Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

DIEB-DEB11.1 Kursusgang 11 Evaluering Oversigt: Grundlæggende HCI: ­ HCI disciplinen ­ Menneskelig informationsbehandling Brugbarhedsevaluering Øvelser.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "DIEB-DEB11.1 Kursusgang 11 Evaluering Oversigt: Grundlæggende HCI: ­ HCI disciplinen ­ Menneskelig informationsbehandling Brugbarhedsevaluering Øvelser."— Præsentationens transcript:

1 DIEB-DEB11.1 Kursusgang 11 Evaluering Oversigt: Grundlæggende HCI: ­ HCI disciplinen ­ Menneskelig informationsbehandling Brugbarhedsevaluering Øvelser

2 DIEB-DEB11.2 Problemstillinger: HCI som disciplin (1) Brug af computere eller informationsteknologi i menneskelig aktivitet Temaer ­ HCI Mennesker Computere Interaktion ­ Brugbarhed: Betydning Vurdering Computer Human

3 DIEB-DEB11.3 HCI som disciplin (2) Denne lektion

4 DIEB-DEB11.4 Litteratur til denne del af kurset Primær Rubin, J. (1994) Handbook of Usability Testing – How to Plan, Design, and Conduct Effective Tests. John Wiley & Sons Supplerende Dix, A., Finlay, J., Abowd, G., og Beale, R. (2004) Human- Computer Interaction, Prentice-Hall Diverse artikler (i mappen hos sekretæren)

5 DIEB-DEB11.5 Menneskelig informationsbehandling Teorier og deres rolle Simpel kognitionsteori ­ Model: mennesket som computer ­ Input-output kanaler Se Høre, mærke, smage, lugte ­ Teori om perception Gestalt-teori ­ Hukommelse Sensorisk hukommelse (sansehukommelse) Korttidshukommelsen Langtidshukommelsen Begreber om samarbejde ­ Distribueret kognition Denne lektion Computer Human Denne lektion: Brugbarhed Næste lektion

6 DIEB-DEB11.6 Teorier og deres rolle Teorier og modeller ­ Kategorier af teorier: forklarende (Newtons love) forudsigende (Boyle-Mariottes lov, Arkimedes’ lov) beskrivende (vand koger ved 100 grader) ­ Model: en specifik anvendelse af en kombination af teorier og erfaringer (sænkning af grundvandsspejl ved vandboring). ­ Taksonomi: begrebsramme, som bruges til beskrivelse af et fænomen (interaktionsformer). ­ Teorier fokuserer på forskellige niveauer Et atom eller en væske (som består af millioner af atomer) En nervecelle i øjet eller et menneske, som løser et problem Principper ­ Overordnede anvisninger for design Retningslinier ­ Detaljerede og specifikke anvisninger for design

7 DIEB-DEB11.7 Simpel kognitionsteori Informationsbehandling Menneskets hjerne betragtes som en datamat med I/O-enheder, centralenhed, lager, osv. Der lægges vægt på de trin, som udgør informationsbehandlingen, og den tid, det tager at udføre den. Der lægges også vægt på enhederne til input og output Kognitionsteori: Hvordan opbygger og skaber vi viden om de fænomener, vi oplever, og hvordan handler vi i forhold til dem? Tænke og ræsonnere Forstå og huske Opbygge færdigheder Generere ideer Kognitionsteori: Hvordan opbygger og skaber vi viden om de fænomener, vi oplever, og hvordan handler vi i forhold til dem? Tænke og ræsonnere Forstå og huske Opbygge færdigheder Generere ideer udførelse af respons stimuli respons valg af respons sammen- ligning ind- kodning opmærksomhed hukommelse langtids- hukommelse tabt (glemt) input korttids- hukommelse tabt (glemt) sanse- hukommelse tabt (glemt)

8 DIEB-DEB11.8 Input/output kanaler Menneskets har fem input/output kanaler: Se, høre, mærke, smage og lugte Synet har traditionelt været den vigtigste for input Forskellige opfattelser er vigtige for synet ­ Størrelse og dybde ­ Lysstyrke ­ Farver Muligheder og begrænsninger i visuel processering ­ Flertydighed ­ Illusioner

