Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

1GPS, KISSERUP, CPHGROUP KUP II, KURSUS 8 UDBUD OG KONTRAKTER.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "1GPS, KISSERUP, CPHGROUP KUP II, KURSUS 8 UDBUD OG KONTRAKTER."— Præsentationens transcript:

1 1GPS, KISSERUP, CPHGROUP KUP II, KURSUS 8 UDBUD OG KONTRAKTER

2 2GPS, KISSERUP, CPHGROUP DAGSORDEN  INTRODUKTION AF INSTRUKTØRER OG KURSISTER  KUP II - RÅDGIVNINGSPROJEKTET  MÅLSÆTNING FOR KURSET  OFFENTLIGT VS PRIVAT UDBUD  RELEVANTE LOVE OG DIREKTIVER  UDBUDSPROCESSEN – FRA ANNONCERING TIL KONTRAKT  UDBUDSTERMINOLOGI  KONTRAKTSFORMER  PARTNERSKABER  ØVELSE – UDFORMNING AF TILBUD OG KONTRAKT  JURIDISK BISTAND VS FORRETNINGSRÅDGIVNING

3 GPS, KISSERUP, CPHGROUP INTRODUKTIONER 3

4 4GPS, KISSERUP, CPHGROUP INSTRUKTØRER  JULIE SOPHIE HÜBERTZ:  17 ÅRS ERFARING INDEN FOR TILBUDSGIVNING OG KONTRAKTSFORHANDLING  7 ÅRS ERFARING INDEN FOR OLIE OG GAS SEKTOREN INTERNATIONALT SAMT PRIVATSEKTORUDVIKLING  BO MIKAEL KLINKE:  20 ÅRS ERFARING MED INTERNATIONALE PROJEKTER INKL. TILBUDSSKRIVNING OG KONTRAKTINDGÅELSE  CONTRACT MANAGER PÅ NORD STREAM PIPELINE PROJEKT SAMT ANDRE STORE EU ENERGI PROJEKTER  TAATSI OLSEN:  2 ÅRS ERFARING SOM FELTASSISTENT I GRØNLAND

5 5GPS, KISSERUP, CPHGROUP SÆRLIG MÅLRETTET RÅDGIVNING RETTET MOD LEVERANDØRER TIL RÅSTOF- OG STORSKALASEKTOREN, 2014 – 2015 KUP II - RÅDGIVNINGSPROJEKTET

6 6GPS, KISSERUP, CPHGROUP MEN….

7 GPS, KISSERUP, CPHGROUP RELEVANT FOR ALLE SEKTORER 7

8 8GPS, KISSERUP, CPHGROUP KUP II - RÅDGIVNINGSPROJEKTET  MÅLSÆTNING:  ØGE GRØNLANDSKE VIRKSOMHEDERS KOMPETENCER OG MULIGHEDER FOR AT BLIVE LEVERANDØRER TIL RÅSTOF- OG STORSKALASEKTOREN I GRØNLAND  FINANSIERET AF DEPARTEMENTET FOR ERHVERV, ARBEJDSMARKED, HANDEL OG UDENRIGS- ANLIGGENDER  IMPLEMENTERET AF:  GREENLAND PETROLEUM SERVICES (GL)  KISSERUP INTERNATIONAL TRADE ROOTS (CA)  COPENHAGEN GROUP (DK)

9 9GPS, KISSERUP, CPHGROUP MÅLSÆTNING FOR KURSUS 8 “INDBLIK I OFFENTLIGE OG PRIVATE UDBUD SAMT AFGIVELSE AF TILBUD HERTIL. KENDSKAB TIL FORSKELLIGE SAMARBEJDSKONSTELLATIONER OG DERTILHØRENDE KONTRAKTSFORMER”.

