Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

23.3 Afslutningsskema 3.Vil du springe til et bestemt afsnit eller dias? Klik på menuerne Outlines eller Thumbnails. 2.Klik med musen i dit eget tempo.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "23.3 Afslutningsskema 3.Vil du springe til et bestemt afsnit eller dias? Klik på menuerne Outlines eller Thumbnails. 2.Klik med musen i dit eget tempo."— Præsentationens transcript:

1 23.3 Afslutningsskema 3.Vil du springe til et bestemt afsnit eller dias? Klik på menuerne Outlines eller Thumbnails. 2.Klik med musen i dit eget tempo for at se præsentationen. 1.Klik nederst til højre på ikonet for visning i ”Fuld skærm”.

2 Indholdsfortegnelse Saldobalancen Afslutning Resultatopgørelsen Balancen Efterposteringer Afslutning af: 23.3 Afslutningsskema

3 Fashion SHOE skal nu udarbejde årsregnskab for år 2.

4 23.3 Afslutningsskema Der tages udgangspunkt i saldobalancen, der viser saldiene på alle virksomhedens konti pr. 31.12. år 2. Fig. 23.3 i lærebogen (i kr. 1.000).

5 12.5 Opstilling af årsregnskabet Til brug for dette udskrives en saldobalance, der er en oversigt over saldiene på alle virksomhedens konti. Fig. 23.3 i lærebogen (i kr. 1.000). 1100Nettoomsætning6.550 2100Vareforbrug3.920 3100Salgsfremmende omkostninger 170 3200Lokaleomkostninger250 3300Kassedifferencer5 3400Bilers driftsomkostninger 45 3900Øvrige omkostninger120 4100Lønafregning975 4200ATP-bidrag15 5100Afskrivning på biler 5200Afskrivning på inventar 6100Renteindtægter5 7100Renteomkostninger35 11120Biler135 11121Akkumulerede afskrivninger på biler 20 11130Inventar225 11131Akkumulerede afskriv- ninger på inventar 40 12110Varelager1.420 12210Varedebitorer195 12220Periodeafgrænsnings- poster 12310Kasse5 13110Egenkapital392 13111Privatforbrug300 14110Langfristet lån100 14210Kassekredit228 14220Varekreditorer220 14230Skyldigt ATP-bidrag5 14240Skyldigt AM-bidrag15 14250Skyldig A-skat50 14260Momsafregning 14261Købsmoms235 14262Salgsmoms375 14290Andre kreditorer50 8.050 Konto- nr. Tekst Saldobalance pr. 31.12. år 2 DebetKredit 23.3 Afslutningsskema Man bogfører altid lige store beløb i debet og kredit. Derfor skal en saldobalance altid balancere i bunden. Fig. 23.3 i lærebogen (i kr. 1.000).

6 12.5 Opstilling af årsregnskabet Til brug for dette udskrives en saldobalance, der er en oversigt over saldiene på alle virksomhedens konti. Fig. 23.3 i lærebogen (i kr. 1.000). 1100Nettoomsætning6.550 2100Vareforbrug3.920 3100Salgsfremmende omkostninger 170 3200Lokaleomk.250 3300Kassedifferencer5 Konto nr. Tekst Saldobalance pr. 31.12. år 2 Efterposte- ringer Resultat- opgørelse Balance DebetKreditDebetKreditDebetKreditDebetKredit 23.3 Afslutningsskema Med udgangspunkt i saldobalancen foretager Fashion de nødvendige efterposteringer i et afslutningsark. (i kr. 1.000).

7 Fashion Shoe bogfører d. 31.12 år 2 følgende 9 efterposteringer: 23.3 Afslutningsskema a)Vareforbrug for 4. kvartalVareforbrug for 4. kvartal b)Afskrivning på bilerAfskrivning på biler c)Afskrivning på inventarAfskrivning på inventar d)Forudbetalt husleje for januar år 3Forudbetalt husleje for januar år 3 e)Beholdning af salgsbrochurer pr. 31.12 år 2Beholdning af salgsbrochurer pr. 31.12 år 2 f)Anslået skyldigt revisorhonorar pr 31.12 år 2Anslået skyldigt revisorhonorar pr 31.12 år 2 g)Konteringsfejl i bogføringen vedrørende salgsannonceKonteringsfejl i bogføringen vedrørende salgsannonce h)Afslutning af momsregnskab for 4. kvartal år 2Afslutning af momsregnskab for 4. kvartal år 2 i)Årets privatforbrug overføres til konto for Egenkapital.Årets privatforbrug overføres til konto for Egenkapital

8 a)Vareforbrug for 4. kvartal: 31.12. år 2: Internt bilagKr. Opgørelse af vareforbrug: Saldo på varelagerkonto pr. 31.12 år 21.420.000 – Varelager ifølge optælling pr. 31.12 år 2 820.000 Vareforbrug for 4. kvartal år 2600.000 23.3 Afslutningsskema

9 12.5 Opstilling af årsregnskabet Til brug for dette udskrives en saldobalance, der er en oversigt over saldiene på alle virksomhedens konti. Fig. 23.3 i lærebogen (i kr. 1.000). 1100Nettoomsætning6.550 2100Vareforbrug3.920 3100Salgsfremmende omkostninger 170 3200Lokaleomkostninger250 3300Kassedifferencer5 3400Bilers driftsomkostninger 45 3900Øvrige omkostninger120 4100Lønafregning975 4200ATP-bidrag15 5100Afskrivning på biler 5200Afskrivning på inventar 6100Renteindtægter5 7100Renteomkostninger35 11120Biler135 11121Akkumulerede afskrivninger på biler 20 11130Inventar225 11131Akkumulerede afskriv- ninger på inventar 40 12110Varelager1.420 12210Varedebitorer195 12220Periodeafgrænsnings- poster 12310Kasse5 13110Egenkapital65 13111Privatforbrug0 14110Langfristet lån100 14210Kassekredit228 14220Varekreditorer220 14230Skyldigt ATP-bidrag5 14240Skyldigt AM-bidrag15 14250Skyldig A-skat50 14260Momsafregning 14261Købsmoms235 14262Salgsmoms375 14290Andre kreditorer50 8.050 Konto- nr. Tekst Saldobalance pr. 31.12. år 2 Efterposteringer DebetKreditDebetKredit 23.3 Afslutningsskema Konto 1100: Vareforbrug debiteres med kr. 600 (i kr. 1.000). a)600 (i kr. 1.000).

10 12.5 Opstilling af årsregnskabet Til brug for dette udskrives en saldobalance, der er en oversigt over saldiene på alle virksomhedens konti. Fig. 23.3 i lærebogen (i kr. 1.000). 1100Nettoomsætning6.550 2100Vareforbrug3.920 3100Salgsfremmende omkostninger 170 3200Lokaleomkostninger250 3300Kassedifferencer5 3400Bilers driftsomkostninger 45 3900Øvrige omkostninger120 4100Lønafregning975 4200ATP-bidrag15 5100Afskrivning på biler 5200Afskrivning på inventar 6100Renteindtægter5 7100Renteomkostninger35 11120Biler135 11121Akkumulerede afskrivninger på biler 20 11130Inventar225 11131Akkumulerede afskriv- ninger på inventar 40 12110Varelager1.420 12210Varedebitorer195 12220Periodeafgrænsnings- poster 12310Kasse5 13110Egenkapital65 13111Privatforbrug0 14110Langfristet lån100 14210Kassekredit228 14220Varekreditorer220 14230Skyldigt ATP-bidrag5 14240Skyldigt AM-bidrag15 14250Skyldig A-skat50 14260Momsafregning 14261Købsmoms235 14262Salgsmoms375 14290Andre kreditorer50 8.050 23.3 Afslutningsskema Konto 12110: Varelager krediteres med kr. 600 (i kr. 1.000). a)600 (i kr. 1.000). Konto- nr. Tekst Saldobalance pr. 31.12. år 2 Efterposteringer DebetKreditDebetKredit

