Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

LEAN-KØREKORTETS STRUKTUR

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "LEAN-KØREKORTETS STRUKTUR"— Præsentationens transcript:

1 LEAN-KØREKORTETS STRUKTUR
Produktionsoptimering for operatører (1 dag) AMU-mål 40658 Praktisk anvendelse af LEAN-værktøjer (5 dage) AMU-mål 40659 Systematisk problem-løsning (2 dage) AMU-mål 43939 LEAN-support i produktionen (2 dage) AMU-mål 47085 Modul 1 (3 dage) Introduktion til lean Lean generelt Virksomhedsbesøg 1 dag 2 dage Modul 2 (2 dage) Værdistrømsanalyse Virksomhedshedskultur LEAN kultur 2 dage Online (½ dag) Arbejde med værdistrømsanalyse med online kontakt til underviser ½ dag Modul 3 (2 dage) Systematisk problemløsning 2 dage Online (½ dag) Arbejde med problemløsning med online kontakt til underviser ½ dag Modul 4 (2 dage) Tavlemøder og kommunikation Målstyring Virksomhedsbesøg 2 dage

2 40658: Produktionsoptimering vha. LEAN
Produktionsoptimering vha. lean for operatører 40658: Produktionsoptimering vha. LEAN Deltageren kan i samarbejde med andre faggrupper planlægge og prioritere Lean produktionsoptimering. Dette sker med indsigt i de fem Lean principper samt opnået kendskab til et udvalg af Lean værktøjer omkring om spildtyper og flow

3 De fem LEAN principper 1. Lean handler om at identificere og skabe værdi for kunden, på den mest effektive måde Synliggøre værdistrømme igennem forretningen, som leverer værdi til kunden, så vi kan fjerne spild Der skal være flow igennem processerne, så værdien skabes ubrudt gennem hele værdikæden Der skal skabes behovsstyret træk fra kunden og hele vejen op igennem værdikæden Målet er perfektion, altid lidt bedre gennem løbende forbedringer og afprøvning af nye idéer 2. 3. 4. 5.

4 Hvor meget er spild? Kun kunden kan definere, hvad der skaber værdi.
Spild er et symptom - ikke roden på problemet. Reduktion af spild øger produktiviteten! Værdiskabelse Nødvendige, men ikke-værdi-skabende aktiviteter Ikke-værdi-skabende aktiviteter

5 De 8 spildtyper 16-04-2017 Unødvendig proces Ventetid Lager
Overproduktion Uudnyttet viden Transport Unødig bevægelse Fejl og defekter

6 De 8 spildtyper 16-04-2017 Ventetid
Medarbejdere eller emner der venter på at en arbejdsgang afsluttes eller venter på information o.l. Lager Rå-, mellem- og færdigvarer der ligger stille og som ikke får tilført værdi. Uudnyttet viden Mangel på udnyttelse af medarbejdernes viden, forslag og kompetencer Overproduktion Opgaver udføres for tidligt eller for hurtigt i forhold til andre afdelinger eller kunder.

7 De 8 spildtyper 16-04-2017 Transport
Unødvendig transport af information, emner og medarbejdere imellem processer og afdelinger. Unødig bevægelse Unødvendig søgning (efter værktøjer, emner, papir mm.) og uhensigtsmæssige bevægelser, stræk og løft i forbindelse med opgave. Fejl og defekter Sortering, rettelser, fejl eller returløb i forbindelse med en opgave- Unødvendig proces Proces, der er unødvendig i forhold til andre afdelinger eller kunder.

