Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

TIL HUSK! Til opslagstavlen SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "TIL HUSK! Til opslagstavlen SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER"— Præsentationens transcript:

1 TIL HUSK! Til opslagstavlen SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER
SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEVER VELKOMMEN TIL AFDELING FOR PLEJE OG OMSORG HJEMMEPLEJEN I VORDINGBORG KOMMUNE VI SER FREM TIL AT SAMARBEJDE MED DIG Med denne pjece ønsker vi at give dig en række praktiske oplysninger inden du begynder på uddannelsen.

2 Dine kontaktpersoner: Administrativ medarbejder;
Denne pjece indeholder praktiske oplysninger/administrative emner, som du vil møde, når du ansættes som social- og sundhedselev i Hjemmeplejen. Vi håber, du her vil finde svar på mange af de spørgsmål, som vi har erfaring for ofte dukker op før og under uddannelsesforløbet. Finder du ikke svar her, er du naturligvis altid velkommen til at kontakte os. Dine kontaktpersoner: Administrativ medarbejder; Vibeke Riberdal, tlf. nr Storegade 56, 4780 Stege Uddannelseskoordinator: Christina Graungaard tlf. nr Løn-medarbejder Michael Rasmussen tlf.nr Valdemarsgade 43, 4760 Vordingborg 2

3 Uddannelsesaftale Under din uddannelse er Vordingborg Kommune din arbejdsgiver. Du vil enten få udleveret eller tilsendt en skriftlig uddannelsesaftale til gensidig underskrift. Ansættelsesaftale Efter ca. en måneds ansættelse, vil du modtage et ansættelsesbrev fra kommunen. Straffeattest Ved enhver ansættelse inden for pleje og omsorgsområdet skal der, inden ansættelsen finder sted, afleveres en tilfredsstillende straffeattest. https://www.politi.dk/da/borgerservice/straffeattest/privat_straffeattest/ Tavshedspligt Under uddannelsen vil du som elev få kendskab til mange personlige forhold hos borgerne. Som offentlig ansat har du tavshedspligt og skriver under på, at du aldrig vil udtale dig om borgerne eller dennes pårørende til udenforstående. Tavshedspligten gælder også efter, at uddannelsen er afsluttet. Du kan blive straffet og afskediget, hvis du overtræder din tavshedspligt. Lønkonto/Nemkonto Hvis du ikke allerede har en nemkonto, skal du senest ved uddannelsens start få oprettet en sådan i et pengeinstitut. Lønnen udbetales den sidste hverdag i hver måned, til din Nemkonto.

4 Læs mere på Vordingborg kommune´s hjemmeside:
Voksenelevløn Du har mulighed for at få udbetalt voksenelevløn, hvis du kan opfylde de overenskomstmæssige krav om minimum 1248 timer (dokumenteret ved lønsedler) i erfaring inden for hjemmeplejen, eller psykiatri/handicap/misbrugs området de seneste 4 år og er fyldt 25 år. Læs mere på Vordingborg kommune´s hjemmeside: – voksne og ældre – sociale forhold – ældreområdet G-dage Har du ikke arbejde efter endt uddannelse, har du krav på 3 G-dage, ansøgningsskema fås ved henvendelse til lønkontoret, Michael Rasmussen tlf. nr Ferie med eller uden løn Hvis du er ansat inden den 1. juli i et ferieår, har du ret til 6 ugers betalt ferie fra i det år uddannelsen starter til den i efterfølgende år. Herefter ret til 6 ugers betalt ferie fra i andet ferieår efter din ansættelse. Hvis du er ansat den 1. juli eller senere, har du ret til 6 ugers betalt ferie fra i første og andet ferieår efter din ansættelse. Såfremt skolen holder ferielukket i perioder, hvor du ikke er berettiget til ferie med løn, kan du arbejde på dit praktiksted, så du undgår løntræk. Hvis du som SSA elev ikke har et praktiksted, vil vi forsøge at finde et egnet sted til dig. Henvendelse om arbejde i ferien skal ske til Uddannelseskoordinator Christina Graungaard. tlf. nr / Henvendelse om ferie med eller uden løn evt. andre løn spørgsmål til Michael Rasmussen. tlf. nr 4

