Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Lederdyder.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Lederdyder."— Præsentationens transcript:

1 Lederdyder

2 1. Leder-dyd FÆLLESSKABETS TJENER PLATONS 3 LEDER-EGENSKABER:
a. TROPHÉ: ANSVARSFØLELSEN Overfor ORGANISATIONEN SOM HELHED Overfor DEN ENKELTE b. THERAPEIA: ANERKENDELSEN AF DEN ENKELTE MEDARBEJDERS STYRKER OG SVAGHEDER REALISTISK FEED-BACK HJÆLP TIL SELV-HJÆLP c. EPIMELEIA (CURA): OMSORG for DEN ENKELTES LIV INDENFOR OG UDENFOR ORGANISATIONEN

3 2. Leder-dyd AUTONOMI FULD AFKLARING OMKRING SIT VALG AF LEDERROLLEN
AUTARKI: EVNEN TIL AT VÆLGE OG FASTHOLDE SINE EGNE PRINCIPPER FOR FÆLLESSKABETS SKYLD NORMATIV BEVIDSTHED NORMATIV AFKLARING ETISK INTEGRITET (MORALSK POLITIKER, IKKE POLITISK MORALIST) DIALOGISK VILJE TIL UBETINGET AT REDEGØRE FOR LEGITIMITET AT STRÆBE MOD INDRE HARMONI

4 3. Leder-dyd RETSKAFFENHED (EPIEIKEIA, AEQUITAS) BILLIGHED
TROSKAB MOD LOVENS ÅND – IKKE MOD DENS BOGSTAV AT KUNNE GIVE EN NØGTERN, SOBER, SAGLIG OG STØTTENDE KRITIK AT KUNNE MODTAGE KRITIK ÆRLIGHED STORSINDETHED GENERØSITET TILLID

5 4. Leder-dyd PHRONESIS: VISDOM DEINÓTES: REALISME UTOPISK KRAFT
BALANCEN MELLEM PSYKOLOGISK SANS OG PRINCIPFAST HANDLEN DEINÓTES: EVNEN TIL AT FORVANDLE TANKE TIL HANDLING TEORI TIL PRAKSIS REALISME UTOPISK KRAFT

6 5. Leder-dyd DØMMEKRAFT EUBULIA: DET SAMFUNDSMÆSSIGE OVERBLIK OG
DEN HISTORISKE VIDEN OG SANS MULIGHEDSSANS META-FAGLIGHED IMAGINATIO: DEN SKABENDE VURDERING DESTRUKTIONEN AF DE RETORISKE MASKINER DIALOGISK MINIMALISME

7 6. Leder-dyd MAIEUTIK EMPATHI
ALTID AT KUNNE SÆTTE SIG I DEN ANDENS STED DIALOGISK KONSEKVENS LYDHØRHED MENNESKELIG VARME AT GIVE RUM TIL SELV-LEDELSE RESPEKT FOR RUMMET MELLEM OS

8 7. Leder-dyd KAIRO-PATHOS: FORNEMMELSE FOR ØJEBLIKKET
SITUATIONS-FORNEMMELSE KONTEKST-BEVIDSTHED TÅLMODIGHED STANDHAFTIGHED AT VISE SIG VÆRDIG TIL BEGIVENHEDEN CHOROLOGISK KAPACITET: FORNEMMELSE FOR STEDET I TIDEN OG TIDEN I STEDET

9 8. Leder-dyd EPIBOLÉ: INTUITION ENTHYMEMA ABDUKTION AT OPDYRKE OG
FORÆDLE SIN ERFARING

10 9. Leder-dyd EUFORI ”EVNEN TIL AT BÆRE DET UBEHAGELIGE MED ET LET SIND” VIRKELIGHEDSSANS AT SKABE ENTHUSIASME OG BEGEJSTRING UDEN TAB AF FRIHED POIETISK SANS HÅB

11 10. Leder-dyd HERMENEIA: FORMIDLINGSEVNE
AT FASTHOLDE, STYRKE OG GIVE MENING AT KUNNE OG VILLE FORKLARE AT SKABE FORSTÅELSE AT UDRYDDE MENINGS-MANIPULATION OG INDOKTRINERING AT MODGÅ TOTALITARISMEN PROTO BRANDING HUMANISME

12 11. Leder-dyd AT FORESTÅ ORGANISEREN AT TJENE PROCESSEN
AT LADE NYE FORMER BLIVE TIL AT VÆRE VOGTER FOR EN NY ORDEN AT ERKENDE, AT STRUKTURER ALTID BÅDE MÅ FORESKRIVE OG BESKYTTE

13 12. Leder-dyd EKSEMPLICERING AF ETHOS AT GØRE DET, MAN SIGER
AT VÆRE DET, MAN GØR AT FORENE RETTIGHED OG PLIGT AT HENVISE TIL DET UBETINGEDE


Download ppt "Lederdyder."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google