Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Septoriasvampens følsomhed overfor triazoler i Danmark

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Septoriasvampens følsomhed overfor triazoler i Danmark"— Præsentationens transcript:

1 Septoriasvampens følsomhed overfor triazoler i Danmark
Karin Thygesen Lise Nistrup Jørgensen Danmarks JordbrugsForskning Flakkebjerg Lisa Munk KVL 1_3_1_Septoria_triazoler

2 Baggrund Septoria tritici (hvedegråplet)
Øget resistens hos fungicidgrupperne strobiluriner og triazoler 1_3_1_Septoria_triazoler

3 Baggrund (fortsat) Kilde Ulrich Gisi, Syngenta Følsomhedsændringer overfor Triazoler Øget strobilurinresistens i 2003 og 2004 i Danmark 90 81 80 70 60 50 Forår pct strobilurin resistance 40 33 Sommer 30 22 20 10 2,5 2003 2004 Nødvendigt at se nærmere på sprøjtestrategier der kan minimere resistensudvikling overfor Triazoler 1_3_1_Septoria_triazoler

4 Baggrund (fortsat) Strategier som generelt mindsker resistensudvikling: fungicidblandinger begrænset antal sprøjtninger korrekt dosering preventiv sprøjtning 1_3_1_Septoria_triazoler

5 Formål med forsøg Undersøgelser af Septoriapopulationens fungicidfølsomhed på forskellige bladniveauer, tidspunkter og lokaliteter Septoriasvampens sporer spreder sig nedefra og opad i planten udtagning af prøver fra forskellige bladniveauer muliggør at følge udvikling af følsomhed over tid 1_3_1_Septoria_triazoler

6 Metode 1_3_1_Septoria_triazoler

7 Sprøjtestrategier i markforsøg ved to lokaliteter:
Kragelund og Flakkebjerg, 2004 led vs 31 vs 37-39 vs 41-51 vs 55-62 1 0,2 l Opus Team - 0,2 l Comet + 0,4 l Opus 2 0,4 l Opus 3 0,2 l Comet + 0,4 l Opus 4 ubehandlet 1_3_1_Septoria_triazoler

8 Indsamling af blade: K Hvedesort: Ritmo
- 92 Hvedesort: Ritmo Indsamling af 4. bladniveau fra ubehandlede forsøgsled ved vs 55: repræsenterer følsomhed hos udgangspopulationen Indsamling af 3. bladniveau ved vs 55: populationen efter hhv 1 og 2 sprøjtninger Indsamling af fanebladsniveau ved vs 75: slutpopulationen efter afslutning af sprøjtninger Bedømmelse af procent angrebsgrad 1_3_1_Septoria_triazoler

9 Bestemmelse af Septorias følsomhed overfor epoxiconazol vha EC50-værdi
Rendyrkning af 500 isolater Microtitreplade med forskellige fungicidkoncentrationer blandet med agar 0,3 0,03 0,01 0,1 1 10 ppm/L Estimering af EC50-værdi jo lavere EC50-værdi, jo mere følsomt er isolatet Sporesuspension af rendyrkede isolater Agar + epoxiconazol 1_3_1_Septoria_triazoler

10 Resultater 1_3_1_Septoria_triazoler

11 Følsomhedsniveauer for Flakkebjerg (EC50)
4. blad vs 55 3. blad Led Sprøjtestrategi EC50 (median) 2  2 × 0,4 l Opus (vs ) - 0,18 a   2 × (0,4 l Opus + 0,2 l Comet) 4 0,11 b 3 0,16 a 0,13 a ubehandlet Ved hver sprøjtestrategi er der desuden sprøjtet med 0,2 l/ha Opus ved vækststadie 31 1_3_1_Septoria_triazoler

12 Følsomhedsniveauer for Kragelund (EC50)
4. blad vs 55 3. blad Faneblad Vs 73 Led Sprøjtestrategi EC50 (median) 1 0,4 l Opus + 0,2 l Comet (vs 41-51) - 0,22a 2 2 × 0,4 l Opus (vs ) 0,29a 3 2 × ( 0,4 l Opus + 0,2 l Comet) 0,30ab 0,33b 4 ubehandlet 0,25a 0,19a 0,09c Ved hver sprøjtestrategi er der desuden sprøjtet med 0,2 l/ha Opus Team ved vækststadie 31 1_3_1_Septoria_triazoler

