Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" 9. februar.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" 9. februar."— Præsentationens transcript:

1 Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" 9. februar 2012 Talentudvikling i stx og hf Jette Rygaard Poulsen Fagkonsulent i naturvidenskab og talentudvikling

2 Tekstniveauer: 1.For at skifte mellem de forskellige tekstniveauer, brug "Forøg list niveau"- knappen i værktøjslinjen "Formatering". 2.For at komme tilbage til tidligere niveauer, brug "Formindsk list niveau"- knappen Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" 9. februar 2012 Talentudvikling i stx og hf Stx og hf bekendtgørelserne §44/§24 Skolen skal etablere særlige tilbud til elever med særlige talenter §97/§56a På hver skole skal der ud over elevtiden til den enkelte elev, afsættes en pulje af elevtid, som efter skolens leders beslutning fordeles til elever med særlige … talenter … Stk.2. Puljen er pr. skoleår på mindst tre timers elevtid gange med antallet af elever på skolen pr 1. oktober

3 Tekstniveauer: 1.For at skifte mellem de forskellige tekstniveauer, brug "Forøg list niveau"- knappen i værktøjslinjen "Formatering". 2.For at komme tilbage til tidligere niveauer, brug "Formindsk list niveau"- knappen Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" HVORFOR talentudvikle? Vi har ikke råd til at lade være! Talent smitter Talentudvikling giver energi og trivsel 9. februar 2012 Talentudvikling i stx og hf

4 Tekstniveauer: 1.For at skifte mellem de forskellige tekstniveauer, brug "Forøg list niveau"- knappen i værktøjslinjen "Formatering". 2.For at komme tilbage til tidligere niveauer, brug "Formindsk list niveau"- knappen Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" HVEM er talentfulde? Elever som har særlige forudsætninger inden for et eller flere områder lysten og viljen til at yde en særlig indsats mulighed for at blive blandt de bedste, hvis potentialet stimuleres …et eller flere af de fag, eleven har på mindst B- og helst A- niveau...kan være nødvendigt at tage hensyn til nogle valgfag på C-niveau 9. februar 2012 Talentudvikling i stx og hf

5 Tekstniveauer: 1.For at skifte mellem de forskellige tekstniveauer, brug "Forøg list niveau"- knappen i værktøjslinjen "Formatering". 2.For at komme tilbage til tidligere niveauer, brug "Formindsk list niveau"- knappen Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" HVAD er talentudvikling? At arbejde med et eller flere faglige emner der ligger i forlængelse af den daglige undervisning OG er på et højere niveau Talentaktiviteterne ligger normalt ud over den afsatte uddannelses- og elevtid 9. februar 2012 Talentudvikling i stx og hf

6 Tekstniveauer: 1.For at skifte mellem de forskellige tekstniveauer, brug "Forøg list niveau"- knappen i værktøjslinjen "Formatering". 2.For at komme tilbage til tidligere niveauer, brug "Formindsk list niveau"- knappen Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" HVORDAN kan vi talentudvikle? Nationale og internationale konkurrencer og faglige olympiader Netværk for talenter Lærerstyrede netværk Formidlingsaktiviteter Faglige oplæg Afholdelse af workshops 9. februar 2012 Talentudvikling i stx og hf

7 Tekstniveauer: 1.For at skifte mellem de forskellige tekstniveauer, brug "Forøg list niveau"- knappen i værktøjslinjen "Formatering". 2.For at komme tilbage til tidligere niveauer, brug "Formindsk list niveau"- knappen Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" Skolen vejledning og støtte - enkelte elev/grupper af elever organisere talentarbejdet i form af grupper af elever med beslægtede talenter og interesser skemalægge talentaktiviteter på bestemte skemapositioner eller i bestemte uger stille krav om aktiv deltagelse og udarbejdelse af bestemte produkter formidle sin indsats overfor talenteleverne på skolens hjemmeside – skolens profil 9. februar 2012 Talentudvikling i stx og hf

