Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Vandindvinding til køle/varme projekter mv. Sikring mod forureningsspredning 2. Oktober 2014 – Kim Sørensen.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Vandindvinding til køle/varme projekter mv. Sikring mod forureningsspredning 2. Oktober 2014 – Kim Sørensen."— Præsentationens transcript:

1 Vandindvinding til køle/varme projekter mv. Sikring mod forureningsspredning 2. Oktober 2014 – Kim Sørensen

2 Øget anvendelse af grundvand til energiformål (grundvandsvarme- og køling) Vigtigt, at der ikke sker en utilsigtet spredning af forurening ifbm. nye vandindvindingsprojekter Tilladelser og vilkår er jf. vandforsyningsloven kommunalt myndighedsområde

3 Kommunen bør sikre, at ansøgere dokumenterer, at planlagte anlæg ikke medfører en øget spredning fra jord- og grundvandsforureninger i området Regionen bidrager gerne med oplysninger om forurenede grunde mv., således at ansøger har de nødvendige informationer til at udarbejde risikovurdering mv. Regionen har ikke mulighed for at indgå i vurderingen af ansøgninger, men vi vil gerne orienteres om projekter, hvor vurdering af forureningsrisikoen er en del af projektgrundlaget.


Download ppt "Vandindvinding til køle/varme projekter mv. Sikring mod forureningsspredning 2. Oktober 2014 – Kim Sørensen."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google