Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Lektion 10b: Indkomstdannelsesmodellen

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Lektion 10b: Indkomstdannelsesmodellen"— Præsentationens transcript:

1 Lektion 10b: Indkomstdannelsesmodellen
0. Lidt om læringsstile… uge 12-15: projekter Økonomiske nyheder Dagens pensum: Indkomstdannelsesmodellen Repetitionsspørgsmål/svar - gruppearbejde Dagens pensum: slide 32-47, lektion 10 a (?) Hvad kan I få eksamensspørgsmål i? Næste lektion

2 1. Økonomiske nyheder Ugens vits fra tekst-tv: ’Det største månedlige underskud nogensinde var mere end dobbelt så stort som økonomer.’ – dvs. ca. 3,60 meter Skal der lempes på finanspolitikken eller ej? (Hvad er en lempelse?) Her kommer den strukturelle ledighed ind… Givet der skal lempes – hvordan skal lempelsen så se ud? Hvor stor skal den være? (10 mia.?)

3 2. Dagens pensum - indkomstdannelsesmodellen
Kanon-kapitel (forfatterskift? Og skift til makro) Læs det langsomt og grundigt Kun det balancerede budgets multiplikator ikke forklaret ordentligt Lidt om Keynes og Keynes-modellen (og Kalecki!)

4 2. Dagens pensum - indkomstdannelsesmodellen
Modeller bygger på antagelser: Kort sigt (0-1 år) Drevet af efterspørgslen – udbuddet tilpasser sig (elastisk) = keynesiansk model Ingen priser = realt => øget efterspørgsel ingen påvirkning af inflation (= urealistisk) Modellen udvides til at tage højde for inflation Kritik af Keynes, at han ser bort fra inflation (?)

5 2. Dagens pensum - indkomstdannelsesmodellen

6 2. Dagens pensum - indkomstdannelsesmodellen
Rette linier og 45 graders modellen BNP = produktion = værditilvækst = indkomst = Y(ield) Dvs. gælder per definition Dvs. linien angiver mulige ligevægte ved forskellige niveauer af indkomst og produktion – efterspørgslen ’udvælger’ hvilken (Y = AE)

7 2. Dagens pensum - indkomstdannelsesmodellen

8 2. Dagens pensum - indkomstdannelsesmodellen
Hvad bestemmer, hvor meget der forbruges? Keynes antager: den løbende indkomst er afgørende (tyder empirien også på) Andre teorier: indkomst over livsforløbet (Friedman) og andres forbrug (Duesenburry – mere sociologisk)

9 2. Dagens pensum - indkomstdannelsesmodellen

10 2. Dagens pensum - indkomstdannelsesmodellen
Den samlede efterspørgsel bestemmes af de centrale efterspørgselskomponenter: C(onsumption/konsum), I(nvestment-off/privat), G(overnment forbrug) Den samlede efterspørgsel svarer til det der udbydes = produktionen

11 2. Dagens pensum - indkomstdannelsesmodellen

12 2. Dagens pensum - indkomstdannelsesmodellen
Til et givet produktionsniveau svarer en vis mængde beskæftigelse - teknisk bestemt Det niveau af beskæftigelse kan (og vil oftest være) være mindre end fuld beskæftigelse = ledighed = underbeskæftigelsesligevægt el. ligevægt med ledighed Ligevægt: intet der automatisk korrigerer situationen (ex. faldende lønninger)

13 2. Dagens pensum - indkomstdannelsesmodellen

14 2. Dagens pensum - indkomstdannelsesmodellen
Hvis efterspørgslen øges – eksempelvis gennem øgede investeringer => En større indkomstfremgang end det investeringerne stiger = multiplikatoreffekten = ringe i vandet-effekten En mands udgift er en anden mands indtægt osv.

15 2. Dagens pensum - indkomstdannelsesmodellen

16 2. Dagens pensum - indkomstdannelsesmodellen
Egentlig sker tilpasningsprocesser som spring fra tilstand A til S (komparativ statik) Men her vist, hvordan det sker gennem flere ’runder’ (det økonomer kalder ’logisk tid’ – i modsætning til ’historisk tid’ = faktisk/virkelig tid)

17 2. Dagens pensum - indkomstdannelsesmodellen

18 2. Dagens pensum - indkomstdannelsesmodellen
Oftest illustreres ændringer i efterspørgsel ved parallelle skift i AE-kurven Men der kan også ske ’parameterskift’ = ændringer i hældningskoefficient: Hvis skatteprocenten eller forbrugstilbøjelighed ændres

19 2. Dagens pensum - indkomstdannelsesmodellen
Vigtige pointer med modellen: Krise: vigende vækst og stigende ledighed Diagnose: manglende efterspørgsel – ikke for høje lønninger, skatter, stift arbejdsmarked, for stor offentlig sektor, for meget regulering osv… Krise kan løses ved at øge efterspørgslen – ved at øge I, C og G

20 2. Dagens pensum - indkomstdannelsesmodellen
Hvis gennem finanspolitik – enten øget G eller mindre T(ax) => Statsunderskud – finansieres ved at udstede statsobligationer (ikke øget skat! Først næste år) eller lade seddelpressen rulle (monetær finansiering – forbudt i ØMU’en)

21 2. Dagens pensum - indkomstdannelsesmodellen
Det balancerede budgets multiplikator (p. 250) ved ΔG = ΔT = 10 mia. kr. Når øgede offentlige udgifter svarer præcis til en øget skatter – virker ekspansivt – har en multiplikator på 1 Hvorfor? Viser matematikken. Den økonomiske forklaring: øgede skatter på 100 kr. fører ikke til en tilsvarende forbrugsnedgang – tages fra opsparingen

22 2. Dagens pensum - indkomstdannelsesmodellen
I = S(aving) per definition i ligevægt Hvis I øges => øget efterspørgsel og indkomst => en tilsvarende S fremtvinges Maren i kæret: S op => I op. Gælder kun, hvis opsparing overføres til investeringer (kornøkonomi) – ellers tages S fra efterspørgsel => faldende indkomst Øget S kan føre til lavere S – ’opsparingsparadokset’ Er øget opsparing så altid et problem?

23 5. Hvad kan I få eksamensspørgsmål i?
Stram/lempelig finanspolitik (hvordan den påvirker efterspørgsel, indkomst og beskæftigelse) Multiplikatoreffekten Det balancerede budgets multiplikator Hvad er et statsunderskud, og hvad kan man gøre ved det?

24 6. Næste lektion – den pengepolitiske praksis i DK
Penge og pengepolitik. Pengepolitik i Danmark (Nationalbanken). Beskrivende dansk økonomi, kap. 6 Hvad er kærnen i dansk pengepolitik? (at bruge den korte rente til at fastholde en ’fast’ valutakurs overfor euro) Find det generelle og teorielementerne (skim detaljer) Ikke kapitel 27 endnu – teorien.

25 6. Næste lektion - læsevejledning
Fokuser på pengepolitik og ’gem’ valutapolitik (selv om de hænger nøje sammen). Læs: NB: (p ), p , 1.5.2, , 1.5.5, 3.1.4, 3.3., 3.3.1, 3.3.2, p , p (Meget er gentagelser fra BØ). BØ: 6.2, 6.3, 6.5.1, 6.5.2, 6.7 og 6.8


Download ppt "Lektion 10b: Indkomstdannelsesmodellen"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google