8 Tekstniveauer: 1.For at skifte mellem de forskellige tekstniveauer, brug "Forøg list niveau"- knappen i værktøjslinjen "Formatering". 2.For at komme tilbage til tidligere niveauer, brug "Formindsk list niveau"- knappen Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" ”Resultatet” Talentarbejdet skal være fagligt, konkret og produktorienteret formulere faglige mål, som ligger i forlængelse af de eksisterende mål i læreplanen Talentarbejdet kan inddrages i de mundtlige prøver Talenteleverne pålægges at formidle deres særlige viden til andre 9. februar 2012 Talentudvikling i stx og hf

9 Tekstniveauer: 1.For at skifte mellem de forskellige tekstniveauer, brug "Forøg list niveau"- knappen i værktøjslinjen "Formatering". 2.For at komme tilbage til tidligere niveauer, brug "Formindsk list niveau"- knappen Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" HVEM skal talentudvikles? Er det en straf at være talentfuld? Vil eleverne talentudvikles? Skal talenterne motiveres? 9. februar 2012 Talentudvikling i stx og hf KanKan måske Vil Vil måske

10 Tekstniveauer: 1.For at skifte mellem de forskellige tekstniveauer, brug "Forøg list niveau"- knappen i værktøjslinjen "Formatering". 2.For at komme tilbage til tidligere niveauer, brug "Formindsk list niveau"- knappen Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" HVORDAN talentudvikle? Ekstra tilbud udenfor uddannelsestiden kontra tilbud indenfor uddannelsestiden Tid og rum til talentinitiativer Berigede læreplaner kontra accelererede forløb 9. februar 2012 Talentudvikling i stx og hf

11 Tekstniveauer: 1.For at skifte mellem de forskellige tekstniveauer, brug "Forøg list niveau"- knappen i værktøjslinjen "Formatering". 2.For at komme tilbage til tidligere niveauer, brug "Formindsk list niveau"- knappen Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" Konklusioner – indtil nu Produktet af undervisningen skal kunne evalueres/autentisk modtager Talent skal ses indenfor et domæne – som skal beskrives… Ydre påvirkninger – videregående uddannelser Samarbejde og motivation Anvendelsesorientering/innovation/talentarbejde 9. februar 2012 Talentudvikling i stx og hf

12 Tekstniveauer: 1.For at skifte mellem de forskellige tekstniveauer, brug "Forøg list niveau"- knappen i værktøjslinjen "Formatering". 2.For at komme tilbage til tidligere niveauer, brug "Formindsk list niveau"- knappen Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" Talentarbejdsgruppe Arbejdsgruppe har udarbejdet talentstrategi Stefan Herman, Nils O. Andersen, Kirsten Birkving, John Egebjerg, Lise Kingo, Søren Hindsholm og Ulrik Wilbek Evaluering af hidtidige tiltag Internationale tiltag Andre ministerier Hvordan kan talentarbejdet gå fra at være enkeltstående initiativer til at være en sammenhængende og koordineret indsats på alle niveauer i uddannelsessystemet? 9. februar 2012 Talentudvikling i stx og hf

13 Tekstniveauer: 1.For at skifte mellem de forskellige tekstniveauer, brug "Forøg list niveau"- knappen i værktøjslinjen "Formatering". 2.For at komme tilbage til tidligere niveauer, brug "Formindsk list niveau"- knappen Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" Talentrapporten 9. februar 2012 Talentudvikling i stx og hf http://www.uvm.dk/Service/~/media/UVM/Filer/Udd/Folke/PDF11/110414_Talentrapport_h ele.ashx

14 Tekstniveauer: 1.For at skifte mellem de forskellige tekstniveauer, brug "Forøg list niveau"- knappen i værktøjslinjen "Formatering". 2.For at komme tilbage til tidligere niveauer, brug "Formindsk list niveau"- knappen Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" Faktorer for talentudvikling 9. februar 2012 Talentudvikling i stx og hf Talentudvikling Opbakning og efterspørgsel fra forældre, organisationer, erhvervsliv mv. Pædagogisk kultur Læreradfærd Love og regler Forskning og udvikling Didaktisk design (læremidler, læreplaner, curriculum mv.) Grund og efteruddannelse af lærere og undervisere Talentaktiviteter (talentcentre, camps, konkurrencer mv.) Ledelse Overenskomster, arbejdstidsaftaler, ressourcer Organisering af talentarbejdet Interaktionseffekter blandt eleverne

