Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

© The Copenhagen Institute for Futures Studies Temamøde marts 2002 v/Anne-Marie Dahl & Carsten Beck Sekretærers arbejdsopgaver & arbejdsliv.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "© The Copenhagen Institute for Futures Studies Temamøde marts 2002 v/Anne-Marie Dahl & Carsten Beck Sekretærers arbejdsopgaver & arbejdsliv."— Præsentationens transcript:

1 © The Copenhagen Institute for Futures Studies Temamøde marts 2002 v/Anne-Marie Dahl & Carsten Beck Sekretærers arbejdsopgaver & arbejdsliv

2 © The Copenhagen Institute for Futures Studies Program 9.15-10.15Fremtidens rammebetingelser ved Carsten Beck 10.15-10.30Pause 10.30-11.45Sekretærrollen og det nye arbejdsbegreb ved Anne-Marie Dahl 11.45-12.00Er vi parate til fremtiden - debat

3 © The Copenhagen Institute for Futures Studies Stikord til dagens program Det nye arbejdsbegreb & arbejdsmarkedet Den demografiske udfordring Et nyt arbejdsbegreb - kan vi holde til det? Ledelse i en kaotisk verden!

4 © The Copenhagen Institute for Futures Studies

5

6 Vigtige redskaber i fremtidsforskningen

7 © The Copenhagen Institute for Futures Studies Fremtid er i flertal!!! Fortid Nutid Fremtider

8 © The Copenhagen Institute for Futures Studies Megatrends Globalisering Videnssamfund Individualisering Netværksorganisering Teknologi Etos, miljø, sundhed Acceleration, 24-timers samfund Velstand

9 © The Copenhagen Institute for Futures Studies Der er fart på Forandringer uafbrudt Små 2000 business bøger om året i USA 30.000 nye Cder 20.000 nye ”grocery products” i USA i 1996 –2.700 i 1981 –P&G har flere videnskabsfolk ansat end Harward, Berkeley og MIT tilsammen Sony lancerer et nyt produkt hver 2.time i arbejdstiden

10 © The Copenhagen Institute for Futures Studies Kilde: Funky Business og www.disney.go.com

11 © The Copenhagen Institute for Futures Studies Hvor travlt har dine kollegaer?

12 © The Copenhagen Institute for Futures Studies PATHOGENIC BACTERIA Salmonella spp. Clostridium botulinum Staphylococcus aureus Campylobacter jejuni Yersinia enterocolitica and Yersinia pseudotuberculosis Listeria monocytogenes Vibrio cholerae O1 Vibrio cholerae non-O1 Vibrio parahaemolyticus and other vibrios Vibrio vulnificus Clostridium perfringens Bacillus cereus Aeromonas hydrophila and other spp. Plesiomonas shigelloides Shigella spp. Miscellaneous enterics Streptococcus Enterovirulent Escherichia coli Group (EEC Group) Escherichia coli - enterotoxigenic (ETEC) Escherichia coli - enteropathogenic (EPEC) Escherichia coli O157:H7 enterohemorrhagic (EHEC) Escherichia coli - enteroinvasive (EIEC) PARASITIC PROTOZOA and WORMS Giardia lamblia Entamoeba histolytica Cryptosporidium parvum Cyclospora cayetanensis Updated! Anisakis sp. and related worms Diphyllobothrium spp. Nanophyetus spp. Eustrongylides sp. Acanthamoeba and other free-living amoebae Ascaris lumbricoides and Trichuris trichiura VIRUSES Hepatitis A virus Hepatitis E virus Rotavirus Norwalk virus group Other viral agents NATURAL TOXINS Ciguatera poisoning Shellfish toxins (PSP, DSP, NSP, ASP) Scombroid poisoning Tetrodotoxin (Pufferfish) Mushroom toxins Aflatoxins Pyrrolizidine alkaloids Phytohaemagglutinin (Red kidney bean poisoning) Grayanotoxin (Honey intoxication) APPENDICES Infective dose Epidemiology summary table Factors affecting microbial growth in foods Kilde: FDA

13 © The Copenhagen Institute for Futures Studies Udgangspunkt for sekretærer er et samfund i hastig forandring Moores lov 480.000 TV-kanaler i dag Og mere papir: 12,4 tryksager per uge Flere kulturer Flere produkter Flere valg: Køn, alder, race, religion, lykke, udd., potens, vægt,,, Modtendens: RO

14 © The Copenhagen Institute for Futures Studies Enzensbergers luksus Har sekretærer det i dag? Kan sekretærer levere det i morgen Tid Opmærksomhed Rum Fred og ro Miljøet Sikkerhed

15 © The Copenhagen Institute for Futures Studies I skal kunne overskue denne virkelighed

16 © The Copenhagen Institute for Futures Studies Er en virksomhed en virksomhed?