10 10GPS, KISSERUP, CPHGROUP UDBUD OG TILBUD

11 11GPS, KISSERUP, CPHGROUP KORT FORTALT…. UDBUD:  INVITATION TIL AT AFGIVE TILBUD FOR LEVERING AF PRODUKTER OG/ELLER SERVICE YDELSER TILBUD:  TILBUD OM LØSNING OG/ELLER LEVERING AF YDELSER/PRODUKTER TIL UDBUDT OPGAVE

12 12GPS, KISSERUP, CPHGROUP OFFENTLIG VS PRIVAT

13 13GPS, KISSERUP, CPHGROUP OFFENTLIGT (STATSLIGT) UDBUD  UDBUD IHT. OFFENTLIGE UDBUDS-LOVE, DIREKTIVER OG BESTEMMELSER  GRÆNSEVÆRDI (LOFT) MHT. ANNONCERINGSPLIGT  KRAV OM GENNEMSIGHTIGHED, DVS. OFFENTLIGGØRELSE AF EVALUERINGSMETODIK SAMT KONTRAKTSEJER OG –SUM  MULIGHED FOR AT INDGIVE KLAGE IFBM. UDBUDSPROCES  MULIGHED FOR KOMPENSATION VED BRUD AF UDBUDSREGLER

14 14GPS, KISSERUP, CPHGROUP PRIVATE UDBUD  IKKE UNDERLAGT NATIONALE ELLER INTERNATIONALE UDBUDS-LOVE, DIREKTIVER OG BESTEMMELSER, HVIS OFFENTLIGE MIDLER (PENGE) IKKE INDGÅR  INGEN ANNONCERINGSPLIGT  INTET KRAV OM GENNEMSIGTIGHED ELLER OFFENTLIGGØRELSE AF TILBUDSEVALUERING  OFTE IKKE MULIGHED FOR AT KLAGE  INGEN MULIGHED FOR KOMPENSATION VED FEJL I UDBUDSMATERIALE ELLER -PROCES

15 15GPS, KISSERUP, CPHGROUP LOVE OG DIREKTIVER

16 16GPS, KISSERUP, CPHGROUP GRØNLANDS TILBUDSLOV AF 2009  INDHENTNING AF TILBUD I BYGGE- OG ANLÆGSEKTOREN OG EFTERFØLGENDE TILDELING AF KONTRAKTER  UDBYDERE: GRØNLANDS SELVSTYRE, KOMMUNER OG ANDRE, SOM MODTAGER OFFENTLIG STØTTE  BESKRIVER FREMGANGSMÅDE OG BESTEMMELSER VEDR. OFFENTLIG LICITATIONER  MÅLSÆTNING: KONKURRENCE SAMT LIGESTILLING FOR TILBUDSGIVERE (TRANSPARENS)

17 17GPS, KISSERUP, CPHGROUP AP95 FOR BYGGE OG ANLÆG  VEDRØRER UDBUD AF ARBEJDER OG LEVERANCER I BYGGE- OG ANLÆGSVIRKSOMHED MED FINANSIERING FRA SELVSTYRET  OPSTILLER REGLER OG KRAV TIL BYGHERRENS UDBUD:  KLART OG ENTYDIGT UDBUDSMATERIALE (YDELSESBESKRIVELSE OG OMFANG)  TILBUDETS FORMKRAV OG TIDSFRISTER  KRITERIER INKL. VÆGTNING FOR VURDERING AF TILBUD OG TILDELING AF KONTRAKT

18 18GPS, KISSERUP, CPHGROUP EU’S UDBUDSDIREKTIV  BEKENDTGØRELSE OM FREMGANGSMÅDERNE VED INDGÅELSE AF OFFENTLIGE VAREINDKØBSKONTRAKTER, OFFENTLIGE TJENESTEYDELSESKONTRAKTER OG OFFENTLIGE BYGGE- OG ANLÆGSKONTRAKTER  KRAV TIL INFORMATION INDEHOLDT I UDBUDSBEKENDTGØRELSE  MINIMUMSFRISTER FOR ANNONCERING AF UDBUD OG MODTAGELSE AF TILBUD  BESTEMMELSER FOR AFVISNING OG UDLUKKELSE AF POTENTIELLE TILBUDSGIVERE

19 19GPS, KISSERUP, CPHGROUP KOMMENDE NY DANSK UDBUDSLOV  STØRRE KLARHED, FORENKLING OG FLEKSIBILITET  OPFORDRING TIL BRUG AF DELKONTRAKTER FOR AT TILGODESE SMV’ER (OPDEL ELLER FORKLAR PRINCIP)  STØRRE FLEKSIBILITET, DVS. KONKURRENCEPRÆGET DIALOG OG UDBUD MED FORHANDLING  KORTERE TIDSFRISTER  TIDLIGERE OFFENTLIGGØRELSE AF UDBUDSBETINGELSER, DVS. SAMTIDIG MED UDBUDSBEKENDTGØRELSE