11 b)Afskrivning på biler: 31.12. år 2: Internt bilagKr. Afskrivning på biler20.000 23.3 Afslutningsskema

12 12.5 Opstilling af årsregnskabet Til brug for dette udskrives en saldobalance, der er en oversigt over saldiene på alle virksomhedens konti. Fig. 23.3 i lærebogen (i kr. 1.000). 1100Nettoomsætning6.550 2100Vareforbrug3.920 3100Salgsfremmende omkostninger 170 3200Lokaleomkostninger250 3300Kassedifferencer5 3400Bilers driftsomkostninger 45 3900Øvrige omkostninger120 4100Lønafregning975 4200ATP-bidrag15 5100Afskrivning på biler 5200Afskrivning på inventar 6100Renteindtægter5 7100Renteomkostninger35 11120Biler135 11121Akkumulerede afskrivninger på biler 20 11130Inventar225 11131Akkumulerede afskriv- ninger på inventar 40 12110Varelager1.420 12210Varedebitorer195 12220Periodeafgrænsnings- poster 12310Kasse5 13110Egenkapital65 13111Privatforbrug0 14110Langfristet lån100 14210Kassekredit228 14220Varekreditorer220 14230Skyldigt ATP-bidrag5 14240Skyldigt AM-bidrag15 14250Skyldig A-skat50 14260Momsafregning 14261Købsmoms235 14262Salgsmoms375 14290Andre kreditorer50 8.050 Konto- nr. Tekst Saldobalance pr. 31.12. år 2 Efterposteringer DebetKreditDebetKredit 23.3 Afslutningsskema Konto 5100: Afskrivning på biler debiteres med kr. 20 (i kr. 1.000). b)20 (i kr. 1.000).

13 12.5 Opstilling af årsregnskabet Til brug for dette udskrives en saldobalance, der er en oversigt over saldiene på alle virksomhedens konti. Fig. 23.3 i lærebogen (i kr. 1.000). 1100Nettoomsætning6.550 2100Vareforbrug3.920 3100Salgsfremmende omkostninger 170 3200Lokaleomkostninger250 3300Kassedifferencer5 3400Bilers driftsomkostninger 45 3900Øvrige omkostninger120 4100Lønafregning975 4200ATP-bidrag15 5100Afskrivning på biler 5200Afskrivning på inventar 6100Renteindtægter5 7100Renteomkostninger35 11120Biler135 11121Akkumulerede afskrivninger på biler 20 11130Inventar225 11131Akkumulerede afskriv- ninger på inventar 40 12110Varelager1.420 12210Varedebitorer195 12220Periodeafgrænsnings- poster 12310Kasse5 13110Egenkapital65 13111Privatforbrug0 14110Langfristet lån100 14210Kassekredit228 14220Varekreditorer220 14230Skyldigt ATP-bidrag5 14240Skyldigt AM-bidrag15 14250Skyldig A-skat50 14260Momsafregning 14261Købsmoms235 14262Salgsmoms375 14290Andre kreditorer50 8.050 23.3 Afslutningsskema Konto 11121: Akkumulerede afskrivninger på biler krediteres med kr. 20 (i kr. 1.000). b)20 (i kr. 1.000). Konto- nr. Tekst Saldobalance pr. 31.12. år 2 Efterposteringer DebetKreditDebetKredit

14 c)Afskrivning på inventar: 31.12. år 2: Internt bilagKr. Afskrivning på inventar40.000 23.3 Afslutningsskema

15 12.5 Opstilling af årsregnskabet Til brug for dette udskrives en saldobalance, der er en oversigt over saldiene på alle virksomhedens konti. Fig. 23.3 i lærebogen (i kr. 1.000). 1100Nettoomsætning6.550 2100Vareforbrug3.920 3100Salgsfremmende omkostninger 170 3200Lokaleomkostninger250 3300Kassedifferencer5 3400Bilers driftsomkostninger 45 3900Øvrige omkostninger120 4100Lønafregning975 4200ATP-bidrag15 5100Afskrivning på biler b)20 5200Afskrivning på inventar 6100Renteindtægter5 7100Renteomkostninger35 11120Biler135 11121Akkumulerede afskrivninger på biler 20 11130Inventar225 11131Akkumulerede afskriv- ninger på inventar 40 12110Varelager1.420 12210Varedebitorer195 12220Periodeafgrænsnings- poster 12310Kasse5 13110Egenkapital65 13111Privatforbrug0 14110Langfristet lån100 14210Kassekredit228 14220Varekreditorer220 14230Skyldigt ATP-bidrag5 14240Skyldigt AM-bidrag15 14250Skyldig A-skat50 14260Momsafregning 14261Købsmoms235 14262Salgsmoms375 14290Andre kreditorer50 8.050 Konto- nr. Tekst Saldobalance pr. 31.12. år 2 Efterposteringer DebetKreditDebetKredit 23.3 Afslutningsskema Konto 5200: Afskrivning på inventar debiteres med kr. 40 (i kr. 1.000). c)40 (i kr. 1.000).

16 12.5 Opstilling af årsregnskabet Til brug for dette udskrives en saldobalance, der er en oversigt over saldiene på alle virksomhedens konti. Fig. 23.3 i lærebogen (i kr. 1.000). 1100Nettoomsætning6.550 2100Vareforbrug3.920 3100Salgsfremmende omkostninger 170 3200Lokaleomkostninger250 3300Kassedifferencer5 3400Bilers driftsomkostninger 45 3900Øvrige omkostninger120 4100Lønafregning975 4200ATP-bidrag15 5100Afskrivning på biler 5200Afskrivning på inventar 6100Renteindtægter5 7100Renteomkostninger35 11120Biler135 11121Akkumulerede afskrivninger på biler 20b)20 11130Inventar225 11131Akkumulerede afskriv- ninger på inventar 40 12110Varelager1.420 a)600 12210Varedebitorer195 12220Periodeafgrænsnings- poster 12310Kasse5 13110Egenkapital65 13111Privatforbrug0 14110Langfristet lån100 14210Kassekredit228 14220Varekreditorer220 14230Skyldigt ATP-bidrag5 14240Skyldigt AM-bidrag15 14250Skyldig A-skat50 14260Momsafregning 14261Købsmoms235 14262Salgsmoms375 14290Andre kreditorer50 8.050 23.3 Afslutningsskema Konto 11131: Akkumulerede afskrivninger på inventar krediteres med kr. 40 (i kr. 1.000). c)40 (i kr. 1.000). Konto- nr. Tekst Saldobalance pr. 31.12. år 2 Efterposteringer DebetKreditDebetKredit

17 d)Forudbetalt husleje: 31.12. år 2: Kvitteret regning på huslejeKr. Forudbetalt husleje for januar år 310.000 23.3 Afslutningsskema

18 12.5 Opstilling af årsregnskabet Til brug for dette udskrives en saldobalance, der er en oversigt over saldiene på alle virksomhedens konti. Fig. 23.3 i lærebogen (i kr. 1.000). 1100Nettoomsætning6.550 2100Vareforbrug3.920 3100Salgsfremmende omkostninger 170 3200Lokaleomkostninger250 3300Kassedifferencer5 3400Bilers driftsomkostninger 45 3900Øvrige omkostninger120 4100Lønafregning975 4200ATP-bidrag15 5100Afskrivning på bilerb)20 5200Afskrivning på inventar 6100Renteindtægter5 7100Renteomkostninger35 11120Biler135 11121Akkumulerede afskrivninger på biler 20 11130Inventar225 11131Akkumulerede afskriv- ninger på inventar 40 12110Varelager1.420 12210Varedebitorer195 12220Periodeafgrænsnings- poster 12310Kasse5 13110Egenkapital65 13111Privatforbrug0 14110Langfristet lån100 14210Kassekredit228 14220Varekreditorer220 14230Skyldigt ATP-bidrag5 14240Skyldigt AM-bidrag15 14250Skyldig A-skat50 14260Momsafregning 14261Købsmoms235 14262Salgsmoms375 14290Andre kreditorer50 8.050 Konto- nr. Tekst Saldobalance pr. 31.12. år 2 Efterposteringer DebetKreditDebetKredit 23.3 Afslutningsskema Konto 3200: Lokaleomkostninger krediteres med kr. 10 (i kr. 1.000). d)10 (i kr. 1.000).

