Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

At forstå angst Psykolog John Eltong.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "At forstå angst Psykolog John Eltong."— Præsentationens transcript:

1 At forstå angst Psykolog John Eltong

2 Undervisningens formål
Give dig en forståelse af, hvad angst er Hjælpe til bedre at kunne formulere hypoteser om, hvad der måske kunne være på færde med en borger Blive bedre til at spotte psykiatriske lidelser Blive en bedre misbrugsbehandler ved at blive bedre til at se og hjælpe ”det hele mennesker” og ikke kun misbruget 

3 Hvorfor beskæftige sig med angst?
Rammer voksne danskere Yderligere har angst samtidig med depression Bliver invaliderende for Dyrt for samfundet og individet Stort forbrug af ydelser hos praktiserende læger Kan behandles effektivt

4 Panikangst 2,1 % Agorafobi 0,9 % Socialfobi 2,4 % Enkeltfobi 7,7 %
Generaliseret angst 2,8 % OCD 1,6 % PTSD 1,9 % Alle angstlidelser 13,6 % The European Study of Epidemiology of Mental Disorders 2004, prs. fra Vesteuropa

5 Gene-rali-seret angst Alko-hol-afhæn-gighed
Agora-fobi Social-fobi Enkelt-fobi Gene-rali-seret angst PTSD Major depres-sion Dys-tymi Alko-hol-afhæn-gighed Panik-angst 25,8 11,6 7,8 20,3 17,6 29,4 10,0 6,8 21,6 24,2 25,7 12,5 10,7 9,7 13,5 9,6 10,2 5,4 2,7 6,7 3,5 6,2 3,3 GAD 15,1 33,7 11,2

6 287 prs i misbrugsbehandling i Norge, fulgt 1997-2004

7 Hvad kom først - misbrug eller psykiatri?
6 år efter endt behandling har tidligere misbrugere stadig angst og depressioner

8 Angst og misbrug Angstlidelser kan fører til overforbrug, afhængighed og misbrug af alkohol, stoffer og lægeordineret medicin. Angstlidelsen kan være med til at vedligeholde misbruget. En ubehandlet angstlidelse kan udgøre en vedvarende højrisiko. Ubehandlet angst øger sandsynligheden for afbrudt behandling, manglende effekt eller tilbagefald.

9 Hvorfor udvikler nogle angst
Stress-sårbarhedsmodellen Angst handler grundlæggende om at kunne tolerer usikkerhed – et eksistentielt vilkår i livet. Angsten for det usiker, for fremtiden. Ontologisk angst –usikker opvækst. Modstandsdygtighed.

10 Diskuter i 5 min med sidemanden
Hvordan viser angst sig hos borgerne? Hvilke udfordringer giver det dig i forhold til relation, behandling, andet? Hvad vil du gerne blive klogere på i dag?

11 Angst er noget alle oplever
Angst kan være en specifik lidelse – en angstlidelse Angst kan eksisterer samtidigt med andre diagnoser – det hedder co-morbiditet. Borgere med andre typer af psykiatriske lidelser kan også opleve angstsymptomer, uden at de har en egentlig angstlidelse, fx ved personlighedsforstyrrelserne, særligt ængstelig-evasiv og borderline eller ”psykotisk angst” ved skizofrenierne. Angst som følge af hjerneskade eller alkohol/stof-induceret.

12 Når angsten bli’r for meget
Den er overdreven Den er urimelig Til betydelig gene Angstniveauet kan ”regnes ud” via angstformlen: sandsynlighed x forfærdelighed Angst = mestring + redning + flugt

13 Forskelllige angstlidelser
ICD 10 – F30-F39: De affektive sindslidelser Fobiske angsttilstande Panikangst Agorafobi – at færdes alene uden for hjemmet Socialfobi Obssessiv-kompulsiv tilstand (OCD) Generaliseret angst Tilpasnings- og belastningsreaktioner PTSD Somatiseringstilstande (hypokondri) Blandingstilstande – angst/dep

14 Der er fællestræk ved angstlidelserne
Oplevelse af trussel eller fare Følelsesmæssigt ubehag Uro i kroppen Adfærd der skal bekæmpe eller undgå truslen

15 Hvad sker der fysiologisk i kroppen

16 Sympatiske nervesystem
Amygdala aktiveres – fare på færde! Neurotransmitter: Adrenalin frigives Blodet shuntes fra mavetarmkanalen til skeletmuskulaturen  hæmning af tarm Hjertefrekvens og BT øges Hyperventilation Hæmning af spytsekretion, Blod til de store muskelgrupper og hjerne Meget vågen, tunnelsyn Kort sagt: Kroppen går i alarm beredskab!

17 Generelle angstsymptomer
Autonome Bryst‐mave Psykiske Almene Spænding Alarmberedskab Hjerte-banken (puls/ blodtryk) Sveden Rysten Mund- Tørhed Åndenød Kvælnings-fornemmelse Trykken eller smerte i bryst Kvalme, uro i maven Svimmelhed Uvirkelighed Frygt for Sindssyg Dødsangst Miste kontrol Varme/ Kulde Sovende fornem-melser Muskel-spænding Rastløshed Psykisk spænding Synkebesvær Sammenfaren Koncentrations-besvær Irritabilitet Søvnforstyrrelser Øget årvågenhed

18

19 Alarmberedskabet: de 3 F’er
Fight (kamp – vrede) Flight (flugt – angst) Freeze (frys – angst)

20 Det autonome nervesystem
Sympatiske (alarmberedskabet) Parasympatiske

21 Amygdala aktiveres pga. fejlfortolkninger

22 Der skal en fortolkning til…
Katastrofe tanker Urealistisk, fx Sandsynligheden Hvor forfærdeligt det vil være, hvis det skete Borgeren mestrings strategi sandsynlighed x forfærdelighed Angst = mestring + redning + flugt

23 Angstens ”onde cirkel”
Katastrofetanker Kropslige symptomer Angst

24 Ond cirkel 2 (den rigtig onde!)
Undgåelsesadfærd eller sikkerhedsadfærd Fejlindlæring: ”Der var det tæt på. Situationen er farlig” Angstreduktion


Download ppt "At forstå angst Psykolog John Eltong."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google