Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

21.2 Opdeling af netto- omsætning og vareforbrug

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "21.2 Opdeling af netto- omsætning og vareforbrug"— Præsentationens transcript:

1 21.2 Opdeling af netto- omsætning og vareforbrug
Klik nederst til højre på ikonet for visning i ”Fuld skærm”. Klik med musen i dit eget tempo for at se præsentationen. Vil du springe til et bestemt afsnit eller dias? Klik på menuerne Outlines eller Thumbnails.

2 21.2 Opdeling af netto-omsætning og vareforbrug
Indholdsfortegnelse Underkonti til konto 1100: Nettoomsætning Registrering af dagens varesalg Underkonti til konto 2100: Vareforbrug Registrering af vareforbrug Bruttofortjeneste og bruttoavanceprocent Afslutning

3 21.2 Opdeling af nettoomsætning og vareforbrug
Fashion Shoe holder øje med den samlede nettoomsætning på samlekontoen 1100: Nettoomsætning. For at kunne beskrive omsætningens fordeling på de enkelte vare- grupper har Camilla indrettet kontoplanen, så nettoomsætningen fordeles på fire underkonti: 1101: Nettoomsætning, damesko 1102: Nettoomsætning, herresko 1103: Nettoomsætning, børnesko 1104: Nettoomsætning, tilbehør. 3

4 21.2 Opdeling af nettoomsætning og vareforbrug
Værdien af den samlede nettoomsætning kan følges ved at tjekke saldoen på samlekontoen 1100: Nettoomsætning. 1100: Nettoomsætning Debet Kredit 1101: NO, damesko 1102: NO, herresko 1103: NO, børnesko 1104: NO, tilbehør ( ) ( ) ( ) (60.000) Debet Kredit Debet Kredit ( ) Debet Kredit Debet Kredit Den samlede værdi af nettoomsætningen fremgår her. NO = Nettoomsætning (forkortelse). 4

5 21.2 Opdeling af nettoomsætning og vareforbrug
Dagens kontante varesalg (nettoomsætning): Følgende konti skal bruges: 1101: NO, damesko Debet Kredit 1102: NO, herresko Debet Kredit Kassestrimmel Beløb Beløbet er lagt i kassen. Damesko 5.600 Herresko 2.900 Børnesko 4.400 Tilbehør 600 Varebeløb Moms 3.375 I alt 1103: NO, børnesko Debet Kredit 1104: NO, tilbehør Debet Kredit 14262: Salgsmoms Debet Kredit 12310: Kasse Debet Kredit 5

6 21.2 Opdeling af nettoomsætning og vareforbrug
Varesalget registreres således: 1101: NO, damesko Debet Kredit 1102: NO, herresko Debet Kredit Kassestrimmel Beløb Beløbet er lagt i kassen. Damesko 5.600 Herresko 2.900 Børnesko 4.400 Tilbehør 600 Varebeløb Moms 3.375 I alt 5.600 2.900 1103: NO, børnesko Debet Kredit 1104: NO, tilbehør Debet Kredit 4.400 600 14262: Salgsmoms Debet Kredit 12310: Kasse Debet Kredit 3.375 16.875 6

7 21.2 Opdeling af nettoomsætning og vareforbrug
Hver er der sket med de anvendte konti? 1101: NO, damesko Debet Kredit 1102: NO, herresko Debet Kredit Kontoen har i forvejen en debetsaldo. Varelageret bliver nu endnu større. Konti for nettoomsæt-ning er indtægter med kreditsaldi. Der kredi-teres, da de forøges. 5.600 2.900 1103: NO, børnesko Debet Kredit 1104: NO, tilbehør Debet Kredit Kontoen har i forvejen en debetsaldo. Varelageret bliver nu endnu større. Kontoen er et passiv med en kreditsaldo. Gælden til SKAT bliver nu større. 4.400 600 14262: Salgsmoms Debet Kredit 12310: Kasse Debet Kredit Kontoen har i forvejen en debetsaldo. Varelageret bliver nu endnu større. Konto er et aktiv med en debet-saldo. Der debiteres, da den forøges. 3.375 16.875 7

