Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Hvilke krav stiller Foderhygiejneforordningen til din virksomhed. v

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Hvilke krav stiller Foderhygiejneforordningen til din virksomhed. v"— Præsentationens transcript:

1 Hvilke krav stiller Foderhygiejneforordningen til din virksomhed. v
Hvilke krav stiller Foderhygiejneforordningen til din virksomhed? v. Birgitte Broesbøl-Jensen PLANTEDIREKTORATET

2 Formål: - at højne foder- og fødevaresikkerheden - at give virksomheder og bedrifter et redskab i form af et kvalitetsstyringssystem, der kan sikre, at foderstoflovgivningen overholdes - at ensarte kravene i EU PLANTEDIREKTORATET

3 Forordningen fastlægger:
generelle bestemmelser om foderhygiejne - betingelser og bestemmelser, der sikrer foderstoffers sporbarhed - betingelser og bestemmelser for registrering og godkendelse PLANTEDIREKTORATET

4 Transport/Distribution - Eksport
Hvem er omfattet ? Det er alle foderstofvirksomheder med aktiviteter, der indgår som led i: Produktion Pakning Salg Import Transport/Distribution - Eksport - Oplagring Fodring af dyr (fødevarer) PLANTEDIREKTORATET

5 Hvem er undtaget ? Egenproduktion af foder til: fødevareproducerende dyr til eget forbrug ikke-fødevareproducerende dyr Fodring af: fødevareproducerende dyr til eget brug, eller som i små mængder leveres fra producenten til den endelige forbruger eller til en lokal detailforretning ikke-fødevareproducerende dyr Direkte leverancer af små mængder af produkter fra primærproduk- tionen af foder, fra producenten til andre bedrifter lokalt og til brug på disse bedrifter Detailhandel med foder til selskabsdyr PLANTEDIREKTORATET

6 Generelle forpligtelser
Lederen af virksomheden skal: sikre at alle aktiviteter, dvs. produktion, transport osv. i alle led under deres ledelse, udføres i overensstemmelse med gældende lovgivning (EU og national) og god praksis ved fodring af fødevareproducerende dyr begrænse risikoen for forurening af foder, dyr og animalske produkter mest muligt (forholdsregler og procedurer) PLANTEDIREKTORATET

7 Alle skal registreres eller godkendes
Krav Alle skal registreres eller godkendes ”Ledere af foderstofvirksomheder må ikke drive virksomhed uden at være registreret eller godkendt” - art. 11 “Foderstofvirksomhedsledere og landbrugere må kun forsyne sig hos og anvende foderstoffer fra virksomheder, der er registreret eller godkendt…” - art. 5, nr. 6 PLANTEDIREKTORATET

8 Registrering eller godkendelse ? Bilag IV
Godkendelse, hvis: - produktion og/eller markedsføring af: a) tilsætningsstoffer og ”visse produkter”, (ikke relevant for bedrifter) b) forblandinger med indhold af tilsætningsstoffer, (ikke relevant for bedrifter) - Produktion mhp. markedsføring eller fodring af dyr på egen bedrift af: c) foderblandinger med indhold af tilsætnings stoffer eller forblandinger PLANTEDIREKTORATET

9 Generelt om registrering og godkendelse
Krav om tilsyn på stedet af myndighed inden godkendelse Betinget godkendelse (højst 6 mdr.) Suspension og tilbagekaldelse af registrering eller godkendelse Ændring af registrering eller godkendelse PLANTEDIREKTORATET

10 Krav til virksomheder (ekskl. bedrifter)
Kvalitetsstyring baseret på HACCP-principperne GMP (Bilag II) Sporbarhed, ekstern og intern PLANTEDIREKTORATET

11 GMP (bilag I - primærproduktion af foderstoffer bilag III - fodring)
Krav til bedrifter Kvalitetsstyring baseret på HACCP-principperne + bilag II (NB! Kun hvis tilsætningsstoffer) GMP (bilag I - primærproduktion af foderstoffer bilag III - fodring) Sporbarhed PLANTEDIREKTORATET

12 Andre krav (virksomheder og bedrifter)
Samarbejde med myndigheder Import og eksport Rapid alert (nu også for foder til dyr der ikke indgår i fødevareproduktionen) PLANTEDIREKTORATET

13 Branchekoder (EU og nationale):
Branchekoder er retningslinier med praktiske forslag til, hvordan den enkelte virksomhed bedst sikrer sig, at foderstoflovgivningens krav bliver opfyldt Branchekoder udarbejdes af branchen Branchekoder er specifikke for de forskellige typer af virksomheder/bedrifter PLANTEDIREKTORATET

14 Erklæring til PD senest 1. januar 2008 - ALLE
Tidsfrister Virksomheder og bedrifter, der er registreret eller godkendt efter godkendelsesdirektivet, skal senest 1. januar 2006 meddele PD, at de ønsker at fortsætte deres aktiviteter Virksomheder og bedrifter, der ikke er registreret eller godkendt efter godkendelsesdirektivet, skal senest 1. januar 2006 ansøge PD om at blive registreret eller godkendt efter Foderhygiejne- forordningen Erklæring til PD senest 1. januar ALLE PLANTEDIREKTORATET

15 De nye regler skal efterleves
fra 1. januar 2006 PLANTEDIREKTORATET


Download ppt "Hvilke krav stiller Foderhygiejneforordningen til din virksomhed. v"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google