19 12.5 Opstilling af årsregnskabet Til brug for dette udskrives en saldobalance, der er en oversigt over saldiene på alle virksomhedens konti. Fig. 23.3 i lærebogen (i kr. 1.000). 1100Nettoomsætning6.550 2100Vareforbrug3.920 3100Salgsfremmende omkostninger 170 3200Lokaleomkostninger250 3300Kassedifferencer5 3400Bilers driftsomkostninger 45 3900Øvrige omkostninger120 4100Lønafregning975 4200ATP-bidrag15 5100Afskrivning på biler 5200Afskrivning på inventar 6100Renteindtægter5 7100Renteomkostninger35 11120Biler135 11121Akkumulerede afskrivninger på biler 20b)20 11130Inventar225 11131Akkumulerede afskriv- ninger på inventar 40 12110Varelager1.420a)600 12210Varedebitorer195 12220Periodeafgrænsnings- poster 12310Kasse5 13110Egenkapital392 13111Privatforbrug300 14110Langfristet lån100 14210Kassekredit228 14220Varekreditorer220 14230Skyldigt ATP-bidrag5 14240Skyldigt AM-bidrag15 14250Skyldig A-skat50 14260Momsafregning 14261Købsmoms235 14262Salgsmoms375 14290Andre kreditorer50 8.050 23.3 Afslutningsskema Konto 12220: Periodeafgrænsningsposter debiteres med kr. 10 (i kr. 1.000). d)10 (i kr. 1.000). Konto- nr. Tekst Saldobalance pr. 31.12. år 2 Efterposteringer DebetKreditDebetKredit

20 e)Beholdning af salgsbrochurer: 31.12. år 2: Internt bilagKr. Beholdning af salgsbrochurer5.000 23.3 Afslutningsskema

21 12.5 Opstilling af årsregnskabet Til brug for dette udskrives en saldobalance, der er en oversigt over saldiene på alle virksomhedens konti. Fig. 23.3 i lærebogen (i kr. 1.000). 1100Nettoomsætning6.550 2100Vareforbrug3.920 a)600 3100Salgsfremmende omkostninger 170 3200Lokaleomkostninger250d)10 3300Kassedifferencer5 3400Bilers driftsomkostninger 45 3900Øvrige omkostninger120 4100Lønafregning975 4200ATP-bidrag15 5100Afskrivning på bilerb)20 5200Afskrivning på inventar 6100Renteindtægter5 7100Renteomkostninger35 11120Biler135 11121Akkumulerede afskrivninger på biler 20 11130Inventar225 11131Akkumulerede afskriv- ninger på inventar 40 12110Varelager1.420 12210Varedebitorer195 12220Periodeafgrænsnings- poster 12310Kasse5 13110Egenkapital65 13111Privatforbrug0 14110Langfristet lån100 14210Kassekredit228 14220Varekreditorer220 14230Skyldigt ATP-bidrag5 14240Skyldigt AM-bidrag15 14250Skyldig A-skat50 14260Momsafregning 14261Købsmoms235 14262Salgsmoms375 14290Andre kreditorer50 8.050 Konto- nr. Tekst Saldobalance pr. 31.12. år 2 Efterposteringer DebetKreditDebetKredit 23.3 Afslutningsskema Konto 3100: Salgsfremmende omkostninger krediteres med kr. 5 (i kr. 1.000). e)5 (i kr. 1.000).

22 12.5 Opstilling af årsregnskabet Til brug for dette udskrives en saldobalance, der er en oversigt over saldiene på alle virksomhedens konti. Fig. 23.3 i lærebogen (i kr. 1.000). 1100Nettoomsætning6.550 2100Vareforbrug3.920 3100Salgsfremmende omkostninger 170 3200Lokaleomkostninger250 3300Kassedifferencer5 3400Bilers driftsomkostninger 45 3900Øvrige omkostninger120 4100Lønafregning975 4200ATP-bidrag15 5100Afskrivning på biler 5200Afskrivning på inventar 6100Renteindtægter5 7100Renteomkostninger35 11120Biler135 11121Akkumulerede afskrivninger på biler 20b)20 11130Inventar225 11131Akkumulerede afskriv- ninger på inventar 40 12110Varelager1.420a)600 12210Varedebitorer195 12220Periodeafgrænsnings- poster d)10 12310Kasse5 13110Egenkapital392 13111Privatforbrug300 14110Langfristet lån100 14210Kassekredit228 14220Varekreditorer220 14230Skyldigt ATP-bidrag5 14240Skyldigt AM-bidrag15 14250Skyldig A-skat50 14260Momsafregning 14261Købsmoms235 14262Salgsmoms375 14290Andre kreditorer50 8.050 23.3 Afslutningsskema Konto 12220: Periodeafgrænsningsposter debiteres med kr. 5 (i kr. 1.000). e)5 (i kr. 1.000). Konto- nr. Tekst Saldobalance pr. 31.12. år 2 Efterposteringer DebetKreditDebetKredit

23 f)Anslået skyldigt revisorhonorar: 31.12. år 2: Internt bilagKr. Anslået skyldigt revisorhonorar pr. 31.12 år 225.000 23.3 Afslutningsskema

24 12.5 Opstilling af årsregnskabet Til brug for dette udskrives en saldobalance, der er en oversigt over saldiene på alle virksomhedens konti. Fig. 23.3 i lærebogen (i kr. 1.000). 1100Nettoomsætning6.550 2100Vareforbrug3.920 a)600 3100Salgsfremmende omkostninger 170 3200Lokaleomkostninger250d)10 3300Kassedifferencer5 3400Bilers driftsomkostninger 45 3900Øvrige omkostninger120 4100Lønafregning975 4200ATP-bidrag15 5100Afskrivning på bilerb)20 5200Afskrivning på inventar 6100Renteindtægter5 7100Renteomkostninger35 11120Biler135 11121Akkumulerede afskrivninger på biler 20 11130Inventar225 11131Akkumulerede afskriv- ninger på inventar 40 12110Varelager1.420 12210Varedebitorer195 12220Periodeafgrænsnings- poster 12310Kasse5 13110Egenkapital65 13111Privatforbrug0 14110Langfristet lån100 14210Kassekredit228 14220Varekreditorer220 14230Skyldigt ATP-bidrag5 14240Skyldigt AM-bidrag15 14250Skyldig A-skat50 14260Momsafregning 14261Købsmoms235 14262Salgsmoms375 14290Andre kreditorer50 8.050 Konto- nr. Tekst Saldobalance pr. 31.12. år 2 Efterposteringer DebetKreditDebetKredit 23.3 Afslutningsskema Konto 3900: Øvrige omkostninger debiteres med kr. 25 (i kr. 1.000). f)25 (i kr. 1.000).

