Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

VELKOMMEN TIL DIGITAL RETORIK EFTERÅR 2008!. “rhetorical communication is the primary tool with which we influence and control the thoughts and actions.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "VELKOMMEN TIL DIGITAL RETORIK EFTERÅR 2008!. “rhetorical communication is the primary tool with which we influence and control the thoughts and actions."— Præsentationens transcript:

1 VELKOMMEN TIL DIGITAL RETORIK EFTERÅR 2008!

2 “rhetorical communication is the primary tool with which we influence and control the thoughts and actions of other people, as well as the environment in which we live” (James McCroskey, An Introduction to Rhetorical Communication, p. 19)

3 Introduktion: Lisbeth og Anne Introduktion: jer Hvordan forstå ”digital retorik”? Kursets indhold Grupper PROGRAM

4 Cand. mag i Litteraturvidenskab & Medievidenskab (incl MA i Image Studies) Ph.D. ITU 2003: Towards a Poetics of Virtual Worlds Adjunkt, ITU 2003-2006 Gæstelektor, Center for Designforskning 2006-2007 Lektor, ITU, 2007 – Forskningsinteresser: online kommunikation og kommunika- tionskultur, brugergenereret indhold og web 2.0, spilverdener, mobile storytelling, webformidling UNDERVISERNE: LISBETH

5 UNDERVISERNE: ANNE HVEJSEL BA Humanistisk Informatik Multimedier, AAU Cand.it i Design, Kommunikation & Medier, ITU Undervisningsassistent Digital Kultur (E2007), Usability (F2008), Usability m. projekt og Digital Retorik (E2008) Grey, LLD, Brugeransvarlig IT-konsulent v. UNI-C Selvstændig: Digital StoryLab, 2008 Interesser: Digital Storytelling, Unge og medier, mediepædagogik, webformidling, usability, æstetisk teori mm.

6 navn uddannelse før ITU (BA hvorfra osv) ITU’er (årgang/linje) eller gæstestud (hvorfra)? hvilke andre fag dette semester andet? 1 ord om ”retorik” JER

7 DIGITAL RETORIK SOM FAG?! (en smagsprøve)

8 TRADITIONEL RETORIK [debat og overtalelse igennem tale og dialog]

9 MODERNE RETORIK [bevidst uetisk overtalelse]

10 [markedsføring] MODERNE RETORIK

11 [hvordan kommunikation virker i en konkret situation]

12 RETORIK & ÆSTETISKE FAG [forførelse og komm. inden for ”kunstfagene”]

13 “…rhetorical study, in its strict sense, is concerned with the modes of persuasion.” (Aristoteles) ”Hvergang vi ønsker at fremstille et anliggende for vore medmennesker og delagtiggøre dem i det, foreligger der således en retorisk og dermed en hensigtsbestemt (intentionel) situation, uanset om tilhøreren i øvrigt forholder sig tilsluttende eller afvisende. Retorik er hensigtsbestemt tale” (Jørgen Fafner) målrettet kommunikation intention/virkemidler MÅLRETTET KOMMUNIKATION

14 SITUATION & INTENTION [kursusgang 2 m.v.]

15 logos pathos ethos [holistisk menneskesyn] APPELFORMER [kursusgang 5-8 m.v.]

16 DIGITAL RETORIK WEB 1.0 [overtalelse vha kommunikation & design]

17 DIGITAL RETORIK WEB 2.0 [overtalelse vha dialog og brugergen. indhold]

18 MULTIMODAL DIGITAL RETORIK [kursusgang 4 m.v.]

19 MULTIMODAL DIGITAL RETORIK [kursusgang 4 m.v.]

20 DIGITAL RETORIK SOM SIMULATION [kursusgang 11]

21 retoriske virkemidler appelformer, stilistik (f.eks. verbale og visuelle figurer og troper), disposition brug af/relation mlm. verbalsprog, lyd, stillbilleder, levende billeder, grafik/figurer modalitet Ide: Klastrup, 2008, særlige egenskaber ved digitale meider, herunder interaktivitet, arkiv, dialog digital medie +/- det retoriske artefakt (website, DVD, mobil app. osv) kommunikationsintention der har ført til konstruktion af digitalt artefakt, f.eks ønske om branding, overtalelse, kritik SITUATION/INTENTION ANALYSE AF DIGITAL RETORIK

