Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

1 PV3: P0-erfaringsopsamling og P0-procesanalyse Kursusholder: Mette Mosgaard.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "1 PV3: P0-erfaringsopsamling og P0-procesanalyse Kursusholder: Mette Mosgaard."— Præsentationens transcript:

1 1 PV3: P0-erfaringsopsamling og P0-procesanalyse Kursusholder: Mette Mosgaard

2 2 mm 2: P0-erfaringsopsamling og P0-procesanalysen Læringsmål: Efter dette mm skulle du gerne have nogle ’Gode råd’ til P1-perioden, givet af og til dig selv og dine kammerater have forstået –hvad en procesanalyse er, –hvorfor du skal skrive en sådan og –hvordan en god procesanalyse skrives

3 3 Mm 4: P0-erfaringsopsamling og P0-procesanalysen Program 8.15 Forelæsning om P0-procesanalysen 8.30 Oplæg til tværgruppearbejde 8.45 – 10.00 Tværgruppearbejde 10.00 – 10.30 Poster præsentation på ”B200” gangen 10.30 P0-procesanalyser påbegyndes

4 4 Forelæsning om P0- procesanalysen 1. HVAD er en procesanalyse? 2. HVORFOR skal I skrive en procesanalyse? 3. HVORDAN skal I skrive en procesanalyse?

5 5 HVAD er en procesanalyse? En procesanalyse består af: –en beskrivelse –en analyse og –en vurdering af jeres projektarbejdsproces. P0-procesanalysen beskæftiger sig med fem områder: –Projektplanlægning –Gruppesamarbejde –Samarbejde med vejleder –Problemformuleringer –Rapportstruktur

6 6 HVORFOR skal I skrive en procesanalyse? - 1 For at forbedre jeres kompetencer vedr. projektplanlægning, samarbejde og projektstrukturering For at skrive procesanalysen bliver I nødt til at tænke over, hvad I gjorde i P0, hvordan det gik og hvorfor det gik som det gik.

7 7 HVORFOR skal I skrive en procesanalyse? - 2 I lærer med andre ord af jeres erfaringer og bliver dermed bedre til at håndtere det problemorienterede og projektorganiserede gruppearbejde og problemorienterede projektforløb

8 8 HVORDAN skal I skrive P0- procesanalysen? 1. Lav beskrivende runder om områderne: projektplanlægning, gruppesamarbejde, samarbejde med vejleder, problemformuleringer og rapportstruktur. 2. Lav vurderende og analyserende runder med udgangspunkt i spørgsmålene: HVAD er gået godt?… og HVORFOR?HVAD er gået godt?… og HVORFOR? HVAD er gået skidt?… og HVORFOR?HVAD er gået skidt?… og HVORFOR?

9 9 HVORDAN skal I skrive P0- procesanalysen? (fortsat) 4.Giv ’Gode råd’ til studerende og til vejledere mhp. forbedringer i P1- projektet. Brug *start, stop, fortsæt*- modellen: Det vil vi/det bør vejlederen begynde at gøre (start) Det vil vi/det bør vejlederen begynde at gøre (start) Det vil vi/det bør vejlederen ikke gøre mere (stop) Det vil vi/det bør vejlederen ikke gøre mere (stop) Det vil vi/det bør vejlederen fortsætte med at gøre (fortsæt) Det vil vi/det bør vejlederen fortsætte med at gøre (fortsæt)

10 10 Et par tips om procesanalyser Det er en god idé at starte med en individuel skriverunde, hvor hver studerende skriver hans/hendes personlige ‘procesanalyse’, inden I begynder at diskutere i gruppen !! Det er en god idé at starte med en individuel skriverunde, hvor hver studerende skriver hans/hendes personlige ‘procesanalyse’, inden I begynder at diskutere i gruppen !! Tag eet område ad gangen og gør det færdigt inden I går i gang med det næste. Det kan sommetider være svært at skelne klart mellem områderne, men prøv at se på den vejledning, som ligger på kursushjemmesiden. Tag eet område ad gangen og gør det færdigt inden I går i gang med det næste. Det kan sommetider være svært at skelne klart mellem områderne, men prøv at se på den vejledning, som ligger på kursushjemmesiden.

