Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

20.1 Bidragskalkulation udarbejdet som en forkalkulation

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "20.1 Bidragskalkulation udarbejdet som en forkalkulation"— Præsentationens transcript:

1 20.1 Bidragskalkulation udarbejdet som en forkalkulation
Klik nederst til højre på ikonet for visning i ”Fuld skærm”. Klik med musen i dit eget tempo for at se præsentationen. Vil du springe til et bestemt afsnit eller dias? Klik på menuerne Outlines eller Thumbnails.

2 20.1 Bidragskalkulation udarbejdet som en forkalkulation
Indholdsfortegnelse Indledning: Omkostninger Bidragskalkulation (forkalkulation) Beregning af salgspris Afslutning

3 20. Kalkulation På grund af sæsonsvingninger har Fashion Shoe oplevet både travle og mere stille perioder. kr Fashion Shoe år 2 Nettoomsætning Kvartal

4 20. Kalkulation Uanset om der er travlt eller ej, er der regninger, der skal betales hver måned, fx husleje og månedslønninger. kr Fashion Shoe år 2 Nettoomsætning Kvartal

5 20. Kalkulation Sådanne omkostninger er faste omkostninger, da de ikke afhænger af hvor meget, butikken sælger. kr Fashion Shoe år 2 Nettoomsætning Faste omkostninger Kvartal

6 20. Kalkulation Andre typer omkostninger svinger i takt med omsætningen, fx vareforbrug, fragt og salgsprovision. kr Fashion Shoe år 2 Nettoomsætning Faste omkostninger Kvartal

7 20. Kalkulation Omkostninger, der svinger op og ned i takt med omsætningen, kaldes variable omkostninger. kr Fashion Shoe år 2 Nettoomsætning Variable omkostninger Faste omkostninger Kvartal

8 20. Kalkulation Hvis omsætningen stiger fx 20 %, stiger de variable omkostninger også 20 %. kr Fashion Shoe år 2 20 % mere varesalg 20 % mere vareforbrug, fragt og provision til sælgerne. Nettoomsætning Variable omkostninger Faste omkostninger Kvartal

9 20. Kalkulation Når Rikke skal beregne salgsprisen for et par sko, skal hun først beregne skoenes variable omkostninger. En sådan beregning kaldes en bidragskalkulation. Den kan udarbejdes: Før varen indkøbes og leveres Efter varen sælges og leveres. Før varen ind-købes og leveres Varen ligger på lager Efter at varen er solgt og leveret Her laves en forkalkulation Her laves en efterkalkulation

10 20.1 Bidragskalkulation (forkalkulation)
Fashion Shoe har modtaget en forespørgsel fra Revisorkontoret i Holbæk på 45 par italienske sko. Oplysninger til forkalkulation: ► Indkøbes hos: Skogrossisten i Vejle ► Indkøbspris: Kr. 870 pr. par uden moms ► Rabat ved køb af 45 par: 3 % ► Pakning hos grossisten: Kr. 300 uden moms ► Fragt Vejle-Ballerup: Kr. 562,50 med moms ► Salgsemballage & -fragt: Kr. 600 uden moms

11 20.1 Bidragskalkulation (forkalkulation)
Rikke skal sende et tilbud til kunden og udarbejder derfor en forkalkulation over de variable omkostninger: Model MODENA, forkalkulation uden moms (45 par) kr. Indkøbspris: 45 par sko a kr. 870 39.150,00 Rikke kalkulerer altid med priser uden moms, da købsmomsen jo ikke er en omkostning. 45 par til en Indkøbspris på kr. 870 pr. par. Samlet indkøbspris = 45 par sko x kr. 870 pr par = kr ,00

12 20.1 Bidragskalkulation (forkalkulation)
Grossisten i Vejle tilbyder 3 % rabat ved køb af 45 par. Model MODENA, forkalkulation uden moms (45 par) kr. Indkøbspris: 45 par sko a kr. 870 39.150,00 – Rabat på 3 %: x 3/100 1.174,50 Rabatten skal fratrækkes, da den gør varerne billigere.