25 12.5 Opstilling af årsregnskabet Til brug for dette udskrives en saldobalance, der er en oversigt over saldiene på alle virksomhedens konti. Fig. 23.3 i lærebogen (i kr. 1.000). 1100Nettoomsætning6.550 2100Vareforbrug3.920 3100Salgsfremmende omkostninger 170 3200Lokaleomkostninger250 3300Kassedifferencer5 3400Bilers driftsomkostninger 45 3900Øvrige omkostninger120 4100Lønafregning975 4200ATP-bidrag15 5100Afskrivning på biler 5200Afskrivning på inventar 6100Renteindtægter5 7100Renteomkostninger35 11120Biler135 11121Akkumulerede afskrivninger på biler 20b)20 11130Inventar225 11131Akkumulerede afskriv- ninger på inventar 40 12110Varelager1.420a)600 12210Varedebitorer195 12220Periodeafgrænsnings- poster d)10 12310Kasse5 13110Egenkapital65 13111Privatforbrug0 14110Langfristet lån100 14210Kassekredit228 14220Varekreditorer220 14230Skyldigt ATP-bidrag5 14240Skyldigt AM-bidrag15 14250Skyldig A-skat50 14260Momsafregning 14261Købsmoms235 14262Salgsmoms375 14290Andre kreditorer50 8.050 23.3 Afslutningsskema Konto 14290: Andre kreditorer krediteres med kr. 25 (i kr. 1.000). f)25 (i kr. 1.000). Konto- nr. Tekst Saldobalance pr. 31.12. år 2 Efterposteringer DebetKreditDebetKredit

26 g)Konteringsfejl: En salgsannonce er fejlagtigt debiteret på konto 3400: Bilers driftsomkostninger: 31.12. år 2: Internt bilagKr. Konteringsfejl: En salgsannonce er fejlagtigt debiteret på konto 34002.000 Beløbet er uden moms. 23.3 Afslutningsskema

27 12.5 Opstilling af årsregnskabet Til brug for dette udskrives en saldobalance, der er en oversigt over saldiene på alle virksomhedens konti. Fig. 23.3 i lærebogen (i kr. 1.000). 1100Nettoomsætning6.550 2100Vareforbrug3.920 a)600 3100Salgsfremmende omkostninger 170 3200Lokaleomkostninger250d)10 3300Kassedifferencer5 3400Bilers driftsomkostninger 45 3900Øvrige omkostninger120 f)25 4100Lønafregning975 4200ATP-bidrag15 5100Afskrivning på bilerb)20 5200Afskrivning på inventar 6100Renteindtægter5 7100Renteomkostninger35 11120Biler135 11121Akkumulerede afskrivninger på biler 20 11130Inventar225 11131Akkumulerede afskriv- ninger på inventar 40 12110Varelager1.420 12210Varedebitorer195 12220Periodeafgrænsnings- poster 12310Kasse5 13110Egenkapital65 13111Privatforbrug0 14110Langfristet lån100 14210Kassekredit228 14220Varekreditorer220 14230Skyldigt ATP-bidrag5 14240Skyldigt AM-bidrag15 14250Skyldig A-skat50 14260Momsafregning 14261Købsmoms235 14262Salgsmoms375 14290Andre kreditorer50 8.050 Konto- nr. Tekst Saldobalance pr. 31.12. år 2 Efterposteringer DebetKreditDebetKredit 23.3 Afslutningsskema Konto 3400: Bilers driftsomkostninger krediteres med kr. 2 (i kr. 1.000). g)2 (i kr. 1.000).

28 12.5 Opstilling af årsregnskabet Til brug for dette udskrives en saldobalance, der er en oversigt over saldiene på alle virksomhedens konti. Fig. 23.3 i lærebogen (i kr. 1.000). 1100Nettoomsætning6.550 2100Vareforbrug3.920 a)600 3100Salgsfremmende omkostninger 170 e)5 3200Lokaleomkostninger250 d)10 3300Kassedifferencer5 3400Bilers driftsomkostninger 45 3900Øvrige omkostninger120 4100Lønafregning975 4200ATP-bidrag15 5100Afskrivning på biler 5200Afskrivning på inventar 6100Renteindtægter5 7100Renteomkostninger35 11120Biler135 11121Akkumulerede afskrivninger på biler 20b)20 11130Inventar225 11131Akkumulerede afskriv- ninger på inventar 40 12110Varelager1.420a)600 12210Varedebitorer195 12220Periodeafgrænsnings- poster d)10 12310Kasse5 13110Egenkapital65 13111Privatforbrug0 14110Langfristet lån100 14210Kassekredit228 14220Varekreditorer220 14230Skyldigt ATP-bidrag5 14240Skyldigt AM-bidrag15 14250Skyldig A-skat50 14260Momsafregning 14261Købsmoms235 14262Salgsmoms375 14290Andre kreditorer50 8.050 23.3 Afslutningsskema Konto 3100: Salgsfremmende omkostninger debiteres med kr. 2 (i kr. 1.000). g)2 (i kr. 1.000). Konto- nr. Tekst Saldobalance pr. 31.12. år 2 Efterposteringer DebetKreditDebetKredit

29 h)Afslutning af momsregnskab for 4. kvartal år 2: 31.12. år 2: Internt bilagKr. Købsmoms for 4. kvartal år 2 overføres til konto 14260: Momsafregning235.000 Salgsmoms for 4. kvartal år 2 overføres til konto 14260: Momsafregning375.000 23.3 Afslutningsskema

30 12.5 Opstilling af årsregnskabet Til brug for dette udskrives en saldobalance, der er en oversigt over saldiene på alle virksomhedens konti. Fig. 23.3 i lærebogen (i kr. 1.000). 1100Nettoomsætning6.550 2100Vareforbrug3.920 a)600 3100Salgsfremmende omkostninger 170 3200Lokaleomkostninger250d)10 3300Kassedifferencer5 3400Bilers driftsomkostninger 45 3900Øvrige omkostninger120 f)25 4100Lønafregning975 4200ATP-bidrag15 5100Afskrivning på bilerb)20 5200Afskrivning på inventar 6100Renteindtægter5 7100Renteomkostninger35 11120Biler135 11121Akkumulerede afskrivninger på biler 20 11130Inventar225 11131Akkumulerede afskriv- ninger på inventar 40 12110Varelager1.420 12210Varedebitorer195 12220Periodeafgrænsnings- poster 12310Kasse5 13110Egenkapital65 13111Privatforbrug0 14110Langfristet lån100 14210Kassekredit228 14220Varekreditorer220 14230Skyldigt ATP-bidrag5 14240Skyldigt AM-bidrag15 14250Skyldig A-skat50 14260Momsafregning 14261Købsmoms235 14262Salgsmoms375 14290Andre kreditorer50 f)25 8.050 Konto- nr. Tekst Saldobalance pr. 31.12. år 2 Efterposteringer DebetKreditDebetKredit 23.3 Afslutningsskema Konto 14261: Købsmoms ’tømmes’ og beløbet overføres til konto 14260: Momsafregning. h)235 (i kr. 1.000). h)235

31 12.5 Opstilling af årsregnskabet Til brug for dette udskrives en saldobalance, der er en oversigt over saldiene på alle virksomhedens konti. Fig. 23.3 i lærebogen (i kr. 1.000). 1100Nettoomsætning6.550 2100Vareforbrug3.920 a)600 3100Salgsfremmende omkostninger 170 3200Lokaleomkostninger250d)10 3300Kassedifferencer5 3400Bilers driftsomkostninger 45 3900Øvrige omkostninger120 f)25 4100Lønafregning975 4200ATP-bidrag15 5100Afskrivning på bilerb)20 5200Afskrivning på inventar 6100Renteindtægter5 7100Renteomkostninger35 11120Biler135 11121Akkumulerede afskrivninger på biler 20 11130Inventar225 11131Akkumulerede afskriv- ninger på inventar 40 12110Varelager1.420 12210Varedebitorer195 12220Periodeafgrænsnings- poster 12310Kasse5 13110Egenkapital65 13111Privatforbrug0 14110Langfristet lån100 14210Kassekredit228 14220Varekreditorer220 14230Skyldigt ATP-bidrag5 14240Skyldigt AM-bidrag15 14250Skyldig A-skat50 14260Momsafregning h)235 14261Købsmoms235 h)235 14262Salgsmoms375 14290Andre kreditorer50 f)25 8.050 Konto- nr. Tekst Saldobalance pr. 31.12. år 2 Efterposteringer DebetKreditDebetKredit 23.3 Afslutningsskema Konto 14262: Salgsmoms ’tømmes’ og beløbet overføres til konto 14260: Momsafregning. h)375 (i kr. 1.000). h)375

