Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

KFO informationsmøde 4. november ’09. Faktaark København AnlægDrift Fordeling af midler i Budget 2010 – efter udvalg.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "KFO informationsmøde 4. november ’09. Faktaark København AnlægDrift Fordeling af midler i Budget 2010 – efter udvalg."— Præsentationens transcript:

1 KFO informationsmøde 4. november ’09

2 Faktaark København AnlægDrift Fordeling af midler i Budget 2010 – efter udvalg

3 Med budget 2010 løftes Børne- og Ungdomsområdet med 356,8 mio. kr. til drift: 5,4 mio. kr. Genbevilling 237,6 mio. kr. Demografimidler 110,2 mio. kr. Faglighed for alle 3,6 mio. kr. Madordninger I anlæg afsættes 263,8 mio. kr. i 2010: 227,8 mio. Dagpasningsområdet 8,3 mio. kr. Skoler 3,9 mio. kr. KKFO/Fritidshjem 21,9 mio. kr.Madordninger på dagområdet 1,9 mio. kr. Skolemad Herudover er der med budget 2010 afsat følgende anlægsmidler: 139,4 mio. kr. på dagpasningsområdet i årene 2011 og 2012 524,4 mio. kr. på skoleområdet i årene 2011-2013 76,1 mio. kr. på KKFO/fritidshjemsområdet i årene 2011-2013 56,7 mio. kr. til anlæg vedr. madordninger på både skole og dagområdet i årene 2011 og 2012. Faktaark Børn og Unge

4 Så langt, så… godt? Budgetforliget er et udtryk for det opnåelige - alle partier er med i budgetforliget Nogle taler om et 0-budget, men det er valgretorik – en lækker balance mellem ikke at sige ”serviceforringelser” og at udvise ansvarlighed i en krisetid! Virkeligheden er, at man vil løfte de svageste (SOF) og har brugt børne- og ungeområdet (BUF) til at finansiere det Så er det desværre at problemerne opstår, i udmøntningen… BUU havde forinden truffet en række beslutninger om besparelser, som skal findes udover budgetforliget (bl.a. BUU140909) –Kompensationsmidler –Manglende fremskrivning –Inddragelse af overskud –Selvfinansieret madordning –Nye budgetmodeller –Etc.

5 Finansieringsbehov og udmøntning Finansieringsbehov, budgetaftalen og DUT Internt omstillingsbehov (tabel 2 og 3) -195.778 Budgetreduktioner i budgetaftale 2010 (tabel 4)-71.635 Finansieringsbehov i alt -267.413 Budgettildelinger i budgetaftalen (tabel 8) 47.000 Budgettildelinger i DUT-sager (tabel 9)19.955 Budgetændringer til udmøntning (B2010) i alt 200.458 BUU 04110, tabel 1 + 7

6 Hunden spiser sin egen hale Hertil skal lægges de udfordringer området samtidig står overfor –Kapacitet –Struktur –Intern kamp om ressourcerne (både KK og BUF internt) –Nye budgetmodeller uden analyse af skævhederne i de nuværende –Arbejdsmiljø lamperne blinker –etc. Demografi BUF => Dagtilbuds driftsramme…? Enhedspris => Pladspris… ? Kompensationsmidler => ”trappetillæg”-retorik Selvfinasiering af madordning Etc.

7 Overlevelse… hvordan? Vi skal tage fat der, hvor det betyder noget i det direkte arbejde med børn Fremtiden er meget skræmmende både på kort og langt sigt Urolig for driften, den må sikres (Arbejdsmiljø lamperne blinker, rekruttering/fastholdelse, ikke alle institutioner overlever etc.) Gerne uden serviceforringelser (barn/voksen ratio) Kampen forsætter om ressourcer og gennemsigtighed (demografi, DUT, dagtilbud/skole, sammenhæng i den førte politik etc.) Analyser hele BUF – der skal være mening med galskaben… eller driften! Paradigmeskift Velfærd frem for markedsgørelse (NPM) ”Rockwool”-laget skal væk / udvikling => drift Centralt initieret udvikling => decentralt initieret udvikling fra praksisfeltet Opfølgning på årsregnskabet, skaber nye muligheder Udskyde gældsafvikling Fasthold politikerne på deres løfter! KFO har fat i noget her…

8 Det går ufatteligt godt….!


Download ppt "KFO informationsmøde 4. november ’09. Faktaark København AnlægDrift Fordeling af midler i Budget 2010 – efter udvalg."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google