20 20GPS, KISSERUP, CPHGROUP DIALOG VS FORHAND- LING

21 21GPS, KISSERUP, CPHGROUP KONKURRENCEPRÆGET DIALOG 1.UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2.ANSØGNING TIL PRÆKVALIFIKATION 3.PRÆKVALIFICERING AF MIN. 3 ANSØGERE 4.DIALOG 5.AFGIVELSE AF TILBUD 6.TILDELING AF KONTRAKT

22 22GPS, KISSERUP, CPHGROUP UDBUD MED FORHANDLING 1.UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2.ANSØGNING TIL PRÆKVALIFIKATION 3.PRÆKVALIFICERING AF MIN. 3 ANSØGERE 4.AFGIVELSE AF INDLEDENDE TILBUD 5.FORHANDLING 6.AFGIVELSE AF ENDELIGT TILBUD 7.TILDELING AF KONTRAKT

23 23GPS, KISSERUP, CPHGROUP KLAGE- NÆVNET FOR UDBUD

24 24GPS, KISSERUP, CPHGROUP GRØNLANDS KLAGENÆVN  BEHANDLER KLAGER OVER OG SPØRGSMÅL OM OVERTRÆDELSE AF BESTEMMELSER I TILBUDSLOVEN OG REGLER UDSTEDT I MEDFØR AF TILBUDSLOVEN  ENHVER, DER HAR RETLIG INTERESSE KAN KLAGE  SAGER, DER HAR EN ENTREPRISESUM UNDER 100.000 KR. BEHANDLES IKKE  FRISTEN FOR INDGIVELSE AF KLAGE TIL NÆVNET ER 4 UGER EFTER UDBYDER HAR MEDDELT RESULTATET AF UDBUDSRUNDEN

25 GPS, KISSERUP, CPHGROUP KAFFEPAUSE 25

26 26GPS, KISSERUP, CPHGROUP UDBUDS- PROCES

27 27GPS, KISSERUP, CPHGROUP UDBUDSPROCESSEN ANNONCERING PRÆKVALI- FICERING TILBUDSGIVNING KONTRAKTS- FORHANDLINGER IMPLEMEN- TERING

28 28GPS, KISSERUP, CPHGROUP UDBUDSPROCESSEN KORT FORTALT  ANNONCERING: OFFENTLIGGØRELSE AF UDBUD VIA WEBSITE, AVIS ELLER OJEU (TED ONLINE)  PRÆKVALIFIKATION: BEGRÆNSNING AF ANTAL TILBUDSGIVERE IHT. MINDSTE KRAV, DVS. 5-8 BYDERE INDBUDT TIL AFGIVELSE AF TILBUD  TILBUD: AFGIVELSE AF FORELØBIGT ELLER BINDENDE (ENDELIGT) TILBUD (HVIS KONTRAKTS- FORHANDLING)  FORHANDLING: PRÆCISERING OG AFLEVERING AF ENDELIGT TILBUD OG/ELLER INDGÅELSE AF KONTRAKT

29 29GPS, KISSERUP, CPHGROUP UDBUDSBEKENDTGØRELSE  OFFENTLIG ANNONCERING AF OPGAVE (UDBUD)  INFORMATION OM ORDREGIVER OG EVT. UDBUDSKONSULENT (F.EKS. KAMMERADVOKATEN)  INDUSTRIKODER OG EFTERSPURGTE YDELSER  ANSLÅET KONTRAKTSSUM (MAKS.)  TIDSFRISTER: ANNOCERING AF ENDELIGT UDBUD ELLER FRIST FOR AFGIVELSE AF TILBUD  JURIDISK KONSTELLATION, F.EKS. KONSORTIUM  KRAV TIL TEKNISK OG ØKONOMISK KAPACITET

30 30GPS, KISSERUP, CPHGROUP EKSEMPEL - UDBUD  BYGGERI AF BØRNEBYEN I CHRISTIANSHAVN, KBH  BYGHERRE: KØBENHAVNS KOMMUNE  HOVEDENTREPRISE – INGEN DELAFTALER  OVERHOLDELSE AF KØBENHAVNS KOMMUNES BESTEMMELSER OM CSR, ARBEJDSTAGER- RETTIGHEDER SAMT PRAKTIKANTER/LÆRLINGE  REGNSKABER FOR SENESTE 3 ÅR + POSITIV EGENKAPITAL  REFERENCELISTE (LIGN. ERFARING)  BYGGELEDELSESERFARING FOR MIN. DKK 50 MILL  MAX 5 AKTØRER INVITERET TIL AT AFGIVE TILBUD

