Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

A A R H U S U N I V E R S I T E T Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet Kan udbytte og kvælstofudnyttelse opretholdes ved reduceret jordbearbejdning? Elly.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "A A R H U S U N I V E R S I T E T Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet Kan udbytte og kvælstofudnyttelse opretholdes ved reduceret jordbearbejdning? Elly."— Præsentationens transcript:

1 A A R H U S U N I V E R S I T E T Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet Kan udbytte og kvælstofudnyttelse opretholdes ved reduceret jordbearbejdning? Elly Møller Hansen 1 Bo Melander 2 Lars Munkholm 1 Jørgen E. Olesen 1 1 Institut for Jordbrugsproduktion og Miljø, Foulum 2 Institut for Plantebeskyttelse og Skadedyr, Flakkebjerg Elly Møller Hansen

2 Foulum Flakkebjerg JB 4 JB 6 9,2% ler 3,1% org. stof 14,7% ler 2,0% org. stof

3 Blok 1 Blok 3 Blok 2 Blok 4 Jordbearbejdningsmetoder. ForkortelseJordbearbejdning PPløjet H 8-10 Harvet 8-10 cm H 3-4 Harvet 3-4 cm DDirekte sået Foulumgård

4 Harvning, 3-4 cm CMN halmstrigle Direkte såning Gaspardo Pløjning, 18-20 cm Harvning, 8-10 cm Dynadrive

5 A A R H U S U N I V E R S I T E T Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet Foulum Flakkebjerg Foulum Flakkebjerg Foulum Flakkebjerg Foulum FlakkebjergSted Hvede/g 1 Hvede 2006 HvedeÆrter Hvede 2005 Efterladt Ærter Vårbyg/g 1 R5 Efterladt Vinterraps Vinterbyg R2R4R3R1 Efterladt Vårbyg/g 1 Hvede/g 1 FjernetEfterladtHalm Vårbyg/g 1 Hvede2004 Hvede/g 1 Hvede2003 Sædskifte Sædskifter påbegyndt i efteråret 2002. 1 g=Efterafgrøde, udlæg af sildig alm. rajgræs.

6 AfgrødeHvede ForfrugtHvedeÆrter Hvede SædskifteR2R3R4R5 HalmEfterladtFjernetEfterladt P72 a 768266 H 8-10 50 b 688258 H 3-4 47 b 778459 D49 b 728162 Foulum, 2006. Udbytte, hkg ha -1.

7 Pletter

8 AfgrødeHvede ForfrugtHvedeÆrter Hvede SædskifteR2R3R4R5 HalmEfterladtFjernetEfterladt P72 a 0760820660 H 8-10 50 b 3682820583 H 3-4 47 b 34773840595 D49 b 23725819623 LSD.95 18ns Foulum, 2006. Udbytte, hkg ha -1. Blå tal: Pct. pletter.

9 AfgrødeHvede ForfrugtHvedeÆrter Hvede SædskifteR1R2R3R4 HalmEfterladtFjernetEfterladt P75 a 063070083 a 0 H 8-10 67 ab 060061071 b 0 H 3-4 59 b 056063082 a 0 D56 b 057067078 ab 0 Flakkebjerg, 2006. Udbytte, hkg ha -1. Blå tal: Pct. pletter.

10 Sæd- skifte HalmForfrugtFoulumFlakkebjerg R1EfterladtHvede-64 bc R2EfterladtHvede54 d 59 c R3FjernetÆrter73 b 65 b R4EfterladtÆrter82 a 79 a R5EfterladtHvede61 c - Gns. hvedeudbytter, 2006. Udbytte, hkg ha -1.

11 Sæd- skifte HalmForfrugtFoulumFlakkebjerg R1EfterladtHvede-64 bc R2EfterladtHvede54 d 59 c R3FjernetÆrter73 b 65 b R4EfterladtÆrter82 a 79 a R5EfterladtHvede61 c - Gns. hvedeudbytter, 2006. Udbytte, hkg ha -1.

12 FoulumFlakkebjerg GnsMinMaxS1S1 GnsMinMaxS1S1 P7452941073559210 H 8-10 652794196549748 H 3-4 6740961865528911 D6635961865488612 Dyrkningsvariation, 2006. Hvede, alle sædskifter, udbytte, hkg ha -1. 1 S=spredning. Udtryk for dyrkningsvariation.