13 Følsomhedsniveauer ved rene Opus sprøjtninger
Ingen følsomhedsændring ved 3 sprøjtninger i forhold til to sprøjtninger, ved rene triazolsprøjtninger K k 0,25a 0,19a ubehandlet 1_3_1_Septoria_triazoler

14 Følsomhedsniveauer for Kragelund (EC50)
4. blad vs 55 3. blad Faneblad Vs 73 Led Sprøjtestrategi EC50 (median) 1 0,4 l Opus + 0,2 l Comet (vs 41-51) - 0,22a 2 2 × 0,4 l Opus (vs ) 0,29a 3 2 × ( 0,4 l Opus + 0,2 l Comet) 0,30ab 0,33b 4 ubehandlet 0,25a 0,19a 0,09c Ved hver sprøjtestrategi er der desuden sprøjtet med 0,2 l/ha Opus Team ved vækststadie 31 1_3_1_Septoria_triazoler

15 Følsomhedsniveauer ved sprøjtninger med blanding af Opus og Comet
Højere EC50-værdier ved 3 sprøjtninger end to sprøjtninger, når pyraclostrobin indgår Kan skyldes at Comet selekterer for mindre epoxiconazolfølsomme isolater Kan skyldes selektion p.g.a. høj sammenlagt dosering over hele vækstsæsonen 1_3_1_Septoria_triazoler

16 Angrebsgrad af Septoria
Kragelund Flakkebjerg 3.blad vs 55 Faneblad Vs 73 Led Sprøjtestrategi Procent septoria 1 0,4 l Opus + 0,2 l Comet (vs 41-51) - 1,78a 2 2 × 0,4 l Opus (vs ) 16,4a 2,28a 11,18a 3 2 × (0,4 l Opus + 0,2 l Comet)(vs ) 10,42b 1,01b 9,09b 4 ubehandlet 31,42c 15,31c 14,98c 1_3_1_Septoria_triazoler

17 Betydning af følsomhedsændringer
Følsomhedsændring igennem årene er forholdsvist begrænset set i forhold til hvor meget midlerne har været anvendt Uklart hvor store ændinger der skal til før man kan forvente nedsatte markeffekter Uklart om følsomhedsændringer vil fortsætte eller stabilisere sig 1_3_1_Septoria_triazoler

18 Drift in triazole field performance?
Ændring i markeffekten på septoria fra triazoler (Opus) I UK. Drift in triazole field performance? 2004 2005 Kilde: Bill Clark ADAS 1_3_1_Septoria_triazoler

19 Ændringer i markeffekten på Septoria fra triazoler i Danmark
Kilde: Lise Nistrup Jørgensen 1_3_1_Septoria_triazoler

20 Konklusion Generelle følsomhedsniveauer (EC50-værdier)  0,2-0,3 ppm
Overordnet, svært at sige om sprøjtning generelt medfører store følsomhedsændringer Ved rene Opussprøjtninger (Kragelund) har det ingen betydning om der sprøjtes 2 eller 3 gange Ved sprøjtning med en blanding af Opus og Comet (Kragelund) ses højere EC50-værdier ved 3 sprøjtninger end ved 2 sprøjtninger 1_3_1_Septoria_triazoler

21 Konklusion (fortsat) Følsomhedsændring igennem årene er forholdsvist begrænset set i forhold til hvor meget midlerne har været anvendt Uklart hvor store ændinger der skal til før man kan forvente nedsatte markeffekter Resultater fra UK viser vigende bekæmpelseseffekter i marken For tidligt at sige noget om effektændringer hos Opus da dette middel kun har været anvendt i 3 vækstsæsoner. 1_3_1_Septoria_triazoler


Download ppt "Septoriasvampens følsomhed overfor triazoler i Danmark"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google