Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

(→ undervisningsnoter)

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "(→ undervisningsnoter)"— Præsentationens transcript:

1 http://gade.psy.ku.dk (→ undervisningsnoter)
N & I forelæsningsrække Tid: Mandage – Sted: CSS Undervisere: Anders Gade (AG); Randi Starrfelt (RS); Thomas Habekost (TH); Iris Wiegand (IW) 1. september Neuropsykologi og kognitiv neurovidenskab: Historie og fagenes udvikling og natur. (AG) 8. september a) Metode 1: Kognitiv neuropsykologi. (RS) b) Neuropsykologiske syndromer 1. Sprog og afasi (RS) 15. september a) Neuropsykologiske syndromer 2. Vaskulære læsioner som grundlag for klassiske syndromer (RS). b) Metode 2: EEG and event-related potentials (IW, lecture in English) 22. september a) Neuropsykologiske syndromer 3. Visuel perception og agnosi (RS) b) Neuropsykologiske syndromer 4: Visuel opmærksomhed og neglekt (TH) 29. september a) Metode 3: Funktionel billeddannelse: historie og grundlæggende principper (AG) b) Neuropsykologiske syndromer 5. Motoriske syndromer, herunder Parkinsons sygdom (AG) 6. oktober. a) Klassiske syndromer og ny billeddannelse (AG) b) Spørgetime (RS/AG) 22. oktober: EKSAMEN. Pensum til forelæsningsrække (500 sider)  Kolb, B. & Whishaw, I.Q. (2008). Fundamentals of human neuropsychology. (6th ed.). New York: Worth. (Kapitlerne 1, 6, 13-15, 18; 155 sider). Gade, A., Gerlach, C., Starrfelt, R., & Pedersen, P.M. (Red.)(2009). Klinisk neuropsykologi. København: Frydenlund. (Kapitlerne 1-11, 13, 19, 24, 30, 32, 33, 38, 40; 342 sider).           N&I eksamensspørgsmål oktober 2012    N&I eksamensspørgsmål marts 2013    N&I eksamensspørgsmål oktober 2013 (→ undervisningsnoter) Gade

2 Neurologi, neuropsykologi og kognitiv neurovidenskab
Træk af den historiske baggrund Gade

3 Middelalderens celledoktrin: Sjælens sæde er hjernens hulrum
Galenos, 2. årh. f.Kr. Augustin: I sjælens kamre kan vi undersøge det, som vi sanser, vore ideer, og andet, som vi er bevidste om Albertus Magnus ( ) Philosophia pauperum (illustration i 1506-udgave) Gade

4 Middelalderens celledoktrin: Sjælens sæde er hjernens hulrum
Spiritus animalis el. psykiske pneuma ~ ”livskraft” Ludovicus Pruthenus Trilogium animae (1498) Illustration formentlig af Albrecht Dürer Gade

5 Gade

6 Franz Joseph Gall (1758-1828) Moralske og intellektuelle
fakulteter med sæde i organer Gade

7 Pierre Paul Broca (1824-1880) Paris, april 1861 Diskussioner i det
Antropologiske Selskab Brocas gennembrud Gade

8 Pierre Paul Broca (1824-1880) Læsion i “anden og tredje frontale
hjernevinding” - Tab af “en speciel form for hukommelse .... hvordan man udtaler ord” 1865: “Vi taler med venstre hemisfære” Patient ”Tan”

9 Carl Wernicke og den gyldne æras diagrammagere
Der aphasische Symptomenkomplex, 1874 Wernicke Gade

10 Carl Wernicke og den gyldne æras diagrammagere
Der aphasische Symptomenkomplex, 1874 Begrebs- center B Wernicke Motoriske talecenter M A Auditive ordcenter Klassiske afasisyndromer Broca afasi Wernicke afasi konduktionsafasi transkortikale afasier Dejerine, 1891, 1892: Læsning / Aleksi Lissauer, 1890: Visuel perception / agnosi Liepmann, 1900, 1908: Apraksi Lichtheim, 1884 Gade

11 Catani & ffytche, 2005: ”Disconnection syndromes” i /readings.htm
Gade

12 Norman Geschwinds udgave af den klassiske sprogmodel
Gade

13 Charcot Charcot La Salpêtrière forelæsning, ca. 1885 Gade

14 Hughlings Jackson Hierarkisk princip
Positive og negative symptomer Lokalisation fra symptomer (fx Jacksonian march) Om læsionsmetodens begrænsninger: “At lokalisere sproget er ikke det samme som at lokalisere den læsion, som ødelægger sproget” Gade

15 Bernhard von Gudden og andre neuropsykiatere
Alois Alzheimer Arnold Pick Emil Kraepelin og Eugen Bleuler Gade

16 Brodmann, 1909 Cytoarkitektonisk inddeling Revurdering Gade

17 Holmes, 1918 Menig R, såret 26. september 1916 af kugle, som gik gennem stålhjelmen. Bevidstløs i ca. en time, blind til næste dag. Knoglestumper , men ingen kugle. Hurtig bedring. Varig paracentralt skotom. Gade #4209b

18 Holmes, 1918 Diagram af den formodede omtrentlige retinale repræsentation i venstre sulcus calcarina baseret på kasuistikker, de fleste uden post-mortem #4209b Gade

