Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Skolen og den sociale arv

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Skolen og den sociale arv"— Præsentationens transcript:

1 Skolen og den sociale arv
Anne Maj Nielsen Kirsten Fink-Jensen Charlotte Ringsmose DPU, SFI, AKF, SIF Socialministeriet

2 Formål med undersøgelsen
At undersøge hvordan negativ social arv hos børn får betydning for deres læringsmuligheder i skolen, og hvilke processer der kan øge disse muligheder. Fokus: praksis i skolens almene tilbud – klasserum og organisation Metode: praksis belyses ud fra dels ledelses og læreres oplevelser og vurderinger, dels ud fra observerede handlinger og samspil lærere-elever.

3 Skolen kan kompensere Nogle skoler er mere ’effektive’ end andre med hensyn til at ’løfte’ alle elevers præstation uanset køn, social klasse eller etnisk tilhørsforhold. Organisatoriske forhold: målrettet dialogisk ledelse, involvering af lærere, fælles retningslinier. Undervisningsmæssigt: struktur og frihed, intellektuelle udfordringer, engagerende indhold og feedback, fagligt fokus og individuelle hensyn, megen og anerkendende kommunikation. Skole-hjem: forældre involveres

4 Resultater Vigtigt i skolen: tydelige udtryk for fælles værdier og anerkendelse af både læreres og elevers ressourcer og indsatser for at nå fælles mål. Fag og færdigheder udtrykkes i pædagogisk praksis og diskurs – ’kulturel kapital’ Negativ social arv  kompetencer, der er utilstrækkelige til at håndtere den pædagogiske diskurs (’utilstrækkelig kulturel kapital’)

5 Re-kontekstualisering
Hjemmets Skolens kulturelle kulturelle kapital kapital

6 Vigtigt i skolen som organisation
Klare mål og meningsfuld dialog  Tydelige værdier i praksis  Anerkendende relationer og faglig stolthed Evaluering, faglig udfordring og kollegial støtte  Arbejdsglæde, meningsfuldhed, oplevelse af sammenhæng 

7 Arbejde i klasserummet
Klare faglige mål  Tydelige værdier for arbejde og samvær  Anerkendelse af børns forskellige ressourcer ved anvendelse af dem  Særlige rettigheder for elever med særlige behov  Læringsglæde, meningsfuldhed, oplevelse af sammenhæng 


Download ppt "Skolen og den sociale arv"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google