11 11 Et par tips om procesanalyser Vent med at analysere og vurdere jeres erfaringer til efter I er færdige med beskrivelsen. Vent med at analysere og vurdere jeres erfaringer til efter I er færdige med beskrivelsen. Hvis I er uenige så skriv de modstridende opfattelser i stedet for at bruge meget tid på at blive enige. Hvis I er uenige så skriv de modstridende opfattelser i stedet for at bruge meget tid på at blive enige.

12 12 Et par tips om procesanalyser De ‘Gode råd’ til P1 skal være konkrete og operationelle, ikke kun pæne uforpligtende ‘nytårsforsæt’! De ‘Gode råd’ til P1 skal være konkrete og operationelle, ikke kun pæne uforpligtende ‘nytårsforsæt’! P0-procesanalysen bør maksimalt fylde 5 sider, excl. bilag. Relevante bilag er for eksempel: Tidsplaner, samarbejdsaftaler, indholdsfortegnelser etc. P0-procesanalysen bør maksimalt fylde 5 sider, excl. bilag. Relevante bilag er for eksempel: Tidsplaner, samarbejdsaftaler, indholdsfortegnelser etc. P0-procesanalysen afleveres til jeres studiesekretær senest tirsdag den 27. september, kl. 12:00. P0-procesanalysen afleveres til jeres studiesekretær senest tirsdag den 27. september, kl. 12:00.

13 13 Nogle spørgsmål til P0- procesanalysen??

14 14 Oplæg til tværgruppearbejde - 1 1. Start med en præsentationsrunde: Navn, faggruppe, P0-projekt emne 2. Lav beskrivende runder om områderne: projektplanlægning, gruppesamarbejde, samarbejde med vejleder, problemformuleringer og rapportstruktur 3. Lav vurderende og analyserende runder med udgangspunkt i spørgsmålene: HVAD er gået godt?… og HVORFOR?HVAD er gået godt?… og HVORFOR? HVAD er gået skidt?… og HVORFOR?HVAD er gået skidt?… og HVORFOR?

15 15 Oplæg til tværgruppearbejde - 2 4.Giv ’Gode råd’ til studerende og til vejledere mhp. forbedringer i P1-projektet. Brug *start, stop, fortsæt*-modellen: Det vil vi/det bør vejlederen begynde at gøreDet vil vi/det bør vejlederen begynde at gøre Det vil vi/det bør vejlederen ikke gøre mereDet vil vi/det bør vejlederen ikke gøre mere Det vil vi/det bør vejlederen fortsætte med at gøre (evt. bedre)Det vil vi/det bør vejlederen fortsætte med at gøre (evt. bedre) Gør eet område færdigt ad gangen, fra beskrivelse over vurdering og analyse til ’Gode råd’

16 16 Oplæg til tværgruppearbejde - 3 5.De ’Gode råd’ fra jeres tværgruppearbejde skriver i på én eller to posters, som I hænger op på ”B200” gangen klokken 10.30. Derefter er der poster præsentation i 30 minutter. 6.I bør selvfølgelig også tage afsæt i de ’Gode råd’ i skrivning af jeres P0-procesanalyser 7.Endvidere sender I de ’Gode råd’ til mig i en e-mail, (mette@plan.aau.dk) og jeg vil så kategorisere dem og lægge dem på kursushjemmesiden, til brug når I skal skrive samarbejdsaftale og lave projektplaner i P1.

17 17 Nogle spørgsmål til tværgruppearbejdet??

18 18 Tværgruppearbejdet slutter kl. 10:00 Posterpræsentationen begynder kl. 10.00 på “B200” gangen, og slutter kl. 10.30. Lad én af gangen stå ved jeres egen poster - og gå rundt og se hinandens “gode råd” Procesanalyseskrivning: 11.30 - ? i egne grupper Jeg er på kontor A223 til spørgsmål indtil kl 12 (mindst)

19 19 Efter denne kursusgang forventer jeg at følgende er i jeres portfolio Liste med ”gode råd til P1” fra tværgruppesamarbejde, og noter om hvordan andre gruppers arbejdsproces adskiller sig fra jeres egen. P0 procesanalysen (skal også afleveres)

20 20 … og nu: Go’ fornøjelse med jeres tværgruppesamarbejde og P0-procesanalyseskrivning


Download ppt "1 PV3: P0-erfaringsopsamling og P0-procesanalyse Kursusholder: Mette Mosgaard."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google