32 i)Overførsel af samlet privatforbrug i år 2: 31.12. år 2: Internt bilagKr. Samlet privatforbrug i år 2300.000 Beløbet overføres til konto 13110: Egenkapital 23.3 Afslutningsskema

33 12.5 Opstilling af årsregnskabet Til brug for dette udskrives en saldobalance, der er en oversigt over saldiene på alle virksomhedens konti. Fig. 23.3 i lærebogen (i kr. 1.000). 1100Nettoomsætning6.550 2100Vareforbrug3.920 a)600 3100Salgsfremmende omkostninger 170 3200Lokaleomkostninger250d)10 3300Kassedifferencer5 3400Bilers driftsomkostninger 45 3900Øvrige omkostninger120 f)25 4100Lønafregning975 4200ATP-bidrag15 5100Afskrivning på bilerb)20 5200Afskrivning på inventar 6100Renteindtægter5 7100Renteomkostninger35 11120Biler135 11121Akkumulerede afskrivninger på biler 20 11130Inventar225 11131Akkumulerede afskriv- ninger på inventar 40 12110Varelager1.420 12210Varedebitorer195 12220Periodeafgrænsnings- poster 12310Kasse5 13110Egenkapital392 13111Privatforbrug300 14110Langfristet lån100 14210Kassekredit228 14220Varekreditorer220 14230Skyldigt ATP-bidrag5 14240Skyldigt AM-bidrag15 14250Skyldig A-skat50 14260Momsafregning 14261Købsmoms235 14262Salgsmoms375 14290Andre kreditorer50 f)25 8.050 Konto- nr. Tekst Saldobalance pr. 31.12. år 2 Efterposteringer DebetKreditDebetKredit 23.3 Afslutningsskema Konto 13111: Privatforbrug ’tømmes’ og beløbet overføres til konto 13110: Egenkapital. i)300 (i kr. 1.000). i)300

34 12.5 Opstilling af årsregnskabet Til brug for dette udskrives en saldobalance, der er en oversigt over saldiene på alle virksomhedens konti. Fig. 23.3 i lærebogen (i kr. 1.000). 1100Nettoomsætning6.550 2100Vareforbrug3.920 a)600 3100Salgsfremmende omkostninger 170 g)2 e)5 3200Lokaleomkostninger250 d)10 3300Kassedifferencer5 3400Bilers driftsomkostninger 45 g)2 3900Øvrige omkostninger120 f)25 4100Lønafregning975 4200ATP-bidrag15 5100Afskrivning på biler b)20 5200Afskrivning på inventar c)40 6100Renteindtægter5 7100Renteomkostninger35 11120Biler135 11121Akkumulerede afskrivninger på biler 20 b)20 11130Inventar225 11131Akkumulerede afskriv- ninger på inventar 40 c)40 12110Varelager1.420 a)600 12210Varedebitorer195 12220Periodeafgrænsnings- poster d)10 e)5 12310Kasse5 13110Egenkapital392 i)300 13111Privatforbrug300 i)300 14110Langfristet lån100 14210Kassekredit228 14220Varekreditorer220 14230Skyldigt ATP-bidrag5 14240Skyldigt AM-bidrag15 14250Skyldig A-skat50 14260Momsafregning h)235 h)375 14261Købsmoms235 h) 235 14262Salgsmoms375 h)375 14290Andre kreditorer50 f)25 8.050 Konto- nr. Tekst Saldobalance pr. 31.12. år 2 Efterposteringer DebetKreditDebetKredit 23.3 Afslutningsskema Når alle efterposteringerne er bogført, sammeltælles debet- og kreditkolonnerne. De skal balancere. (i kr. 1.000). 1.612

35 12.5 Opstilling af årsregnskabet Til brug for dette udskrives en saldobalance, der er en oversigt over saldiene på alle virksomhedens konti. Fig. 23.3 i lærebogen (i kr. 1.000). 1100Nettoomsætning6.550 2100Vareforbrug3.920600 3100 Salgsfremmende omkostninger 17025 3200Lokaleomk.25010 3300Kassedifferencer5 3400 Bilers drifts- omkostninger 452 3900 Øvrige omkostninger 12025 4100Lønafregning975 4200ATP-bidrag15 5100 Afskrivning på biler 20 5200 Afskrivning på inventar 40 6100Renteindtægter5 7100 Rente- omkostninger 35 11120Biler135 11121 Akkumulerede afskrivninger på biler 20 11130Inventar225 11131 Akkumulerede afskrivninger på inventar 40 12110Varelager1.420600 12210Varedebitorer195 12220 Periodeafgræns- ningsposter 10 5 12310Kasse5 13110Egenkapital392300 13111Privatforbrug300 14110Langfristet lån100 14210Kassekredit228 14220Varekreditorer220 14230 Skyldigt ATP- bidrag 5 14240 Skyldigt AM- bidrag 15 14250Skyldig A-skat50 14260Momsafregning235375 14261Købsmoms235 14262Salgsmoms375 14290Andre kreditorer5025 8.050 1.612 Konto nr. Tekst Saldobalance pr. 31.12. år 2 Efterposte- ringer Resultat- opgørelse Balance DebetKreditDebetKreditDebetKreditDebetKredit 23.3 Afslutningsskema Saldi for alle resultatkonti (konti med 4 cifre) beregnes og overføres til kolonnerne for resultatopgørelsen. (i kr. 1.000). 6.550 4.520 167 240 5

36 Fig. 23.3 i lærebogen (i kr. 1.000). 1100Nettoomsætning6.550 2100Vareforbrug3.9206004.520 3100 Salgsfremmende omkostninger 17025167 3200Lokaleomk.25010240 3300Kassedifferencer55 3400 Bilers drifts- omkostninger 452 3900 Øvrige omkostninger 12025 4100Lønafregning975 4200ATP-bidrag15 5100 Afskrivning på biler 20 5200 Afskrivning på inventar 40 6100Renteindtægter5 7100 Rente- omkostninger 35 11120Biler135 11121 Akkumulerede afskrivninger på biler 20 11130Inventar225 11131 Akkumulerede afskrivninger på inventar 40 12110Varelager1.420600 12210Varedebitorer195 12220 Periodeafgræns- ningsposter 10 5 12310Kasse5 13110Egenkapital392300 13111Privatforbrug300 14110Langfristet lån100 14210Kassekredit228 14220Varekreditorer220 14230 Skyldigt ATP- bidrag 5 14240 Skyldigt AM- bidrag 15 14250Skyldig A-skat50 14260Momsafregning235375 14261Købsmoms235 14262Salgsmoms375 14290Andre kreditorer5025 8.050 1.612 Konto nr. Tekst Saldobalance pr. 31.12. år 2 Efterposte- ringer Resultat- opgørelse Balance DebetKreditDebetKreditDebetKreditDebetKredit 43 145 975 15 23.3 Afslutningsskema (i kr. 1.000). Saldi for alle resultatkonti (konti med 4 cifre) beregnes og overføres til kolonnerne for resultatopgørelsen. (i kr. 1.000).

