Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Innovation i samfundsfag og AT

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Innovation i samfundsfag og AT"— Præsentationens transcript:

1 Innovation i samfundsfag og AT
Løsningernes land og Ny Nordisk Skole Bekendtgørelser og læreplaner – ændre? Synopsis med innovation – tilføje i vejledning? Notat – ændre? AT-forsøg: Erfaringer og fremtid Eksempel i samfundsfag-dansk Bedømmelse Innovationsforståelser i gymnasiet Tekstdias Bent Fischer-Nielsen, fagkonsulent i samfundsfag og AT

2 Regeringen om innovation
"På ungdomsuddannelserne skal fokus på innovation udvikle elevernes evne til nytænkning og problemløsning... dels gennem nye undervisnings- og prøveformer, der bidrager til udvikling af en mere innovativ tankegang” Regeringen: "Danmark — løsningernes land" December 2012 Bent Fischer-Nielsen, fagkonsulent i samfundsfag og AT

3 Christine Antorini: Ny Nordisk Skole Manifest
”Fremme udviklingen af livsduelige børn og unge med vilje og evne til at skabe værdi for de fællesskaber, de indgår i under deres opvækst og uddannelse og senere, på arbejdsmarkedet og i deres civile liv.” (Manifest punkt 2) ”Skabelsesorienteret dannelse” ~ udvikle elevernes innovative kompetencer Bent Fischer-Nielsen, fagkonsulent i samfundsfag og AT

4 Bekendtgørelser og læreplaner
Formål for stx, hf, hhx og htx ifølge bekendtgørelser: ”Uddannelsen skal tillige udvikle elevernes kreative og innovative evner og deres kritiske sans” Formål med AT ifølge læreplan: ”at udfordre elevernes kreative og innovative evner og deres kritisk sans i anvendelse af faglig viden gennem fagligt samarbejde... ” Faglige mål for samfundsfag: ”anvende og kombinere viden fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger og løsninger herpå” ad ”undersøge … løsninger”: Andres/eksisterende eller egne (= innovativt) Tilføje i vejledningen juli 2013? Bent Fischer-Nielsen, fagkonsulent i samfundsfag og AT

5 Ændre læreplaner (på sigt)?
”anvende og kombinere viden fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger og udarbejde og vurdere løsninger herpå” undersøge konkrete prioriteringsproblemer i velfærdssamfundet og udarbejde og diskutere (innovative?) løsningsforslag undersøge sociale og kulturelle problemer og udarbejde og vurdere løsningsforslag Bent Fischer-Nielsen, fagkonsulent i samfundsfag og AT

6 ”Praksis, teori, praksis, teori”
Konkrete problemer Induktivt Teori Kernestof Praksis Egne/nye løsninger Innovativt Interviews: Gellerupplanen (Egå) Ellemarken (Køge) Politikere (Frederiksværk) Kvalitativ metode Integration Medier Video Præsentation Notat til borgmester App, hjemmeside Spørgeskemaundersøgelser: Lectio, surveybank, Samf.stat Kvantitativ metode Chi2-test SamfundsCup Oplæg fra ekstern partner Præsentere for: Ekskursioner og studieture Kommunen Virksomhedsbesøg Politikere Artikler og links Reklamefolk Tv-klip Forældre Deltagerobservation Andre elever Bent Fischer-Nielsen, fagkonsulent i samfundsfag og AT

7 Synopsis med innovation
Undersøgelse af problemstillinger ved brug af det udleverede materiale, viden, begreber, metoder og teorier… Undersøgelsen kan jf. fagligt mål om løsninger indeholde egne løsningsforslag på et eller flere problemer Diskussion af en eller flere problemstillinger Diskussionen kan jf. fagligt mål om løsninger indeholde diskussion af konsekvenser af egne løsningsforslag Tilføje i vejledning 2013? Bent Fischer-Nielsen, fagkonsulent i samfundsfag og AT

8 Notat til lokal aktør 1 Du er politisk rådgiver for statsminister Helle Thorning-Schmidt (S). Skriv et notat, der indeholder en begrundet strategi for, hvordan Socialdemokraterne kan øge vælgertilslutningen. Notatet skal tage udgangspunkt i bilag B3, og du skal anvende viden om forholdet mellem partier og vælgere. Du er politisk rådgiver for borgmesteren i din kommune. Skriv et notat, der indeholder en begrundet strategi for, hvordan borgmesteren kan øge sin vælgertilslutningen. Notatet skal tage udgangspunkt i bilag B3, og du skal anvende viden om forholdet mellem partier og vælgere. Bent Fischer-Nielsen, fagkonsulent i samfundsfag og AT

9 Notat til lokal aktør 2 Diskutér, i hvor høj grad det er muligt for offentlige institutioner at bryde den negative sociale arv. Diskussionen skal tage udgangspunkt i videoklippet i bilag A4, og du skal anvende sociologisk teori. Du er sociolog og ansat som konsulent i din kommune. Skriv et notat til kommunaldirektøren med forslag til hvordan børnehaver og skoler skal forsøge at bryde den negative sociale arv. Diskussionen skal tage udgangspunkt i videoklippet i bilag A4, og du skal anvende sociologisk teori. Bent Fischer-Nielsen, fagkonsulent i samfundsfag og AT

