Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Indsæt nyt billede: Format: B 254 x 190,5 mm Efter indsættelse, højreklik på billedet og placér det bagerst. Delete det gamle foto SIDE 1 Kontrol af biocidprodukter.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Indsæt nyt billede: Format: B 254 x 190,5 mm Efter indsættelse, højreklik på billedet og placér det bagerst. Delete det gamle foto SIDE 1 Kontrol af biocidprodukter."— Præsentationens transcript:

1 Indsæt nyt billede: Format: B 254 x 190,5 mm Efter indsættelse, højreklik på billedet og placér det bagerst. Delete det gamle foto SIDE 1 Kontrol af biocidprodukter hos professionelle brugere. Dorrit Skals, Kemikalieinspektionen 20. Marts 2013 Temamøde om biocider – Professionelle brugere

2 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen SIDE 2 Hvilken information er nødvendige at indhente om et biocidmiddel til professionel brug Nationalt godkendte produkter: http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Bekaempelsesmidler/Find+g odkendt+bekæmpelsesmiddel/GodkebtBekaemp.htm http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Bekaempelsesmidler/Find+g odkendt+bekæmpelsesmiddel/GodkebtBekaemp.htm Andre biocidmidler: http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Bekaempelsesmidler/biocide r/ Må kun indeholde aktivstoffer som er blevet vurderet i EU elle som er med under EU`s revurderingsprogram Faremærket efter eksisterende regler eller CLP Leverandørbrugsanvisning Arbejdspladsbrugsanvisning

3 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen SIDE 3 Nye og gamle faresymboler

4 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen SIDE 4 Kemikalieinspektionens tilsynsmetoder Mindst indgribende kontrol Skrivebordskontrol og/eller tilsynsbesøg Varsling af besøg Uvarslet besøg, hvis behov for øjebliksbillede Må udtage prøver på importørens/producentens regning til videre undersøgelse eller dokumentation Må konfiskere produkter, hvis det vurderes at produkterne vil blive solgt/anvendt og ikke destrueret/eksporteret

5 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen SIDE 5 Prioritering af kontrollen Tilsynskampagner – tidsbegrænset stikprøvekontrol med et prioriteret område – risikobaseret kontrol Regelområder, hvor overtrædelser af lovgivningen er mest alvorlige – sundhed – miljø Produktområder, hvor en eksponering for ulovlige produkter er mest alvorligt – børn - grundvand Virksomhederne – sandsynligheden for overtrædelser Sagsbehandling af indberetninger Fra forbrugere, virksomheder, NGO´er, pressen, andre myndigheder

6 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen SIDE 6 Håndhævelse af overtrædelser Lovliggøre ulovlige forhold Indskærpe salgsforbud af ulovlige produkter Påbud om tilbagetrækning af ulovlige produkter Påbud om tilbagekaldelse af produkter, som udgør en risiko Advarsler til brugerne om produkter, der udgør en risiko Påbud om destruktion af ulovlige produkter Politianmelde ved alvorlige eller gentagne overtrædelser

7 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen SIDE 7 Kontrol af Biocidmidler PT4 PT9PT10 PT11PT13 PT15 PT16PT17PT20 PT21PT23 23 produkt typer Klassificering og mærkning Reklamering Kontrol af aktivstoffer Registrering i produktregistret

8 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen SIDE 8 Kontrolprojekter i 2013 som kan omfatte biocidmidler Etikettekontrol af nationalt godkendte biocid- og pesticidmidler Skadedyrsbekæmperes brug af biocid- og pesticidmidler Aktivstoffer i godkendte biocidmidler, analyseprojekt Aktivstoffer i biocidmidler, der er anmeldt til produktregisteret Kontrol af rengøringsmidler med ekstrem pH (pH lig med 2 eller derunder eller 11,5 eller derover) til privat og professionel anvendelse Indberetningskontrol

9 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen SIDE 9 Information om tilsynsarbejdet nationalt og internationalt Årsstatus, afrapportering om resultatet af alle tilsynskampagner og andre tilsynsaktiviteter på www.mst.dkwww.mst.dk Arbejdet i Forum: www.echa.europa.euwww.echa.europa.eu Arbejdet i CLEEN: www.cleen-europe.euwww.cleen-europe.eu

10 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen SIDE 10 Anbefalinger Undersøg om biocidmidlet er lovligt at anvende til det ønskede formål Få sikkerhedsdatablad og/eller andre tilgængelige produktoplysninger fra leverandøren Følg den procedure der er beskrevet i sikkerhedsdatabladet eller produktoplysninger mv. i forhold til anvendelse værnemidler Forholdsregler ved uheld transport bortskaffelse af spildevand/rester mv.

11 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen SIDE 11 Tak for opmærksomheden


Download ppt "Indsæt nyt billede: Format: B 254 x 190,5 mm Efter indsættelse, højreklik på billedet og placér det bagerst. Delete det gamle foto SIDE 1 Kontrol af biocidprodukter."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google