Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Fokusgruppe Helhedsorienteret risikostyring v

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Fokusgruppe Helhedsorienteret risikostyring v"— Præsentationens transcript:

1 Fokusgruppe Helhedsorienteret risikostyring v
Fokusgruppe Helhedsorienteret risikostyring v. Markedschef Vækstlandbrug Karsten Bove Udvikling Marketing & Salg Workshop den 14. december 2010.

2 Tidsplan 12.00 - 12.15 Kort intro om projektet
Frokost på Videncentret oo Introduktion af deltagere og erfaring med Risikostyring Eksempel på Risikostyring Strategisk mål og risikostyring Risikovillighed, evne og eksponering Uddybning af risikofaktorer Kaffe & kage Risiko, sandsynlighed, håndtering, handlingsplan Finansielt beredskab Målgruppe, selvstændigt produkt eller ifm årsrapport/budget, pris Indholdet af møde 1 og 2 Udbytte af produkt, navn og markedsføring

3 Formål Få en dybere forståelse af, hvad I mener om Helhedsorienteret Risikostyring Diskutere jeres holdninger Konfrontere forskellige holdninger i gruppen Jeres bidrag bruges til at sikre, at værktøjerne svarer til behov på bedriften Jeres udbytte: Dybere kendskab til de nyeste værktøjer til planlægning af din bedrifts fremtid Diskutere med kolleger (ERFA) Netværk

4 Personerne bag Helhedsorienteret Risikostyring
Karsten Bove Markedschef for vækstlandmænd TLF: Susanne Clausen Kvæg Torben Ulf Larsen Specialkonsulent TLF: Lone Carlquist Økonomi Brian Oster Hansen Svin Erik Maegaard Planteproduktion

5 Nye tider – øget behov for risikostyring - Derfor Projektet helhedsorienteret risikostyring

6 Definition af risikofaktorer
Risiko er de faktorer som kan påvirke realiseringen af strategi Risiko er de faktorer som Påvirke værdien af aktiver Påvirke værdien af passiver Påvirke indtjeningen

7 Behov for risikostyring?
Hvis du synes, at risikostyring er dyrt og besværligt, så skal du bare prøve ulykken…………………………….

8 Rettidig omhu gør en forskel

9 Risiko og risikostyring
8. april 2017

10 Behovsanalyse - Baggrund
Behov for risikostyring er afdækket ved hjælp af lead-user interview Målet er at identificere, hvad producenterne gør i dag, hvad der kendetegner deres udviklingskultur og beslutningsadfærd, og hvilke behov de vil have fremadrettet i forhold til helhedsorienteret risikostyring Producent typer i undersøgelsen er: Mælkeproducenter, Slagtekalveproducenter, Svineproducenter og Planteavlere De medvirkende landmænd er udvalgt af de 4 rådgivningscentre i projektet

11 Behovsundersøgelse – eksempler på resultater
Behov for afdækning af landmandens risikoprofil og følsomhedsbudgetter sammen med rådgivning vedr. helhedsorienteret risikostyring. Behov for et procesværktøj til at skabe overblik over samtlige risikofaktorer på bedriften og deres indbyrdes påvirkning. Værktøj som kobler strategi, risikostyring og handlingsplaner sammen. Helhedsorienteret risikostyring skal munde ud i en plan, hvor der også tages hensyn til likviditeten i den nærmeste fremtid (Kundeaftale). Værktøj til at håndtere tværfaglig risikorådgivning (Eks. foder, dyrehold).

12 Riskohjul – kortlægning af risikofaktorer
Kilde: Forside Effektivt Landbrug d

13 Introduktion Hvem er jeg? Hvor kommer jeg fra?
Kort om min bedrift? (Størrelse, aktiviteter, udvikling) Erfaring med Risikostyring?