10 AT: Innovationsforsøg
”Jeg synes, dette forsøg er vellykket, da det virkelig kommer mig ved. Jeg føler, at det kan relateres rigtig godt til virkeligheden.” AT: Innovationsforsøg Stærkt motiverende –også for elever der normalt ikke kommer frem i lyset Stort udbytte pga. ejerskab - eleverne spørger om mere faglighed Fag og metoder motiveres og anvendes i praksis Bedre metodisk forståelse - fagenes metoder anvendes ude af fagets traditionelle sammenhæng Handlingsorienteret almendannelse Fremlæggelse for Nyborgs kommunaldirektør Tekstdias Bent Fischer-Nielsen og Kresten Cæsar Torp. fagkonsulenter i almen studieforberedelse

11 AT: Opgave med krav om innovativt løsningsforslag
Formålet for AT : ”Almen studieforberedelse har til formål at udfordre elevernes kreative og innovative evner ….”. En opgave i AT kan indeholde krav til elevernes innovative evner Hvis der kommer en opgave med innovation i 2014, bliver det en valgfri opgave B, jf. opgave A og B i ”Fremtiden”. Tillæg til AT-vejledning om synopsis, fremlæggelse og bedømmelse af AT-opgave med innovation Tekstdias Bent Fischer-Nielsen og Kresten Cæsar Torp, fagkonsulenter i AT

12 AT: Krav i opgave med innovation
Undersøge en sag/udarbejde en problemformulering Udarbejde et innovativt løsningsforslag Vurdere løsningsforslaget Innovativt løsningsforslag defineres her som: Forslaget har værdi for andre Forslaget er nyt i den konkrete sammenhæng (konteksten) Bent Fischer-Nielsen og Kresten Cæsar Torp, fagkonsulenter i AT

13 Frederiksværk Gym: Branding af politiker
Branding af politikere i Halsnæs: Hvordan kan en politiker bedst muligt brande sig selv i forhold til unge vælgere og i forhold til alle vælgere? Hvad gør politikeren i dag? Hvilke nye tiltag vil I foreslå? Meningsdannelse, retorik, fb, branding mm. DA-SA. Mandag : Grupper interviewer borgmester Helge Friis (A) og Steen Hasselriis (V) Synopsis med innovative løsningsforslag: app, video, site … Mandag : Fremlægge for lærere og politiker Bent Fischer-Nielsen, fagkonsulent i samfundsfag og AT

14 Fagsærtræk: Særligt egnet til innovation i samfundsfag.
Lokale autentiske sager: Kommune, organisation, institution, boligområde … Tale med ekstern partner Kommunalvalg 5. november 2013 Spørgeskemaundersøgelser, interviews eller observation undersøge holdninger og adfærd hos målgruppe (ny viden) jf. htx innovative løsningsforslag Bent Fischer-Nielsen, fagkonsulent i samfundsfag og AT

15 AT: Bedømmelse 1 Bedømmelsen er en vurdering af, i hvilket omfang eleven lever op til de faglige mål i læreplanen for AT: tilegne sig viden om en sag med anvendelse af relevante fag og faglige metoder Hvordan fagene og deres metoder er anvendt til at undersøge sagen udarbejde løsningsforslag vurdere løsningsforslaget Bedømmelse ud fra elevens valg af hvor faglighed anvendes. Bent Fischer-Nielsen og Kresten Cæsar Torp, fagkonsulenter i AT

16 AT: Bedømmelse 2 foretage valg, afgrænsning og præcisering i arbejdet med sagen og på dette grundlag opstille og behandle en problemformulering samt selvstændigt fremlægge resultatet heraf Udgangspunktet: Udvikle en innovativ løsning på et autentisk problem ”behandle en problemformulering” = undersøge problemet og udarbejde og vurdere et innovativt løsningsforslag (AT med innovation) ~ undersøge og diskutere problemet (AT traditionel) Bent Fischer-Nielsen og Kresten Cæsar Torp, fagkonsulenter i AT

17 AT: Bedømmelse 3 Bedømmelse af om et løsningsforslag er innovativt:
Forslaget har værdi for andre Forslaget er nyt i den konkrete sammenhæng (konteksten) Forslaget behøver ikke at være fuldstændig nyt. Evt. skønne ud fra elevens argumentation for at forslaget er nyt i konteksten. Bent Fischer-Nielsen og Kresten Cæsar Torp, fagkonsulenter i AT

18 Bedømmelse i samfundsfag
Hvordan bedømmer vi innovation i samfundsfag? Ud fra fagligt mål for samfundsfag: ”anvende og kombinere viden fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger og løsninger herpå” Undersøge egne/innovative løsningsforslag (eller andres/eksisterende) Undersøge/diskutere/vurdere konsekvenser af løsningsforslag Bedømme originalitet som i SamfundsCup? Bent Fischer-Nielsen, fagkonsulent i samfundsfag og AT

19 Innovation i gymnasiet.
Torben Spanget Christensen, Peter Hobel og Michael Paulsen. IFPR, SDU 2012: Innovation i gymnasiet. Rapport 3 og 4. Evaluering af projekt Innovationskraft og entreprenør-skab i gymnasiet i Region Hovedstaden Bent Fischer-Nielsen, fagkonsulent i samfundsfag og AT

20 Bent Fischer-Nielsen, fagkonsulent i samfundsfag og AT

21 Bent Fischer-Nielsen, fagkonsulent i samfundsfag og AT


Download ppt "Innovation i samfundsfag og AT"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google