Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Program Kl 1900-1910 Velkomst ved formand for Skolebestyrelsen, Morten Vinge-Maigaard Kl 1910-1950 Skolebestyrelsens årsberetning og spørgsmål Kl 1950-2100.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Program Kl 1900-1910 Velkomst ved formand for Skolebestyrelsen, Morten Vinge-Maigaard Kl 1910-1950 Skolebestyrelsens årsberetning og spørgsmål Kl 1950-2100."— Præsentationens transcript:

1 Program Kl Velkomst ved formand for Skolebestyrelsen, Morten Vinge-Maigaard Kl Skolebestyrelsens årsberetning og spørgsmål Kl Foredrag ved Kids and Media med tilhørende diskussion og debat.

2 Skolebestyrelsens årsberetning
Året der gik År 1 med Irene

3 Starten på en ny æra Skolebestyrelsen består af 9 medlemmer. De 5 valgt af og blandt skolens forældre, 2 er medarbejderrepræsentanter og 2 er elevrepræsentanter. Skolens leder og pædagogiske afdelingsleder deltager desuden i bestyrelsesmøder og varetager sekretærfunktionen. Det er skolebestyrelsen opgave at føre tilsyn med skolens virksomhed at fastsætte principper for skolens virksomhed at godkende skolens budget at godkende skolens undervisningsmidler at fastsætte skolens ordensregler at afgive indstilling om ansættelse af lærere og skoleledere. Valget skete i foråret 2010 Irene Hastrup bliver ansat og iværksætter sin 100 dags plan!!!

4 Lige på og hårdt med første opgave!
Hørings om borgmesterens mulighedskatalog budget 2011 Første skolebestyrelsesmøde september Præsentation af medlemmer Møde datoer Forældrehenvendelse Årshjulet for skolebestyrelsesarbejde Temaønsker

5 Fokus på skolens budget og hvad så!
Gennemgang af skolen budget og status oktober 2010 Overført underskud på ca 1.7 mio kr og betydning af dette Budgetoverskridelse på ca 1 mio kr qua istandsættelser, merforbrug på vikarløn samt markant skattestigning Forberedelse af mødet med Borgmesteren Evt. ændringer af skoledistrikterne og en kommende påvirkning på Pilehaveskolen Indledende profildrøftelse. Hvilken profil skal vores skole have fremover? Høj faglighed Praktisk musisk profil? Sundhed med bevægelse og kost? Kvalitetsrapporten 2009/2010 og skolebestyrelsenskommentar til denne!!

6 Møde på Borgmesterkontoret den 7 oktober
Politiske visioner for skole og fritidsordningen Budget 2011 – forslag og konsekvenser Proces for målsætninger for for skoler og fritidsordninger Skoledistriksinddelingen Pilehaveskolens økonomi

7 Kursus for nyvalgte skolebestyrelsesmedlemmer. 6 november
En kanon god, indholds- og lærerig dag Generelt fokus skolebestyrelsens forskellige roller og opgaver Hvad siger skoleloven og hvad kan og må vi gøre Dilemmaspil Oplæg omkring ”Facebook” og etik og moral. Persondataloven Loven omkring ophavsretten

8 Dialogmøde den 8. november 2010
Målsætninger for børne- og kulturområdet En aften på Korsager gård hvor alle Skole-, børnehave- og andre bestyrelser og ledere mm, var til stede for at komme med input til de kommende målsætninger. Aftenes hovedindlæg: Hjerneforsker mm. Ann-Elisabeth Knudsen kommer med skarpe kommetarer omkring børns behov og ressourcer Dialog i grupper omkring målsætninger og hvad der kan booste vores skole mm. Hvordan får vi mere musik og bevægelse ind i hverdagen?

9 Kommunikation Hvad kan skolebestyrelsen bruge skoleintra og hjemmesiden til? Skolebestyrelsesmøderne set med egne øjne Mere synlighed omkring de ting vi arbejder med Kommunikationsstrategi Indholdet af denne aften med et eksternt trækplaster for at få et reelt kampvalg til næste skolebestyrelsevalg Profilbrochure til nye forældre på Pilehaveskole Indlæg omkring skolebestyrelsen og hvad og hvordan der arbejdes Skolens generelle profil og kommunikation

10 Hørringssvar og læsehandlingsplan
Hørringssvar omkring ”Sommer Camp” Hørringssvar omkring ”Politikker på Børne- og Kulturområdet Præsentation af læsehandlingsplan. En direkte konsekvens af en artikel i ”folkebladet” Læsetest og grupperinger Kommende tiltag Lektiecafe i FO-regi