8 21.2 Opdeling af nettoomsætning og vareforbrug
Værdien af det samlede salg (uden moms) vil kunne aflæses af samlekontoen 1100: Nettoomsætning. Kassestrimmel Beløb Beløbet er lagt i kassen. Damesko 5.600 Herresko 2.900 Børnesko 4.400 Tilbehør 600 Varebeløb Moms 3.375 I alt Debet Kredit 1100: Nettoomsætning (13.500) 8

9 21.2 Opdeling af nettoomsætning og vareforbrug
I forbindelse med varesalget registreres vareforbruget på samlekontoen 2100: Vareforbrug. Vareforbruget viser kostprisen for de solgte varer. Konto 2100: Vareforbrug er en omkostningssaldo med en debetsaldo. Vareforbruget opdeles også på varegrupper: 2101: Vareforbrug, damesko 2102: Vareforbrug, herresko 2103: Vareforbrug, børnesko 2104: Vareforbrug, tilbehør. 9

10 21.2 Opdeling af nettoomsætning og vareforbrug
Det samlede vareforbrug kan følges ved at tjekke saldoen på samlekontoen 2100: Vareforbrug. 2100: Vareforbrug Debet Kredit 2101: VF, damesko Debet Kredit 2102: VF, herresko Debet Kredit ( ) ( ) ( ) ( ) (25.000) 2103: VF, børnesko Debet Kredit 2104: VF, tilbehør Debet Kredit Den samlede omkostning ved vare- forbruget fremgår her. VF = Vareforbrug (forkortelse). 10

11 21.2 Opdeling af nettoomsætning og vareforbrug
Opgørelse af dagens vareforbrug: Følgende konti skal bruges: 2101: VF, damesko Debet Kredit 2102: VF, herresko Debet Kredit Vareforbrug Beløb Damesko 2.350 Herresko 1.360 Børnesko 1.540 Tilbehør 150 I alt 5.400 2103: VF, børnesko Debet Kredit 2104: VF, tilbehør Debet Kredit 12111: VL, damesko Debet Kredit 12112: VL, herresko Debet Kredit 12113: VL, børnesko Debet Kredit 12114: VL, tilbehør Debet Kredit 11

12 21.2 Opdeling af nettoomsætning og vareforbrug
Vareforbruget registreres således: 2101: VF, damesko Debet Kredit 2102: VF, herresko Debet Kredit Vareforbrug Beløb Damesko 2.350 Herresko 1.360 Børnesko 1.540 Tilbehør 150 I alt 5.400 2.350 1.360 2103: VF, børnesko Debet Kredit 2104: VF, tilbehør Debet Kredit 1.540 150 12111: VL, damesko Debet Kredit 12112: VL, herresko Debet Kredit 2.350 1.360 12113: VL, børnesko Debet Kredit 12114: VL, tilbehør Debet Kredit 1.540 150 12

13 21.2 Opdeling af nettoomsætning og vareforbrug
Hver er der sket med de anvendte konti? 2101: VF, damesko Debet Kredit 2102: VF, herresko Debet Kredit Kontoen har i forvejen en debetsaldo. Varelageret bliver nu endnu større. Konti for vareforbrug er omkostninger med debetsaldi. Der debi-teres, da de forøges. 2.350 1.360 2103: VF, børnesko Debet Kredit 2104: VF, tilbehør Debet Kredit 1.540 150 12111: VL, damesko Debet Kredit 12112: VL, herresko Debet Kredit Kontoen har i forvejen en debetsaldo. Varelageret bliver nu endnu større. Konti for varelagre er aktiver med debet-saldi. Der krediteres, da de er formindsket. 2.350 1.360 12113: VL, børnesko Debet Kredit 12114: VL, tilbehør Debet Kredit 1.540 150 13