37 Fig. 23.3 i lærebogen (i kr. 1.000). 1100Nettoomsætning6.550 2100Vareforbrug3.9206004.520 3100 Salgsfremmende omkostninger 17025167 3200Lokaleomk.25010240 3300Kassedifferencer55 3400 Bilers drifts- omkostninger 45243 3900 Øvrige omkostninger 12025145 4100Lønafregning975 4200ATP-bidrag15 5100 Afskrivning på biler 20 5200 Afskrivning på inventar 40 6100Renteindtægter5 7100 Rente- omkostninger 35 11120Biler135 11121 Akkumulerede afskrivninger på biler 20 11130Inventar225 11131 Akkumulerede afskrivninger på inventar 40 12110Varelager1.420600 12210Varedebitorer195 12220 Periodeafgræns- ningsposter 10 5 12310Kasse5 13110Egenkapital392300 13111Privatforbrug300 14110Langfristet lån100 14210Kassekredit228 14220Varekreditorer220 14230 Skyldigt ATP- bidrag 5 14240 Skyldigt AM- bidrag 15 14250Skyldig A-skat50 14260Momsafregning235375 14261Købsmoms235 14262Salgsmoms375 14290Andre kreditorer5025 8.050 1.612 Konto nr. Tekst Saldobalance pr. 31.12. år 2 Efterposte- ringer Resultat- opgørelse Balance DebetKreditDebetKreditDebetKreditDebetKredit 20 40 5 35 (i kr. 1.000). 23.3 Afslutningsskema Saldi for alle resultatkonti (konti med 4 cifre) beregnes og overføres til kolonnerne for resultatopgørelsen. (i kr. 1.000).

38 Fig. 23.3 i lærebogen (i kr. 1.000). 1100Nettoomsætning6.550 2100Vareforbrug3.9206004.520 3100 Salgsfremmende omkostninger 17025167 3200Lokaleomk.25010240 3300Kassedifferencer55 3400 Bilers drifts- omkostninger 45243 3900 Øvrige omkostninger 12025145 4100Lønafregning975 4200ATP-bidrag15 5100 Afskrivning på biler 20 5200 Afskrivning på inventar 40 6100Renteindtægter55 7100 Rente- omkostninger 35 11120Biler135 11121 Akkumulerede afskrivninger på biler 20 11130Inventar225 11131 Akkumulerede afskrivninger på inventar 40 12110Varelager1.420600 12210Varedebitorer195 12220 Periodeafgræns- ningsposter 10 5 12310Kasse5 13110Egenkapital392300 13111Privatforbrug300 14110Langfristet lån100 14210Kassekredit228 14220Varekreditorer220 14230 Skyldigt ATP- bidrag 5 14240 Skyldigt AM- bidrag 15 14250Skyldig A-skat50 14260Momsafregning235375 14261Købsmoms235 14262Salgsmoms375 14290Andre kreditorer5025 8.050 1.612 Konto nr. Tekst Saldobalance pr. 31.12. år 2 Efterposte- ringer Resultat- opgørelse Balance DebetKreditDebetKreditDebetKreditDebetKredit 6.5556.205 (i kr. 1.000). 23.3 Afslutningsskema Resultatopgørelsens 2 kolonner sammentælles. Årets resultat kan beregnes til et overskud på kr. 350. 350 Årets resultat 6.555Kontrol6.555 (i kr. 1.000).

39 12.5 Opstilling af årsregnskabet Til brug for dette udskrives en saldobalance, der er en oversigt over saldiene på alle virksomhedens konti. Fig. 23.3 i lærebogen (i kr. 1.000). 1100Nettoomsætning6.550 2100Vareforbrug3.9206004.520 3100 Salgsfremmende omkostninger 17025167 3200Lokaleomk.25010240 3300Kassedifferencer55 3400 Bilers drifts- omkostninger 45243 3900 Øvrige omkostninger 12025145 4100Lønafregning975 4200ATP-bidrag15 5100 Afskrivning på biler 20 5200 Afskrivning på inventar 40 6100Renteindtægter55 7100 Rente- omkostninger 35 11120Biler135 11121 Akkumulerede afskrivninger på biler 20 11130Inventar225 11131 Akkumulerede afskrivninger på inventar 40 12110Varelager1.420600 12210Varedebitorer195 12220 Periodeafgræns- ningsposter 10 5 12310Kasse5 13110Egenkapital392300 13111Privatforbrug300 14110Langfristet lån100 14210Kassekredit228 14220Varekreditorer220 14230 Skyldigt ATP- bidrag 5 14240 Skyldigt AM- bidrag 15 14250Skyldig A-skat50 14260Momsafregning235375 14261Købsmoms235 14262Salgsmoms375 14290Andre kreditorer5025 8.050 1.612 135 40 225 23.3 Afslutningsskema Saldi for alle balancekonti (konti med 5 cifre) beregnes og overføres til kolonnerne for balancen. (i kr. 1.000). Konto nr. Tekst Saldobalance pr. 31.12. år 2 Efterposte- ringer Resultat- opgørelse Balance DebetKreditDebetKreditDebetKreditDebetKredit 80

40 12.5 Opstilling af årsregnskabet Til brug for dette udskrives en saldobalance, der er en oversigt over saldiene på alle virksomhedens konti. Fig. 23.3 i lærebogen (i kr. 1.000). 1100Nettoomsætning6.550 2100Vareforbrug3.9206004.520 3100 Salgsfremmende omkostninger 17025167 3200Lokaleomk.25010240 3300Kassedifferencer55 3400 Bilers drifts- omkostninger 45243 3900 Øvrige omkostninger 12025145 4100Lønafregning975 4200ATP-bidrag15 5100 Afskrivning på biler 20 5200 Afskrivning på inventar 40 6100Renteindtægter55 7100 Rente- omkostninger 35 11120Biler135 11121 Akkumulerede afskrivninger på biler 20 40 11130Inventar225 11131 Akkumulerede afskrivninger på inventar 40 80 12110Varelager1.420600 12210Varedebitorer195 12220 Periodeafgræns- ningsposter 10 5 12310Kasse5 13110Egenkapital392300 13111Privatforbrug300 14110Langfristet lån100 14210Kassekredit228 14220Varekreditorer220 14230 Skyldigt ATP- bidrag 5 14240 Skyldigt AM- bidrag 15 14250Skyldig A-skat50 14260Momsafregning235375 14261Købsmoms235 14262Salgsmoms375 14290Andre kreditorer5025 8.050 1.612 820 195 15 23.3 Afslutningsskema Saldi for alle balancekonti (konti med 5 cifre) beregnes og overføres til kolonnerne for balancen. (i kr. 1.000). Konto nr. Tekst Saldobalance pr. 31.12. år 2 Efterposte- ringer Resultat- opgørelse Balance DebetKreditDebetKreditDebetKreditDebetKredit 5 92

41 12.5 Opstilling af årsregnskabet Til brug for dette udskrives en saldobalance, der er en oversigt over saldiene på alle virksomhedens konti. Fig. 23.3 i lærebogen (i kr. 1.000). 1100Nettoomsætning6.550 2100Vareforbrug3.9206004.520 3100 Salgsfremmende omkostninger 17025167 3200Lokaleomk.25010240 3300Kassedifferencer55 3400 Bilers drifts- omkostninger 45243 3900 Øvrige omkostninger 12025145 4100Lønafregning975 4200ATP-bidrag15 5100 Afskrivning på biler 20 5200 Afskrivning på inventar 40 6100Renteindtægter55 7100 Rente- omkostninger 35 11120Biler135 11121 Akkumulerede afskrivninger på biler 20 40 11130Inventar225 11131 Akkumulerede afskrivninger på inventar 40 80 12110Varelager1.420600820 12210Varedebitorer195 12220 Periodeafgræns- ningsposter 10 5 15 12310Kasse55 13110Egenkapital39230092 13111Privatforbrug300 14110Langfristet lån100 14210Kassekredit228 14220Varekreditorer220 14230 Skyldigt ATP- bidrag 5 14240 Skyldigt AM- bidrag 15 14250Skyldig A-skat50 14260Momsafregning235375 14261Købsmoms235 14262Salgsmoms375 14290Andre kreditorer5025 8.050 1.612 0 100 228 23.3 Afslutningsskema Saldi for alle balancekonti (konti med 5 cifre) beregnes og overføres til kolonnerne for balancen. (i kr. 1.000). Konto nr. Tekst Saldobalance pr. 31.12. år 2 Efterposte- ringer Resultat- opgørelse Balance DebetKreditDebetKreditDebetKreditDebetKredit 220 5