15 Tekstniveauer: 1.For at skifte mellem de forskellige tekstniveauer, brug "Forøg list niveau"- knappen i værktøjslinjen "Formatering". 2.For at komme tilbage til tidligere niveauer, brug "Formindsk list niveau"- knappen Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" Vigtigste anbefalinger Smidiggøre bekendtgørelserne Mulighed for at reducere et fags timetal eller lade et valgfag på C- eller B- niveau udgå Studieretninger tildeles samlet timetal og samlet elevtid Mulighed for at kunne omlægge det skriftlige arbejde Arbejdstidsaftaler og ressourcer Styrket differentiering i honoreringen Oprettelse af netværk Oprettelse af Junior Colleges 9. februar 2012 Talentudvikling i stx og hf

16 Tekstniveauer: 1.For at skifte mellem de forskellige tekstniveauer, brug "Forøg list niveau"- knappen i værktøjslinjen "Formatering". 2.For at komme tilbage til tidligere niveauer, brug "Formindsk list niveau"- knappen Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" 9. februar 2012 Betragtninger fra rapporten Studieretningsgymnasiet er velegnet! Pædagogisk ledelse er afgørende! Fra ”spredte ildsjæle” til systematisk indsats! Talentudvikling i stx og hf

17 Tekstniveauer: 1.For at skifte mellem de forskellige tekstniveauer, brug "Forøg list niveau"- knappen i værktøjslinjen "Formatering". 2.For at komme tilbage til tidligere niveauer, brug "Formindsk list niveau"- knappen Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" 5 gymnasiale arbejdsgrupper Teknologi, teknik og it Naturvidenskabelige fag Humanistiske og kunstneriske fag Sprogfag Samfundsfag, økonomi og matematik 9. februar 2012 Talentudvikling i stx og hf

18 Tekstniveauer: 1.For at skifte mellem de forskellige tekstniveauer, brug "Forøg list niveau"- knappen i værktøjslinjen "Formatering". 2.For at komme tilbage til tidligere niveauer, brug "Formindsk list niveau"- knappen Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" Kommissorium Arbejdsgrupperne skal udvikle eksemplariske forløb som: sikrer at talentarbejdet også bliver en del af den daglige undervisning. giver faglige muligheder for at samle særligt talentfulde elever i ”hovedgrupper” og undervise de talentfulde elever flerfagligt. specielt tilgodeser samarbejde mellem aftagerinstitutioner eller virksomheder. 9. februar 2012 Talentudvikling i stx og hf

19 Tekstniveauer: 1.For at skifte mellem de forskellige tekstniveauer, brug "Forøg list niveau"- knappen i værktøjslinjen "Formatering". 2.For at komme tilbage til tidligere niveauer, brug "Formindsk list niveau"- knappen Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" Vidensspredning Arbejdsgrupperne havde deadline august 2011 Respons fra repræsentanter fra aftagerinstitutioner og virksomheder Konferencer primo 2012 http://talent.emu.dk 9. februar 2012 Talentudvikling i stx og hf

20 Tekstniveauer: 1.For at skifte mellem de forskellige tekstniveauer, brug "Forøg list niveau"- knappen i værktøjslinjen "Formatering". 2.For at komme tilbage til tidligere niveauer, brug "Formindsk list niveau"- knappen Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" Dagens program 14.20Talentudvikling på skolen v. rektor Søren Hindsholm, Nørresundby Gymnasium og HF 14.40Akademiet for Talentfulde Unge Ved Nynne Afzelius, projektleder på ATU 15.15Præsentation af undervisningsmateriale til talentudvikling efterfulgt af workshops Sprog og humanistiske fag Naturvidenskabelige fag og matematik/samfundsfag 16.50Afrunding 17.00Tak for i dag! 9. februar 2012 Talentudvikling i stx og hf


Download ppt "Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" 9. februar."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google