Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Samfundsvidenskab Hvad er samfundsvidenskab? Samfundsvidenskabs empiri, teori og metode. Ellere rettere metoder.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Samfundsvidenskab Hvad er samfundsvidenskab? Samfundsvidenskabs empiri, teori og metode. Ellere rettere metoder."— Præsentationens transcript:

1 Samfundsvidenskab Hvad er samfundsvidenskab? Samfundsvidenskabs empiri, teori og metode. Ellere rettere metoder

2 Hvad er samfundsvidenskab? Ifølge Encyklopædien: ”…den del af videnskaben, som beskæftiger sig med en række aspekter af menneskeskabte fællesskaber, samfund, fx sociale, økonomiske og politiske forhold”

3 Men hvad betyder det? Dækker over en række fag, der alle beskæftiger sig med samfundet! Statskundskab Erhvervsøkonomi Økonomi Sociologi Etnologi Pædagogik Historie?          I gymnasiet samlet i faget Samfundsfag.

4 Hvad beskæftiger samfundsfag sig med? Ifølge bekendtgørelsen: Samfundsfag (A) Sociologi: Identitetsdannelse og socialisation Massemedier og politisk meningsdannelse Social differentiering, kulturelle mønstre, social mobilitet og samfundsforandring. Politik: Politiske grundholdninger, herunder konservatisme, liberalisme og socialisme. Politiske skillelinier og vælgeradfærd. Magt- og demokratiopfattelser nationalt, regionalt og globalt, herunder betydningen af retssystemer. Forskellige typer politiske systemer, herunder EU

5 Hvad beskæftiger samfundsfag sig med? Økonomi: Velfærdsprincipper, herunder stat, marked og civil samfund. Typer af goder og økonomiske styringsprincipper, herunder bæredygtig udvikling. Makroøkonomiske sammenhænge, målkonflikter og styring nationalt, regionalt og globalt. International politik: Danmarks suverænitet og handlemuligheder. Aktører, magt, sikkerhed, konflikter og integration i Europa og internationalt. Globalisering og samfundsudvikling

6 Samfundsvidenskabs empiri, teori og metoder 1 Empiri: Erfaring eller data  Om samfundsmæssige sammenhænge  Ofte nyere (20. Århundrede 0g frm) Metoder: Forskellige metoder til at indhente oplysninger om samfundet.  Kvalitative; baseres på oplysninger indhentet i ord, eks. Dialog og interview  Kvantitative; baseres på oplysninger indhentet i tal, eks. Spørgeskema og statistik.

7 Samfundsvidenskabs empiri, teori og metode 2 Fælles for begge er at oplysningernes holdbarhed og kvalitet afgøres ud fra; Validitet; Gyldighed om undersøgelsen faktisk undersøger det man vil undersøge. Reliabilitet; Pålidelighed kan man stole på undersøgelsen.  Eksempel:  Om en spørgeskemaundersøgelse er repræsentativ.  Om spørgeskemaundersøgelsen er udfyldt ærligt – anonym etc.  Om andre undersøgelser viser det samme.

8 Samfundsvidenskabs empiri, teori og metode 3 Metode:    Primus    Pålidelighed (vil vi kunne gentage målingen og få samme resultat?) Gyldighed (måler vi det, som vi vil måle?) Præcision (får vi den ønskelige detaljeringsgrad?) Objektivitet (vil andre med samme metoder komme frem til samme resultat?) Repræsentativitet (kan overføres til en større gruppe?)

9 Samfundsvidenskabs empiri, teori og metode 4 Teori: en eller flere påstande…, der giver en forklaring på et fænomen eller en udvikling eller et svar på en spørgsmål i en situation eller en undren over et fænomen.” Specifik teori. Generel teori. Normativ: Hvordan noget - bør være  rettesnor Deskriptiv: Hvordan noget – er  beskrivende

10 Samfundsvidenskabs empiri, teori og metode Dette er ikke en pibe. René Magritte


Download ppt "Samfundsvidenskab Hvad er samfundsvidenskab? Samfundsvidenskabs empiri, teori og metode. Ellere rettere metoder."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google