42 12.5 Opstilling af årsregnskabet Til brug for dette udskrives en saldobalance, der er en oversigt over saldiene på alle virksomhedens konti. Fig. 23.3 i lærebogen (i kr. 1.000). 1100Nettoomsætning6.550 2100Vareforbrug3.9206004.520 3100 Salgsfremmende omkostninger 17025167 3200Lokaleomk.25010240 3300Kassedifferencer55 3400 Bilers drifts- omkostninger 45243 3900 Øvrige omkostninger 12025145 4100Lønafregning975 4200ATP-bidrag15 5100 Afskrivning på biler 20 5200 Afskrivning på inventar 40 6100Renteindtægter55 7100 Rente- omkostninger 35 11120Biler135 11121 Akkumulerede afskrivninger på biler 20 40 11130Inventar225 11131 Akkumulerede afskrivninger på inventar 40 80 12110Varelager1.420600820 12210Varedebitorer195 12220 Periodeafgræns- ningsposter 10 5 15 12310Kasse55 13110Egenkapital39230092 13111Privatforbrug300 0 14110Langfristet lån100 14210Kassekredit228225 14220Varekreditorer220 14230 Skyldigt ATP- bidrag 55 14240 Skyldigt AM- bidrag 15 14250Skyldig A-skat50 14260Momsafregning235375 14261Købsmoms235 14262Salgsmoms375 14290Andre kreditorer5025 8.050 1.612 15 50 140 23.3 Afslutningsskema Saldi for alle balancekonti (konti med 5 cifre) beregnes og overføres til kolonnerne for balancen. (i kr. 1.000). Konto nr. Tekst Saldobalance pr. 31.12. år 2 Efterposte- ringer Resultat- opgørelse Balance DebetKreditDebetKreditDebetKreditDebetKredit 0 0

43 12.5 Opstilling af årsregnskabet Til brug for dette udskrives en saldobalance, der er en oversigt over saldiene på alle virksomhedens konti. Fig. 23.3 i lærebogen (i kr. 1.000). 1100Nettoomsætning6.550 2100Vareforbrug3.9206004.520 3100 Salgsfremmende omkostninger 17025167 3200Lokaleomk.25010240 3300Kassedifferencer55 3400 Bilers drifts- omkostninger 45243 3900 Øvrige omkostninger 12025145 4100Lønafregning975 4200ATP-bidrag15 5100 Afskrivning på biler 20 5200 Afskrivning på inventar 40 6100Renteindtægter55 7100 Rente- omkostninger 35 11120Biler135 11121 Akkumulerede afskrivninger på biler 20 40 11130Inventar225 11131 Akkumulerede afskrivninger på inventar 40 80 12110Varelager1.420600820 12210Varedebitorer195 12220 Periodeafgræns- ningsposter 10 5 15 12310Kasse55 13110Egenkapital39230092 13111Privatforbrug300 0 14110Langfristet lån100 14210Kassekredit228225 14220Varekreditorer220 14230 Skyldigt ATP- bidrag 55 14240 Skyldigt AM- bidrag 15 14250Skyldig A-skat50 14260Momsafregning235375140 14261Købsmoms235 0 14262Salgsmoms375 0 14290Andre kreditorer5025 8.050 1.612 6.2056.555 Årets resultat350 6.555 75 23.3 Afslutningsskema Saldi for alle balancekonti (konti med 5 cifre) beregnes og overføres til kolonnerne for balancen. (i kr. 1.000). Konto nr. Tekst Saldobalance pr. 31.12. år 2 Efterposte- ringer Resultat- opgørelse Balance DebetKreditDebetKreditDebetKreditDebetKredit

44 12.5 Opstilling af årsregnskabet Til brug for dette udskrives en saldobalance, der er en oversigt over saldiene på alle virksomhedens konti. Fig. 23.3 i lærebogen (i kr. 1.000). 1100Nettoomsætning6.550 2100Vareforbrug3.9206004.520 3100 Salgsfremmende omkostninger 17025167 3200Lokaleomk.25010240 3300Kassedifferencer55 3400 Bilers drifts- omkostninger 45243 3900 Øvrige omkostninger 12025145 4100Lønafregning975 4200ATP-bidrag15 5100 Afskrivning på biler 20 5200 Afskrivning på inventar 40 6100Renteindtægter55 7100 Rente- omkostninger 35 11120Biler135 11121 Akkumulerede afskrivninger på biler 20 40 11130Inventar225 11131 Akkumulerede afskrivninger på inventar 40 80 12110Varelager1.420600820 12210Varedebitorer195 12220 Periodeafgræns- ningsposter 10 5 15 12310Kasse55 13110Egenkapital39230092 13111Privatforbrug300 0 14110Langfristet lån100 14210Kassekredit228225 14220Varekreditorer220 14230 Skyldigt ATP- bidrag 55 14240 Skyldigt AM- bidrag 15 14250Skyldig A-skat50 14260Momsafregning235375140 14261Købsmoms235 0 14262Salgsmoms375 0 14290Andre kreditorer502575 8.050 1.612 6.2056.555 Årets resultat350 6.555 1.045 23.3 Afslutningsskema Balancens 2 kolonner sammentælles. (i kr. 1.000). Konto nr. Tekst Saldobalance pr. 31.12. år 2 Efterposte- ringer Resultat- opgørelse Balance DebetKreditDebetKreditDebetKreditDebetKredit 1.395

45 12.5 Opstilling af årsregnskabet Til brug for dette udskrives en saldobalance, der er en oversigt over saldiene på alle virksomhedens konti. Fig. 23.3 i lærebogen (i kr. 1.000). 1100Nettoomsætning6.550 2100Vareforbrug3.9206004.520 3100 Salgsfremmende omkostninger 17025167 3200Lokaleomk.25010240 3300Kassedifferencer55 3400 Bilers drifts- omkostninger 45243 3900 Øvrige omkostninger 12025145 4100Lønafregning975 4200ATP-bidrag15 5100 Afskrivning på biler 20 5200 Afskrivning på inventar 40 6100Renteindtægter55 7100 Rente- omkostninger 35 11120Biler135 11121 Akkumulerede afskrivninger på biler 20 40 11130Inventar225 11131 Akkumulerede afskrivninger på inventar 40 80 12110Varelager1.420600820 12210Varedebitorer195 12220 Periodeafgræns- ningsposter 10 5 15 12310Kasse55 13110Egenkapital39230092 13111Privatforbrug300 0 14110Langfristet lån100 14210Kassekredit228225 14220Varekreditorer220 14230 Skyldigt ATP- bidrag 55 14240 Skyldigt AM- bidrag 15 14250Skyldig A-skat50 14260Momsafregning235375140 14261Købsmoms235 0 14262Salgsmoms375 0 14290Andre kreditorer502575 8.050 1.612 6.2056.555 Årets resultat350 6.555 1.045 23.3 Afslutningsskema Årets resultat skrives i den korrekte kolonne i balancen. Der er tale om et overskud, der tilfalder ejeren. (i kr. 1.000). Konto nr. Tekst Saldobalance pr. 31.12. år 2 Efterposte- ringer Resultat- opgørelse Balance DebetKreditDebetKreditDebetKreditDebetKredit 1.395 350 Er resultatet debiteret her… … skal det krediteres her.

