Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Når HR skal styre nutiden efter fremtiden

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Når HR skal styre nutiden efter fremtiden"— Præsentationens transcript:

1 Når HR skal styre nutiden efter fremtiden
Anne-Marie Dahl Fremtidsforsker, cand.scient.pol., BA-tilvalgsfag i almen psykologi For at forstå fremtiden tilbage til fortiden - en rejse Hvad betyder det for os? Mig selv: Cand.scient.pol, Århus Chritstiansborg - politik + medier Lokal Landboforening, kendskab vilkår, nrædemo, etc. Free lance journalist - lokalpolitik (evt. lokalpolitisk miljø)

2 Fremtidens kompetencer?
Science-skolen Innovations-skolen Den lokale multiskole

3 Innovations-skolen Udvikle hele, kreative og fleksible mennesker til en kompleks og global verden Ikke til at vide hvornår og hvordan børn lærer

4 Den lokale multiskole Via små sociale og faglige fællesskaber dannes vi til de store fællesskaber i samfundet og globalt ET fællesfagligt fundament – fokus på holdet, helheden og lokalsamfundet

5 Science-skolen Begå sig fagligt, socialt og kulturelt som verdensborgere Internationale standarder

6 Den, som forudser fremtiden, lyver, selvom han fortæller sandheden
Gammelt arabisk udtryk

7 Hvis man havde spurgt kunderne hvad de ønskede sig, havde de sagt –en hurtigere hest,
Henry ford 1905

8

9 Globalisering – en tilstand
Information & viden Fra torvet til nettet – mere viden om den anden side af kloden end lokalsamfund Større viden om spillere fra Real Madrid ned vores nabo Øget mobilitet – arbejde og ferie Vi glober rundt Umuligt at lukke verden ude Fra porno til netværk

10 Danmark i den globale konkurrence
Skærpet international konkurrence Danmark kan ikke konkurrere på pris – også viden Pres på lønsum: Outsourcing & strategisk ansættelse Løsere og mere komplekse organisationsformer Innovation & forandringsparathed som konkurrenceparameter Hard core kompetencer, ekspertviden, brugbart

11 Kernemedarbejdere Fastlancere Freelancere

12 De unges arbejdsbegreb……
Høj løn er ikke nok! Kun hver 5. føler ”pligt” til at arbejde Der skal en ”historie” til! Identitet og selvrealisering Arbejde er Hard Fun Fra første maj til MAJ først Fra virksomhedsloyal til projektloyal Fri mig for gulduret Frie agenter - Myself.com En udfordring for fremtidens arbejdspladser!!!

13 Individualisten i fællesskabet
Her og nu Uforpligtende Følelsesmæssig intensitet for et tid! Opstår og opløses Sammen om ensomheden: ”Mobile-Clubbing”– selfdancing, parkour Knagefællesskaber SMS intensitet

14 Samfund & etik? Børnearbejde = underudviklet samfund
Oldingearbejde = overudviklet samfund Vil den kinesiske middelklasse finde oldingearbejde uetisk?!

15 Europas nedtur Nat med Europa – det hele ender i Asien
For højt lønniveau ”Forkælede medarbejdere” Popstars-generationen Aldersdommedag Outsource arbejde eller insource arbejdskraft

16 En ny global arbejdsdeling?
Innovation & udvikling Service… Fabrik Kontor

17 Følelsesmæssigt forbrug
Fra priskonkurrence til følelsesmarginal Velstandsudvikling fortsætter Fra behov til funktion til følelse Oplevelsen overstiger produktet eller ydelsen Markeder for følelser ikke produkter Innovation, kreativitet

18 Følelser på markedet! Historien bliver virksomhedens største aktiv
Historien skal beskyttes Alle interne & eksterne forhold Værdikæden bliver vigtigere Nye ting på bundlinien, det sociale ansvar, arbejdsmiljøcertificering Umuligt at outsource – lokalitet som brand?

19 De nye kompetencer Industrisamfundet: Muskler & ensartede forudsigelige opgaver Informationssamfundet: Hjerne & analytiske evner Følelsessamfundet: Hjerte & Følelser, kreativitet og opfindsomhed Viden, kreativitet & innovation Fra ekspert til flexpert Uforudsigelighed Projektspillere Iværksætteri Netværkeri

20 Produktivitetsudvikling?
Vi kan piske hesten Vi kan smøre maskinerne Vi kan opradere pc´en med ram Vi kan……..coache medarbejderne!

21 Mennesket i centrum! Mennesket er ”frit”
Frisat fra noget, men til hvad? Ingen nødvendig, tradition, religion, faste roller etc. At kunne vælge Fra hvem er jeg til hvem vil jeg være Hurtige forandringer – ingen rigtige svar Ansvar for egen udvikling – men i forhold til HVAD? Fremtidschok!