22 Retorisk analyse Retorisk teori Retorisk praksis FAGPERSPEKTIV

23 ”WYSIWYG”-TÆNKNING: primær fokus på den afsender og modtager, der er tænkt ind i det produkt, vi ser på (altså ikke faktisk afsender og faktisk modtager) Ikke hvad der kommunikeres, men primært (tilrettelægning af) hvordan der kommunikeres for at opfylde et mål/intention design er kommunikation og digital kommunikation er også (interaktions)design

24 Ved gennemførsel af kurset, vil I som studerende kunne: 1) Demonstrere en forståelse for teorier om digital kommunikation og retoriske virkemidler i en digital kontekst ved at anvende dem til analyse af en kommunikativ problemstilling eller case inden for feltet digitale medier. 2) Planlægge og udføre en selvstændig undersøgelse eller analyse med udgangspunkt i en retorisk/kommunikativ problemstilling. 3) Demonstrere evner indenfor anvendelse af akademisk retorik ved at overholde genrens konventioner i den afleverede eksamensopgave. MÅLSÆTNING

25 KURSETS INDHOLD 125.8Introduktion 21.9Retorikkens grundprincipper 38.9 Digital retorik: genrer, udfordringer og muligheder 415.9Visuel kommunikation og retorisk konvergens 522.9Logos og akademisk argumentation 629.9Pathos og storytelling 76.10Ethos I: image og Identitet 820.10Ethos II: Tillid og troværdighed 927.10Persuasion & strategisk kommunikation 103.11Opgavefremlæggelse 1110.11”Procedural rhetorics” – retorik som spil og simulation + gæst 1217.11Retorik i web 2.0 tidsalderen + gæst 1324.11Cross-media retorik samt afslutning (NB! Dobbeltgang!) + gæst

26 ”AKTIVE STUDERENDE” Præsentationsgruppe fremlægger en af teksterne i forbindelse med hver forelæsning Feedback på andres tekster i forbindelse med øvelserne og fremlægningsdag Diskussion og input NB! 2 slags grupper: 1) Præsentations – og øvelsesgruppe (vi laver) 2) Eksamensopgavegruppe (I vælger selv)

27 WHERE THE ACTION IS http://digitalretorik08.wordpress.com

28 - Forudsætning for at gå til eksamen er bestået obligatorisk opgave - Opgaven består af en hypertekst/webside, der præsenterer dig selv på en forførende måde - Behøver langt fra at være supertjekket teknisk: det er sammenhæng mlm struktur og indhold, vi blandt andet ser på (dvs. forudsætter kundskaber svarende til gennemførsel af webdesign og komm. kurset på 1.semester( - arbejder med i øvelserne gang 6 & 7, afleveres i forbindelse med gang 8 - skal bare bestås! men vi udnævner og præsenterer de 3 bedste historier EKSAMENSFORM & KRAV I

29 ”Den studerende skal aflevere en opgave på 8-10 sider, der i videnskabeligt format præsenterer en original undersøgelse eller analyse indenfor et eller flere af kursets emner. Det forventes at projektet i sin udforming også demonstrerer kendskab til den akademisk retoriske stil.” Eksamensopgaven skal udformes efter kursets helt egen opgaveskabelon (dvs det er den fontstr og opsætning osv, der er i skabelon, der gælder) - Projektet skal præsentere en original undersøgelse indenfor et af kursets emner - Hvis man skal skrive speciale alene, anbefales det at skrive opgave alene. Ellers frit valg mellem gruppeopgave og individuel opgave EKSAMENSFORM & KRAV II

30 LÆS LITTERATUR TIL KURSUSGANG 2 (SE KURSUSPLAN på WEBSITE) GRUPPE 1 PRÆSENTERER FAFNER TEKST TILBAGEMELDINGER OM EVT ”GENBRUGSLITTERATUR” NÆSTE GANG

31 identificer og præsenter tekstens pointer og hovedargumenter hvordan underbygges tekstens argumenter? er I enige eller uenige? argumenter hvorfor (hvorfo kan teksten stadig være relevant?) find og præsenter et website, der illustrerer tekstens pointe(r) eller modbeviser dem (ikke et fra teksten!) ½ sides referat af teksten til resten af holdet ca 15 min (kommer også som dokument under ”grupper” på website) GRUPPEPRÆSENTATION


Download ppt "VELKOMMEN TIL DIGITAL RETORIK EFTERÅR 2008!. “rhetorical communication is the primary tool with which we influence and control the thoughts and actions."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google