31 GPS, KISSERUP, CPHGROUP31

32 GPS, KISSERUP, CPHGROUP32

33 33GPS, KISSERUP, CPHGROUP UDBUDSBETINGELSER  INSTRUKTIONER FOR AFGIVELSE AF TILBUD  KUNDENS KONTAKTPERSON  SKRIFTLIGE SPØRGSMÅL  INDHOLD OG FORMAT FOR TILBUD  FORMKRAV (AFLEVERINGSFRIST, ANTAL, SPROG, VEDSTÅELSESFRIST OSV.)  EVALUERINGSKRITERIER  OPGAVEBESKRIVELSE  KONTRAKTSUDKAST  EVT. TILBUDSSKABELONER

34 34GPS, KISSERUP, CPHGROUP EKSEMPEL - INSTRUKSER  SOCIAL IMPACT ASSESMENT, GRØNLAND  KUNDE: HUSKY ENERGY  4 UGER TIL AT AFGIVE TILBUD  EVALUERINGSKRITERIER:  TIDSPLAN – STARTDATO FOR PROJEKT  LAVESTE PRIS  ERFARING FRA LIGN. PROJEKTER  MILJØ- OG ARBEJDSMILJØSTANDARDER  ØKONOMISK STYRKE (OMSÆTNING)

35 GPS, KISSERUP, CPHGROUP35 AFGIVELSE AF TILBUD

36 36GPS, KISSERUP, CPHGROUP TILBUD (TEKNISK INDHOLD)  FORSTÅELSE FOR OPGAVE OG OMFANG  METODE (LØSNING) OG PROJEKTLEVERANCER  PROJEKTORGANISATION (MANDSKAB)  TIDSPLAN OG MILEPÆLE  SAMARBEJDSAFTALER (HVIS RELEVANT)  DOKUMENTATION  ÅRSREGNSKAB  REGISTRERINGSBEVIS  KVALITETSSIKRING (ISO)  MILJØ OG ARBEJDSMILJØ (ISO OG OHSAS)

37 37GPS, KISSERUP, CPHGROUP TEKNISK VS FINANSIELT TILBUD  AFLEVERES OFTE SEPARAT  FINANSIELT TILBUD I LUKKET KUVERT  FINANSIELT TILBUD ÅBNES EFTER EVALUERING AF TEKNISK TILBUD  NB!  INGEN ØKONOMISKE TAL ELLER REFERENCER HERTIL ANGIVES I TEKNISK TILBUD!  FINANSIELT TILBUD INDEHOLDER KUN PRIS (OG MÅSKE) BETALINGSBETINGELSER

38 38GPS, KISSERUP, CPHGROUP EVALUERING AF TILBUD

39 39GPS, KISSERUP, CPHGROUP

40 40GPS, KISSERUP, CPHGROUP VÆGTNING  LAVESTE PRIS, TEKNISK ACCEPTABELT  MEST FORDELAGTIGE, DVS. VÆRDI FOR PENGE  VÆGTNING (EKSEMPEL):  80% FOR TEKNISK TILBUD  20% FOR FINANSIELT TILBUD  UDREGNING AF SCORE:  MAX 100 POINT FOR TEKNISK OG MAX 100 POINT FOR FINANSIELT (LAVEST BUD)  EKSEMPEL: (75P X 80%) + (100P X 20%) = 80P

41 41GPS, KISSERUP, CPHGROUP “VÆR KLAR I SPYTTET”

42 42GPS, KISSERUP, CPHGROUP FORSKELLIGE OPFATTELSER….

