Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Værktøjskassen Skoleledelsen. Baggrund Amondo og AZENA har udviklet værktøjskassen for Integrationsministeriet Værktøjskassen er en i en serie af 5 værktøjskasser,

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Værktøjskassen Skoleledelsen. Baggrund Amondo og AZENA har udviklet værktøjskassen for Integrationsministeriet Værktøjskassen er en i en serie af 5 værktøjskasser,"— Præsentationens transcript:

1 Værktøjskassen Skoleledelsen

2 Baggrund Amondo og AZENA har udviklet værktøjskassen for Integrationsministeriet Værktøjskassen er en i en serie af 5 værktøjskasser, der er udviklet, afprøvet og evalueret sammen med 10 pilotskoler i Albertslund & Slagelse kommune (2009), og Guldborgsund, Frederiksberg, Sønderborg & Fredericia Kommune (2010) Værktøjskasserne er produceret af Integrationsministeriet og kan rekvireres hos Dafolo

3 Startpakke til netværksgrupper MødeBoxen © UDVIKLING AF KREATIVE FAGLIGE VÆRKTØJER Indenfor alle faglige områder INNOVATION AF MØDER & LÆRINGSFORLØB Design, facilitering & undervisning NETVÆRK Netværkskompetence, netværks- organisering & netværkskultur Line Holst Jensen Forældre, børn & læring Oplæg Værktøjer Inspiration Projekter Integration & medborgerskab Oplæg Værktøjer Inspiration Projekter Projektmentor Ideudvikling Fundraising Projektmentor Projektafslutning Værktøjer Værktøjskasser til skole-hjem samarbejde Værktøjskasser til medborgerskabs- undervisning Mette Wybrandt Startpakke til netværksgrupper MødeBoxen © Læs mere på www.azena.dk Læs mere på www.amondo.dk

4 Ledelsen som initiativtager Det er dig som leder, der skal tage initiativet til dialogprocessen, der består af en rækker møder, hvor medarbejdere, bestyrelse og elevråd sætter fokus på at få skabt en anerkendende skole-hjem samarbejdskultur på jeres skole. Du kan bruge værktøjskassen som inspiration eller følge den trin for trin.

5 Afsæt 3 måneder til at stille skarpt på jeres skole-hjem samarbejde Værktøjskassen består af et trin-for-trin værktøj, som leder jer igennem møderækken, der bør vare max 3 måneder, hvor I: 1. Reviderer skolens principper for skole-hjem samarbejde 2. Planlægger det I konkret vil gøre for at omsætte de nye input til principperne til handlinger i hverdagen. Det er vigtigt, at I planlægger i god tid, så den passer ind i skoleåret i forhold til skolebestyrelsen, medarbejdergruppen, Pædagogisk Rådsmøder og skoleårets øvrige aktiviteter.

6 Ruten – dialogprocessens aktiviteter

7 5 skole-hjem værktøjskasser Styrk skole-hjem samarbejdet med fokus på nydanske forældre Kan anvendes af alle skoler uanset antal nydanske elever Indeholder konkrete metoder til at planlægge og gennemføre: Skole-hjem samtalen & hjemmebesøget Forældre- mødet Team- mødet Forældre- didaktik Skoleledelsen - fokus på skolens overordnede rammer for skole-hjem samarbejde og forudsætter, at skolen har de øvrige værktøjskasser

8 Fra viden til praksisrettet værktøj Erfaringsindsamling: Integrationsministeriet Skole & Samfund Tosprogs-Taskforcen UC2 Dettevirker UC Lillebælt Dansk Flygtningehjælp Konferencer, kommuner & skoler Forskning Nordahl (Skole og hjem) Desforges (Impact of parental involvement) DPU (Skole-hjem samarbejde som kulturel selvfølgelighed) Good-Id (Good intercultural dialogue in schools’, Ulla Kofoed m.fl.) Viden Værktøj

9 Ruten – dialogprocessens aktiviteter

10 Værktøjskassen Skoleledelsen Skoleledelsesteam Hvorfor sætte fokus på skole-hjem samarbejdet? ”Vi plejer” skolekultur og traditioner for skole-hjem samarbejde - dvs. uklart formål, ikke konkretiseret, og hvor forventningerne ikke er afstemt Forskellige forventninger til rolle- og ansvarsfordelingen i skole-hjem samarbejde, pga. folkeskolens udvikling, forældrenes forskellige skoleerfaringer i og uden for Danmark Ny viden om forældrenes betydning for deres børns læring og trivsel viser, at det er nødvendigt at gentænke forældrenes rolle i skole-hjem samarbejdet og forældrenes indbyrdes relationer Mange elever oplever, at de ikke bliver inddraget i skole hjem samarbejdet, og at de voksne taler hen over hovedet på dem