5 Du får ikke din lønseddel i papirform, men skal finde den via e-boks.
Skattekort Du behøver ikke længere aflevere dit skattekort, det kan fremskaffes elektronisk. Du skal dog henvende dig til Personaleafdelingen, hvis vi IKKE skal anvende dit hovedkort ved fradrag af skat. Det kan blive aktuelt, hvis du får supplerende ydelser eller har bijob. Du kan nemlig kun anvende dit fradrag et sted. Lønseddel Du får ikke din lønseddel i papirform, men skal finde den via e-boks. Der er 3 måder, du kan få adgang til din e-boks på, det er: Via din netbank Via digital signatur/NemID Via den fælles pinkode Hvis du har din egen PC, logger du på som du plejer. Hvis du ikke har din egen PC, og f.eks. skal bruge din arbejdsplads eller en PC på biblioteket skal du bruge mulighed nr. 3, altså via den fælles pinkode eller NemID Men allerførst starter du med at åbne internettet og skrive adressen: Derefter vælger du fanebladet ”Opret e-boks”, så skal du vælge en af de 3 måder. Kørekort Kopi af gyldigt kørekort skal fremvises når du starter i praktik. 5

6 Er du SSA elev, ansat af Vordingborg kommune, skal du melde ferie til
SSA elever: Er du SSA elev, ansat af Vordingborg kommune, skal du melde ferie til Vibeke Riberdal tlf.: Feriekort Hvis du har feriekort skal det altid anvendes. Hvis beløbet på feriekortet er højere end elevlønnen, holder du ferie med din optjente godtgørelse. Hvis beløbet er lavere suppleres op til elevløn. Du underskriver selv dit feriekort og sender til tidligere arbejdsgiver. Personaleafdelingen, Michael Rasmussen, SKAL have en kopi af dit feriekort, såfremt det ikke er udstedt af Vordingborg kommune, Vordingborg Rådhus, Valdemarsgade 43, 4760 Vordingborg. Vikar under uddannelsen For at arbejde som vikar ved siden af elevansættelsen, skal du opfylde to betingelser. Den gennemsnitlige arbejdstid i løbet af en syv-dages periode må ikke overstige 48 timer (eleverne er ansat med 37 timer pr. uge). Gennemsnittet beregnes over en periode på 4 måneder. Når eleven er ansat i praktik med løn på f.eks. Rosenvang, så kan eleven ikke i samme periode være på Rosenvang som vikar (ufaglært). Fravær, der ikke bliver meddelt til Vordingborg Kommune, samt praktiksted og Skolen, betragtes som ulovligt fravær og brud på din ansættelseskontrakt/uddannelsesaftale. Det vil derfor kunne få konsekvenser for dit ansættelsesforhold, som f. eks. tilbagehold i løn og/eller ophævelse af din ansættelseskontrakt/uddannelsesaftale. 6

7 På din første hele sygedag skal du sygemelde dig 2 steder:
Syge- og raskmelding: Sygemelding På din første hele sygedag skal du sygemelde dig 2 steder: Raskmelding Når du genoptager praktikarbejdet/skolearbejdet efter sygdom, skal du ligeledes meddele dette til Skolen og Vibeke Riberdal i skoleperioden, og til dit praktiksted, som nævnt ovenfor. Tjenestefrihed Der ansøges om tjenestefri ved henvendelse til Vordingborg kommune, Vibeke Riberdal tlf.nr Tjenestefri med eller uden løn gives efter gældende regler i Vordingborg kommune. Skoleperioden Skolen, enten SOSU Næstved eller SOSU Nykøbing efter gældende regler og Vordingborg Kommune, Vibeke Riberdal, tlf. nr. kl – 9.00 Praktikperioden Til dit praktiksted efter gældende regler, som du får oplyst af Vordingborg Kommune, og til Vibeke Riberdal, tlf. nr kl – 9.00 7

