Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farve- designet og vælg.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farve- designet og vælg."— Præsentationens transcript:

1 Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farve- designet og vælg ’Applicér på valgte slides’ Praktikvejlederkursus 10 dage SOPU København & Nordsjælland

2 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Det er lærerigt at have det sjovt! Forskning viser at positivitet åbner os overfor verden, skaber udvikling og kreativitet og gør os i stand til at lære og blomstre (Barbara Fredrickson: Positivitet, 2010)

3 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Positive følelser udvider og opbygger: Vores tanker Vores relationer Vores handlemuligheder Forskning har vist at der skal 3 positive følelser til at opveje 1 negativ. (Broaden-and-build-theory)

4 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Det betyder: At glæde og sjov fremmer læring At vi er mere kreative og bedre i stand til at finde på løsninger når vi er glade Alting lykkes meget nemmere når vi trives godt med hinanden - på arbejdet og derhjemme Vi skal træne vores positivitet for at undgå at det negative tager overhånd (Barbara Fredrickson: Positivitet, 2010)

5 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Fysisk aktivitet hjælper os på vej…. Forskning viser en stor sammenhæng mellem fysisk aktivitet og læring uanset alder Aktiviteterne skal være udfordrende, varierede og indebære succesoplevelser ‘ (www.saetskolenibevaegelse.dk)

6 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Måder vi arbejder på: Oplæg Dialog Individuel og fælles refleksion Feedback Øvelser Gruppearbejde Situationsspil i grupper 6

7 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Porte folie - Dit redskab til læring Porte folie kommer af det franske ord ”portefeuille” som betyder ”mappe til opbevaring af vigtige dokumenter” 7

8 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Formålet med Porte folien  Gøre dig til en aktiv deltager i egen personlig læreproces  Give dig indsigt i den læreproces, du gennemgår her på kurset  Tydeliggør målene og knytte dem til dit arbejde  Giver dig og underviseren et grundlag for at vurdere, om du har nået målet for kurset  Få dokumentation for det du har været igennem og har opnået  At give dig et produkt du kan tage med dig efter kurset 8

9 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer AMUmål for kurset Læs støttespørgsmålene for kurset Vælg 2 AMUmål med støttespørgsmål, som du finder relevant for din praksis Tal med sidemanden om hvordan du forstår de valgte AMUmål med støttespørgsmål Læg mærke til guldkorn undervejs; hvad gør du godt allerede, og hvad kan du gøre endnu bedre? 9

10 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Kompetencespind - AMUmål Praktikvejleder Kan inspirere/oplære andre Er sikker Er rimelig sikker Er på vej Er Usikker Er på bar bund Du kan, som en del af dit daglige arbejde, tilrettelægge vejledningen af elever, som er i praktikuddannelse som pædagogiske assistenter, social- og sundhedshjælpere eller social- og sundhedsassistenter Du kan vejlede og støtte elever i selvrefleksion samt brug af redskaber i forløbet som for eksempel uddannelsesbog og logbog. Du kan gennemføre vejledningen i praktikken ud fra elevens faglige forudsætninger og elevens personlige uddannelsesplan. Du kan medvirke til, at eleven udvikler nødvendige færdigheder, viden og holdninger i forhold til jobbets krav gennem udførelse af og refleksion over daglige arbejdsopgaver inden for fagområdet. Du kan medvirke til, at eleven udvikler egne kommunikative kompetencer, og kan bringe eleven til aktivt at indgå i planlægningen og gennemførelsen af praktikforløbet, herunder sikre, at eleven får prøvet forskellige faglige opgaver. Under praktik- vejledningen kan du give konstruktiv feedback til eleven. Du kan støtte og udfordre eleven fagligt og personligt og arbejde på, at eleven udvikler sig i forhold til praktikmål og personlige uddannelsesmål og lærer at arbejde kreativt og at se valgmuligheder frem for rutiner i det daglige arbejde. Du kan medvirke til, at eleven udvikler fagligt begrundede forudsætninger for at vurdere og forbedre egne standpunkter og forbedrer sin praksis. Du kan evaluere eleven mundtligt og skriftligt ud fra praktikmål og personlige kompetencekrav.

11 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Forventninger til kurset Hvad vil gøre dette kursus rigtig godt for dig ? Din rolle og indsats- hvordan skal den være ? (fx at inddrage egne erfaringer ) Hvordan lærer du bedst ? (læreprocesser og pædagogiske metoder) Hvad vil du gerne kunne når du er færdig med kurset ? Er der noget du gerne vil have vægtes mere end andet : Hvad fylder særligt på din arbejdsplads i forhold på kursets temaer ? 11

12 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Læring og praksis Hvordan kan viden fra dette kursus, omsættes til at kunne bruges på din arbejdsplads ? Hvad skal der til ? 12

13 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Kompetencespind – egne læringsmål Kan inspirere/oplære andre Er sikker Er rimelig sikker Er på vej Er Usikker Er på bar bund

14 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Udfyld din egen læringsaftale for kurset 14


Download ppt "Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farve- designet og vælg."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google