Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Kulturforandringer i Børn og Unge Kulturforandring i hele Børn og Unge Hvad går det ud på? Kulturforandring i Område Skanderborgvej og Viby lokaldistrikt.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Kulturforandringer i Børn og Unge Kulturforandring i hele Børn og Unge Hvad går det ud på? Kulturforandring i Område Skanderborgvej og Viby lokaldistrikt."— Præsentationens transcript:

1 Kulturforandringer i Børn og Unge Kulturforandring i hele Børn og Unge Hvad går det ud på? Kulturforandring i Område Skanderborgvej og Viby lokaldistrikt Hvad betyder det for Viby Dagtilbud?

2 Alle børn og unge, der vokser op i Aarhus, skal have mulighed for at realisere deres personlige, sociale og faglige potentiale. Med andre ord skal alle børn og unge være glade, sunde og have selvværd. De skal opleve og bruge medborgerskab, deltage i og inkludere hinanden i fællesskaber. Og de skal udvikle sig til personligt robuste, livsduelige og kreative børn og unge, der bliver så dygtige, som de kan, og som med globalt udsyn og lokal indsigt er rustede til at møde fremtidens udfordringer. Visionen…

3 Forandringer Nye faglige strategier på baggrund af… Kvalitetsrapporten viser: At det går godt MEN vi lykkes stadig ikke med ALLE børn og unge: Vi mangler stadig er 10 – 15%: nogle lærer ikke så meget som de kan nogle får ikke de bedste vilkår nogle får ikke i gang med en uddannelse nogle … OG vi lykkes ikke godt nok med at bryde den sociale arv

4 VISION MENTAL MODEL SYSTEMER / STRUKTURER ADFÆRDSMØNSTRE / STRATEGIER HANDLE- PLAN (LUP) HAND- LINGER OPFØLG- NING (KVR) TILPAS- NING (SAMTALE) Fra vision til handling – for at nå målene … Inspireret af ’double loop learning’ Hvad er mentale modeller?

5 SAMSKABELSE – FORÆLDRE SOM RESSOURCE = MENTAL MODEL TIDLIG OG FORE- BYGGENDE INDSATS LEDEREN SOM ROLLEMODEL KOLLEKTIV FORPLIGTELSE, INDIVIDUELT ANSVAR VIDENBASERET / DATAINFORMERET RESPEKT FOR FAGLIGHED OG BRUG AF EVIDENS PROGRESSION FOR BØRN OG VOKSNE STRÆBE EFTER DET EXCELLENTE 0-18 ÅR HELHEDSSYN KOGNITIVE OG IKKE- KOGNITIVE KOMPETENCER - ISÆR ROBUSTHED, VEDHOLDENHED, MOTIVATION, … SOCIAL KAPITAL

6 Nye faglige strategier på baggrund af… Samskabelse - forældre som ressource Videnbaseret ledelse og praksis Tidlige og forebyggende indsatser Helhedssyn – med stærkt fokus på de ikke-kognitive kompetencer Og hvordan er vi så nået frem til de strategier? Hvad er det for en viden, der går at det er den vej vi går? Vi skal gøre noget andet end det vi plejer, og inddrage den forskningsmæssige viden om hvad der virker:

7 Hvad er det vi skal nu?? Afsæt i vores lokale kontekst: Tilsyns- og udviklingspunkter fra kvalitetssamtalen Forældretilfredshedsundersøgelsen Vores lokale udfordringer og De mentale modeller, hvoraf vi i bestyrelsen skal fokusere på: Børne- og Ungepolitikken Tidlige og forebyggende indsatser Hvad er Tidlige indsatser? - og hvorfor er det i fokus?

8 Hvorfor investere i tidlig indsats? Forventet afkast på investering i human kapital over tid Kilde: Heckman 2008

9 - 9 mdr. 18 år 0 år 6 år Handling: Investeringsprojekter - generelle forebyggende indsatser Børns tidlige sprog Robusthed / vedholdenhed 0-18 år Børns tidlige motorik Styrket forældrevejledning 0-18 år Beskyttende Faktorer … Risiko- Faktorer …

10 - 9 mdr. 18 år 0 år 6 år Beskyttende Faktorer … Risiko- Faktorer … Handling: Investeringsprojekter – mere specifikke tidlige indsatser Konsultativt Forum 0-2 år Familiegrupper i dagtilbud Socialfaglige medarbejdere

11 - 9 mdr. 18 år 0 år 6 år Beskyttende Faktorer … Risiko- Faktorer … Investeringsprojekter – mere specifikke tidlige indsatser Konsultativt Forum 0-2 år Familiegrupper i dagtilbud Socialfaglige medarbejdere Konsultativt Forum 0-2 år: Omlægning af tilbuddet ’Konsultativt Forum’, så indsatsen intensiveres i forhold til børn i 0-2-årsalderen Fokus på tidligere opsporing, samt motivering og aktivering af voksenressourcerne omkring barnet Familiegrupper i dagtilbud: Etablering af i alt seks familiegrupper - to familiegrupper i hvert af de tre områder Syd, Vest og Nord (én for de yngre og én for de ældre børn) Ugentlige møder i familiegruppen – afsæt i Marlborough og systemisk tænkning Samarbejde – forældre, dagtilbud og familiegruppemedarbejdere Socialfaglige medarbejdere: 3-årigt forsøg med socialfaglige medarbejdere i 6 lokaldistrikter Afsæt i ’Signs of Safety’ Stærkt fokus på forældrevejledning ift. socialt udsatte børn og unge

12 Og hvad er det så vi skal drøfte nu? Hvordan kan give mening at arbejde med elementer fra tidlig indsats i relation til vores lokale kontekst: Forældretilfredshedsundersøgelsen Vores lokale udfordringer Tilsyns- og udviklingspunkter fra kvalitetssamtalen Udviklingspunkter 1. Tidlig indsats: Der vælges tema i foråret 2016 2. Kommunikations- og forventningsafstemning med henblik på at øge den generelle forældretilfredshed. Tilsynspunkt Der skal ske en forbedring af det psykiske arbejdsmiljø på Moltkesvej og en reduktion af sygefraværet. Der er lavet og igangsat en handleplan, som der følges systematisk op på.


Download ppt "Kulturforandringer i Børn og Unge Kulturforandring i hele Børn og Unge Hvad går det ud på? Kulturforandring i Område Skanderborgvej og Viby lokaldistrikt."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google