19 De store førstegenerations-neuropsykologer:
* Hans Lucas Teuber, Boston * Roger Sperry, Kalifornien .. * Alexander R. Luria, Moskva * Elizabeth Warrington, London .. * Freda Newcombe, Oxford * Brenda Milner, Montreal .. Gade

20 Forskelle mellem de to hemisfærer Roger W. Sperry (1913-1994)
Nobelpris 1981 Gade

21 Split-brain hos mennesker
Basale forsøgsopstilling for undersøgelse af de to hemisfærers respektive kapacitet hos split-brain patienter Corpus callosum: 200 millioner axoner Informationer begrænses til én hemisfære Gade

22 Split-brain hos mennesker Visuo-spatiale færdigheder:
Venstre hånd / højre hemisfære bedst Gade

23 Brenda Milner, Montreal
Scoville & Milner, 1957 (i ”readings.htm”) og andre studier af HM Utallige banebrydende studier af patienter med velbeskrevne læsioner af temporal- og frontallap Patient HM Gade

24 Elizabeth Warrington 1962 Visuel komplettering
1968ff Amnesi (m. Larry Weiskrantz) Selektiv forstyrrelse af STM Selektiv forstyrrelse af semantisk hukommelse (i ../readings.htm) Kategori-specifikke defekter (m. Tim Shallice) Testudvikling (QS genkendelsesprøver; VOSP; oma.) Lærebog (McCarthy & Warrington, 1991) Gade

25 Kognitiv neuropsykologi
Marshall & Newcombe, 1973 Model for processer og alternative informations- ruter i læsning; Typer af aleksi: Overfladealeksi (læsning kun rute 1) Fonologisk aleksi (rute 1 skadet) Dyb aleksi (semantiske fejl) Gade

26 Code et al., 1996 24 kapitler om berømte klassiske kasuistikker fra Phineas Gage (Harlow, 1848, 1868) til J.B.R. med kategori-specifik afasi (Warrington & Shallice, 1984) Gade

27 CT Stadig mere effektive skanningsbilleder af ændringer i struktur og funktion – fra ca. 1977 PET foto MR Gade

28 PET-skanning i kognitive studier
Gade

29 Petersen et al., 1988 PET: Subtraktion og gennemsnit Gade

30 Petersen et al., 1988 Se ord Høre ord Gen- tage Gene- rere Gade

31 Funktionel MRI (fMRI) … fra 1992 Gade

32 Kwong et al., fMRI BOLD ….. Gade

33 Blood Oxygen Level Dependent contrast
signalets styrke afhænger af blodets iltningsgrad Gade

34 fMRI tidsserier – eksempel fra Tootell et al., 1995
Samme stimuli under 2 betingelser: statisk og i bevægelse. 40 sek. epoker Område V1 Område MT ”bevægelses- modulet” Gade

35 Event-relateret fMRI …. fra 1998 Gade

36 Event-relateret fMRI Direkte sammenligning af anstrengelse og
succes ved hukommelseskodning A/B: Anstrengelse, men ikke succes C/D: Succes, men ikke anstrengelse Reber et al. 2002, J.Neurosci. 22:9541-8 Gade

37 Brug af mange metoder ved samme forsøgsperson eller patient (her cerebral parese med periventrikulær læsion) Staudt et al., 2002, 2004, 2006 Gade

38 http://gade.psy.ku.dk (→ undervisningsnoter)
Tid: Mandage – Sted: CSS Undervisere: Anders Gade (AG); Randi Starrfelt (RS); Thomas Habekost (TH); Iris Wiegand (IW) 1. september Neuropsykologi og kognitiv neurovidenskab: Historie og fagenes udvikling og natur. (AG) 8. september a) Metode 1: Kognitiv neuropsykologi. (RS) b) Neuropsykologiske syndromer 1. Sprog og afasi (RS) 15. september a) Neuropsykologiske syndromer 2. Vaskulære læsioner som grundlag for klassiske syndromer (RS). b) Metode 2: EEG and event-related potentials (IW, lecture in English) 22. september a) Neuropsykologiske syndromer 3. Visuel perception og agnosi (RS) b) Neuropsykologiske syndromer 4: Visuel opmærksomhed og neglekt (TH) 29. september a) Metode 3: Funktionel billeddannelse: historie og grundlæggende principper (AG) b) Neuropsykologiske syndromer 5. Motoriske syndromer, herunder Parkinsons sygdom (AG) 6. oktober. a) Klassiske syndromer og ny billeddannelse (AG) b) Spørgetime (RS/AG) 22. oktober: EKSAMEN. Pensum til forelæsningsrække (500 sider)  Kolb, B. & Whishaw, I.Q. (2008). Fundamentals of human neuropsychology. (6th ed.). New York: Worth. (Kapitlerne 1, 6, 13-15, 18; 155 sider). Gade, A., Gerlach, C., Starrfelt, R., & Pedersen, P.M. (Red.)(2009). Klinisk neuropsykologi. København: Frydenlund. (Kapitlerne 1-11, 13, 19, 24, 30, 32, 33, 38, 40; 342 sider).           N&I eksamensspørgsmål oktober 2012    N&I eksamensspørgsmål marts 2013    N&I eksamensspørgsmål oktober 2013 (→ undervisningsnoter) Gade

39 Slut Gade


Download ppt "(→ undervisningsnoter)"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google