11 Vi arbejder videre! Velkomst til elevrepræsentanterne
Mathilde Andersen 8c Amalie Vaabengaards 8b Nicklas Asmussen 7a 1. supplant Frederikke Søkjær 8c 2. supplant Afdelingsopdeling af skolen 2 spor 0-5 klasse og 6-10 klasse med en implementeringsperiode på 2-3år Skole/hjemsamarbejdet hvor der er fremdrift i - udarbejdelse af nye principper for dette

12 Vi arbejder videre! Budget 2012 og møde på rådhuset
En ny proces, hvor de faglige og andre kommer med input til besparelsesforslag og muligheder modsat modellen fra 2011 der var bestemt fra central hold. I år er der lagt op til mere dialog. Høringsfrist 18 august 2011 Børne- og Kulturudvalget deltog i et møde på Pilehaveskolen med skolebestyrelsen. Hvor der drøftes emner, der relaterer sig til skolens pædagogik, struktur, politiske vissioner og rammer mm. Lærernes og skolebestyrelsens holdning og stillingtagen til ”Idræt og bad”. Et emne der virkelig kan få folk op ad stolene og ikke mindst vores kære elevrepræsentanter

13 Vi arbejder videre!! Udarbejdelse af en økonomisk genopretningsplan for Pilehaveskole Ledelsen og formanden vil komme med et oplæg, der skal indgå i kommunalbestyrelsen/BKU’s overvejelser for særlige ønsker til budget 2012 Høring om handleplan på tosprogsområdet Trafik, hvad kan vi gøre for at sikre vores skolevej og hvilke muligheder har vi?

14 Fremtidige arbejdsopgaver
Skolebestyrelsen vil i løbet af 2011 bl.a. arbejde med: Opfølgning på De kommunale målsætninger 2011 – 2014, med fokus på det musisk/kreative og sundhed ”Et sundt liv i Vallensbæk” Opfølgning og visioner vedrørende vores skoleprofil for fremtiden Kommunikation mellem skole og hjem Gennemgang og revidering af skolens principper. Følge udviklingen inden for den økonomiske ramme Trafiksikkerhed omkring skolen Trivsel på Pilehaveskolen Og meget andet

15 Du kan læse mere på skole intra
Søg og du skal finde mere info om skolebestyrelsen og meget andet godt!!!

16 Nu over til noget helt andet!
Kidsandmedia dk er en organisation, som giver gode råd til forældre om børn og medier. Vores vision: Tryghed og brugerglæde Vi ønsker, at børn og unge skal kunne bruge medierne på en tryg og bevidst måde. Vores arbejdsgrundlag: Barnet i fokus kidsandmedia dk arbejder ud fra FNs børnekonvention, som understreger børns ret til at bruge medierne sammen med kravet om beskyttelse mod indhold, som kan være skadeligt. Den viden og de råd, som vores organisation formidler er politisk og religiøst uafhængige. Vore målgrupper: Forældre i fokus Vi vil hjælpe forældre til at deltage aktivt i børns mediehverdag gennem formidling af nuanceret information, gode råd og nyttigt værktøj. kidsandmedia dk retter sig også mod lærere og andre fagpersoner, som arbejder med børn og unge. Vores arbejdsmetode: Engagement kidsandmedia dk samarbejder med frivillige organisationer, den offentlige sektor og kommercielle medieaktører, for at skabe trygge rammer og fremme gode medieprodukter. Vi deltager aktivt i samfundsdebatten om medietilbuddet til børn.   Vores organisation: Nyttig, synlig og troværdig kidsandmedia.dk opdateres flere gange ugentligt med nyheder, anmeldelser, nyttige tips og råd samt forslag til samtalepunkter for både forældre og børn. kidsansdmedia dk formidler forældresynspunkter og har en god dialog med mange af de store medieaktører. Dialogen fører ofte til både små og store justeringer. Vi bistår forældre med konkrete udfordringer, som forældre oplever med deres børn.  Organisationen har tilknyttet  unge, som skriver og oversætter spil- og filmanmeldelser. Hvert år tester vi flere hundrede spil og udarbejder anmeldelser af de mest aktuelle titler. De bedste produkter tildeles kidsandmedia dk anbefalingsmærket.


Download ppt "Program Kl 1900-1910 Velkomst ved formand for Skolebestyrelsen, Morten Vinge-Maigaard Kl 1910-1950 Skolebestyrelsens årsberetning og spørgsmål Kl 1950-2100."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google