17 © The Copenhagen Institute for Futures Studies Individualisering Drømme, historier, følelser Rolleskift, sceneskift, mulighedernes rum Globalisering & individualisering Opbrud i traditionelle ”segmenter” Individualismens ekstreme højdepunkt Situider - flygtighed Forbrugerne er situationsbestemte!

18 © The Copenhagen Institute for Futures Studies Venner Arbejde Hjem Familier Person Interesse- fælles- skab Situidet

19 © The Copenhagen Institute for Futures Studies Antal leverandører nu og i fremtiden Kilde: Økonomisk Ugebrev, nr. 23, 25. Juni 2001

20 © The Copenhagen Institute for Futures Studies Kunderelationernes stabilitet Målt på 1. til 4. vigtigste kunderelation % Kilde: DS-Eurostat, særkørsel, 1996, refereret i "Den globale udfordring", Eksportfremmerådet, 1998

21 © The Copenhagen Institute for Futures Studies Nye kvalitetsparametre Stakeholdere Omstillingsparathed Miljø ansvar Socialt ansvar Moralsk ansvar

22 © The Copenhagen Institute for Futures Studies ExxonMobil CEO: Lee R. Chandler Verdens største overskud: 17,7 mia. USD Anonym kilde: ”I have a lot of respect but not much affection for Exxon” Kilde: Business Week 2001

23 © The Copenhagen Institute for Futures Studies En ny samfundstype og en ny arbejdssituation

24 © The Copenhagen Institute for Futures Studies Informationssamfundet automatiseres Teknologien overtager……………….igen Revisorer, læger, den finansielle sektor, ingeniøren. Sekretær-arbejde Redefinere arbejdsopgaverne Det ikke-automatiserbare: –følelser, omsorg, OVERBLIK??,

25 © The Copenhagen Institute for Futures Studies

26 Vores job ændres eller forsvinder ”I believe that 90% of white-collar jobs in the U.S. will be either destroyed or altered beyond recognition in the next 10 to 15 years” Tom Peters. www.timeeurope.com

27 © The Copenhagen Institute for Futures Studies Privat forbrug 1844 - 1998 i Danmark Mængdeindeks Kilde: Danmarks Statistik Indeks 1844 = 100

28 © The Copenhagen Institute for Futures Studies Drømmesamfundet Efter informationssamfundet: * Fritidssamfundet * Nye behov: Primært højere materiel velfærd Primært højere immateriel velfærd

29 © The Copenhagen Institute for Futures Studies Maslow’s behovspyramide Traditionel udformning Moderne udforming Selvrealisering Anerkendelse Sociale behov Sikkerhed Fysiske behov

30 © The Copenhagen Institute for Futures Studies

31

32 The Dream Society - logikken Gælder de rige lande Historien bliver virksomhedens største aktiv Produktet skal være i orden! Historien skal være ren!

33 © The Copenhagen Institute for Futures Studies Autensitet: Er historien ”ren”? DomicilKunder MedarbejdereSamarbejds- partnere BRAND!!

34 © The Copenhagen Institute for Futures Studies Virksomheden GrafikProdukterMedarbejdere Ledelse mv. Kunden

35 © The Copenhagen Institute for Futures Studies Nye markedsdefinitioner Eventyrmarkedet Markedet for kærlighed og venskab Omsorgsmarkedet Hvem-er-jeg markedet Tryghedsmarkedet Markedet for holdninger

36 © The Copenhagen Institute for Futures Studies The Story and the Core The Core Story The detached Story The Satellite Story The No Story

37 © The Copenhagen Institute for Futures Studies The Core Story The Satellite Story The No Story The detached Story

38 © The Copenhagen Institute for Futures Studies

39 Fremtidens arbejdsbegreb & medarbejdere

40 © The Copenhagen Institute for Futures Studies Arbejdsstyrkens fordeling, Danmark 1901-2021 Industri, håndværk, bygge/anlæg Landbrug m.v.Personlig omsorg Følelsesbehandling, skabelse af oplevelser Videnbehandling

41 © The Copenhagen Institute for Futures Studies Det nye arbejdsbegreb Industrisamfundet: –tidsforbrug –den stabile medarbejder Informationssamfundet: –viden og analytiske evner –medarbejder kan indhente, bearbejde og formidle viden Drømmesamfundet: –indholdet af historien, af medarbejdernes kreativitet og opfindsomhed –Tid og sted ikke afgørende; når som helst, hvor som helst! –Arbejde og fritid glidersammen Det menneskelige aspekt bliver vigtigere!