8 Lær at se - Genchi Genbutsu: - gå ud og se, og få det bekræftet
Gemba: (det aktuelle sted) At se - skelne normal fra unormal At reflektere At identificere grundårsager At løse problemer på stedet Flow

9 Spild i Lean forstand (Taiichi Ohno)
MURI: urimeligheder At sætte folk til noget de ikke er uddannet eller egnet til. At arbejde med systemer og strukturer, som ikke understøtter arbejdet At arbejde med risiko for skader, i et dårligt arbejdsmiljø MURA: variationer Variationer i måden arbejdet udføres på – der er kun én rigtig måde. Variation i ankomsttiden af en opgave. Variation i den tid eller kapacitet, der er til rådighed. MUDA: tab Tab i traditionel forstand

10 Gruppearbejde Kom med eksempler på metoder til at observere spild (muri) (urimeligheder), mura (variationer)og muda (tab) i undervisningsmæssige sammenhænge

11 Lean virksomhed - et overblik
4 Teams Roller, ansvar, mål, kompetencer Vision Målsætning Mål Strategi Plan 2 Fra vision til plan Kommunikere kundens behov 1 Kunden Krav og ønsker 5 Lean værktøjer Se spild Se flow Lean huset 12 Lean status Hvor er vi med Lean? Team Leverandør Kunde 7 Værdistrømme Flow fra leverandør til kunde 6 Problemløsning Løs problemer ved roden Værdiskabende aktiviteter 3 Skab værdi Nærmeste leder Support Top ledelse 10 Lean ledelse Udvikle medarbejdere Coachende lederstil 11 Lean kultur Værdibaseret adfærd Godt arbejdsmiljø Integreret forbedringskultur Partnerskab med lev. og kunder 8 Synlige træksignaler Skelne normalt fra unormalt Synlige træk signaler 9 Kaizen aktiviteter Stepvise og løbende forbedringer

12 Lean virksomhed: 1. Vi skal tage udgangspunkt i kunden
Find ud af præcist, hvad kunden ønsker/forventer: - Pris - Levering - Kvalitet - Information - Udvikling - Rådgivning Tag udgangspunkt i kunden – en kunde kan både være en intern og en ekstern kunde.

13 Lean virksomhed: 2. Vi skal oversætte kundens ønsker
Strategien skal være: - Fokuseret - Enkel - Velkommunikeret - Forstået Ledelse Vision Målsætning Mål Strategi Plan Teams Synlige mål, planlægning og forbedringer

14 Lean virksomhed: 3. Vi skal udføre værdiskabende aktiviteter
Vide hvad vi skal Hvem gør hvad Evt. kompetence oversigt Plan ++ Plan Opfølgning Værdiskabende aktiviteter Form, fit, function Måling Teams

15 Lean virksomhed: 4. Teamet:
Værdiskabende aktiviteter Klare roller, ansvar, mål, regler, rammer og kompetencer Giver Eksempel på roller i teams:

16 Lean virksomhed: 5. Lean værktøjer og teknikker:
Lær at se spild Lær at fjerne spild Lær at skabe flow Lean værktøjskassen indeholder de værktøjer, som skal anvendes på vejen mod Lean Som Lean i sig selv kan og må de enkelte værktøjer ikke betragtes som tidsafgrænsede projekter Værktøjskassen indeholder kun velafprøvede værktøjer, som anvendes dagligt i praksis Eksempel på lean hus - værktøjer

17 Lean virksomhed 6. Problemløsning
Trin i problemløsning. Definition af et problem: Problem defineres som en fejl / defekt, som man ikke kender årsagen og løsningen til Problem Årsag Løsning 5 x HVORFOR Denne figur er lidt lille??

18 Lean virksomhed 7. Værdistrømme
Definere produktfamilier Kortlæg værdistrømme Fjerne spild i værdistrømme Team Kunde Team Leverandør Værdiskabende aktiviteter Form, fit, function Kunde Team Leverandør Leverandør Kunde Team Kunde Kunde Team Leverandør Leverandør Kunde Team Kunde - leverandør forhold: Kender du din kunde? Kender du kundens ønsker? Kender du din leverandør? Leverandør

19 Definition på en Værdistrøm
Hvor der efterspørges et produkt eller en ydelse, findes der en værdistrøm. Kortlæg og forbedr værdistrømmen