14 21.2 Opdeling af nettoomsætning og vareforbrug
Omkostningen ved det samlede vareforbrug vil kunne aflæses af samlekontoen 2100: Vareforbrug. Vareforbrug Beløb Damesko 5.600 Herresko 2.900 Børnesko 4.400 Tilbehør 600 Varebeløb Debet Kredit 2100: Vareforbrug (13.500) 14

15 21.2 Opdeling af nettoomsætning og vareforbrug
Rikke beregner nu bruttofortjeneste og bruttoavanceprocent for hver varegruppe og ’i alt’. Varegruppe Damesko Herresko Børnesko Tilbehør I alt Netto- omsætning – Vareforbrug = Brutto-fortjeneste Bruttoavance-procent kr. kr. kr. kr. kr. 5.600 2.350 3.250 58,0 % 2.900 1.360 1.540 53,1 % 4.400 1.540 2.860 65,0 % 600 150 450 75,0 % 13.500 5.400 8.100 60,0 % Klik på en varegruppe for at se beregningerne. 15

16 21.2 Opdeling af nettoomsætning og vareforbrug
Rikke beregner nu bruttofortjeneste og bruttoavanceprocent for hver varegruppe og ’i alt’. Varegruppe Damesko Herresko Børnesko Tilbehør I alt Netto- omsætning – Vareforbrug = Brutto-fortjeneste Bruttoavance-procent kr. kr. kr. kr. kr. 5.600 2.350 3.250 58,0 % 2.900 1.360 1.540 53,1 % 4.400 1.540 2.860 65,0 % 600 150 450 75,0 % 13.500 5.400 8.100 60,0 % 16

17 21.2 Opdeling af nettoomsætning og vareforbrug
Bruttofortjeneste og bruttoavanceprocent for damesko. 1101: NO, damesko Debet Kredit 2101: VF, damesko Debet Kredit 5.600 2.350 Damesko Kr. Nettoomsætning – Vareforbrug = Bruttofortjeneste Bruttoavanceprocent 5.600 2.350 kr – kr 3.250 kr x 100 / kr 58,0 % NO = Nettoomsætning, VF = Vareforbrug 17

18 21.2 Opdeling af nettoomsætning og vareforbrug
Bruttofortjeneste og bruttoavanceprocent for herresko. 1102: NO, herresko Debet Kredit 2102: VF, herresko Debet Kredit 2.900 1.360 Herresko Kr. Nettoomsætning – Vareforbrug = Bruttofortjeneste Bruttoavanceprocent 2.900 1.360 kr – kr 1.540 kr x 100 / kr 53,1 % NO = Nettoomsætning, VF = Vareforbrug 18

19 21.2 Opdeling af nettoomsætning og vareforbrug
Bruttofortjeneste og bruttoavanceprocent for børnesko. 1103: NO, børnesko Debet Kredit 2103: VF, børnesko Debet Kredit 4.400 1.540 Børnesko Kr. Nettoomsætning – Vareforbrug = Bruttofortjeneste Bruttoavanceprocent 4.400 1.540 kr – kr 2.860 kr x 100 / kr 65,0 % NO = Nettoomsætning, VF = Vareforbrug 19

20 21.2 Opdeling af nettoomsætning og vareforbrug
Bruttofortjeneste og bruttoavanceprocent for tilbehør. 1104: NO, tilbehør Debet Kredit 2104: VF, tilbehør Debet Kredit 600 150 Tilbehør Kr. Nettoomsætning – Vareforbrug = Bruttofortjeneste Bruttoavanceprocent 600 150 kr. 600 – kr. 150 450 kr. 450 x 100 / kr. 600 75,0 % NO = Nettoomsætning, VF = Vareforbrug 20

21 21.2 Opdeling af nettoomsætning og vareforbrug
Bruttofortjeneste og bruttoavanceprocent i alt. 1100: Nettoomsætning Debet Kredit 2100: Vareforbrug Debet Kredit 13.500 5.400 I alt Kr. Nettoomsætning – Vareforbrug = Bruttofortjeneste Bruttoavanceprocent 13.500 5.400 kr – kr 8.100 kr x 100 / kr 60,0 % 21