14 Eksempel på risikostyring i praksis
8. april 2017 Eksempel på risikostyring i praksis

15 Strategisk mål og risikostyring
Arbejder I med mål i forbindelse med Risikostyring?

16 Risikovillighed, evne og eksponering
Risikoavers / lille risikovillighed Risikoneutral Risikopreferent / stor risikovillighed Risiko evne Risikoeksponering

17 Strategisk mål, villighed og evne
Risikohjulet 1) Strategisk mål, villighed og evne Strategisk målsætning for landmanden 2. Landmandens risiko- villighed 3. Risiko-evne eller faktorer der kan begrænse risikovillighed RISIKOFAKTORER 1. Produktion 1 3. Omverden 1. Produktion 2 MÅL: -Samme størrelse som i dag -Top 25 % effektivitet (DB tjek) -Og det skal være en god arbejdsplads Risiko Villighed: Stor Risiko Evne: -Bankens holdning Stort kornkøb 5. Finans 2. Pris 4. Menneskelige

18 Uddybning af risikofaktorer
Hvordan identificerer i risikofaktorer på bedriften?

19 Risikohjulet 2) Identifikation af risikofaktorer for bedriften og
2013 problematikken Strategi fastholde Bygning stalde Forretning årligt? Nye regler grise/årsso Effektivitet Dyrevelfærd Nye sygdomme PMWS Sygdom Miljø Vandplanen koster kr. Nedgang i husdyrpro- duktion minus 1000 D.E. Identifikation af risikofaktorer for bedriften og præcisering af baggrund for risiko Effektivitet Stabil jord RISIKOFAKTORER Sygdom 1. Produktion 1 Forpagtning Nye miljø regler Gylleudbringning 3. Omverden 1. Produktion 2 MÅL: -Samme størrelse som i dag -Top 25 % effektivitet (DB tjek) -Og det skal være en god arbejdsplads Kornpris 46% korn selvforsyning Kort tids risiko Soya 415 t på kontrakt Jordkøb? Risiko Villighed: Stor Risiko Evne: - Bankens holdning Stort kornkøb 5. Finans Rente F1 lange 1%+ bliver 2. Pris Kontrakt 6 mill. KW vindmølle Kan svinge 20-25% 4. Menneskelige Foderpriser 75% til foder. Prisstigninger korn % Valuta Kun EURO lukket af 3 mill. Sch. Franc Udækket i Opformering Sygdom Uarbejdsdygtig Sætte mål Testamente Og ægtepagt Førtidspension OK

20 Risiko, sandsynlighed, håndtering, handlingsplan
Hvordan finder værdien af risici? Hvordan vurderer i sandsynlighed for at det sker? Hvordan håndterer I risici i dag? Hvordan prioriterer I risici? Hvordan kommer I videre?