13 20.1 Bidragskalkulation (forkalkulation)
Grossisten forlanger kr. 300 for emballering af varerne. Model MODENA, forkalkulation uden moms (45 par) kr. Indkøbspris: 45 par sko a kr. 870 39.150,00 – Rabat på 3 %: x 3/100 1.174,50 + Emballage: Pakning hos grossisten 300,00 Leverandørens emballage (kr. 300 uden moms) skal lægges til, da den gør varerne dyrere.

14 20.1 Bidragskalkulation (forkalkulation)
Nu beregnes fakturabeløbet, som er beløbet (uden moms) på den regning, der kan forventes fra leverandøren. Model MODENA, forkalkulation uden moms (45 par) kr. Indkøbspris: 45 par sko a kr. 870 39.150,00 – Rabat på 3 %: x 3/100 1.174,50 + Emballage: Pakning hos grossisten 300,00 = Fakturabeløb 38.275,50 Fakturabeløb = Indkøbspris – Rabat + Emballage

15 20.1 Bidragskalkulation (forkalkulation)
Grossisten tilbyder varerne ab lager, hvilket betyder, at Fashion Shoe skal betale hjemtagelsesomkostningerne. Model MODENA, forkalkulation uden moms (45 par) kr. Indkøbspris: 45 par sko a kr. 870 39.150,00 – Rabat på 3 %: x 3/100 1.174,50 + Emballage: Pakning hos grossisten 300,00 = Fakturabeløb 38.275,50 + Hjemtagelsesomkostninger: Fragt Vejle-Ballerup 450,00 Prisen for fragten er kr. 562,50 med moms. Rikke beregner fragten uden moms således: Kr. 562,50 / 1,25 = kr. 450,00

16 20.1 Bidragskalkulation (forkalkulation)
Rikke beregner nu kostprisen, der viser, hvad varerne i alt vil koste, når de ankommer til butikkens varelager. Model MODENA, forkalkulation uden moms (45 par) kr. Indkøbspris: 45 par sko a kr. 870 39.150,00 – Rabat på 3 %: x 3/100 1.174,50 + Emballage: Pakning hos grossisten 300,00 = Fakturabeløb 38.275,50 + Hjemtagelsesomkostninger: Fragt Vejle-Ballerup 450,00 = Kostpris 38.725,50 Kostpris = Fakturabeløb + Hjemtagelsesomkostninger

17 20.1 Bidragskalkulation (forkalkulation)
Revisorkontoret skal bruge skoene til personalegaver. De skal derfor pakkes pænt ind samt leveres til kunden. Model MODENA, forkalkulation uden moms (45 par) kr. Indkøbspris: 45 par sko a kr. 870 39.150,00 – Rabat på 3 %: x 3/100 1.174,50 + Emballage: Pakning hos grossisten 300,00 = Fakturabeløb 38.275,50 + Hjemtagelsesomkostninger: Fragt Vejle-Ballerup 450,00 = Kostpris 38.725,50 + Øvrige variable omk.: Salgsemballage & -fragt

18 20.1 Bidragskalkulation (forkalkulation)
Variable omkostninger ved at sælge varen kaldes under ét for øvrige variable omkostninger. Model MODENA, forkalkulation uden moms (45 par) kr. Indkøbspris: 45 par sko a kr. 870 39.150,00 – Rabat på 3 %: x 3/100 1.174,50 + Emballage: Pakning hos grossisten 300,00 = Fakturabeløb 38.275,50 + Hjemtagelsesomkostninger: Fragt Vejle-Ballerup 450,00 = Kostpris 38.725,50 + Øvrige variable omk.: Salgsemballage & -fragt 600,00 Øvrige variable omkostninger udgør i alt kr. 600.