8 Transportgodtgørelse til borgerbesøg i praktikperioderne
Du kan få transportgodtgørelse efter gældende overenskomst i praktikperioderne, hvis du anvender eget transportmiddel, når du servicerer borgerne, der bor udenfor plejecentret. Din praktikvejleder kan hjælpe med dokumentation. Udbetales sammen med din løn. Beklædningsregulativ for hjemmeplejen pr. juli 2014 Beklædningsregulativet er udarbejdet under hensyntagen til hygiejniske- og sikkerhedsmæssige forsvarlige principper. Der er uniformspligt med få undtagelser Ren uniform tages på inden arbejdstids begyndelse og smides til vask når vagten er slut. Undtaget er fleecetrøjer. Fleecetrøjer må ikke bæres ved plejeopgaver og smides til vask efter behov. Halsedisse kan bestilles og bruges i stedet for et (hals)tørklæde. Smides til vask sammen med den øvrige uniform. 3 i 1 jakker må kun benyttes i arbejdstiden. Bælter må benyttes hvis de kan sprittes/vaskes af. ID-kort er en del af uniformen. Hår længere end til skuldrene skal sættes op. Fingerringe, armbånd og armbåndsure må ikke bæres i arbejdstiden. Ørestikker og tætsiddende halskæder og tætsiddende pircinger kan anvendes. Kunstige negle og neglelak på fingerneglene er ikke tilladt i arbejdstiden. Parfume kan anvendes i begrænset omfang. Skiftesko anvendes afhængig af situationen. Personale der bruger hovedbeklædning pga. religion, vil få udleveret et tørklæde der passer til uniformen.  Alle har et ansvar for, at regulativet overholdes. Praktikstedsbeskrivelse Du kan finde en samlet beskrivelse af Hjemmeplejens praktiksteder m.m. på kommunens hjemmeside: 8

9 Det er ikke tilladt at ryge på kommunens arbejdspladser.
Rygning Det er ikke tilladt at ryge på kommunens arbejdspladser. Fremmødepolitik Vordingborg kommune har en politik, der medfører, at du vil blive ringet op senest på 5. dagen for dit fravær. Formålet med telefonsamtalen er at høre, hvordan du har det, og hvornår du forventer at møde igen, samt om vi har mulighed for at hjælpe dig med noget. Et ustabilt fremmøde er nemlig ikke foreneligt med at gennemføre et uddannelsesforløb. Hvis du trods samtaler og aftaler ikke er i stand til at ændre et ustabilt fremmøde, kan din uddannelsesaftale opsiges. Transportgodtgørelse i teoriperioderne Hvis den samlede skolevej (frem- og tilbagerejse) er over 20 km. kan du få transportgodtgørelse, svarende til billigste offentlige transportmiddel, i de perioder, du går på skole. Du skal dog selv lægge pengene ud, og vil senere få godtgørelse retur via din løn. Udbetales ved 1. lønudbetaling efter et teorikursus er slut. Det er skolen, der efter fastlagte regler beregner, hvad hver enkelt elev kan få. Skolen sender beregningen til Vordingborg kommune´s Personaleafdeling. 9

10 Vi er mennesker, der passer på mennesker
Faglig Førstehjælp Uddannelse Kompetencer Ikke kun for piger 10

11 Mine Notater! ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 11

12 Praktikvejledergruppen og det øvrige personale er indstillet på
at give dig gode rammer for at lære nyt. Vi glæder os til, at du møder med motivation, nysgerrighed og vilje til konstruktivt samarbejde. Sammen kan vi på den måde skabe et lærerigt praktikforløb for dig. På vegne af Hjemmeplejen venlig hilsen Uddannelseskoordinator Christina Graungaard Revideret 18/


Download ppt "TIL HUSK! Til opslagstavlen SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google