Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Netværksmøde 18. marts Vibeke Gadegaard

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Netværksmøde 18. marts Vibeke Gadegaard"— Præsentationens transcript:

1 Netværksmøde 18. marts 2010 - Vibeke Gadegaard
Udfordringer i forhold til ordblinde i uddannelse – ikke mindst AVU-kursister på VUC Forskelsbehandling – ingen SPS-ordning til AVU-kursister UVM leverer ingen digitale prøver til AVU (modsat leveres det i folkeskolen, erhvervsuddannelser, på HF mv.) Ingen særlig økonomisk støtte til uddannelsesforløb eller tilbud, der er målrettet ordblinde i form af lavere klassekvotient og lign. (fx Veje Videre ”9.kl.” for ordblinde) Ordblindeundervisning er ikke SU-berettiget (23 lek. + ordblindeundervisning) Manglende viden hos ansvarlige om dispensationsregler og lovgivning Manglende kompensation ved prøverne. Netværksmøde 18. marts Vibeke Gadegaard

2 Vedr. dispensationer og digitalisering af prøver
”Bekendtgørelse om prøver og eksamen i de almene og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser” (Eksamensbekendtgørelsen), kap. 5, §17 § 17. Institutionen tilbyder særlige prøvevilkår til eksaminander med psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse eller med andre specifikke vanskeligheder, når dette er nødvendigt for at ligestille disse eksaminander med andre i prøvesituationen. Det er en forudsætning, at der med tilbuddet ikke sker en ændring af prøvens niveau. ”Bekendtgørelse af lov om ophavsret” § 17 § 17. Det er tilladt at gengive og sprede eksemplarer af udgivne værker, når gengivelsen og de spredte eksemplarer er særligt bestemt til brug for blinde, svagtseende, døve og talelidende samt personer i øvrigt, der på grund af handicap er ude af stand til at læse trykt tekst. Bestemmelsen i 1. pkt. finder ikke anvendelse på gengivelse eller eksemplarspredning, der sker i erhvervsøjemed. Det er lederen/forstanderen, der bevilger dispensation til den ordblinde Netværksmøde 18. marts Vibeke Gadegaard

3 Hvordan skal reglerne fortolkes – hvilke muligheder?
Husk at de almindelige regler i prøvebekendtgørelse gælder ”almindelige ” kursister. For de ordblinde gælder derimod, at de kan: Få forlænget tid til prøven (normalt % mere afhængig af prøvens art og længde) Få oplæst tekster af fx en lærer Trække tekst på forhånd, så den kan digitaliseres inden prøven (kursisten ser naturligvis ikke teksten). Benytte hjælpemidler, fx brug af scannerpen, oplæsning vha. oplæsningsprogram, benytte skrivestøtten, benytte digitale ordbøger osv. Netværksmøde 18. marts Vibeke Gadegaard

4 Netværksmøde 18. marts 2010 - Vibeke Gadegaard
Afvikling af prøven Hvis prøverne ikke leveres digitalt kan skolen evt. selv gøre det efter prøven er gået i gang. Prøven forlænges efterfølgende Det er vigtigt, der på forhånd er udpeget en ansvarlig person, som og har prøvet at indscanne og redigere fx i teksthæfte før. I eksamenslokalet skal der være god plads – både til hjælpemidler samt plads til øvrige materialer. Der skal være let adgang til udskrivning Sørg for, at eksamensvagter har fået en grundig instruktion i, hvilke hjælpemidler, der er tilladt og har fået besked om forlængelse af prøvetiden Sørg for, at der under prøven er mulighed for at tilkalde it-support, som kan yde ”førstehjælp”, hvis der opstår tekniske problemer. Netværksmøde 18. marts Vibeke Gadegaard


Download ppt "Netværksmøde 18. marts Vibeke Gadegaard"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google