Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Refleksionsmodel – hvad går det ud på?

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Refleksionsmodel – hvad går det ud på?"— Præsentationens transcript:

1 Refleksionsmodel – hvad går det ud på?
At bruge et systematisk redskab i arbejdet med at udforske andres (og egen) praksis

2 Metoden kort 3 niveauer: Handling: Det vi gør
Dokumentation: Det vi ”samler” for at kunne reflektere om handlingen. Hjælp ”hukommelsen”! Refleksion: Det vi har lært igennem projektforløbet; overvejelser om det der virker og ikke virker

3 Hvad kan den bruges til? Med andre ord: Blive klogere på det vi gør og hvilke konsekvenser det får og se muligheder for forbedringer og udvikling ! …

4 Refleksionsmodellen Fase Aktion Planlægning Implementering Evaluering
Handling Udarbejde en målsætning og plan for forløbet Gennemføre forløbet Producere et katalog over koncepter i Teknologifaget Dokumentation Fx. Referater Beskrivelse af plan Portfolio: Projektmappen Fx. Observationer Interviews elever/lærere Egne noter om refleksioner over praksis Workshops Refleksion Fx. Hvordan arbejder vi? Er der problemer? Hvorfor? Fx. Hvordan gik det? Hvad gik godt og skidt? Hvorfor? Fx. Opfyldte vi målsætningen? Hvorfor? Lokaliserede vi vores problemer?

5 Modellen anvendt på et undervisningsforløb
2. Planlægnings- og Valgfasen Mål for undersøgelsen Afgrænsning For hvem og med hvem Med hvad Hvor længe 1. Mulighedsfasen hvad kan vi undersøge? Hvor kan vi undersøge? Hvem kan vi undersøge? 3. Implementeringsfasen Observation Dokumentation og Fælles refleksioner 4. Evalueringsfasen Feedback og bedømmelse Erfaringsopsamling og vurdering Tid

6 Når enden er god ... - vi starter med mulighederne

7 Opgave 1 Hvad skal undersøges?
1. Afgrænsning Hvilken overskrift i den gode teknologiundervisning skal danne rammen for observationerne – hvad vil vi godt vide noget mere om? 2. Hvilke problemstillinger vil vi gerne undersøge? Find en relevant faglig, pædagogisk eller fagdidaktisk problemstilling Vælg et fokusområde. Hvad ser vi efter – lærerrollen, eleverne, faglige metoder etc.

8 Modellen anvendt på et undervisningsforløb
2. Planlægnings- og Valgfasen Mål for undersøgelsen Afgrænsning For hvem og med hvem Med hvad Hvor længe 1. Mulighedsfasen hvad kan vi undersøge? Hvor kan vi undersøge? Hvem kan vi undersøge? 3. Implementeringsfasen Observation Dokumentation og Fælles refleksioner 4. Evalueringsfasen Feedback og bedømmelse Erfaringsopsamling og vurdering Tid

9 Resten af refleksionsskemaet udfyldes af de dannede lærerteams
Planlægning Implementering Evaluering Handling Dokumentation Refleksion

10 Tidsplan Maj: Aug. – okt. Nov. – dec.
Workshop hvor der er fokus på drøftelse og afklaring af gensidige forventninger, fokuspunkter og problemstillinger. Deltagerne aftaler indbyrdes en konkret tidsplan for besøgene. Hver deltager forpligter sig til både at være hhv. vært og gæst. Deltagerne fastsætter deadlines for hvornår modellens punkter skal være udarbejdet, herunder hvordan dokumentation af de enkelte faser foregår: planlægning, implementering, evaluering Aug. – okt. Deltagerne besøger hinanden Nov. – dec. Workshopmøder m. fælles opsamling, evaluering, samt fastlæggelse af succeskriterier og udviklingsområder

11 Opgave 2 Brug af kalenderen
Til at indgå aftaler om hvornår besøgene skal finde sted Til fastsættelse af deadlines for levering af udfyldt refleksionsmodel NB! brug den udleverede opgavebeskrivelse og guide til brug af modellen i det fremtidige arbejde

12 Et par pointer vedr. dokumentation :
En forudsætning for konstruktiv brug af viden om praksis Begrænsningens kunst Systematik

13 Og om processen : At sætte sin praksis og viden på spil
Dialogisk læring Dialogisk kritik Dialogisk konstruktion

14 Rigtig god arbejdslyst og fornøjelse!
Søren og Jeppe


Download ppt "Refleksionsmodel – hvad går det ud på?"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google