i at de unge taler ud fra, når de taler om uddannelse?

8 Motivation for uddannelse

9 Grundprincipper i motivationssamtalen Grundlæggende tilgang i motivationssamtalen Modsat tilgang til rådgivning Samarbejde: Rådgivning indebærer et partnerskab, der respekterer den unges ekspertise og perspektiver. Rådgiveren skal fremme og ikke fremtvinge forandringer. Konfrontation: Rådgiveren skal skabe erkendelse og accept af realiteterne hos den unge, hvilket den unge ikke kan se eller ønsker at erkende. Fremkaldelse: Ressourcer og motivation for forandring findes hos den unge selv. Rådgiveren fremmer motivation ved at trække på den unges opfattelser, mål og værdier. Undervisning: Den unge mangler viden/færdigheder/indsigt, som er nødvendige for forandring. Rådgiveren bibringer den unge viden/færdigheder/indsigt. Autonomi: Rådgiveren bekræfter den unges ret og evne til at vælge selv og støtter på et oplyst grundlæg. Autoritet: Rådgiveren kommer med råd og løsningsforslag.

10 Motivationens to grundbestanddele Værdien af forandringen Hvor vigtigt er det her for eleven? Troen på egne evner Hvor meget tror eleven på, at han/hun kan gennemføre forandringen? Pointe Jo vigtigere man mener, en forandring er – og jo mere man tror på, at man kan gennemføre forandringen – jo mere motiveret er man

11 Ambivalens At være 100% afklaret omkring noget af betydning er mere undtagelsen end reglen Ambivalens er ikke udtryk for manglende motivation Ambivalens betyder, at man er motiveret i forskellige/ uforenelige retninger De fleste mennesker er ambivalente omkring foran- dringsprocesser

12 Hvorfor fokus på ambivalens? Ambivalens skal tydeliggøres for at nå erkendelse af, hvad man vil Den unge vil ofte reagere på ambivalensen således, at han/hun vil tage den modsatte position i forhold til lærerens For at undgå dette bør læreren Udtrykke empati Gå med modstanden Understøtte den unges håb og tro på sin mestringsevne Tydeliggøre diskrepans Diskrepans er uoverensstemmelse mellem status quo og den situation, den unge ønsker at nå.

13 Støtte/hjælp i forbindelse med ambivalens Ikke overtale til den ene retning, men give lyd til begge sider i den unges ambivalens Hjælpe med at undersøge, hvilke af de to sider, der er mest i overensstemmelse med personens værdier og ønsker for fremtiden Hjælpe med at opdage diskrepans mellem nuværende adfærd og personens ønsker og værdier

14 At måle og arbejde med værdien På en skala fra 1-10, hvor vigtigt er det her for dig? 1 10

15 At måle og arbejde med troen På en skala fra 1-10, hvor meget tror du på, at du kan gennemføre denne forandring? 1 10

16 Redskab til at arbejde med ambivalens Fordele ved at fortsætte med nuværende adfærd Ulemper ved at fortsætte med nuværende adfærd Fordele ved at ændre adfærdUlemper ved at ændre adfærd

17 Styrkelse af vigtigheden Nævn 10 ting, du kan få ud af forandringen: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10)

18 Øvelse: Styrk vigtigheden Tænk på en forandring, du kunne tænke dig at gennemføre i din egen praksis. Skriv så mange ting ned, du kan få ud af forandringen. Fremlæg for hinanden to og to.

19 Arbejde med at styrke troen

20 SSP AKT Netværkskortet; fokus på ressourcer – styrke troen Kalle Moster Søskende Forældre Lærer Klasse- kammerater Venner Karate- lærer Refleksion: Hvad nu hvis.. Prøv at forestille dig at …. Udredning Hvem ved at du… Hvor bor du nu? Hvad laver du i din fritid Undersøgelse Hvad siger din mor til at… Hvad siger din kæreste til at dine venner….. Hvordan reagerede klassen da…

21 Ønske om forandring Mål Hvem kan hjælpe?

22 Blive glad for at være i klassen Gennemføre uddannelsen Lave aftale om at arbejde sammen/følges om morgenen Lave aftale om morgenen Camilla Lærer Mor og far Alma God at tale med, fælles interesser Hjælper mig, kan huske mig på, hvad jeg skal. Vækker mig om morgenen, hjælper med at huske Spørge hvordan det går Gør resultater synlige

23 Afrunding Hvad er I blevet bekræftet I at forsætte med eller gøre mere af? Hvad er I blevet opmærksomme på?

24 Tak for i dag


Download ppt "Samtalen Fokus på handleplan og delmål. Indhold Indledning Nysgerrighed Positionering Styrkelse af motivation Gennem samtalen Som mål Arbejde med tro."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google