Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farve- designet og vælg.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farve- designet og vælg."— Præsentationens transcript:

1 Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farve- designet og vælg ’Applicér på valgte slides’ Vurdering af eleven

2 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Korte møder 1.Hvilke erfaringer har I med vurderinger? 2.Hvilke erfaringer har I med praktikerklæringer? 3.Er der noget der er særligt svært? 2

3 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer 3 Grundlaget for vurdering af kompetenceniveau (B, R og A) og for praktikerklæring:  Den personlige uddannelsesplan  Praktikmålene – hjælper/assistent  Læringsaftaler  Logbog  Vejledning og observationer i praksis  Den ugentlige vejledning, forventningssamtalen, midtvejsevaluering og slutevaluering

4 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Prøvetidsperioden De første ca. 3 mdr. (10 uger) af praktikken er eleven på prøvetid. –dog ikke hvis trin 1 og trin 2 er en sammenhængende uddannelse. Senest 4 uger efter elevens start: den første vurdering af eleven finder sted –Man SKAL man være startet med at dokumentere (handleplan). Senest 8 uger efter elevens start: en endelig vurdering af eleven finder sted. – Herefter SKAL dokumentationerne sendes ind til den uddannelsesansvarlige (allersenest 10 uger efter elevstart) 4

5 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer 5 Præstationsstandarder/kompetenceniveauer Begynder Rutineret Avanceret

6 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Hvad er en præstationsstandard? En standard for hvad man skal kunne på et givent tidspunkt, fx: Eleven kan løse en opgave og udføre en aktivitet i en kendt situation (begynderniveau – praktik 1) 6

7 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer 7 Præstationsstandarder Social – og sundhedshjælperuddannelsen: Begynder Ruti-------------neret Avanceret TeoriPraktik 1TeoriPraktik 2Teori Handout: Praktikerklæringerne ”Vejledende praktikerklæring” ”Afsluttende praktikerklæring”

8 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer 8 Præstationsstandarder Social – og sundhedsassistentuddannelsen: Begynder ---------------Rutineret------------Avanceret. TeoriPraktik 1TeoriPraktik 2TeoriPraktik 3Teori Handout: Praktikerklæringerne ”Praktikerklæring”

9 9 BegynderRutineretAvanceret Hjælpeord viden: Kendskab til Fakta viden Genkende Beskrive Gengive Hjælpeord færdigheder: Vejledes Indstillet på Kopierer Anvender Bliver klar over Kan ikke prioritere Hjælpeord holdninger: Reagere på Forholde sig til Deltager Interesseret Lytter Udviser forståelse Hjælpeord viden: Viden om Vælger Overfører Redegør Generaliserer Sammenligner Hjælpeord færdigheder: Overblik Afprøver Rutinepræget En vis sikkerhed En vis selvstændighed Overskuer eget arbejde Hjælpeord holdninger: Argumenterer Påtager sig Bevidst om Konsekvent Vælger Samarbejder Reflekterer Hjælpeord viden: Indsigt i Planlægger Kombinerer Kritiserer Overskuer Diskuterer og fremstiller Hjælpeord færdigheder: Udfører selvstændigt Udfører sikkert Udfører kreativt Ser nuancer Prioriterer mellem opgaver Overskuer større sammenhænge ud over eget arbejde Hjælpeord holdninger: Tager ansvar Har en grundholdning Beslutter Ændrer strategier Reflekterer kritisk Arbejder bevidst med Udvikle Handout: Præstationsstandarder og 7-trins karakterskala

10 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Er taxonomierne de samme på Trin 1 og 2? Vær opmærksom på at taxonomierne / hjælpeordene er de samme på Trin 1 og 2. Forskellen er, at praktikmålene er forskellige, og kompetenceniveauerne skal nås på forskellige tidspunkter. 10

11 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer 11 Præstationsstandarder BEGYNDER: Eleven kan løse en opgave og udføre en aktivitet i en kendt situation eller ud fra en kendt problemstilling, eller eleven kan udføre en mere kompliceret aktivitet under vejledning. På dette niveau lægges der vægt på personlig kompetence til at sætte sig ind i uddannelsens fundamentale kundskabs – og færdighedsområder, og kompetence til at udvikle ansvarlighed og grundlag for fortsat læring. På begynderniveauet grundlægges ligeledes selvstændighed i opgaveløsning.