42 © The Copenhagen Institute for Futures Studies Nye kvalifikationer Ikke formel uddannelse, CV mv. Ikke tid, sted og ”funktion” Selvkørende Kreativitet Fleksibilitet - flexperter Fra hjerne til hjerte Fra ”nørd” til empati! Vær en legoklods!

43 © The Copenhagen Institute for Futures Studies Vindere & tabere på fremtidens arbejdsmarked Flid ”Intelligens” De nye tabere De evige vindere De nye vindere De evige tabere

44 © The Copenhagen Institute for Futures Studies Det nye arbejdsbegreb … nye medarbejdere Situider Den ”samplede generation” Udfordrende, spændende, afvekslende Arbejdet må gerne være hårdt - men sjovt (hard fun) Arbejdstid og fritid flyder sammen Man sælger sin indsats - ikke sin tid, drop tidsstyring! Myself.inc.- Frie agenter med rygstød i fagligt/personligt netværk fremfor virksomheder!

45 © The Copenhagen Institute for Futures Studies Den attraktive virksomhed Høj løn er ikke nok! Der skal en ”historie” til…. Den attraktive virksomhed –har projektforløb –har afvekslende job –har flad organisation –horisontale stiger –Er udstrakt fleksibel –Lader medarbejdere arbejde hvor og hvornår de vil - ikke 8.00-16.00 bygninger Men: Husk det grå guld!

46 © The Copenhagen Institute for Futures Studies % udvikling i aldersgrupper DK 2000-2010 10- 14 15- 19 0- 4 5- 9 20- 24 25- 29 30- 34 35- 39 40- 44 45- 49 50- 54 55- 59 60- 64 65- 69 70- 74 75- 79 80- 84 85- 89 90 + Aldersgruppe Stigning/fald i % Kilde: Statistisk årbog 1999

47 © The Copenhagen Institute for Futures Studies 020406080 6040200 De nye livsfaser Ca. 1950 Ca. 2000  De af- hængige De uaf- hængige De frie I ForældreneDe frie IIAlderdom

48 © The Copenhagen Institute for Futures Studies To-kulturelle på arbejdsmarkedet? Nødvendighed eller mulighed?! Brobyggere og navigatører mellem kulturer? Åbenhed - vant til at skulle spørge og lære Gevinst på globalt marked sprogligt og kulturelt (kinesere) Diversitet som konkurrenceparameter Barrierer: sprog, forstå arbejdspladskultur, personlige grænser og cyklekurser Udfoldese afhænger af konteks - det kan koste noget ekstra!

49 © The Copenhagen Institute for Futures Studies Et nyt arbejdsbegreb - kan vi holde til det?

50 © The Copenhagen Institute for Futures Studies Verden før …

51 © The Copenhagen Institute for Futures Studies I fremtiden…...

52 © The Copenhagen Institute for Futures Studies Fremtidens arbejdsmarked? Arbejde & fritid glider sammen for flere - Hard Fun!! Mennesket endnu mere i fokus: Fra ”kan” til sjæl! Truslen fra maskinerne & ”usynlige” konkurrenter Løsere og mere komplekse organisationsformer Krav om fleksibilitet selv på hjul! Medarbejderdiversitet Altid ”on” - ingen fast arbejdstid: Stress & udbrændthed Dobbelttids-ansat - to arbejdsbegreber Kompleksitet & overload - ingen rigtige svar Globalisering mål & strategi Historier, værdier & ritualer som bærende elementer

53 © The Copenhagen Institute for Futures Studies Stresskurve Kilde: Henrik Høgh-Olesen Søvn Kedsomhed Stigende interesse Optimalt stimulations niveau (OSN) Stress Angst Panik Kollaps Adfærdens organiseringsgrad Høj organi- sering Stimulimængden Des- organi- sering LavHøj

54 © The Copenhagen Institute for Futures Studies De grundlæggende personlighedstyper Kilde: Henrik Høgh-Olesen Den prometiske Reagerer opstemt på forandring og stimuli Kan ikke lide grænser Har ikke behov for struktur Prøver nye ting og er risikovillig Den apollinske Søger at skabe struktur og sammenhæng i en verden af forandring Vil hurtigt lukke af for stimuli Har behov for struktur og stabilitet

55 © The Copenhagen Institute for Futures Studies Tanker om tid... Tid bliver knap faktor Natur, fred & ro Nærvær og autenticitet Behov for traditioner, ritualer, milepæle Behov for enkelthed; Klare budskaber & ”ren” historie!

