Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Green New Deal – en vej ud af krisen? Lindø 15.november 2010 Emilie Turunen.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Green New Deal – en vej ud af krisen? Lindø 15.november 2010 Emilie Turunen."— Præsentationens transcript:

1

2 Green New Deal – en vej ud af krisen? Lindø 15.november 2010 Emilie Turunen

3 KONTEKST DEL 1

4 Økonomisk krise I Mest alvorlige økonomiske krise siden 1930’ernes Store Depression Finansiel (kredit kollaps)  økonomisk (faldende udlån, produktion og efterspørgsel)  social krise (arbejdsløshed, fattigdom)  lokalt: Vestas og Lindø Industrilukninger rejser spørgsmålet: Hvad skal Danmark og Europa leve af? Eksempler på omfanget: –Offentlige underskud i EU fra 2,3 til 7,5 pct. Af BNP ml 2008-2010 –EU: fra 7 til 10,3 pct. arbejdsløshed (fra 2008-2010) og mere end 20 pct. blandt unge  i alt ca. 25 mio. –Nedskæringer i hele EU  Danmarks ”Genopretningspakke”

5 Klima, energi og ressourcekrise 1980’erne Brundtlandsrapporten om bæredygtighed: ” En bæredygtig udvikling er en udvikling, som opfylder de nuværende behov, uden at bringe fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov i fare”  Rio konferencen i 1992 og Koyoto målene 1997 2010 = fuldt bevidsthed om klimaproblemer (temperaturen stiger for hurtigt – en utilsigtet konsekvens af vores produktionsmodel), energi- og ressourcekrisen (afhængighed af olie og olielande, prisustabilitet, knaphed af ikke VE kilder særligt i lyset af stigende energibehov) Mainstream i EU: erkendelse og delvis handling  jf. Connie Hedegaard og Lars Løkkes grønne profil Tabt momentum efter København 2009  den økonomiske krise som ”undskyldning” (ud fra et ”back to status quo” tankesæt)

6 Konklusion Vores samfund har behov for en ny vækstmodel En ny rettesnor for økonomi og en ny målestok for fremskridt Vi kan IKKE genstarte vores økonomier uden at tænke over hvilken vækst, vi vil satse på Vi har alvorligt brug for at definere hvad Europa og Danmark skal leve af i fremtiden Ingen ændringer sker af sig selv  behov for politiske reformer og investeringer!

7 MULIGHEDER DEL 2

8 En Green New Deal for Europa GND som svar på det 21. århundredes store samfundsudfordringer –GND som ”kriseknuser” - et vidtrækkende program for grønne investeringer, jf. Roosevelts New Deal –GND som ændring i produktion, forbrug og økonomisk styring

9 Dimension 1: Makroøkonomi Mål: fra ustabil til stabil økonomi Fra ureguleret finansiel sektor til en sektor, der understøtter realøkonomien Fra budgetkontrol til rum for strategiske investeringer Fokus på uddannelse, opkvalificering forskning og innovation Redskaber –Strategiske partnerskaber (offentlig-private partnerskaber) –EIB skal stille kapital til rådighed for projekter med høj social og miljømæssig værdi –MS skal finde rum til strategiske investeringer og støtte til sociale og grønne iværksættere –EU fonde skal understøtte: Strukturmidler, regionalfonde + socialfonde i samspil omkring bæredygtig industripolitik –Indtægtsmuligheder: FTT, CCCTB, grønne skatter, skattely –Behov for reform af vækst- og stabilitetspagten (fleksibilitet) Fra BNP til flere indikatorer (ulighed, privat gæld, økologisk footprint)  Eurostat skal inkludere disse

10 Dimension 2: Industripolitik Udgangspunkt; industrien er presset af krise og global konkurrence! Industrien er primært bidragsyder til klimaproblemerne (85% af udslip) Mål: En GRØN og konkurrencedygtig industri, som kan sikre millioner af arbejdspladser og økonomisk grundlag for velfærden  Lindø som eksempel; nyt liv efter værftslukning – søgen efter nye vækstmuligheder! Europas primære sektorer skal reformeres: –Energi –Bygninger –Transport –Fremstilling –Kemikalier

11 …. Konkrete tiltag Bredt: –sikre støtte- og opstartsmuligheder til bæredygtige industrier, ambitiøs reguleringsramme for ressource effektivitet, reduktioner og andel af VE, offentlige udbud som motor, logistisk planlægning, sikre stor andel af budget til forskning og udvikling –FÆLLES europæisk planlægning for at klare global konkurrence Konkrete eksempler: –Energisektoren: 2020-mål som omstillingsmotor  20 pct. Mål om energieffektivitet = 1 million job. VE-mål = 1,4 millioner job (potentiale for 2, 5 millioner, European Wind Energy Association) –Byggesektoren: 40 pct. af forbrug  renoveringer = 530.000 job –Transport: 27 pct. udslip  hurtigtog, kollektiv transport, elbiler, bæredygtig skibsfart? Job-multiplier effekt på op til 4,1

12 Dimension 3: Beskæftigelse Udfordring; arbejdsløshed, social dumping og lav mobilitet for visse grupper Mål: Arbejdstagere skal sikres (grønne) job, muligheder for mobilitet og et godt arbejdsliv med en værdig løn Derfor er en GND også: –Skabelse af millioner af grønne jobs (via makroøkonomiske og industripolitiske redskaber) –Sikring af uddannelsesmuligheder og omskoling –Konkret kamp for ordentlige arbejdsvilkår –Overgangssikkerhed (transition security) –Investeringer i dette fra MS og fra EU

13 Samlet set: GND er både tankesæt og konkrete reformer af industri-, vækst-, økonomi- og beskæftigelsespolitikkerne (EU plan og DK plan) Et muligt svar på ”hvad Europa skal leve af” – men ikke et fuldt svar! Danmark: markante førerpositioner, der kan og skal udnyttes (biotek, VE, højt uddannelsesniveau, velfærdsteknologi etc.)  nye muligheder for udkants-Danmark


Download ppt "Green New Deal – en vej ud af krisen? Lindø 15.november 2010 Emilie Turunen."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google