46 12.5 Opstilling af årsregnskabet Til brug for dette udskrives en saldobalance, der er en oversigt over saldiene på alle virksomhedens konti. Fig. 23.3 i lærebogen (i kr. 1.000). 1100Nettoomsætning6.550 2100Vareforbrug3.9206004.520 3100 Salgsfremmende omkostninger 17025167 3200Lokaleomk.25010240 3300Kassedifferencer55 3400 Bilers drifts- omkostninger 45243 3900 Øvrige omkostninger 12025145 4100Lønafregning975 4200ATP-bidrag15 5100 Afskrivning på biler 20 5200 Afskrivning på inventar 40 6100Renteindtægter55 7100 Rente- omkostninger 35 11120Biler135 11121 Akkumulerede afskrivninger på biler 20 40 11130Inventar225 11131 Akkumulerede afskrivninger på inventar 40 80 12110Varelager1.420600820 12210Varedebitorer195 12220 Periodeafgræns- ningsposter 10 5 15 12310Kasse55 13110Egenkapital39230092 13111Privatforbrug300 0 14110Langfristet lån100 14210Kassekredit228225 14220Varekreditorer220 14230 Skyldigt ATP- bidrag 55 14240 Skyldigt AM- bidrag 15 14250Skyldig A-skat50 14260Momsafregning235375140 14261Købsmoms235 0 14262Salgsmoms375 0 14290Andre kreditorer502575 8.050 1.612 6.2056.555 Årets resultat350 6.555 1.045 23.3 Afslutningsskema Til sidst kontrolleres, om balancens debet- og kreditkolonne balancerer. (i kr. 1.000). Konto nr. Tekst Saldobalance pr. 31.12. år 2 Efterposte- ringer Resultat- opgørelse Balance DebetKreditDebetKreditDebetKreditDebetKredit 1.395 350 1.395

47 12.5 Opstilling af årsregnskabet Til brug for dette udskrives en saldobalance, der er en oversigt over saldiene på alle virksomhedens konti. Fig. 23.3 i lærebogen (i kr. 1.000). 23.3 Afslutningsskema Med udgangspunkt i afslutningsskemaet pr. 31.12, kan årsregnskabet for år 2 nu udarbejdes. (i kr. 1.000). Konto nr. Tekst Saldobalance pr. 31.12. år 2 Efterposte- ringer Resultat- opgørelse Balance DebetKreditDebetKreditDebetKreditDebetKredit 1100Nettoomsætning6.550 2100Vareforbrug3.9206004.520 3100 Salgsfremmende omkostninger 17025167 3200Lokaleomk.25010240 3300Kassedifferencer55 3400 Bilers drifts- omkostninger 45243 3900 Øvrige omkostninger 12025145 4100Lønafregning975 4200ATP-bidrag15 5100 Afskrivning på biler 20 5200 Afskrivning på inventar 40 6100Renteindtægter55 7100 Rente- omkostninger 35 11120Biler135 11121 Akkumulerede afskrivninger på biler 20 40 11130Inventar225 11131 Akkumulerede afskrivninger på inventar 40 80 12110Varelager1.420600820 12210Varedebitorer195 12220 Periodeafgræns- ningsposter 10 5 15 12310Kasse55 13110Egenkapital39230092 13111Privatforbrug300 0 14110Langfristet lån100 14210Kassekredit228225 14220Varekreditorer220 14230 Skyldigt ATP- bidrag 55 14240 Skyldigt AM- bidrag 15 14250Skyldig A-skat50 14260Momsafregning235375140 14261Købsmoms235 0 14262Salgsmoms375 0 14290Andre kreditorer502575 8.050 1.612 6.2056.555 Årets resultat350 6.555

48 12.5 Opstilling af årsregnskabet Til brug for dette udskrives en saldobalance, der er en oversigt over saldiene på alle virksomhedens konti. Fig. 23.3 i lærebogen (i kr. 1.000). 1100Nettoomsætning6.550 2100Vareforbrug3.9206004.520 3100 Salgsfremmende omkostninger 17025167 3200Lokaleomk.25010240 3300Kassedifferencer55 3400 Bilers drifts- omkostninger 45243 3900 Øvrige omkostninger 12025145 4100Lønafregning975 4200ATP-bidrag15 5100 Afskrivning på biler 20 5200 Afskrivning på inventar 40 6100Renteindtægter55 7100 Rente- omkostninger 35 11120Biler135 11121 Akkumulerede afskrivninger på biler 20 40 11130Inventar225 11131 Akkumulerede afskrivninger på inventar 40 80 12110Varelager1.420600820 12210Varedebitorer195 12220 Periodeafgræns- ningsposter 10 5 15 12310Kasse55 13110Egenkapital39230092 13111Privatforbrug300 0 14110Langfristet lån100 14210Kassekredit228225 14220Varekreditorer220 14230 Skyldigt ATP- bidrag 55 14240 Skyldigt AM- bidrag 15 14250Skyldig A-skat50 14260Momsafregning235375140 14261Købsmoms235 0 14262Salgsmoms375 0 14290Andre kreditorer502575 8.050 1.612 6.2056.555 Årets resultat350 6.555 23.3 Afslutningsskema Resultatopgørelsen udarbejdes med noter. Her anvendes saldi fra disse 2 kolonner: (i kr. 1.000). Konto nr. Tekst Saldobalance pr. 31.12. år 2 Efterposte- ringer Resultat- opgørelse Balance DebetKreditDebetKreditDebetKreditDebetKredit

49 12.5 Opstilling af årsregnskabet Til brug for dette udskrives en saldobalance, der er en oversigt over saldiene på alle virksomhedens konti. Fig. 23.3 i lærebogen (i kr. 1.000). 1100Nettoomsætning6.550 2100Vareforbrug3.9206004.520 3100 Salgsfremmende omkostninger 17025167 3200Lokaleomk.25010240 3300Kassedifferencer55 3400 Bilers drifts- omkostninger 45243 3900 Øvrige omkostninger 12025145 4100Lønafregning975 4200ATP-bidrag15 5100 Afskrivning på biler 20 5200 Afskrivning på inventar 40 6100Renteindtægter55 7100 Rente- omkostninger 35 11120Biler135 11121 Akkumulerede afskrivninger på biler 20 40 11130Inventar225 11131 Akkumulerede afskrivninger på inventar 40 80 12110Varelager1.420600820 12210Varedebitorer195 12220 Periodeafgræns- ningsposter 10 5 15 12310Kasse55 13110Egenkapital39230092 13111Privatforbrug300 0 14110Langfristet lån100 14210Kassekredit228225 14220Varekreditorer220 14230 Skyldigt ATP- bidrag 55 14240 Skyldigt AM- bidrag 15 14250Skyldig A-skat50 14260Momsafregning235375140 14261Købsmoms235 0 14262Salgsmoms375 0 14290Andre kreditorer502575 8.050 1.612 6.2056.555 Årets resultat350 6.555 23.3 Afslutningsskema Balancen udarbejdes også med noter. Her anvendes saldi fra disse 2 kolonner: (i kr. 1.000). Konto nr. Tekst Saldobalance pr. 31.12. år 2 Efterposte- ringer Resultat- opgørelse Balance DebetKreditDebetKreditDebetKreditDebetKredit

50 Selvrettende opgaver: 23.3 Afslutningsskema Du har nu lært:  At foretage efterposteringer  At udfylde et afslutningsskema med udgangspunkt i en saldobalance  At beregne saldi til opstilling af resultatopgørelsen  At beregne saldi til opstilling af balancen. Efterposteringer i afslutningsskema Færdiggørelse af afslutningsskema

51 Selvrettende opgaver: 23.3 Afslutningsskema Du har nu lært:  At foretage efterposteringer  At udfylde et afslutningsskema med udgangspunkt i en saldobalance  At beregne saldi til opstilling af resultatopgørelsen  At beregne saldi til opstilling af balancen. Efterposteringer i afslutningsskema Færdiggørelse af afslutningsskema


Download ppt "23.3 Afslutningsskema 3.Vil du springe til et bestemt afsnit eller dias? Klik på menuerne Outlines eller Thumbnails. 2.Klik med musen i dit eget tempo."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google