43 43GPS, KISSERUP, CPHGROUP UDBUDS- TERMINO- LOGI

44 44GPS, KISSERUP, CPHGROUP OFTE BRUGTE TERMER  UDBUDSBEKENDTGØRELSE:  ANNONCERING AF UDBUD AF OFFENTLIG INSTANS (ODREGIVER)  UDBUSBETINGELSER:  KRAV OG PROCEDURER FOR DELTAGELSE I UDBUDDET  VEDSTÅELSESFRIST:  SLUTDATO FOR TILBUDDETS GYLDIGHED (PRIS)  SIKKERHEDSSTILLELSE:  MODERSELSKABS- OG/ELLER BANKGARANTI

45 45GPS, KISSERUP, CPHGROUP FROKOST

46 46GPS, KISSERUP, CPHGROUP KONTRAKT

47 47GPS, KISSERUP, CPHGROUP HVAD ER EN KONTRAKT?  EN SKRIFTLIG ELLER MUNDTLIG AFTALE MELLEM TO ELLER FLERE PARTER, SOM SKABER EN FORPLIGTELSE OM AT UDFØRE ELLER IKKE UDFØRE EN SPECIFIK OPGAVE  FLERE NIVEAUER:  KUNDER  SAMARBEJDSPARTNERE  RÅDGIVERE (KONSULENTER, ADVOKATER)  ANSATTE  EN SAMSTEMMENDE AFTALE PÅ E-MAIL ELLER EN LAP PAPIR ER OGSÅ EN KONTRAKT

48 48GPS, KISSERUP, CPHGROUP KONTRAKTSFORMER

49 49GPS, KISSERUP, CPHGROUP KONTRAKTSFORMER  NON-DISCLOSURE AGREEMENT (NDA)  MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU)  PRE-BID AFTALE  KONSORTIEAFTALE  INPUT-BASERET VS. PROFITDELING  JOINT VENTURE AFTALE  UNDERLEVERANDØRAFTALE  PARTNERINGAFTALE

50 50GPS, KISSERUP, CPHGROUP PROCES - KONTRAKTSFORMER ANNONCERING PRÆ- KVALIFIKATION TILBUD KUNDE- KONTRAKT PRÆ- ANNONCERING NDA MOU PRE-BID ENDELIG AFTALE PARTNERING

51 51GPS, KISSERUP, CPHGROUP NON-DISCLOSURE AGREEMENT  AFTALE VEDR. DELING AF FORTROLIG OG/ELLER SENSITIV INFORMATION, SÅSOM PRISER, PRODUKTSSPECIFIKATIONER, MARKEDSUNDERSØGELSER, FORRETNINGSSTRATEGI, KUNDEINFORMATION  AFTALE BESKYTTER PARTSHAVERE MOD OFFENTLIGGØRELSE AF INFORMATION DÆKKET AF AFTALEN  VED KRÆNKELSE AF AFTALEN KAN KRÆVES KOMPENSATION

52 52GPS, KISSERUP, CPHGROUP EKSEMPEL - NDA

53 53GPS, KISSERUP, CPHGROUP MEMORANDUM OF UNDERSTANDING  SKRIFTLIG AFTALE OM SAMARBEJDE INDEN FOR ET SPECIFIKT OMRÅDE, DVS. IKKE NØDVENDIGVIS EN KONKRET OPGAVE/KONTRAKT  OFTE EN EKSKLUSIVAFTALE, DVS. AFTALE UDELUKKER INDGÅELSE AF SAMARBEJDE MED ANDRE INDEN FOR AFTALTE OMRÅDE, KUNDER OG INDEN FOR AFSAT TIDSRAMME  ET TILLIDSDOKUMENT, IKKE EN DECIDERET SAMARBEJDSAFTALE

54 54GPS, KISSERUP, CPHGROUP EKSEMPEL - MOU

55 55GPS, KISSERUP, CPHGROUP PRE-BID AFTALE  AFTALE MELLEM TO ELLER FLERE PARTER IFBM. AFGIVELSE AF PRÆKVALIFIKATION OG/ELLER TILBUD  INDHOLD (MINIMUM)  ROLLE- OG ANSVARSFORDELING INKL “LEAD”  KONTRAKTSTYPE: INPUT, PROFIT, HYBRID  PARTSANDELE, MANAGEMENT FEE SAMT INTERNE PRISER  MOMS OG SKATTEFORHOLD  FORSIKRINGSDÆKNING  GÆLDENDE LOVGIVNING (VOLDGIFT)

56 56GPS, KISSERUP, CPHGROUP INPUT VS PROFIT

57 57GPS, KISSERUP, CPHGROUP INPUT-BASERET AFTALE  FOR:  INDKOMST/BETALING IHT. INPUT, DVS. INTET INPUT NUL INDKOMST  BESPARELSER TILFALDER HOVEDENTREPRENØR (LEAD PARTNER)  IMOD:  IKKE ALLE PROJEKTER/OPGAVER KAN OPDELES TIL ALLES FORDEL  UFORUDSETE UDGIFTER SKAL DÆKKES AF HOVEDENTREPRENØR

