Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

PROGRAM Introduktion: Lisbeth og Natascha Introduktion: jer

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "PROGRAM Introduktion: Lisbeth og Natascha Introduktion: jer"— Præsentationens transcript:

1 PROGRAM Introduktion: Lisbeth og Natascha Introduktion: jer
Kort om retorik Kursets indhold Grupper

2 UNDERVISERNE Cand. mag i Litteraturvidenskab & Medievidenskab (incl MA i Image Studies) Ph.D. ITU 2003: Towards a Poetics of Virtual Worlds Adjunkt, ITU Gæstelektor, Center for Designforskning Lektor, ITU, 2007 – Forskningsinteresser: online kommunikation og kommunikationskultur, bruger-genereret indhold, spilverdener, mobile storytelling, webformidling

3 navn studiebaggrund kurser taget på ITU specialeplaner andet?

4 RETORIK?!

5 RETORIK?!

6 RETORIK?!

7 RETORIK?! 7

8 RETORIK?! 8

9 RETORIK?!

10 RETORIK?!

11 RETORIK?! fra en-til-mange til mange-til-mange

12 målrettet kommunikation ------- intention/virkemidler
DEFINITION(ER) “…rhetorical study, in its strict sense, is concerned with the modes of persuasion. Persuasion is clearly a sort of demonstration, since we are most fully persuaded when we consider a thing to have been demonstrated” (Aristoteles) ”Hvergang vi ønsker at fremstille et anliggende for vore medmennesker og delagtiggøre dem i det, foreligger der således en retorisk og dermed en hensigtsbestemt (intentionel) situation, uanset om tilhøreren i øvrigt forholder sig tilsluttende eller afvisende. Retorik er hensigtsbestemt tale” (Jørgen Fafner) målrettet kommunikation intention/virkemidler

13 OMRÅDER Retorisk teori Retorisk analyse Retorisk praksis

14 GENRER personlig professionel (corporate) politisk juridisk
videnskabelig

15 SITUATION (KAIROS)

16 APPELFORMER logos pathos ethos [holistisk menneskesyn]

17 DIGITAL RETORIK [form + indhold] + interface + hyperstruktur + flydende ”tekst” + (konvergente medier) + (kollaboration) mundtlige og skriftlige konventioner flyder sammen Walter Ong and other: second orality – ”He regards that writing is to visualize words”.

18 DIGITAL RETORIK [form + indhold] + interface + hyperstruktur + flydende ”tekst” + (konvergente medier) + (kollaboration) mundtlige og skriftlige konventioner flyder sammen nye praksisser ...og: behov for en ny digital ”literacy” (Losh) Walter Ong and other: second orality – ”He regards that writing is to visualize words”.

19 KURSETS INDHOLD 1 31.1 Introduktion 2 8.2
Retorikkens grundprincipper/strategisk kommunikation 3 15.2 Digital retorik & Logos 4 22.2 Pathos: Storytelling 5 29.2 Akademisk Retorik Gæsteforelæser: Jonas H. Smith 6 7.3 Persuasion Gæsteforelæser: Lars Ylander, Deep Charms.com 7 14.3 Ethos del 1: Image/identitet/troværdighed 8 28.3 Ethos del 2: Tillid og troværdighed 9 4.4 Multimodalitet – retorisk konvergens 10 11.4 Dialogisk retorik, web 2.0 og politisk kommunikation 11 25.4 Crossmedia Retorik Gæsteforelæser: Susana Tosca 12 2.5 Persuasive gaming og procedural retorik Gæsteforelæser: Miguel Sicart 13 9.5. Fremlæggelse af opgaver (gensidig kritik) 14 16.5 Afslutning

20 WHERE THE ACTION IS 20

21 hvad er god kommunikation? (teoretisk, evaluerende)
hvordan kommunikerer man strategisk i digitale medier? hvordan kommunikerer man redeligt i digitale medier?

22 SELVEVALUERING Øvelser evaluering af andre gruppers oplæg
præsentation og intern evaluering af tekster i grupperne

23 EKSAMEN SKRIFTLIG EKSAMEN
Projektet skal udformes efter projektskabelon (referencer skal følge APA-formatet) Projektet skal præsentere en original undersøgelse indenfor et af kursets emner Det anbefales at projektet skrives individuelt, men at ens kursus-gruppe bruges til sparring og gensidig kritik, evt. samarbejde om fælles empiri ”Eksamen er rent skriftlig. Den studerende skal producere et projekt på sider som præsenterer en original undersøgelse indenfor et eller flere af kursets emner. Det forventes at projektet i sin udforming også demonstrerer kendskab til den akademisk retoriske stil.”

24 NÆSTE GANG LÆS LITTERATUR TIL KURSUSGANG 2 (SE KURSUSPLAN)
GRUPPE 1 PRÆSENTERER VILLADSEN TEKST TILBAGEMELDINGER OM EVT ”GENBRUGSLITTERATUR” (NB! BACHTIN)

25 GRUPPEPRÆSENTATION identificer og præsenter tekstens hovedargument & tese hvordan underbygges dette argument? er I enige eller uenige? argumenter hvorfor - og cf. ovenstående: find og præsenter et website, der illustrerer tekstens pointe(r) eller modbeviser dem (ikke et fra teksten!) ca min

26


Download ppt "PROGRAM Introduktion: Lisbeth og Natascha Introduktion: jer"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google