Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Teori og metode i AT?. AT – læreplan – faglige mål De faglige mål med almen studieforberedelse er, at eleverne skal kunne: – tilegne sig viden om en sag.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Teori og metode i AT?. AT – læreplan – faglige mål De faglige mål med almen studieforberedelse er, at eleverne skal kunne: – tilegne sig viden om en sag."— Præsentationens transcript:

1 Teori og metode i AT?

2 AT – læreplan – faglige mål De faglige mål med almen studieforberedelse er, at eleverne skal kunne: – tilegne sig viden om en sag med anvendelse af relevante fag og faglige metoder – foretage valg, afgrænsning og præcisering i arbejdet med sagen og på dette grundlag opstille og behandle en problemformulering samt selvstændigt fremlægge resultatet heraf – perspektivere sagen – vurdere de forskellige fags og faglige metoders muligheder og begrænsninger i forhold til den konkrete sag – demonstrere indsigt i videnskabelig tankegang og gøre sig elementære videnskabsteoretiske overvejelser i forhold til den konkrete sag.

3 Opgave A Du skal undersøge og diskutere en sag, hvor en eller flere grænser eller manglen på grænser er det centrale i sagen. Du skal anvende viden og metoder fra to fag til din besvarelse af opgaven. Metoderne skal være forskellige, og det ene fag skal være på mindst B- niveau.

4 Opgave B Du skal undersøge en sag, hvor en eller flere grænser eller manglen på grænser udgør et problem for noget eller nogen. Du skal udarbejde og vurdere et forslag til en innovativ løsning af problemet. Du skal anvende viden og metoder fra to fag til din besvarelse af opgaven. Metoderne skal være forskellige, og det ene fag skal være på mindst B-niveau.

5 God videnskab Vilje til kritik Reduktion Objektivitet Medtode Offentlighed

6 Hovedområderne Naturvidenskab: forudsige (sandt eller falsk) Samfundsvidenskab: forklare Humaniora: forstå (stærk eller svag tolkning) Finanskrisen Matematik: beregning af husprisers fald Samfundsfag: økonomiske modeller Humaniora: konsekvenser for den enkelte og reaktioner

7 Teorier Klimadebatten Nat.vid.: modeller for temperaturstigninger Samf.vidn: økonomiske konsekvenser Hum.vidn.: sproglige virkemidler Victims from Hurycane Sandy (Oct. 2012)

8 Kærlighed Hvem og hvad falder vi for og hvorfor Psykologi: parforholdsteori (Jürg Willi ) Musik: analyse af musikalske virkemidler Filosofi: begrebsanalyse (Kierkegaard og Løgstrup) Sprogfagene: tekstanalyse, diskursanalyse, Historie: kildekritik, begrebsanalyse (magtmiddel, kærlighedsudtryk gennem tiderne) Biologi: hormoner, feromoner, centralnervesystem Kemi: signalstoffer

9 Humanioras områder historie og hverdagskultur (historie, oldtidskundskab) litteratur, kunst og æstetik (dansk, billedkunst, sprogfagene) bevidsthed og erkendelse (psykologi, filosofi) sprog, medier og kommunikation (dansk, sprogfag, mediefag) værdier og etik (religion, filosofi)

10 Humanioras teori og empiri Empiri er det materiale vi har brug for: tekster (udvidede tekstbegreb): litteratur, sagprosa, helligtekster, historiske kilder, billeder, musik, bygninger osv.. Vi bruger teori, modeller og metoder til at forstå den kulturskabte verden i fortid og nutid.

11 Den hermeneutiske spiral

12 Hermeneutik Humanvidenskabernes metode er den hermeneutiske metode. Hermeneutik betyder fortolkning, og fortolkning er menneskets redskab til at forstå meningsfuld empiri. Fortolkning har altid ophav i fortolkerens forforståelse, hvor forforståelse er den forståelse, som fortolkeren møder empirien med. Ens forforståelse afhænger af den kultur, man tilhører, den historiske sammenhæng, man befinder sig i, og ikke mindst ens livserfaring.

13 Hvem anvender metoderne? Darwin: Naturvidenskabsmand Empirisk induktiv metode = observationer Når I læser Darwin: Humanistiske tekstlæsningsmetoder Hermeneutik

14 Eksamen Sørg for at tage udgangspunkt i et TEKSTSTYKKE, som du har med til eksamen, hvor de ANVENDER de teorier og metoder du omtaler. Hvad er fordelen ved de forskellige teorier, modeller og metoder: hvad kan de / hvad kan de ikke. Teorier og metoder SKAL være relevante i forhold til din sag.

15 Projektfisken

16 Eksempler på teorier, modeller og metoder

17 Tekstanalyse i dansk og sprog Fiktion Fortællersynsvinke, ordvalg, sætningsopbygning, symboler osv….’ Sagprosa (=non fiction): Det retoriske pentagon: intention, emne, modtager, afsender, situation, sprog

18 Dansk og sprog: Kommunikationsmodel

19 Diskursanalyse i dansk og sprog Teori: Faircloughs diskursanalyse Model: 3 analyseniveauer Metode 1. Ordvalg, sætninger 2. Tekstmæssig sammenhæng 3. Social sammenhæng

20 Kildekritik i historie Kildekritik: Interesse for den sammenhæng teksten er blevet til i. Hvem var teksten oprindeligt tiltænkt? Hvilke samfundstyper er teksterne blevet til i?


Download ppt "Teori og metode i AT?. AT – læreplan – faglige mål De faglige mål med almen studieforberedelse er, at eleverne skal kunne: – tilegne sig viden om en sag."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google