13 Foulum ( 32 obs. )Flakkebjerg (40 obs.) GnsMinMaxS1S1 GnsMinMaxS1S1 P805210915835510512 H 8-10 742710720785010514 H 3-4 764010420742710016 D753511220743710016 Dyrkningssikkerhed. Hvede, alle år og sædskifter, udbytte, hkg ha -1. 1 S=spredning. Udtryk for dyrkningssikkerhed.

14 Foulum (12 obs.) Flakkebjerg (8 obs.) GnsMinMaxS1S1 GnsMinMaxS1S1 P66567243633412 H 8-10 59486973329393 H 3-4 58426973733413 D543169104133619 Dyrkningssikkerhed. Vårbyg, alle år og sædskifter, udbytte, hkg ha -1. 1 S=spredning. Udtryk for dyrkningssikkerhed.

15 Foulum (12 obs.) Flakkebjerg (8 obs.) GnsMinMaxS1S1 GnsMinMaxS1S1 P433055839224610 H 8-10 412152102513811 H 3-4 421751102~0~073 D361151145~0~0155 Dyrkningssikkerhed. Ærter, alle år og sædskifter, udbytte, hkg ha -1. 1 S=spredning. Udtryk for dyrkningssikkerhed.

16 P H 8-10 H 3-4 D H 8-10 H 8-10 H 8-10 P PP H 3-4 H 3-4 H 3-4 D D D R1R2R3R4 ’Grønhed’, vinterhvede, Flakkebjerg, maj 2006, visuel bedømmelse Forfrugt hvede hvede ærter ærter Halm + + - + Sædskifte April: planteprøver og jordprøver

17 Halm - + - + R3R4R3R4 Sædskifte Kg N ha -1 FoulumFlakkebjerg P H 8-10 D P H 8-10 D P H 8-10 D P H 8-10 D Kvælstofoptagelse, vinterhvede, april 2006, forfrugt: ærter Sået 19/9 Sået 5/10 b a abab a a b

18 P H 8-10 D P H 8-10 D FoulumFlakkebjerg 0-100cm 0-25cm P H 8-10 D D H 8-10 P Kg N ha -1 N-min i jordprøver, vinterhvede, april 2006, forfrugt: ærter R3R4R3R4 Sædskifte Halm - + - + Ingen statistisk sikre forskelle

19 A A R H U S U N I V E R S I T E T Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet Kvælstofudnyttelse 2003-2005

20 Harvet 3-4 cm Direkte sået Harvet 8-10 cm Pløjet Vinterbyg, R2 2003 Vinterhvede, R4 2003 Vårbyg, R4 2004 Vinterraps, R2 2004 Vinterhvede, R2 2005 Vinterhvede, R5 2005 N2N3 N4 N1 N2N3 N4 N1 Hkg/ha Kvælstoftilførsel N1: 50% N2: 75% N3: 100% N4: 125% N-niveau (% af norm): Vekselvirkning: Jordbearbejdning og kvælstoftilførsel Effekt af jordbearbejdning Ingen pletter Pletter med dårlig vækst

21 A A R H U S U N I V E R S I T E T Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet Resultater efter fire år med reduceret jordbearbejdning viser: Konklusioner fra forsøget 1) at mulighederne for at opretholde udbytte og kvælstofudnyttelse er størst i et alsidigt sædskifte 2) at nedmuldning af halm har haft en positiv effekt på udbyttet 3) at man ikke kan gøde sig fra dårlig jordstruktur

22 A A R H U S U N I V E R S I T E T Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet Tak til: David Croft, Foulum Holger Bak, Foulum Eugene Driessen, Flakkebjerg Karen Heinager, Flakkebjerg Fotos: Lars Andreasen, David Croft, Henning Thomsen mf.

23 A A R H U S U N I V E R S I T E T Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet Elly Møller Hansen Tak for opmærksomheden ! Elly Møller Hansen 1 Bo Melander 2 Lars Munkholm 1 Jørgen E. Olesen 1 1 Jordbrugsproduktion og Miljø, Foulum 2 Plantebeskyttelse og Skadedyr, Flakkebjerg


Download ppt "A A R H U S U N I V E R S I T E T Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet Kan udbytte og kvælstofudnyttelse opretholdes ved reduceret jordbearbejdning? Elly."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google