58 58GPS, KISSERUP, CPHGROUP EKSEMPEL – INPUT

59 59GPS, KISSERUP, CPHGROUP PROFITDELINGSAFTALE  FOR:  RISIKOSPREDNING OG DELING – “ALL FOR ONE”  UFORUDSETE UDGIFTER DÆKKES I FÆLLESSKAB  IMOD:  OFTE SVÆRT AT ENES OM PROFITANDELE  “FREE LUNCH” TIL PARTNERE UDEN INPUT ELLER ANSVAR

60 60GPS, KISSERUP, CPHGROUP EKSEMPEL – PROFIT

61 61GPS, KISSERUP, CPHGROUP HYBRID AFTALE  MIX (HYBRID) AF INPUT-BASERET OG PROFITDELINGSAFTALE  EKSEMPEL:  INPUT-BASERET MHT. MANDSKAB/OPGAVER  PROFITDELING MHT. INDKØB OG ANDRE LØBENDE UDGIFTER

62 62GPS, KISSERUP, CPHGROUP EKSEMPEL - HYBRID

63 63GPS, KISSERUP, CPHGROUP KONSORTIEAFTALE  ET FORMELT OG BINDENDE SAMARBEJDE MELLEM TO ELLER FLERE PARTER  INDGÅET IFBM. KUNDEKONTRAKT  KUNDEKONTRAKT VEDLAGT SOM BILAG  OFTE BASERET PÅ EN FORELIGGENDE PRE-BID AFTALE  OFTE BASERET PÅ NATIONALE OG/ELLER INTERNATIONALE RETNINGSLINJER, SÅSOM ABR 89 SAMT FIDIC  ABR 89: ALMINDELIGE BESTEMMELSE FOR TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND

64 64GPS, KISSERUP, CPHGROUP JOINT VENTURE AFTALE  ETABLERING AF SEPARAT JURIDISK ENHED, DVS. I/S, APS ELLER A/S  BETYDNING: “JOINT AND SEVERAL LIABLE”  MINIMUM:  REGISTRERINGSBEVIS (GER NUMMER)  BANKKONTO  UDNÆVNT LEDELSE SAMT BESTYRELSE  AKTIONÆRAFTALE, DVS. ANGIVELSE AF EJERANDELE

65 65GPS, KISSERUP, CPHGROUP UNDERLEVERANDØR AFTALE  AFTALE MELLEM HOVEDENTREPRENØR OG UNDERLEVERANDØR  UNDERLEVERANDØR VARETAGER DELE ELLER HELE HOVEDENTREPRENØRENS KONTRAKT (OPGAVE) FOR KUNDEN  OFTE “BACK-TO-BACK” ANSVARSDÆKNING IHT. HOVEDENTREPRENØRENS KONTRAKT MED KUNDEN  IFBM. TILBUD KRÆVES IKKE SAMME OMFATTENDE DOKUMENTATION FOR UNDERLEVERANDØR SOM HOVEDENTREPRENØR

66 66GPS, KISSERUP, CPHGROUP PARTNERINGAFTALE  BYGHERRE, ARKITEKT, INGENIØR OG ENTREPRENØR FORPLIGTER SIG I FÆLLESSKAB TIL AT LØSE OPGAVEN I ET ÅBENT SAMARBEJDE  NEDSÆTTELSE AF STYREGRUPPE MED REPRÆSENTANTER FOR HVER PARTNER  NEDSÆTTELSE AF PROJEKTLEDELSESTEAM SAMT ANGIVELSE AF ROLLEFORDELING OG ANSVAR FOR HVER PARTNER  FORDELING OG BESKRIVELSE AF OPGAVER/YDELSER FOR HVER PARTNER

67 67GPS, KISSERUP, CPHGROUP GENERISK AFTALEINDHOLD  PARTSHAVERE  FORMÅL FOR KONTRAKT/OPGAVE  ANSVARSFORDELING MELLEM PARTER  HONORERING OG FAKTURERING  MOMS OG SKAT  FORSIKRINGSDÆKNING  FORTROLIGHED (NDA)  OPHØR OG/ELLER ÆNDRING AF KONTRAKT  MISLIGHOLDELSE  TVISTER

68 GPS, KISSERUP, CPHGROUP KAFFEPAUSE 68

69 69GPS, KISSERUP, CPHGROUP UDFORMING AF KUNDEKONTRAKT

70 70GPS, KISSERUP, CPHGROUP NB! - KONTRAKTENS INDHOLD  HVAD SKAL UDFØRES?  HVEM SKAL UDFØRE HVAD?  HVAD SKAL OPGAVEN KOSTE?  HVOR LANG TID SKAL DER BRUGES?  HVAD SKER DER, HVIS NOGET GÅR GALT?

