Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Etik Debat i Serviceteamet. Personlig etik (Tiltrædelseserklæringen og akkrediteringsdokumenterne) Operationel etik (Oplæg fra Serviceteamet)

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Etik Debat i Serviceteamet. Personlig etik (Tiltrædelseserklæringen og akkrediteringsdokumenterne) Operationel etik (Oplæg fra Serviceteamet)"— Præsentationens transcript:

1 Etik Debat i Serviceteamet

2 Personlig etik (Tiltrædelseserklæringen og akkrediteringsdokumenterne) Operationel etik (Oplæg fra Serviceteamet)

3 Hvorfor?  Tjenester er til for menigheden og ikke omvendt  Sikre beslutningstagernes integritet og forvaltning af tjenesten  Beskytte beslutningstagerne mod anklager for misbrug af tjenesten  Sikre alle fair og ligeværdig behandling  Sikre transparens i beslutninger og økonomi - under hensyntagen til personlig integritet – giver medejerskab

4 (In)habilitet i beslutninger  Ingen sammenblanding af privat og kirkens økonomi  Familiær relation i direkte linje vertikalt (forældre og børn mm) såvel som horisontalt (søskende og deres børn) – (ægtefæller er inkluderet)  Grundet vor ”lukkede” kreds kræver ovenstående en vis pragmatisme  Sikre at ingen fristes over evne

5 Økonomi  Der skal være transparens i netværkets og menighedernes økonomi – dog under hensyntagen til individet (tiende og gaver)  APKD fremlægger regnskab min. en gang om året – offentlig tilgængelig  Menigheder fremlægger regnskab min. to gange årligt. Revideret regnskab til Servicecentret  Større beslutninger bør have bred lokal opbakning  Forretningsgang og revisionsprotokol skal overholdes

6 Tiende, gaver og indsamlinger  Økonomiske principper skal være tilgængelig for alle  Øremærkede gaver skal respekteres dvs. lægges oveni budgetter medmindre  De er en del af en specifik indsamling  Er en del af et udmeldt budget  §8a gaver og §12.3 bidrag kan ikke gives til egen nydelse  Henstiller at §12.3 bidrag ikke kan øremærkes  Husk: Kirken får indirekte statsstøtte

7 Rejse- og bogkonti mm  Rejse- og bogkonti kan ikke være en del af ansættelseskontrakter  Udbetaling kan kun foretages til kontohaver  Udbetaling kan kun ske mod forelæggelse af originale bilag

8 Input og kommentarer er velkomne at@apostolic.dk at@apostolic.dk


Download ppt "Etik Debat i Serviceteamet. Personlig etik (Tiltrædelseserklæringen og akkrediteringsdokumenterne) Operationel etik (Oplæg fra Serviceteamet)"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google