56 © The Copenhagen Institute for Futures Studies Definitionen på ”problemer” forandrer sig….. Ændrede problemer & selvforståelse: -Fra enlig mor, indvandrerkvinde, underernæring, ordblindhed, handicap -Til ”Ingen dupper”, manglende evne til at vælge/navigere/omstille sig, stress, burn-out Ændret fokus: -Industrisamfund: Grovmekanik & Gift! -Informationssamfund: Finmekanik & sex-chikane! -Drømmesamfund: At navigere i kaos!

57 © The Copenhagen Institute for Futures Studies Familien og arbejde Dilemmaet mellem arbejde og familie bliver ikke mindre - måske tværtimod. Prioriteres højt i holdninger - men lavt i handlinger. Forventninger til familien svære at opfylde Familien som byrde! Selvrealisering på arbejde & den sure virkelighed! I konkurrere med andre fællesskaber At håndtere tiden

58 © The Copenhagen Institute for Futures Studies De travle danske forældre!!

59 © The Copenhagen Institute for Futures Studies Familie- og arbejdsliv. Er det muligt at skelne? Pct. Kilde : ”Tendenser i tiden”, Mette Jensen, 2001.

60 © The Copenhagen Institute for Futures Studies Den travle familie - udfordringen fra tiden. Pct. Kilde : ”Tendenser i tiden”, Mette Jensen, 2001

61 © The Copenhagen Institute for Futures Studies Arbejdets betydning - ”Andelen af mennesker, der har erklæret sig helt eller delvist enige i, at de ville arbejde selv om de ikke havde brug for pengene”. Kilde: ”Myter om marginalisering”, Center for velfærdsforskning AAU, 2002.

62 © The Copenhagen Institute for Futures Studies Ledelse i fremtiden…………….

63 © The Copenhagen Institute for Futures Studies Medarbejderdiversitet Unge - ældre Personlighedstyper Livsfaser Mænd - kvinder Etnicitet Livsstile Individualisme Fra ”firmaånd” til mangfoldighed!

64 © The Copenhagen Institute for Futures Studies På vej mod en øget polarisering? Mere differentieret arbejdsmarked Ikke kun Hard Fun! Succes er afhængig af individuelle kompetencer Større forskelle gør det sværere at forstå hinanden Nye krav til fremtidens ledelse!

65 © The Copenhagen Institute for Futures Studies Ledelse i fremtiden? Lederen som ikon & historiefortæller -Skabe mening og sammenhæng i et kompleks verden -Give andre tro på fremskridt og fremgang Teamlederollen: indsigt og engagement Lederen som multikulturel kamæleon - kan begå sig hvor som helst Nye ledertyper -fra fag til ledelse -fra autoritet til tillid -fra mål til navigation? Ledelse: at navigere synligt og kompetent i en kaotisk fremtid!

66 © The Copenhagen Institute for Futures Studies Fokus på arbejdsmiljø…….. Ro og rum - ”hjemlig hygge” ”Off”-line Kan virksomheden ”give tid”? ”Rammer”: Ritualer, traditioner, milepæle ”Historie” som ramme - lederen som ikon & kamæleon ”Stress-konsulenter” Kurser i at navigere i kaos! Fokus på nye tabere Et godt arbejdsmiljø kan aflæses på bundlinien!

67 © The Copenhagen Institute for Futures Studies Fremtiden sekretær - et bud Fra ”arbejdsmyre” til ”edderkop”! - I endnu højere grad det vigtigste led! -indsigt & interesse - ”oversætter” -skelne mellem brok & ”nødvendighed” -repræsentere det praktisk synspunkt, turde sige nej! -hjælpe med at ”opbygge” ikonet! -osende empati og forretningssans -endnu flere bolde i luften Company-mum, servicetolk,servitist ”Varetagelse af chefens mentale tilstand”! ”Den pæne pige” er sendt på museum!

68 © The Copenhagen Institute for Futures Studies De fleksible, som er i besiddelse af en nødvendig indre sammenhæng, vil blive fremtidens adel Finn Skårderud, norsk psykiater

69 © The Copenhagen Institute for Futures Studies Tror I på det? Er I klar?


Download ppt "© The Copenhagen Institute for Futures Studies Temamøde marts 2002 v/Anne-Marie Dahl & Carsten Beck Sekretærers arbejdsopgaver & arbejdsliv."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google