Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Lovpligtig Uddannelse i hjemmeværnet. 2 1.Del af Lovpligtig UddannelseDel af Lovpligtig Uddannelse ”Grunduddannelse” (GRU) 108 timer Resterende Lovpligtig.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Lovpligtig Uddannelse i hjemmeværnet. 2 1.Del af Lovpligtig UddannelseDel af Lovpligtig Uddannelse ”Grunduddannelse” (GRU) 108 timer Resterende Lovpligtig."— Præsentationens transcript:

1 Lovpligtig Uddannelse i hjemmeværnet

2 2 1.Del af Lovpligtig UddannelseDel af Lovpligtig Uddannelse ”Grunduddannelse” (GRU) 108 timer Resterende Lovpligtig Uddannelse (RLU) 142 – 170 timer *) *) Afhængig af værn

3 3 Grunduddannelse Kursus skal give soldaten en sådan viden, færdigheder og holdninger, at den pågældende : - Sikkert kan betjene sit GV M/95, - kan virke som førstehjælper jf. Dansk Førstehjælpsråds bestemmelser, - kan virke som brandbekæmper i totalforsvaret, - kan beskytte sig selv i forbindelse med CBRN, - Kan reducere en miljøhændelse og/eller skadesomfang på personer og ejendom - kan udøve vagttjeneste samt udvise korrekt optræden i hjemmeværnstjenesten jf. gældende regler og normer.

4 4 Grunduddannelse (Klik på nedenstående og se Uddannelsesdirektiv) 1001 Tjeneste i hjemmeværnet (10 t) 1002 Førstehjælp (32 t) 1003 CBRN-tjeneste (9 t) 1004 Skydeuddannelse (17 t) 1006 Idræt (2 t) 1007 Eksercits (4 t) 1008 Brandbekæmpelse (8 t) 1009 Felt- og Vagttjeneste (18 t) 1010 Skadestedslære (3 t) 1011 Miljøuddannelse (5 t)

5 5 Resterende Lovpligtig Uddannelse Kursus skal give soldaten en sådan viden, færdigheder og holdninger, at den pågældende kan: - færdselsanvisning, eftersøgning og afsøgning, - bistå politiet i opgaveløsningen ved større arrangementer, ulykker og katastrofer - udføre elementære redningsopgaver, - anvende hjemmeværnets standardhåndvåben inden for den reducerede kampafstand 0 - 200 meter, - samarbejde i makkerpar/gruppe og bidrage til fælles bevarelse af kampkraft, - anvende en mandbåren radiostation, afsende og modtage mundtlige og skriftlige meldinger, - stedfæste sin standplads på kort, kortfæste og terrænfæste en terrængenstand, - udfærdige og anvende skitser og kalker, - kunne orientere sig under bevægelse, - kunne fungere i funktionen som totalforsvarsberedskabssoldat i bevogtningen af samfundsvigtige installationer (under FREDSBEREDSKAB).

6 6 Resterende Lovpligtig Uddannelse Flyverhjemmeværnet Hærhjemmeværnet Virksomheds- hjemmeværnet Marinehjemmeværnet

7 7 RLU for HHV, FHV og VHV (Klik på nedenstående og se Uddannelsesdirektiv) 1032 Redningstjeneste (14 t) 1033 Alm. hjælp til politiet (8 t) 1034 Signaluddannelse (7 t) 1035 Orienteringslære (15 t) 1036 Våbenuddannelse (16 t) 1037 Småstyrkers Kamp 1 (38 t) 1038 Bevogtning under Fredsberedskab (16 t) 1039 Opmærksomheds- uddannelse (2 t) Funktionsrelateret uddannelse (18 t) 1041 FØHJ på kamppladsen (8 t)

8 8 1032 Redningstjeneste (14 t) 1033 Alm. hjælp til politiet (8 t) 1034 Signaluddannelse (7 t)1035 Orienteringslære (14 t) 1038 Bevogtning under Fredsberedskab (16 t) 1039 Opmærksomhedsuddanelse (2 t) Funktionsrelateret uddannelse (18/15 t) 1041 FØHJ på kamppladsen (8 t) 1423 Krankursus (16 t) (- BON) 1425 Sømandskab (26 t) 1420 Speedbådscertifikat (21 t) 1448 Havmiljø (7 t) (-BON) 1036 Skydeuddannelse (16 t)1037 Småstyrkers Kamp 1 (38 t)BON 1415 Brand- og Redning (9 t) RLU for MHV (SØ og BON) (Klik på nedenstående og se Uddannelsesdirektiv) 1424 Sømandskab, reduceret (16 t)

9 9 Så gælder det bare om at komme i gang !


Download ppt "Lovpligtig Uddannelse i hjemmeværnet. 2 1.Del af Lovpligtig UddannelseDel af Lovpligtig Uddannelse ”Grunduddannelse” (GRU) 108 timer Resterende Lovpligtig."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google