22 21.2 Opdeling af nettoomsætning og vareforbrug
Rikkes kommentarer til dagens bruttofortjeneste og bruttoavanceprocent. Varegruppe Damesko Herresko Børnesko Tilbehør I alt Bruttofortj. (kr.) Bruttoavance-% 3.250 58,0 % 1.540 53,1 % 2.860 65,0 % 450 75,0 % 8.100 60,0 % Den gennemsnitlige bruttoavanceprocent ligger på 60,0 %. Dermed skaber Fashion Shoe 60 øre i bruttofortjeneste pr. omsætningskrone. Bruttofortje- nesten skal dække øvrige variable omkostninger, kapacitetsomkostninger samt overskuddet. Der er stor forskel på de enkelte varegruppers bruttoavance. Tilbehør bidrager med den største bruttoavanceprocent, nemlig 75,0 %. Dog fylder denne varegruppe ikke meget i butikkens totale omsætning. 22

23 21.2 Opdeling af nettoomsætning og vareforbrug
Rikkes kommentarer til dagens bruttofortjeneste og bruttoavanceprocent. Varegruppe Damesko Herresko Børnesko Tilbehør I alt Bruttofortj. (kr.) Bruttoavance-% 3.250 58,0 % 1.540 53,1 % 2.860 65,0 % 450 75,0 % 8.100 60,0 % Fashion Shoe kan forøge den gennemsnitlige bruttoavanceprocent, hvis salget forskydes i retning mod tilbehør. Derfor opfordrer Rikke sine sælgere til at foretage et mersalg af skocreme og plejeprodukter. Bruttoavanceprocenten på damesko ligger under gennemsnittet, men varegruppen bidrager med det største beløb i bruttofortjeneste. Det skyldes, at salg af damesko udgør en relativt stor andel af butikkens samlede omsætning, faktisk over 40 %, (kr x 100 / kr = 40,1 %).  23

24 21.2 Opdeling af nettoomsætning og vareforbrug
Rikkes kommentarer til dagens bruttofortjeneste og bruttoavanceprocent. Varegruppe Damesko Herresko Børnesko Tilbehør I alt Bruttofortj. (kr.) Bruttoavance-% 3.250 58,0 % 1.540 53,1 % 2.860 65,0 % 450 75,0 % 8.100 60,0 % En pæn del af virksomhedens samlede salg vedrører børnefodtøj. Da bruttoavanceprocenten ligger over den gennemsnitlige, vil et større fokus på salg af børnesko bevirke en forbedret bruttofortjeneste. Fashion Shoe må konstatere, at varegruppen herresko har den laveste bruttoavanceprocent. 24

25 21.2 Opdeling af netto-omsætning og vareforbrug
Du har nu lært om: Registrering af netto- omsætning (varesalg) på underkonti til hovedkonto 1100: Nettoomsætning Registrering af vareforbrug på underkonti til hovedkonto 2100: Vareforbrug. Beregning af bruttofortjeneste og bruttoavanceprocent for de enkelte varegrupper. Quiz: Nettoomsætning og vare-forbrug fordelt på varegrupper Selvrettende opgave: Nettoomsætning og vare-forbrug fordelt på varegrupper Repetitionsopgave: Genopfrisk emner fra dette og tidligere afsnit.

26 21.2 Opdeling af netto-omsætning og vareforbrug
Du har nu lært om: Registrering af netto- omsætning (varesalg) på underkonti til hovedkonto 1100: Nettoomsætning Registrering af vareforbrug på underkonti til hovedkonto 2100: Vareforbrug. Beregning af bruttofortjeneste og bruttoavanceprocent for de enkelte varegrupper. Quiz: Nettoomsætning og vare-forbrug fordelt på varegrupper Selvrettende opgave: Nettoomsætning og vare-forbrug fordelt på varegrupper Repetitionsopgave: Genopfrisk emner fra dette og tidligere afsnit.


Download ppt "21.2 Opdeling af netto- omsætning og vareforbrug"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google