20 Idéer skaber fremtiden
“Bare en lille idé jeg har, men den kræver lidt forbedringer.”

21 Lean virksomhed 8. Træk ordrerne igennem værdistrømmen
Tryk Træk Planlæg og sæt alt hvad vi kan i gang for en ”sikkerheds-” skyld. Planlæg og sæt i gang når der er fri kapacitet - små serier og tillid til processen. Den aktuelle kapacitet Få varer i arbejde Spildreduktion Ledelse via grundårsager Synlig kommunikation Planlagt kapacitet Mange varer i arbejde Spild Ledelse via brandslukning Tung kommunikation

22 Lean virksomhed 9. Kaizen aktiviteter
Præstations- standard KAIZEN Kaizen Blitz (Kaikaku) KAIZEN Kaizen Blitz (Kaikaku) Innovation plus Kaizen Tid

23 Løbende forbedringer, Kaizen

24 PDCA – Deming-cirklen P A D C 16-04-2017
Forbedringer er mere end blot problemløsning; for at få succes må det udvikles til en disciplineret vedvarende aktivitet. Forbedringshjulet eller PDCA cirklen giver en ramme for struktureret og disciplineret forbedrings aktiviteter P PDCA – Cirklen De løbende forbedringer kan visualiseres ved forbedringshjulet P – Plan: Dokumentere fakta, sætte mål, nedbryd mål og planlæg løsninger og aktiviteter D – Do: Implementere løsningerne C – Check: Synliggør resultaterne og sammenholde med de opstillede mål A – Act: Udføre korrigerende handlinger og standardisere A D C

25 Lean virksomhed 10. Lean ledelse
3 ting LEAN ledere gør: Får den enkelte medarbejder til at se spild, løse problemer og forbedre sit job. Sørger for at hver medarbejders job skaber værdi for kunden og virksomheden. Sikrer at der er afsat tid og rum til løbende forbedringer.

26 Forudsætninger for Lean ledelse
Alle skal have samme verdensbillede, dvs. alle skal lære at se de samme ting på samme måde. Alle skal kunne skelne mellem en normal situation og en unormal situation. En unormal situation er en fejl og derfor et problem. Problemer er til for at løses og skal ikke maskeres, som ”udfordringer”.

27 Lean virksomhed 11. Lean kultur
-10 -8 -6 -4 -2 2 4 6 8 10 Traditionel virksomhed Vi har et problem Mennesker er problemer Fejl tolereres ikke Kontrol Hvem gjorde det Mange begrænsninger i jobbet Fejlemner sorteres fra Problemer skjules Man passer på sin viden Langsomme komplekse ændringer Ringe bemyndigelse Vi snakker om problemer Ringe ejerskab til processer og arbejdsmiljø Lean-virksomhed Vi har en mulighed Mennesker løser problemer Man lærer af fejl Tillid Hvad skete der Få begrænsninger i jobbet Kvalitet bygges ind Problemer vises frem Viden deles med andre Hurtige simple forbedringer gennemføres Høj grad af bemyndigelse Vi gennemfører løsninger Alle er ansvarlige for proces og arbejdsmiljø Hvor er vi i dag Hvor vil vi gerne være

28 Lean virksomhed 12. Lean status

29 Lean Thinking Focus i Lean
VELUX 16/04/2017 Focus i Lean Høj kvalitet i et fleksibelt og omkostningsbevidst produktionsmiljø. Delegering af ansvar og beslutningskompetence, baseret på målstyring og coaching. Produktionsudstyr er procesorienteret. Horisontal kommunikation. Positive resultater for såvel medarbejdere som virksomhed. Arbejde ud fra værdier.

30 Gode discipliner i Lean
VELUX 16/04/2017 Gode discipliner i Lean Standarder Synlighed Flow Indbygget kvalitet Ledelse/lean organisering


Download ppt "LEAN-KØREKORTETS STRUKTUR"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google