71 71GPS, KISSERUP, CPHGROUP HVORFOR PARTNER- SKAB?

72 72GPS, KISSERUP, CPHGROUP HVORFOR INDGÅ PARTNERSKAB?  MANGLENDE PROJEKTREFERENCER (ERFARING)  MANGLENDE CERTIFIKATER  MANGLENDE KOMPETENCER (MANDSKAB)  MANGLENDE GEOGRAFISK DÆKNING  MANGLENDE FINANSIEL STYRKE  MANGLENDE TID TIL AT AFGIVE TILBUD OG/ELLER UDFØRE OPGAVE ALENE  SPREDNING AF RISIKO

73 73GPS, KISSERUP, CPHGROUP VALG AF PARTNER

74 74GPS, KISSERUP, CPHGROUP PARTNER SCREENING  FORRETNINGSETIK  RY  FINANSIEL STATUS  TEKNISK KOMPETENCE  ERFARING  NETVÆRK  EVT. CERTIFIKATER

75 GPS, KISSERUP, CPHGROUP75

76 76GPS, KISSERUP, CPHGROUP UDBUD  TAATSI ØNSKER AT FÅ FÆLDET ET TRÆ  TRÆET ER ET 5M HØJT EGETRÆ  TRÆET STÅR TÆT PÅ NABOENS GRUND  TRÆET SKAL FJERNES HELT FRA GRUNDEN  TRÆET SKAL FÆLDES INDEN FOR DE NÆSTE 4 UGER FRA DAGS DATO

77 77GPS, KISSERUP, CPHGROUP KRAV TIL TILBUDSGIVERE  KONSORTIUM BESTÅENDE AF 3 FIRMAER  MOTORSAVSFIRMA  STIGEFIRMA  LASTBILSFIRMA  ÈT FIRMA SKAL AGERE PROJEKTLEDER

78 GPS, KISSERUP, CPHGROUP78

79 79GPS, KISSERUP, CPHGROUP UDBUDSBETINGELSER (INSTRUKSER)  MAX BUDGET: DKK 10.000,-  TIDSFRIST FOR TILBUD: 15 MINUTTER  VEDSTÅELSESFRIST: 15 MIN EFTER PRÆSENTATION  TILBUDSFORM:  TEKNISK TILBUD (MUNDTLIG PRÆSENTATION)  FINANSIELT TILBUD (LUKKET KONVOLUT)  EVALUERINGSKRITERIER:  VÆGTNING: 80% TEKNISK, 20% FINANSIELT  MIN. 5 ÅRS LIGN. ERFARING (EGETRÆER)  ANSVARSFORSIKRING

80 80GPS, KISSERUP, CPHGROUP KUNDEKONTRAKT ØVELSE

81 81GPS, KISSERUP, CPHGROUP OPGAVE  TAATSI HAR VALGT LEVERANDØR IHT BEDSTE TILBUD TIL PRISEN (“BEST VALUE FOR MONEY”)  TAATSI ØNSKER NU AT INDGÅ KONTRAKT MED LEVERANDØREN VEDR. AFTALTE SERVICEYDELSE  OPGAVE:  ANGIV ELEMENTER, SOM BØR INDGÅ I EN KUNDEKONTRAKT VEDR. TRÆFÆLDNING  OPSTIL, I PUNKTFORM, DE OBLIGATORISKE KRAV, SOM SKAL INKLUDERES I KONTRAKTEN

82 82GPS, KISSERUP, CPHGROUP KUNDEKONTRAKT (ØVELSE)  PARTSHAVERE  DATO FOR INDGÅELSE AF KONTRAKT  KORT OPGAVEBESKRIVELSE  ROLLE OG ANSVARSFORDELING FOR ALLE PARTER  KONTRAKTSUM OG BETALINGSBETINGELSER  SLUT DATO (DEADLINE) FOR OPGAVE  FORSIKRINGSBETINGELSER  MISLIGEHOLDELSE AF KONTRAKT  TVISTER, VOLDGIFT OG LOVVALG  UNDERSKRIFTER