21 Finansielt beredskab Hvordan finder I ud af om I har beredskab til at stå imod evt. risici?

22 Risikohjulet 3) R Effektivitet Sygdom Miljø Effektivitet Stabil jord
X Handlingsplan – undgå: C. Delerisiko/fors. B. Reducere A. Accept Helhedsorienteret Risikostyring Et overblik over risikofaktorer og prioritering af indsats Acceptere Bygge stalde Lukkede enheder Lokale besætninger Kontrol Bedriften kort: - 420 årssøer - Opfedning af slagtesvin på 2 lokaliteter - Lejet 8000 slagtesvin - Lejet halvpart i opformering med 430 søer Slagtesvin 6000 i opformering Skov 200 ha Mølle (3 søskende) Ukraine 3600 søer og ha Bioenergi 3 Grøn –meget lidt sandsynligt 2 Gul – noget sandsynligt 1 Rød - sandsynligt Sandsynligt xx M Bioenergi 2 Evt. modkøb Se handel 3 Grøn (<50.000) 2 Gul ( ) 1 Rød (> ) året xx 3 1 besætning R xx 3 2013 problematikken Strategi fastholde Bygning stalde Forretning årligt? Nye regler grise/årsso Effektivitet Dyrevelfærd xx Nye sygdomme PMWS Sygdom xx <75.000 Aftale forkøbsret På jord xx Miljø Vandplanen koster kr. Nedgang i husdyrpro- duktion minus 1000 D.E. 3 xx Effektivitet Stabil jord Kvote - Udtrække Følsomme arealer 5 årige kontrakt medmindre Død eller salg 2 Sygdom RISIKOFAKTORER 1. Produktion 1 xx Forpagtning Nye miljø regler Gylleudbringning Lange Soya kontrakt-er billigere xx 3. Omverden 1 xx MÅL: -Samme størrelse som i dag -Top 25 % effektivitet (DB tjek) -Og det skal være en god arbejdsplads 1. Produktion 2 Kornpris 46% korn selvforsyning Kort tids risiko Soya 415 t på kontrakt 6.Tab eller gevinst 7. Sandsynlighed 8. Håndtering af risc 9. Opsummering 10. Risiko sum 11. Finansielt beredskab 12. Revurdering risc 13. Handlingsplaner Jordkøb? Risiko Villighed: Stor Risiko Evne: - Bankens holdning Stort kornkøb 5. Finans 2. Pris Kontrakt 6 mill. KW vindmølle Kan svinge 20-25% Rente F1 lange 1%+ bliver 2 Vinden bestem-mer Accept 2 Valuta Kun EURO lukket af 3 mill. Sch. Franc Udækket i Opformering 4. Menneskelige Foderpriser 75% til foder. Prisstigninger korn % 2 2 56.000 Testamente Og ægtepagt 1,5 – 2,0 mio. Køber korn længere. Future 30-40%. Køber rest oktober. Købe/ sælge spekulation Sygdom Uarbejdsdygtig Sætte mål Førtidspension OK Manglende management Aftale om opfølgning Handlingsplan - Biogas stalde - Effektivitet Vindmølle Foderpriser Ansvarlig: Risiko worst case Rød 656 Gul Grøn I alt Finansiel Beredskab Kassekredit 1500 Ukraine 1000 I alt 2500 3 xx Termin og livsforsikring 3 xx Interviewet af: Karsten Bove, Markedschef, VFL Nej xx Udarbejdet af: Karsten Bove, VFL, Udvikling Torben Ulf Larsen, VFL, Økonomi

23 Sandsynlig ++ + Sandsynlig  Væsentlig + Sandsynlig + Væsentlig + Væsentlig Sandsynlig + Væsentlig Sandsynlig     + ++ Væsentlig

24 Hvad kan vi gøre ved risici?
Accept Undgå Dele, sprede, forsikre Reducere

25 Handlingsplan Finansieringsstrategi Hjemtagelse af lån på xx mio
Handlingsplan Finansieringsstrategi Hjemtagelse af lån på xx mio. senest 1. september Drøftelse af finansieringsstrategi Niels 1 Dato Juni Indhente lånetilbud 2 Niels Dato 25.07 Møde med bank 3 Lars Dato August Hjemtagelse af lån Niels 4 Dato 15.08 Drøftelse af finansieringsmuligheder Indhente lånetilbud Møde med bank Hjemtagelse af lån August Maj Juli Juli

26 Visuelle handlingsplaner Eksempel på Gantt kort
Aktivitet Ansvarlig Jan Feb Mar Apr Maj Juni Juli Aug sept Okt Nov Dec Status Opfølgning Management a 1 Lars 10/1 Birte 2 20/1 Konsulent 3 4 5 Majsudbytte b Poul (pl konsulent) 15/5 Poul 4/6 Kurt (kvægrådg.) 30/9 6 Kurt 7 Lånetilbud c Drøftelse af finansieringsmuligheder Niels Indhente lånetilbud 25/7 Møde med bank Hjemtage lån 15/8

27 Målgruppe Målgruppe for risikostyring
Selvstændigt produkt eller ifm. årsrapport/budget Pris

28 Indholdet af møde 1 og 2 Helhedsorienteret Risikostyring
Første møde Virksomhedsbeskrivelse Strategisk målsætning Risikovillighed Risikofaktorer Pris, sandsynlighed og håndtering idag Risikoprofil Anden møde Præsentation af Risikohjul Rettelse Prioritering af indsatsområder Handlingsplaner Aftale opfølgning

29 Markedsføring Udbytte af produkt Navn Markedsføring


Download ppt "Fokusgruppe Helhedsorienteret risikostyring v"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google