Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Sådan underviser vi i stavning

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Sådan underviser vi i stavning"— Præsentationens transcript:

1 Sådan underviser vi i stavning
Forældremøde Sådan underviser vi i stavning 1

2 Staveudvikling Staveudvikling er en lang og kompliceret proces
Ingen trin springes over Forskellig hastighed Tegning nr. 0 (Trappe med børn)

3 Stavning Elevers stavning er ikke kun rigtig eller forkert
Fejl  staveforsøg Sikre at skrivelysten bevares Et hvert staveforsøg viser hvor eleven er i sin staveudvikling og viser læreren hvad det næste undervisningsmål er.

4 Undervisningsplanlægning
En staveprøve viser, hvor i staveudviklingen eleven er Lærer og elev taler om hvad eleven kan hvad eleven skal lære Lærer og elev fastsætter nyt undervisningsmål Undervise efter elevens undervisningsmål Afdække elevens staveudviklingstrin Evaluering af undervisningsmål Nye undervisningsmål 4

5 Staveundervisning Undervisning/materialer der arbejder hen imod målet
Der rettes i forhold til staveudviklingstrin 5

6 Elevens rolle Indsæt foto nr. 58
Er med til at formulere hvad han kan og ikke kan Bliver bevidst om undervisningsmål Bliver bevidst om, hvordan man skal nå sit mål Arbejdsformer Indsæt foto nr. 58

7 Staveudvikling

8 Glidende staveudvikling
A Eleven øver sig på trinnet bliver sikker arbejder mod næste trin B Lærer og elev sætter undervisningsmål – ét ad gangen Trin 5 Trin 4 A B Trin 3 A B Trin 2 A B Trin 1 A B A B 8

9 Staveudvikling

10 Trin 0 Forudsætningsniveau
Sproglige forudsætninger Barnet opdager, at sprog kan gengives i skrift sætninger består af flere ord 10

11 TRIN 1 Viden om ord og bogstaver
Eleven opdager, at det man skriver, svarer til det, man siger Eleven skal lære at dele sit talesprog i enkeltlyde Eleven har svært ved at huske bogstaverne og skrive dem i rigtig rækkefølge 11

12 Trin 1 Typiske staveforsøg
Målord bodr bold tulipane tulipan siml smil Lad forældrene gætte målordene ved de to sidste ord. univertet universitetet dnusver dinosaur

13 Trin 1 Slutmål Hvad skal rettes
Beherske en lydret stavestrategi og stave lydrette ord korrekt Hvad skal rettes Lydrette ord der er aftalt med eleven

14 TRIN 2 Udnyttelse af det fonematiske princip
Eleven kan nu opdele talesproget i enkeltlyde Eleven har lært, at der til enhver lyd svarer et bogstav Eleven kan stave lydrette ord (ord der staves, som de siges) 14

15 TRIN 2 Typiske staveforsøg
Målord fesg fisk vile ville sgole skole fårsiden forsiden val hval vender vinter Lad forældrene prøve at gætte målordene.

16 Trin 2 Slutmål Hvad skal rettes
Blive bevidst om eksistensen af lydrette og ikke lydrette ord Hvad skal rettes Lydrette ord der er stavet forkert

17 Børnestavning Barnet kender indholdet Skrivelyst Skrivekompetence
Bygger på de lyde der kan høres eller kendes En pædagogik i børnehaveklassen, 1. klasse og for nogle elever i 2. klasse 17

18 TRIN 3 Stavning efter regler
Eleven ved nu, at den lydrette stavemåde ikke rækker til alle ord For eksempel ord der staves anderledes, end de udtales hæst = hest, de, havde, dag Nu skal eleven lære regler for eksempel Lange og korte vokaler Vokalers lyde b, d og g til p, t og k Konsonantfordobling Stumme bogstaver (d, h, g) 18

19 Trin 3 Typiske staveforsøg
Målord fortel fortæl mugligt muligt gribbe gribe forsygnet forsynet hvand vand vindter vinter

20 Trin 3 Slutmål Hvad skal rettes
– Beherskelse af lydfølge- og staveregler Hvad skal rettes – Alle lydrette ord, og ord der styres af de regler, som eleven har og har haft som undervisningsmål

21 TRIN 4 Udnyttelse af det morfematiske princip
Eleven lærer at udnytte den viden, at et ord, der betyder det samme, staves på samme måde, selv om det udtales forskelligt flag flagstang tag tagsten sav savværk Eleven anvender de grammatiske endelser korrekt Eksempelvis ene / ende og nutids -r 21

22 Trin 4 Slutmål Hvad skal rettes
Næsten fuld beherskelse af dansk retstavning Rette egne fejl ved hjælp fra ordbøger og stavekontrol Hvad skal rettes Næsten alle stavefejl

23 TRIN 5 Beherskelse af retskrivningen
Der kan stadig forekomme stavefejl - ’svipsere’ Der tales med eleven om årsager til fejl Ordbogen bruges meget Typiske staveforsøg Fremmedord (indvitation, sykses) Et eller to ord Slutmål Stavningen bliver automatiseret Hvad skal rettes Alle stavefejl rettes 23

24 Diktat og staveord Eleven lærer ikke at stave ved at skrive diktat
At stave læres ved at eleven får kendskab til egen staveudvikling, undervisningsmål og slutmål at samtale om stavning korte intensive staveforløb I ’Prøver, Evaluering, Undervisning 2001’ fra UVM påpeger fagkonsulenter i dansk: ”de tider er slut hvor en diktat om ugen kunne gøre det ud for en målrettet, systematisk undervisning i retstavning der udfordrer den enkelte elev på netop hans eller hendes retstavningsniveau”. (Citat) 24

25 Hvordan arbejder vi med stavning i vores klasse
Her indsætter den enkelte lærer sin egen plan 25

26 Opgave: Hvad er korrekt stavet
Drøft sammen to og to hvilket der er den korrekte stavemåde 26

27 Samtale to og to Hvordan har du gjort, og hvordan vil du hjælpe dit barn fremover 27

28 Fælles opsamling Fik I gode idéer fra andre forældre 28

29


Download ppt "Sådan underviser vi i stavning"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google