Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Tekstniveauer: 1.For at skifte mellem de forskellige tekstniveauer, brug "Forøg list niveau"- knappen i værktøjslinjen "Formatering". 2.For at komme tilbage.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Tekstniveauer: 1.For at skifte mellem de forskellige tekstniveauer, brug "Forøg list niveau"- knappen i værktøjslinjen "Formatering". 2.For at komme tilbage."— Præsentationens transcript:

1 Tekstniveauer: 1.For at skifte mellem de forskellige tekstniveauer, brug "Forøg list niveau"- knappen i værktøjslinjen "Formatering". 2.For at komme tilbage til tidligere niveauer, brug "Formindsk list niveau"- knappen Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" Præsentation af Udviklingsplan for de Gymnasiale Uddannelser, fase 2 Niels Brock og Fredericia Gymnasium 7.februar 2013 Egå Gymnasium 8. februar 2013 Kontor for Gymnasiale Uddannelser: Dorthe Wang, Claus Christensen og Annegrete Larsen Center for Kvalitetsudvikling, Prøver og Eksamen: Morten Aronsson Olsen Side 1

2 Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" Mål for udviklingsplanens fase 2 Alle gymnasieegnede elever skal kunne udvikle sig optimalt inden for de gymnasiale uddannelsers profiler Studenternes faglige kompetencer og studiekompetencer skal styrkes Side 2

3 Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" Udviklingsplanens fase 2 ELEVVINKEL: Elevens studiesituation og læring er i centrum: optimering af alle elevers uddannelse KVALITETSVINKEL: et løft af uddannelserne gennem øget målretning og færre detailkrav og gennem profilering, faglighed og fagligt samspil Side 3

4 Tekstniveauer: 1.For at skifte mellem de forskellige tekstniveauer, brug "Forøg list niveau"- knappen i værktøjslinjen "Formatering". 2.For at komme tilbage til tidligere niveauer, brug "Formindsk list niveau"- knappen Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" Indsatsområder: syv indgange til at nå målene Faglig overgang fra grundskolen til de gymnasiale uddannelser Innovative kompetencer og fleksibel organisering af undervisningen Styrket formativ evaluering og udvikling af evalueringskulturen Klare studieretningsprofiler og fagligt samspil Klasserumsledelse og elevinddragelse Elevernes internationale kompetencer Talentudvikling og praktik i de videregående uddannelser 4

5 Tekstniveauer: 1.For at skifte mellem de forskellige tekstniveauer, brug "Forøg list niveau"- knappen i værktøjslinjen "Formatering". 2.For at komme tilbage til tidligere niveauer, brug "Formindsk list niveau"- knappen Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" Forsøgsrammer 9 forskellige rammeforsøg – som skolerne frit kan tilmelde sig 3 eksamensforsøg – som skolerne skal ansøge om Lokale forsøg – som skolerne selv udformer og ansøger om skolenetværk – skolerne kan tilmelde sig forskningsnetværk – skolerne ansøger 5

6 Tekstniveauer: 1.For at skifte mellem de forskellige tekstniveauer, brug "Forøg list niveau"- knappen i værktøjslinjen "Formatering". 2.For at komme tilbage til tidligere niveauer, brug "Formindsk list niveau"- knappen Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" Rammeforsøg A og B: Afprøvning af en anderledes skolehverdag og undervisning Fleksibel tilrettelæggelse af undervisningen: nyt undervisningsbegreb Uddannelsestid og elevtid kan lægges sammen De enkelte fags timetal kan samles og kan skævdeles Innovative kompetencer og fleksibel dannelse af grupper/hold/klasser undervisningen i beslægtede klasser kan tilrettelægges sammen eleverne kan inddeles efter faglige interesser eller fagligt niveau, temaer etc. tilrettelæggelse af undervisningen helt ned på enkeltelevniveau er muligt 6

7 Tekstniveauer: 1.For at skifte mellem de forskellige tekstniveauer, brug "Forøg list niveau"- knappen i værktøjslinjen "Formatering". 2.For at komme tilbage til tidligere niveauer, brug "Formindsk list niveau"- knappen Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" Rammeforsøg C: Fokus på formålet med grundforløbet Hvordan kan grundforløbet i de treårige uddannelser tilrettelægges, så det i højere grad opfylder sit formål: Tilegnelse af gymnasial faglighed kvalificeret valg af studieretning ved afslutning af grundforløbet Kan vi med et kortere og mere fokuseret forløb bedre nå målene for grundforløbet? - Undlad klassedannelse på grundlag af forhåndstilkendegivelserne - Undlad at tone grundforløbet i forhold til forhåndstilkendegivelser 7

