Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farve- designet og vælg.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farve- designet og vælg."— Præsentationens transcript:

1 Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farve- designet og vælg ’Applicér på valgte slides’ Nye læringsfællesskaber Projekt Helene Hillersdal SOPU +=

2 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Projekt der kørte…2010-2012. Skoler, der har deltaget i projektet er: UC Diakonissestiftelsen, SOPU og SOSU C. De praktiksteder, der har deltaget i projektet er: Bispebjerg Hospital, Frederiksberg Hospital, Gentofte Hospital, Rigshospitalet, Ballerup Psykiatriske Center, Glostrup Psykiatriske Center, Københavns Psykiatriske Center, Hvidovre Psykiatriske Center, Frederiksberg Kommune, Fredensborg Kommune, Ishøj Kommune, Københavns Kommune, Gentofte Kommune, Glostrup Kommune, Helsingør Kommune Eleverne har været repræsenteret i projektets styregruppe og sparring i udvikling af de enkelte metoder, og de har bidraget til intern evaluering af metoderne. Helene Hillersdal SOPU

3 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Fastholdelse…og positivt læringsfællesskab. Stor udfordring i at blive bedre til at fastholde og inkludere tosprogede elever i social- og sundhedsuddannelserne. Det handler både om at udvikle effektive metoder til brug for den enkelte elev, underviser og praktikansvarlig, men også om at påvirke lærings- og arbejdsfællesskaberne i skole og i praktik positivt. Helene Hillersdal, SOPU.

4 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Baggrund for projektet… En oversigt over metoder, der gør det lettere at udvælge og implementere de metoder, man ønsker at bruge i skole og i praktikken. Implementering af metoder vil bidrage til at reducere frafald og styrke elevernes positive tilknytning til deres uddannelse. En fokuseret og koordineret indsats medvirker til, at eleverne får en positiv tilknytning til uddannelse, arbejdsliv og læringskultur. Helene Hillersdal SOPU

5 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Metoderne… Metoderne har fokus på læringsfællesskab, kultur, sprog og anerkendelse. De er praksisnære og driftsorienterede og har et innovativt og individuelt fokus. Ressourcemæssigt drejer det sig om at omprioritere de praktikansvarliges tid, og give dem mulighed for på kort tid at sætte sig ind i følgende metoder: Erhvervsrettet andetsprogsdansk Individuel forberedelse af elever før praktikstart Introduktionsforløb i praktikken Fastholdelsessamtaler i skole og praktik Guide i praktikken Sprogstøtte i praktikken Helene Hillersdal SOPU

6 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Kataloget: Opbygget, så de aktuelle metoder er handlingsanvisende og praksisnære. Består af seks metodekapitler, der giver en direkte anvisning på værktøjer, som umiddelbart kan bruges i en given kontekst. Består også af fem teoretiske kapitler. De valgte områder udspringer af et kursus udviklet af og afprøvet på undervisere og praktikansvarlige i samme gruppe. Helene Hillersdal SOPU

7 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Uddannelsesprocessen Med henblik på at danne faglig identitet og mening inddrages eleven i egen uddannelse og bliver hermed aktiv i planlægning af forløb, idégenerering og tilrettelæggelse af undervisningsdele. Processen medvirker til, at eleven opnår medansvar og indflydelse på praktikperiodens indhold og form, oplever forløbet som vedkommende og ikke mindst får styrket sin motivation for læring. Helene Hillersdal SOPU

8 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer INTRODUKTIONSFORLØB I PRAKTIKKEN Velkomstbrev til praktikken Interview Forberedelse til forventningssamtalen Læringsaftaler Logbog Dialogspil om personlige kompetencer Leg viden ind med brug af spil Eks. Billedlotteri om mål i uddannelsen. Udarbejd et billedlotteri til din afdeling. Helene Hillersdal SOPU

9 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Sprogstøtte i praktikken: Portfolio Tema: Praktikstedets arbejdspladskultur: EKS. Døgnrytmeplan, mødetider, frokostpause, personalekategorier, borgerklientel, rapport, påklædning, tiltaleformer, tillidsmandshvervet, personalepolitik, værdigrundlag, voldspolitik m.fl. Se side 50 Helene Hillersdal SOPU

10 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Øvrige: Deltagelse i møder Gråzonesprog (side 70) At gøre noget i fællsskab og/eller i samspil med omgiv- elserne bidrager ifølge den russiske psykolog Lev Semyonovich Vygotsky til den enkeltes udvikling. Han understreger gennem sin teori om zonen for nærmeste udvikling, at samvær med en voksen, evt. en lærer, er væsentlig for at nå et højere udviklingsstadie. Gennem emneorienterede spil, der er udviklede til specifikke situationer, er det intentionen, at tilbyde elever en engagerende og aktiverende læringsmulighed i fællesskab med andre elever og praktikansvarlige. Hvilke gråzone-udtalelser kender I fra jeres arbejdsplads? Helene Hillersdal SOPU Hamrende træt

11 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer ORD, ORD og ORD Nogle ord har flere betydninger, hvor situation og kontekst har stor betydning for forståelsen, som f. eks.: Bakke – en bakke i landskabet eller en serveringsbakke? Skraber – til barbering eller en sne? At tage pulsen, Stikke en finger i jorden, Tale for sin syge moster mv. Helene Hillersdal SOPU

12 "Det bedste har været at man møder andre elever og taler mere når man spiller et spil i en lille gruppe", citat fra elev fra sosu-uddannelsen "Det vigtigste jeg har fundet ud af er at der er andre ord der kan betyde det samme. Det er den bedste måde at huske ord på", citat fra elev fra sosu-uddannelsen


Download ppt "Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farve- designet og vælg."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google