12 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer 12 Præstationsstandarder Begynder: Hjælpeord viden: Kendskab til, fakta viden, genkende, beskrive og gengive. Hjælpeord færdigheder: Vejledes, indstillet på, kopierer, anvender, bliver klar over…, kan ikke prioritere. Hjælpeord holdninger: Reagerer på, forholder sig til, deltager, interesseret, lytter, udviser forståelse.

13 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer 13 Præstationsstandarder RUTINERET: Eleven kan planlægge og gennemføre en opgave eller aktivitet, eller løse et problem i en rutinemæssig eller kendt situation og kendte omgivelser, alene og i samarbejde med andre. På dette niveau lægges der vægt på den personlige kompetence til selvstændigt at sætte sig ind i mere komplicerede problemstillinger, og til at kommunikere med andre om løsningen heraf. Yderligere lægges vægt på fleksibilitet og omstillingsevne.

14 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer 14 Præstationsstandarder Rutineret: Hjælpeord viden: Viden om, vælger, overfører, redegør, generaliserer, sammenligner. Hjælpeord færdigheder: Overblik, afprøver, rutinepræget, en vis sikkerhed, en vis selvstændighed, overskuer eget arbejde. Hjælpeord holdninger: Argumenterer, påtager sig, bevidst om, konsekvent, vælger, samarbejder, reflekterer.

15 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer 15 Præstationsstandarder AVANCERET: Eleven kan vurdere et problem, kan planlægge, løse og gennemføre en opgave eller aktivitet eller løse et problem også i ikke-rutine situationer, alene eller i samarbejde med andre, under hensyn til opgavens art. På dette niveau lægges vægt på den personlige kompetence til at tage selvstændigt ansvar og vise initiativ, samt kompetence til selv at formulere og løse faglige og sociale opgaver og problemer. Yderligere lægges vægt på kvalitetssans og kreativitet.

16 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer 16 Præstationsstandard Avanceret: Hjælpeord viden: Indsigt i, planlægger, kombinerer, kritiserer, overskuer, diskuterer og fremstiller. Hjælpeord færdigheder: Udfører selvstændigt, udfører sikkert, udfører kreativt, ser nuancer, prioriterer mellem opgaverne, overskuer større sammenhænge ud over eget arbejde. Hjælpeord holdninger: Tager ansvar, har en grundholdning, beslutter, ændrer strategier, reflekterer kritisk, arbejder bevidst med, udvikler.

17 17 7 – trins karakterskala KarakterBeskrivelse 12 Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen eller få, uvæsentlige mangler. 10 Karakteren 10 gives for den fortrinlige præstation, der demonstrerer omfattende opfyldelse af fagets mål, med nogle mindre væsentlige mangler. 7 Karakteren 7 gives for den gode præstation, der demonstrerer opfyldelse af fagets mål, med en del mangler. 4 Karakteren 4 gives for den jævne præstation, der demonstrerer en mindre grad af opfyldelse af fagets mål, med adskillige væsentlige mangler. 02 Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål. 00 Karakteren 00 gives for den utilstrækkelige præstation, der ikke demonstrerer en acceptabel grad af opfyldelse af fagets mål. -3 Karakteren -3 gives for den helt uacceptable præstation.

18 18 VURDERINGEN KarakterBegynderRutineretAvanceret 12 10 7 4 02 00 -3

19 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Midtvejsevaluering PASS-hjælpeskema Ved midtvejsevalueringen skal eleven have at vide: – hvor langt hun/han er i forhold til at: – nå praktikmålene, herunder på hvilket niveau – hvordan hun/han kommer videre, dvs. ◦ hvad skal eleven arbejde med? ◦ hvordan skal eleven arbejde med det? – dvs. planlægning af det videre forløb? Midtvejsevalueringen gennemgås med eleven 19

20 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer GRUPPEARBEJDE På baggrund af udleverede cases skal I diskutere følgende: Hvilke praktikmål arbejder eleven med? Hvilket kompetenceniveau (begynder, rutineret, avanceret) vil I placere eleven på? HUSK AT BRUG PRÆSTATIONSSTANDARDEN OG 7-TRINSSKALAEN 20

21 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Øvelse: Individuel refleksion  Hvad er det vigtigste du tager med dig fra dette oplæg?  Hvad kan du bruge det til i din hverdag som praktikvejleder? 21


Download ppt "Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farve- designet og vælg."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google