8 Tekstniveauer: 1.For at skifte mellem de forskellige tekstniveauer, brug "Forøg list niveau"- knappen i værktøjslinjen "Formatering". 2.For at komme tilbage til tidligere niveauer, brug "Formindsk list niveau"- knappen Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" Rammeforsøg D: Friere rammer for sammensætning af studieretninger Hvordan øges det faglige samspil i studieretningerne og toningen af alle fag i en given studieretning? Friere rammer for sammensætning af studieretningerne og øget målstyring, bortfald af bilag 3 (med undtagelser!) og stx §9, stk 2 Fx: htx: teknologi A – matematik A – B-niveau i ? teknologi A – engelsk A – innovation B med innovations- eller internationalt fokus hhx: Virksomhedsøkonomi A, afsætning A, idræt B - oplevelsesøkonomi International økonomi A, spansk B, naturgeografi B, med et fokus på økonomi og ressourcer i den spansktalende verden stx: Samfundsfag A, matematik B og innovation B 8

9 Tekstniveauer: 1.For at skifte mellem de forskellige tekstniveauer, brug "Forøg list niveau"- knappen i værktøjslinjen "Formatering". 2.For at komme tilbage til tidligere niveauer, brug "Formindsk list niveau"- knappen Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" Rammeforsøg E, F, G, H, I Design c som kunstnerisk fag i stx - på linje med øvrige kunstneriske fag De økonomiske fag i hhx – fælles studieplan for de økonomiske fag med fælles undervisningsforløb Teknikfagene i htx – justerede eller nye valgtemaer Studieretningsprojektet i htx - mere tid og en målrettet tilrettelæggelse Placeringen af ks som étårigt forløb i 2.hf og matematik c som vintereksamen 9

10 Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" 18-11-2014 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 10 Lokale forsøg skal godkendes af MBU mål defineres af skolen skal være i forlængelse af de to overordnede mål skal være klart begrundede og konkretiserede skolen angiver præcist hvilke bestemmelser, den vil afvige fra skolen redegør for påtænkt ændret praksis og hvorfor den forventes at realisere de overordnede mål skolen påtager sig at evaluere og erfaringssprede Side 10

11 Tekstniveauer: 1.For at skifte mellem de forskellige tekstniveauer, brug "Forøg list niveau"- knappen i værktøjslinjen "Formatering". 2.For at komme tilbage til tidligere niveauer, brug "Formindsk list niveau"- knappen Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" Lokale forsøg – minuslisten Der vil ikke blive godkendt forsøg med nye fag og fag på nye niveauer bortfald af obligatoriske fag eller ændring af deres niveau i de respektive uddannelser med sammensætningen af studieretninger (ud over de udmeldte rammeforsøg) prøveformer (ud over de udmeldte eksamensforsøg) der vurderes at være udgiftsdrivende fx ved at øge uddannelsens samlede omfang 11

12 Tekstniveauer: 1.For at skifte mellem de forskellige tekstniveauer, brug "Forøg list niveau"- knappen i værktøjslinjen "Formatering". 2.For at komme tilbage til tidligere niveauer, brug "Formindsk list niveau"- knappen Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" Forsøg med læreplaner Normalt skal mindst fem skoler samarbejde om samme læreplansforsøg Skolerne skal kontakte og samarbejde med de relevante fagkonsulenter Skolerne skal redegøre for hvilke konkrete mål, der er med forsøget. Målene skal understøtte de to overordnede mål for udviklingsplanen hvad der søges afvigelse fra hvilken ændret praksis, der påtænkes hvorfor man forventer, at ændringen giver bedre målopfyldelse hvordan man vil evaluere elevernes udbytte hvordan man vil sprede erfaringer fra forsøget 12

13 Tekstniveauer: 1.For at skifte mellem de forskellige tekstniveauer, brug "Forøg list niveau"- knappen i værktøjslinjen "Formatering". 2.For at komme tilbage til tidligere niveauer, brug "Formindsk list niveau"- knappen Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" Forsøg med læreplaner Der vil ikke blive godkendt forsøg med læreplaner som indebærer ændrede skriftlige prøver ændrer fagenes identitet og formål indebærer væsentlige ændringer i fagenes faglige mål. 13

14 Tekstniveauer: 1.For at skifte mellem de forskellige tekstniveauer, brug "Forøg list niveau"- knappen i værktøjslinjen "Formatering". 2.For at komme tilbage til tidligere niveauer, brug "Formindsk list niveau"- knappen Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" Tidsplan Ansøgningsfrist 15. april, tilbagemelding inden sommer Iværksættelse fra august 2013 Indrapportering efterår 2014, opsummering vinter 14/15 Men forsøg fortsætter til forløbene er færdige….. Hold øje med konferencedatoer: startskonferencer, afslutningskonferencer, efteruddannelseskurser Der bliver etableret hjemmesider for alle skolenetværk 14


Download ppt "Tekstniveauer: 1.For at skifte mellem de forskellige tekstniveauer, brug "Forøg list niveau"- knappen i værktøjslinjen "Formatering". 2.For at komme tilbage."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google