Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farve- designet og vælg.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farve- designet og vælg."— Præsentationens transcript:

1 Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farve- designet og vælg ’Applicér på valgte slides’ Sådan plejer vi at gøre det! Vores arbejdspladskultur

2 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer ARBEJDSPLADSKULTUR ”Kultur er det, vi siger og gør uden at tænke over det. Det er alt, hvad vi tager for givet i hverdagen, og som får os til at føle os hjemme på arbejdspladsen, fordi vi ved, hvad der er rigtigt og forkert at gøre og sige. Arbejdspladsens kultur er det fællesskab vi som medarbejdere danner.” 2

3 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer ARBEJDSPLADSKULTUR ”Alle på arbejdspladsen medbringer en personlig "bagage" eller virkelighed, som påvirker arbejdspladsens kultur. Kulturen bliver et produkt af alle disse virkeligheder og hermed et fælles grundlag, som både medarbejdere og ledelse må forholde sig kritisk til”. http://www.foa.dk 3

4 ARBEJDSPLADSKULTUR Det der er tilladt, og det der ikke er tilladt. Arbejdspladsens billede af sig selv. De værdier arbejdspladsen står for. Det der opleves som succes. Det der opleves som fiasko. Måder at arbejde på Kutymer Lederstil Måden at hilse på Hierarki Indstilling til pauser Mødeformer Tøjstil Humor osv. 4

5 Kultur er som medvind på cykelstien. Man mærker den ikke, før man skifter retning og opdager, at det blæser. 5

6 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Ø: HVORFOR /HVORFOR IKKE?  Deltager eleven på gruppemøder?  Bliver der taget hensyn til om eleven har børn i skolealder i forhold til afholdelse af ferie?  Bliver eleven inviteret med til private personalefester?  Får eleven fødselsdagsgave?  Skal eleven være med til betale til gaver?  Får eleven af og til tildelt opgaver, som ingen andre har lyst til at tage?  Skal eleven arbejde på fuld tid, hvis der ”mangler hænder” – f.eks. ved sygdom?  Bliver elevens ”succesoplevelser” delt med den øvrige personalegruppe?  Er eleven med til pårørendesamtaler?  HVORDAN OG HVOR MEGET SKAL ELEVEN VÆRE EN DEL AF ARBEJDSPLADSKULTUREN? 6

7 Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farve- designet og vælg ’Applicér på valgte slides’ Det gode læringsmiljø

8 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Korte møder Hvad kendetegner et godt læringsmiljø, og hvordan kan man skabe det? 8

9 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Et godt læringsmiljø - Har fokus på positive relationer, som en af de vigtigste faktorer for at den lærende opnår gode resultater: Når eleven har et godt forhold til vejlederen øges motivationen. Det gode forhold skal bygge på at vejlederen skal tage hensyn til elevens forudsætninger og muligheder for at lære 9

10 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Et godt læringsmiljø - Har fokus på struktur og rutiner i hverdagen: Når rammerne er tydelige for eleven, og eleven ved hvad der skal arbejdes med, hvordan og hvorfor Hvor eleverne inddrages i planlægningen og får mulighed for at vælge indenfor de givne rammer Hvor eleven oplever en tydelig progression i de krav der stilles 10

11 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Et godt læringsmiljø - Har fokus på differentieringsformer Når alle typer af elever kan udfordres, med baggrund i deres potentialer, forudsætninger, behov og motivation Når vejlederen kan anvende forskellige metoder i praktikforløbet, med afsæt i elevens læringsstil 11

12 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Huskeregler Kontakt før kontrakt Vær nærværende Vær tydelig Vis imødekommenhed Giv feedback Sørg for at eleven ved hvor/hvornår/hvordan der ydes støtte Hold fokus på praktikmål og trivsel 12

13 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Øvelse ‘Spil’ om læringsmiljøet på din arbejdsplads 13

14 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Øvelse: Individuel refleksion  Hvad er det vigtigste du tager med dig fra dette oplæg?  Hvad kan du bruge det til i din hverdag som praktikvejleder? 14


Download ppt "Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farve- designet og vælg."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google