83 GPS, KISSERUP, CPHGROUP83

84 84GPS, KISSERUP, CPHGROUP BEHOV FOR EN ADVOKAT?  BRUG FOR ÉN? – ALDRIG OG ALTID  KONTRAKTENS/PROJEKTETS STØRRELSE  TIDLIGERE SAMARBEJDE MED KUNDE OG/ELLER PARTNER  ANDRE PARTERS BRUG AF ADVOKAT  KONTRAKTENS KOMPLEKSITET, DVS. ANSVAR, GARANTI OSV  BRUG FOR MERE END ÉN? - MULIGVIS  SPECIALISERING, F.EKS. PATENTLOV, FUSIONER OSV.

85 85GPS, KISSERUP, CPHGROUP ADVOKAT VS KONSULENT?  JURIDSK BISTAND VS. FORRETNINGSRÅDGIVNING:  ADVOKATER “VED” ALT…. SÅ VÆR KLAR OVER HVAD, DU ØNSKER SVAR PÅ OG/ELLER HJÆLP TIL  ADVOKATER KENDER OFTE IKKE DIT FIRMA ELLER BRANCHE BEDRE END DIG SELV – HUSK DET!  ADVOKATER ER UDDANNEDE I PARAGRAFFER IKKE KOMMERCIEL VIRKSOMHEDSFØRELSE  BRUG RÅDGIVERE TIL AT HJÆLPE MED AT DRIVE DIN VIRKSOMHED IKKE EN ADVOKAT

86 GPS, KISSERUP, CPHGROUP SPØRGSMÅL OG SVAR 86

87 87GPS, KISSERUP, CPHGROUP KURSUSEVALUERING

88 GPS, KISSERUP, CPHGROUP88

89 89GPS, KISSERUP, CPHGROUP NYTTIGE INFORMATIONSKILDER  OFFENTLIGE UDBUD I GRØNLAND: WWW.UDBUD.GL  OFFENTLIGE UDBUD I DANMARK: WWW.UDBUD.DK  BYGGERIETS REGLER: WWW.BYGGERIETSREGLER.DK  UDBUDSPROCESSEN: HTTP://WWW.KFST.DK/OFFENTLIG- KONKURRENCE/UDBUDSPROCESSEN-TRIN-FOR-TRIN

90 90GPS, KISSERUP, CPHGROUP ANDRE KURSER

91 91GPS, KISSERUP, CPHGROUP KOMMENDE KURSER I ILULISSAT DIREKTE ASSISTANCE/HJÆLP:  15. TIL 16. MARTS 2015 ISO 9001 (KVALITETSLEDELSE):  8. APRIL 2015, KL. 8 – 16, HOTEL HVIDE FALK

92 92GPS, KISSERUP, CPHGROUP HJÆLP TIL APV OG ISO/OHSAS

93 93GPS, KISSERUP, CPHGROUP HJÆLP TIL APV OG ISO/OHSAS  OPSTILLE APV SKEMA FOR ARBEJDSPLADS  LAVE HANDLINGSPLAN FOR ARBEJDSPLADS  LAVE SIKKERHEDSPOLITIK FOR VIRKSOMHED  NEDSÆTTE ET SIKKERHEDSUDVALG FOR VIRKSOMHED  FÅ SAT GANG I ARBEJDE MED ISO 14001 OG/ELLER OHSAS 18001

94 94GPS, KISSERUP, CPHGROUP KONTAKT OS

95 95GPS, KISSERUP, CPHGROUP KONTAKT OG INFORMATION  KONTAKTPERSON: Taatsi Olsen  TELEFON: +299 56 46 33  E-MAIL: taatsi@greenlandpetroleum.com  WEBSITE: www.suppliers.gl  FACEBOOK: www.facebook.com/suppliersgreenland

96 96GPS, KISSERUP, CPHGROUP FACEBOOK

97 97GPS, KISSERUP, CPHGROUP TAK OG PÅ GENSYN  JULIE SOPHIE HÜBERTZ, CPHGROUP  KEITH BOULTER, KISSERUP  TAATSI OLSEN, GPS


Download ppt "1GPS, KISSERUP, CPHGROUP KUP II, KURSUS 8 UDBUD OG KONTRAKTER."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google