11 Værktøjskassen Skoleledelsen Skoleledelsesteam Syn på forældrenes rolle PligtOpbakningDeltagelseAnsvarBruger Mål med uddannelse Uddannelse Samfund/ demokrati Uddannelse (individ i samfund) Kunde- tilfredshed Rationale /mål Kompensere Konsensus Anerkendelse Konkurrence Magt- fordeling Information FællesskabPartnerskabBrugerstyring VærdierPligtTillidFællesskab Social lighed Demokrati Ansvar Motivation Læring Kompetencer Service Kvalitet Omstilling Ledelse Forventninger til ansvars- og rolle- fordelingen i skole-hjem samarbejdet

12

13 Ruten – dialogprocessens aktiviteter

14 Møderne: Hvad gør vi fremover i skole-hjem samarbejdet? Medarbejdere 1) Planlægger forventningsafstemning på forældremøde 2) Arbejder med de 4 øvrige værktøjskasser Skolebestyrelsen Planlægger kontaktforældremøde Skoleledelsen: 1) Planlægger intromøde for nye 0. kl. Forældre 2) Planlægger møde med teknisk administrative medarbejdere 3) Planlægger opsamling i teamene 4) Planlægger evaluering og løbende videreudvikling

15 Værktøjskassen Teammødet Værktøjskassen til teammødet: Leder teamet igennem en proces, hvor lærerne reflekterer over og drøfter skole-hjem samarbejdet med nydanske forældre. Fokus på, hvordan lærerne kan gøre forældrene til medspillere, og inddrage dem aktivt i deres børns læringsproces. Produkt af proces: Plan for konkrete handlinger, som teamet vil føre ud i livet + hvornår indsatsen skal evalueres.

16 Værktøjskassen Teammødet Guide Post 2

17 Værktøjskassen Skole-hjem samtalen og hjemmebesøget Værktøjskassen til skole-hjem samtaler eller hjemmebesøg med de tosprogede forældre: Indeholder konkrete forslag og refleksionsøvelser til læreren. Fokus på, hvordan man i samtalen kan gøre forældrene til medspillere, bringe deres kompetencer i spil, og hvordan man kan formulere konkrete udviklingsmål for eleven i samarbejde med forældrene. Produkt af proces: Konkrete spørgsmål og emner, som læreren vil bringe op til skole-hjem samtalen med en tosproget familie.

18 Værktøjskassen Skole-hjem samtalen og hjemmebesøget - Arbejdsarket

19 Værktøjskassen Forældremødet Værktøjskassen til planlægning af forældremøder: Guider læreren igennem planlægningen af forældremøder med tosprogede forældre. Indeholder aktivitetskort med forslag til konkrete aktiviteter, som sikrer dialog og aktiv inddragelse af forældrene. Produkt af proces: En dagsorden til forældremødet og en drejebog med mødets aktiviteter.

20 Værktøjskassen Forældremødet Guide Post 2: Blå og gule aktivitetskort

21 Værktøjskassen Forældremødet Fordelingen mellem blå og gule aktiviteter

22 Værktøjskassen Forældremødet: Aktivitetskort eksempel 1

23 Værktøjskassen Forældredidaktik Inspiration til det lærere konkret kan gøre for at inddrage forældrene mere i deres barns læring og udvikling ved at skabe læringssituationer i og uden for skoletiden, hvor forældrene kan bidrage aktivt til barnets læring. Produkt af proces: Et undervisningsforløb for hele klassen og/eller En familieopgave for en enkelt eller flere elever

24 Værktøjskassen Forældredidaktik FamilieopgaveArk – matematik – eksempel mellemtrin

25 Dialog proces på egen skole Kig på ’Indhold og tidsplan’ Overvej, hvornår I vil holde opstartsmøde i ledelsesteamet, hvor I planlægger dialogprocessen (kig i drejebogen under det røde faneblad) Overvej, hvordan dialogprocessen vil kunne tilrettelægges på jeres skole


Download ppt "Værktøjskassen Skoleledelsen. Baggrund Amondo og AZENA har udviklet værktøjskassen for Integrationsministeriet Værktøjskassen er en i en serie af 5 værktøjskasser,"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google