19 20.1 Bidragskalkulation (forkalkulation)
Nu kender Rikke de variable omkostninger for hele varepartiet på de 45 par sko. Model MODENA, forkalkulation uden moms (45 par) kr. Indkøbspris: 45 par sko a kr. 870 39.150,00 – Rabat på 3 %: x 3/100 1.174,50 + Emballage: Pakning hos grossisten 300,00 = Fakturabeløb 38.275,50 + Hjemtagelsesomkostninger: Fragt Vejle-Ballerup 450,00 = Kostpris 38.725,50 + Øvrige variable omk.: Salgsemballage & -fragt 600,00 = Variable omkostninger 39.325,50

20 20.1 Bidragskalkulation (forkalkulation)
Til slut beregnes de variable enhedsomkostninger (VE) for 1 par sko: Model MODENA, forkalkulation uden moms (45 par) kr. Indkøbspris: 45 par sko a kr. 870 39.150,00 – Rabat på 3 %: x 3/100 1.174,50 + Emballage: Pakning hos grossisten 300,00 = Fakturabeløb 38.275,50 + Hjemtagelsesomkostninger: Fragt Vejle-Ballerup 450,00 = Kostpris 38.725,50 + Øvrige variable omk.: Salgsemballage & -fragt 600,00 = Variable omkostninger 39.325,50 Variable enhedsomk. (VE):

21 20.1 Bidragskalkulation (forkalkulation)
Variable enhedsomkostninger = kr ,50 45 par sko Model MODENA, forkalkulation uden moms (45 par) kr. Indkøbspris: 45 par sko a kr. 870 39.150,00 – Rabat på 3 %: x 3/100 1.174,50 + Emballage: Pakning hos grossisten 300,00 = Fakturabeløb 38.275,50 + Hjemtagelsesomkostninger: Fragt Vejle-Ballerup 450,00 = Kostpris 38.725,50 + Øvrige variable omk.: Salgsemballage & -fragt 600,00 = Variable omkostninger 39.325,50 Variable enhedsomk. (VE): Kr ,50 / 45 par 873,90

22 20.1 Bidragskalkulation (forkalkulation)
Oversigt over bidragskalkulations omkostninger. Distributions-kæden Grossisten (leverandøren) Fashion Shoes lager Revisorkontoret (kunden) + Faktura-beløbet Hjem- tagelses- omk. Øvrige variable omk. + = Variable omk. Omkostninger Kostpris = Omkostninger ved at anskaffe varen. Omkostninger ved at sælge varen.

23 20.1 Bidragskalkulation (forkalkulation)
For at beregne salgsprisen opstilles en priskalkulation. Der tages udgangspunkt i de variable enhedsomkostninger. Salgspris for 1 par sko, Model MODENA kr. Variable enhedsomkostninger (VE) 873,90 De faste omkostninger skal også dækkes, og når der sælges et par sko, skal der også gerne være et overskud.

24 20.1 Bidragskalkulation (forkalkulation)
Rikke kalkulerer derfor med et dækningsbidrag. Salgspris for 1 par sko, Model MODENA kr. Variable enhedsomkostninger (VE) 873,90 + Tillæg for dækningsbidrag: 40 % af kr. 873,90 349,56 Dækningsbidraget på 40 % er fundet i samarbejde med Fashion Shoes revisor. Dækningsbidraget skal netop bidrage til at dække de faste omkostninger og butikkens overskud.

25 20.1 Bidragskalkulation (forkalkulation)
Rikke kender nu salgsprisen uden moms. Salgspris for 1 par sko, Model MODENA kr. Variable enhedsomkostninger (VE) 873,90 + Tillæg for dækningsbidrag: 40 % af kr. 873,90 349,56 = Salgspris uden moms 1.223,46 Salgspris uden moms = Variable enhedsomkostninger + Dækningsbidrag

26 20.1 Bidragskalkulation (forkalkulation)
Nu beregnes salgsmomsen. Salgspris for 1 par sko, Model MODENA kr. Variable enhedsomkostninger (VE) 873,90 + Tillæg for dækningsbidrag: 40 % af kr. 873,90 349,56 = Salgspris uden moms 1.223,46 + 25 % moms 305,87 Salgsmoms = Salgspris uden moms x 0,25