9 DIEB-DEB11.9 Opmærksomhed Teksten til venstre er lettere at læse Dette kan forklares ud fra teorier om øjets anatomi Kan bruges i design og evaluering J I K H E D C B A

10 DIEB-DEB11.10

11 DIEB-DEB11.11 Gestalt-teori (1) Konstruktivistisk tilgang Opfattelsen af synsindtryk sker i samspil med eksisterende repræsentationer. Vi konstruerer en model af det, vi ser, gennem transformation, forbedring, forvrængning og bortkastelse af information. T E C T From Preece (1994)

12 DIEB-DEB11.12 Eksempel på anvendelse: Gestalt-lovene Gestalt-lovene for organisering af synsindtryk som meningsfulde helheder (gruppering): a) Nærhed: samling af enkelte objekter efter deres indbyrdes afstande. b) Ensartethed: samling af enkelte objekter efter ensartet form. c) Lukkethed: tilføjelse af manglende dele i en helhed. d) Kontinuitet: organisering i en fortsat helhed. e) Symmetri: strukturering af symmetriske grænser som en sammenhængende helhed. Ikke empirisk underbyggede men gode til design og vurdering From Preece (1994)

13 DIEB-DEB11.13 Gestalt-lovene Brugt til vurdering af dette vindue (slide 4.24)

14 DIEB-DEB11.14 Hukommelse Sensorisk hukommelse ­ Buffer for visuel, audiel, berøring stimuli ­ Eksempelvis kan retningen af lyd kan afgøres Korttidshukommelse ­ Closure Langtidshukommelse ­ Episoisk hukommelse - temporalt ­ Semantisk hukommelse - betydning

15 DIEB-DEB11.15 Korttidshukommelse 28769071428747653096

16 DIEB-DEB11.16 Korttidshukommelse 7821 6739 6541 7841 6742

17 DIEB-DEB11.17 Korttidshukommelse TTE ERA NDE NLE KTI OND E

18 DIEB-DEB11.18 Korttidshukommelse DETTE ER ANDEN LEKTION

19 DIEB-DEB11.19 Langtidshukommelse Langtidshukommelse består at to dele: Episoisk og semantisk hukommelse Episoisk hukommelse relaterer sig til episoder og handlinger fra vores liv ­ Eksempelvis at genfortælle det der skete i går eller fortælle om sommerferien sidste år ­ Begivenheder oplevet og fortalt med temporal logik Semantisk hukommelse relaterer sig til betydningen af begreber og ord samt deres indbyrdes relation

20 DIEB-DEB11.20 Distribueret kognition Fokus på menneskers (aktørers) indbyrdes interaktion og deres brug af teknologi m.v. i løsningen af en arbejdsopgave i en given kontekst. Dette betegnes som distribueret kognition, som foregår i et funktionelt system, hvori der kan ske sammenbrud. Designspørgsmål Hvordan koordineres og synkroniseres komponenterne i et funktionelt system: – hvordan udbredes information – hvilke medier indgår – hvordan transfomeres information – hvilke konsekvenser har det for aktørers handlinger Hvordan opstår sammenbrud, og hvordan kan de håndteres. From Preece (1994)

21 DIEB-DEB11.21 Brugbarhedsevaluering Hvorfor brugbarhed Relation til projekt Evaluering og test af brugbarhed

22 DIEB-DEB11.22 Hvorfor brugbarhed? Fokus på brugbarhed på grund af forskellige omstændigheder ­ Risiko, systemer som involverer menneskers helbred ­ Rationalisering, systemer med mange (interne) brugere ­ Nødvendighed, systemer uden direkte mulighed for hjælp ­ Konkurrence, systemer i direkte konkurrence med andre systemer De forskellige typer af systemer udvikles og konvergerer ­ Antallet og typen af brugere ­ Brugssituationen og –formålet ­ Kompleksiteten af hardware og software Undersøgelser viser at brugere har svært ved f.eks. at gennemføre handler på web-steder Generelt har brugere ofte svært ved at interagere med forskellige typer IT-systemer