22 Identitet og normalitet
Er jeg lykkelig? Vejer jeg for meget? Drikker jeg for meget? Er jeg for meget? Selvdiagnose Depressionstest, selvhjælpsbøger Opskrifter, Lykkepiller Svært bare at være Ikke gå i hi: lyslamper i november! Svært bare at være glad Samfundets skyld eller samfundsskabte diagnoser?

23 Familien og arbejde Dilemmaet mellem arbejde og familie bliver ikke mindre - måske tværtimod Prioriteres højt i holdninger - men lavt i handlinger Forventninger til familien svære at opfylde. Familien som byrde! Selvrealisering på arbejde & den sure virkelighed! Familie er blevet arbejde – arbejde er blevet underholdning Foreningen af anonyme arbejdsafhængige At håndtere tiden Kombinerer to arbejdsbegreber? Det nye arbejdsbegreb - arbejde og fritid flyder sammen. De mange krav og forventninger til familien er svære at opfylde. 77% mener at de realiserer sig bedst på arbejdet. ”Future family” (lavet af reklamebureauet BBDO og fortrolig) Familien skal konkurrere med andre fællesskaber: fritidsaktiviteter, uddannelse, arbejde, venner og foreninger. Tiden: købe sig til tid (ex. Tekniske hjælpemiddler), flexe sig til tid (hjemmearbejde sparer transporten), eller lade arbejdslivet vinde i perioder af livet mod at familielivet vinder i andre.

24 Arbejdets betydning ”Andelen af mennesker, der har erklæret sig helt eller delvist enige i, at de ville arbejde selv om de ikke havde brug for pengene”. Kilde: ”Myter om marginalisering”, Center for velfærdsforskning AAU, 2002.

25 Adfærdens organiseringsgrad Optimalt stimulations niveau (OSN)
Stresskurve Adfærdens organiseringsgrad Optimalt stimulations niveau (OSN) Høj organi-sering Stigende interesse Stress Indebrændt Udbrændt Angst Kedsomhed Panik Kollaps Des- organi-sering Søvn Stimulimængden Lav Høj

26 De grundlæggende personlighedstyper Kilde:Henrik Høgh-Olesen
Den apollinske Søger at skabe struktur og sammenhæng i en verden af forandring Vil hurtigt lukke af for stimuli Har behov for struktur og stabilitet Den prometiske Reagere opstemt på forandring og stimuli Kan ikke lide grænser Har ikke behov for struktur Prøver nye ting og er risikovillig

27 Nye vindere og tabere Fra ordblindhed, handicap, ”svag boglig” Til
manglende empati og kreativitet manglende evne til at vælge/navigere/omstille sig, stress, burn-out

28 Stress på bundlinien Fra fysisk til psykisk arbejdsmiljø
Fritid delmængde af arbejde? Trænings-illussionen – motion så vi kan holde til det! Yoga og wellness – Signalfortrængning Individuelle løsninger – coping: MIN skyld? Nedslidning af menneskelige ressourcer ”rovdrift”! Coaching? Behov for ny tilgang til organisering af arbejdet i følelsessamfundet?

29 Kan jeg leve op til mit fremtids-selv?
Coaching! Kan jeg leve op til mit fremtids-selv?

30 Værdier i fremtiden? Tid bliver knap faktor Natur, fred & ro
Nærvær og autenticitet Behov for traditioner, ritualer, milepæle Fra rig til indholdsrig At turde gøre sig langsom………..

31 Udfordringer til fremtidens HR?
Nye markeder: Branding & storytelling, højteknologi & innovation, tid & service Hvilke kompetencer hvornår?! Skabe en innovativ forandringskultur, kombineret med bundliniefokus! Mangel på arbejdskraft, rekruttering og fastholdelse Meningsfulde arbejdspladser for MIG – primadonnaledelse De ældre & popstars-generationen Nye og spontane organisering af arbejdet? Lystmotivering Kan virksomheden ”give tid”? Omsorg? Grænsen mellem ”privat” og arbejde rykkes, leder som coach Et godt arbejdsmiljø kan aflæses på bundlinien Ingen sikker opskrift, navigation hvor kortene skifter hele tiden

32 Finn Skårderud, norsk psykiater
De fleksible, som er i besiddelse af en nødvendig indre sammenhæng, vil blive vor adel Finn Skårderud, norsk psykiater

33 Tror I på det? Er I klar?


Download ppt "Når HR skal styre nutiden efter fremtiden"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google