Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Aarhus Kommune Miljø & Teknik Vitas arkitekter Aps Halmstadsgade 6 8200 Aarhus N. Gruppe: 10 Kopi til: Stadsarkitektens kontor v/Ib Hilmer 7. Marts 2014.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Aarhus Kommune Miljø & Teknik Vitas arkitekter Aps Halmstadsgade 6 8200 Aarhus N. Gruppe: 10 Kopi til: Stadsarkitektens kontor v/Ib Hilmer 7. Marts 2014."— Præsentationens transcript:

1 Aarhus Kommune Miljø & Teknik Vitas arkitekter Aps Halmstadsgade 6 8200 Aarhus N. Gruppe: 10 Kopi til: Stadsarkitektens kontor v/Ib Hilmer 7. Marts 2014 Byggetilladelse Ejendommens matr. Nr. 11af 8380 Trige Adresse: Høgemosevænget 30 Vedrørende: Multihal i Trige Tilladelse til udførelse af arbejdet meddeles på flg. Vilkår: 1.At gældende bygningslovgivning og dertil knyttede love og bestemmelser overholdes. 3. At alene bygherren har ansvaret for, at byggeriet ikke er i strid med eventuelle servitutter 2. At de i principgodkendelse af 7. Marts 2014 stillede vilkår efterkommes, se anmærkninger Kap. 2 bebyggelsesregulerende bestemmelser 1.0 Beliggenhedsplan 1.1 Koter Mangler koter på beliggenhedsplanen 1.2 Veje og tilkørselsforhold til grunden Skal være tydeligere på tegningen 1.3 Brand Der skal være en vendeplads på brandvej omkring bygningen 1.4 Bygningens omgivelser mangler cykelparkering

2 Aarhus Kommune Miljø & Teknik Kap. 3 bygningens indretning 1.0 - Stueplan 1.1 Handicap toilet st. halbygning Dør på handicap wc vender forkert (mangler målsætning på tegningerne) (Kig på jeres døre) 2.0 - 1. sal 2.1 Handicap toilet 1. sal Halbygningen Dør til handicap toilet vender forkert. (Kig på jeres døre) (mangler målsætning på tegningerne) Anmærkninger fortsat: Kap. 5 Brandforhold 1.0 – Stueplan 1.1 Teknikum ved cafe Pumpe mangler på døren til teknikrum 1.2 Hvilken anvendelses katogori har rummene?? 2.0 1. Sal 2.1 Teknikrum Pumpe mangler på dør til teknikrum 2.2 Branddokumentation Generel branddokumentation mangler på hele 1. Sal plan.

3 Facader: (ønsker mere præcision) - Koter på højde mangler - målsætning savens Situationsplan: - Koter mangler Aarhus Kommune Miljø & Teknik Kontrolleret af gruppe 9. 13BK1B d. 07-03-2014 kl. 12:00


Download ppt "Aarhus Kommune Miljø & Teknik Vitas arkitekter Aps Halmstadsgade 6 8200 Aarhus N. Gruppe: 10 Kopi til: Stadsarkitektens kontor v/Ib Hilmer 7. Marts 2014."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google