23 DIEB-DEB11.23 Dat1/Inf1-projekt Denne del af kurset

24 DIEB-DEB11.24 Grundlæggende spørgsmål: Hvad er brugbarhed? Rubin (1994): Are easy to learn and to use Are satisfying to use Provide utility and functionality that are highly valued by the target audience Molich (2000): Let at lære Let at huske Effektivt at bruge Forståeligt Tilfredsstillende at bruge Molichs definition: Umiddelbart at kunne bruge et system og løse sin opgave tilfredsstillende uden undervisning eller brug af dokumentation Alternativ definition: Brugeren forhindres eller sinkes i at realisere hensigten/målet med at anvende systemet. Forhindringen er oplevet af en konkret bruger

25 DIEB-DEB11.25 Usability in HCI: Example Domestic bookings: support when the user gets lost First page: the menu is too long (cosmetic) First page: buttons are not clearly related to choices (serious) First page: the menu is too long (cosmetic) First page: buttons are not clearly related to choices (serious)

26 DIEB-DEB11.26 International bookings: the tabular design relates unrelated items (cosmetic) International bookings: the search button is difficult to find and the label is confusing (serious) International bookings: the tabular design relates unrelated items (cosmetic) International bookings: the search button is difficult to find and the label is confusing (serious)

27 DIEB-DEB11.27 Output: the text at the top comes up first and is experienced as the only output (cosmetic) Output: there is no indication of the way in which the user can proceed (critical) Output: the text at the top comes up first and is experienced as the only output (cosmetic) Output: there is no indication of the way in which the user can proceed (critical) General: there is no help to orientation and navigation (serious)

28 DIEB-DEB11.28 Grundlæggende spørgsmål: Hvor foregår testen? Felten ­ Evaluering i den situation og sammenhæng, teknologien skal benyttes ­ Fokus på brug ­ Mange faktorer kan påvikre resultater Laboratorium ­ Evaluering i laboratorium fjernt fra den virkelighed, hvor teknologien skal benyttes ­ Fokus på systemet eller apparatet ­ Styr på variable faktorer ­ Kunstig situation

29 DIEB-DEB11.29 Placering i udviklingsprocessen Comparison Test Exploratory Test Assessment Test Validation Test 3. Preliminary Design 4. Detailed Design 5. Product Build 6. Product Release 1. User and Usage Needs Analysis 2. Specification of Requirements

30 DIEB-DEB11.30 Aktiviteter i brugbarhedsevaluering When in development process: Exploratory Assessment Validation Comparison Location and equipment Participants and roles Determine basics Plan process Create test situation Interpret data Conduct test Recreation of context Selection of test subjects Design of tasks Test report: Purpose Key questions User profile Test method Task list Context and equipment Test monitor role Data to be collected Report structure Introduction Task solving Data collection Logging Debriefing Transcription of log files Data summary Data analysis Documentation (report)

31 DIEB-DEB11.31 Opgaver Opgaverne for dette modul af kurset består af 2 større øvelser Øvelserne handler om to centrale problemstillinger knyttet til brugbarhedsevaluering

32 DIEB-DEB11.32 Øvelse 1 Denne øvelse handler om at planlægge og gennemføre en brugbarhedsevaluering med ”rigtige” brugere i et brugbarhedslaboratorium Opgaven kan betragtes som et tilbud til projekterne, så I kan evaluere en del af systemet i jeres projekt Det er samtidig en ”certificering” i brug af laboratoriet Planlægningen af evalueringen (4 timer) sker i opgavetiden, som er skemalagt sammen med kursusgang 13 og 14. Her er Jan til rådighed Gennemførelse af evalueringen (2 timer) aftales med Rune, som hjælper med det praktiske

33 DIEB-DEB11.33 Øvelse 2 Denne øvelse handler om dataanalyse Øvelsen er knyttet til et eksperiment, så holdet er delt i to under denne øvelse (sammenligne) Øvelsen udføres individuelt I får udleveret en optagelse af en brugbarhedstest (på en CD-ROM) I skal analysere optagelsen og udarbejde en liste med brugbarhedsproblemer (brug max. 4 timer på dette) Listen afleveres på et bestemt tidspunkt I får efterfølgende individuel feedback på de problemer, I har fundet


Download ppt "DIEB-DEB11.1 Kursusgang 11 Evaluering Oversigt: Grundlæggende HCI: ­ HCI disciplinen ­ Menneskelig informationsbehandling Brugbarhedsevaluering Øvelser."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google