27 20.1 Bidragskalkulation (forkalkulation)
Endelig kan salgsprisen med moms beregnes. Salgspris for 1 par sko, Model MODENA kr. Variable enhedsomkostninger (VE) 873,90 + Tillæg for dækningsbidrag: 40 % af kr. 873,90 349,56 = Salgspris uden moms 1.223,46 + 25 % moms 305,87 = Salgspris med moms 1.529,33 Salgsmoms med moms = Salgspris uden moms + Moms

28 20.1 Bidragskalkulation (forkalkulation)
Rikke skriver nu tilbudet til Revisorkontoret, som i dette tilfælde har forlangt 30 dages kredit. Fashion SHOE Fashion Shoe Skohornet 19 2750 Ballurup Tilbud på sko til personalegaver 45 par italienske sko a kr ,46 pr. par kr ,70 + 25 % moms kr ,93 = I alt med moms kr ,63 Leveringsbetingelse: Ab fabrik Betalingsbetingelse: 30 dage netto

29 20.1 Bidragskalkulation (forkalkulation)
Du har nu lært: At beregne de variable enhedsomkostninger (VE): At udarbejde en bidragskalkulation som en forkalkulation: Variable omkostninger Mængde (afsætning) VE = Fakturabeløb – Rabat + Emballage = Fakturabeløb + Hjemtagelsesomkostninger = Kostpris + Øvrige variable omkostninger = Variable omkostninger At udarbejde en priskalkulation: Variable enhedsomkostninger + Tillæg for dækningsbidrag = Salgspris uden moms + 25 % salgsmoms = Salgspris med moms Skabelon: Kalkulation ved køb i danske kr.

30 20.1 Bidragskalkulation (forkalkulation)
Oplysninger til forkalkulation: ► Indkøbes hos: Skogrossisten i Vejle ► Indkøbspris: Kr. 870 pr. par uden moms ► Rabat ved køb af 45 par: 3 % ► Pakning hos grossisten: Kr. 300 uden moms ► Fragt Vejle-Ballerup: Kr. 562,50 med moms ► Salgsemballage & -fragt: Kr. 600 uden moms

31 20.1 Bidragskalkulation (forkalkulation)
Oplysninger til forkalkulation: ► Indkøbes hos: Skogrossisten i Vejle ► Indkøbspris: Kr. 870 pr. par uden moms ► Rabat ved køb af 45 par: 3 % ► Pakning hos grossisten: Kr. 300 uden moms ► Fragt Vejle-Ballerup: Kr. 562,50 med moms ► Salgsemballage & -fragt: Kr. 600 uden moms

32 20.1 Bidragskalkulation (forkalkulation)
Oplysninger til forkalkulation: ► Indkøbes hos: Skogrossisten i Vejle ► Indkøbspris: Kr. 870 pr. par uden moms ► Rabat ved køb af 45 par: 3 % ► Pakning hos grossisten: Kr. 300 uden moms ► Fragt Vejle-Ballerup: Kr. 562,50 med moms ► Salgsemballage & -fragt: Kr. 600 uden moms

33 20.1 Bidragskalkulation (forkalkulation)
Oplysninger til forkalkulation: ► Indkøbes hos: Skogrossisten i Vejle ► Indkøbspris: Kr. 870 pr. par uden moms ► Rabat ved køb af 45 par: 3 % ► Pakning hos grossisten: Kr. 300 uden moms ► Fragt Vejle-Ballerup: Kr. 562,50 med moms ► Salgsemballage & -fragt: Kr. 600 uden moms

34 20.1 Bidragskalkulation (forkalkulation)
Oplysninger til forkalkulation: ► Indkøbes hos: Skogrossisten i Vejle ► Indkøbspris: Kr. 870 pr. par uden moms ► Rabat ved køb af 45 par: 3 % ► Pakning hos grossisten: Kr. 300 uden moms ► Fragt Vejle-Ballerup: Kr. 562,50 med moms ► Salgsemballage & -fragt: Kr. 600 uden moms


Download ppt "20.1 Bidragskalkulation udarbejdet som en forkalkulation"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google