Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Morgendagens bibliotek til morgendagens samfund Samfundsudviklingen fræser af sted – følger bibliotekerne med? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Morgendagens bibliotek til morgendagens samfund Samfundsudviklingen fræser af sted – følger bibliotekerne med? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker."— Præsentationens transcript:

1 Morgendagens bibliotek til morgendagens samfund Samfundsudviklingen fræser af sted – følger bibliotekerne med? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker

2 Privat forbrug Mængdeindeks Kilde: Danmarks Statistik

3 Befolkningsudviklingen Danmark 2006-2016
Kilde: Danmarks Statistik, 2006

4 Befolkningsudviklingen Danmark 2006-2026
Kilde: Danmarks Statistik, 2006

5 Demografi Absolutte tal
2006, pers 2016, pers. Ændring 0-9 666612 606912 -59700 10-19 665816 680013 14197 20-29 622788 682917 60129 30-39 787197 633480 40-49 783679 779013 -4666 50-59 738655 753672 15017 60-69 588205 673082 84877 70-79 351318 467661 116343 80-89 187369 191906 4537 90 + 34938 43454 8516 I alt 85533

6 Arbejdskraftomkostninger herunder timeløns ultimo 2005 i Sv.Kr.
Kilde: Svensk Näringsliv, Internationalt Outlook, dec. 2005

7 Arbejdsmarkedet i fremtiden
Der bliver mangel på arbejdskraft – sådan da Der er mangel på kvalificeret arbejdskraft Viden og kreativitet er de afgørende evner i fremtiden Flid Nye tabere Vindere Gamle tabere Nye vindere Klogskab

8 Indiens high-tech center

9 Befolkningens uddannelsesniveau 2003
Tertiary education (OECD): Danmark 29% årige USA 39%, Norge 38%, Sverige 37%, Finland 38% (2001 OECD tal)

10 Innovation – fremtidens mantra
Vi skal være bedre end andre til at udvikle nye produkter og services Kreativitet – kan læres! Innovation – skal planlægges Selvstændighed – selvgående Dygtige til automatiseret produktion Mere opfindsomme end andre Kombinatorik – at sætte noget sammen, der ikke før er sat sammen

11 Bangalore Uddanner 25.000 software- og computeringeniører hvert år
I hele Indien uddannes Det naturlige sprog i Bangalore er engelsk – fælles sprog i sydindien Væksten i Bangalore pt. 10% om året R&D vokser pt. kraftigst 6.500 nye R&D jobs i 2003

12 Den fortsatte digitalisering Hvad kan vi forvente os i fremtiden?

13 Moores lov

14 Det digitale revolution – 3 led
Først anvendes den digitale teknik til at effektivisere bestående processer Matematik, bogføring, datalagring mv. Dernæst anvendes digitalisering på nye områder: Tekst, billeder, film, Internettet, indkøb, sags-systemer, arbejdsprocesser – sekretærfunktioner For det tredje laver teknologien om på vores samfund

15 Den digitale revolution 3. trin
Pervasive computing Chips og digital kraft tilstede overalt Vaskemaskiner, PDA-ere, under huden, i brillen Borgerne kan altid være på nettet Det off. er bagefter – er vel først ved det andet trin Biblioteksadgang overalt – biblioteket uden mure! Transparens i mange forhold – digital adgang Nettet bliver en shopping-succes Den første SMS, net, mp3 & avi generation vokser op – eks. Ipod

16 Fremtidens samfund Informationssamfundet på vej mod innovationssamfundet Innovation og kreativitet er fremtidens mantra Vi har ikke længere de samme jobs gennem hele livet Der er brug for at lære hele livet Informationsbearbejdelse: Finde, sorterer, behandle, omforme, videre-sende, smide væk, destillere, lave en syntese Arbejdsmarkedet: Konstant forandring - allerede i dag er en voksende del på arbejdsmarkedet deres egen lille virksomhed – myself inc. Omskiftelige kvalifikationer til omskiftelige job

17 Projektet: Fra folkeoplysning til?
Industrisamfundets bibliotek: Oplysnings- og dannelsesprojektet Demokratisering af adgang til viden Det næste projekt: En klog befolkning Et innovativt samfund Mening med livet Adgang til information overalt Samlingspunkt for den danske stamme i en globaliseret verden?

18 Livets nye faser 20 40 60 1960 Barndom Forældre Alderdom 2000 Teenager
20 40 60 1960 Barndom Forældre Alderdom 2000 Teenager Unge De frie 1 Seniorer De frie 2 2030 20 40 60 80

19 Fakta om familien Ikke færre familier - singlerne er overvurderet
Danske familier er mere sammen med deres børn end for år siden 75% af danske børn vokser op med begge deres biologiske forældre 13% af børnene har en enlig forsørger Familien er blevet et valg - ikke en forventning eller en nødvendighed Antallet af vielser og skilsmisser stiger - men over halvdelen bliver borgerligt viet

20 Tidsforbrug bruttoarbejdstid – Beskæftigede 1987-2001

21 Tidsforbrug husarbejde – Beskæftigede 1987-2001

22 Tidsforbrug Fritid – Beskæftigede 1987-2001

23 Tidsforbrug primære behov – Beskæftigede 1987-2001

24 Tendenser om tid Vi arbejder mere
Vi bruger mere tid på at være sammen med vores børn, lave mad, købe ind, huslige gøremål og at spise Vi sover mindre og bruger langt mindre tid på at lave ingenting Vi mangler fritid og i særligt grad Fri Tid Det er den frie tid, som nogle forsøger at fange igen på toilettet Ro, stilhed og fordybelse vil blive det næste Der er brug for effektive, hurtige biblioteker – og for hellige haller til afslapning, fordybelse og ro Men ikke for aktivitetsræset!

25 Senmoderniteten I industrisamfundet var produktionen i fokus
Forbrug, afslapning og reproduktion skete med henblik på produktionen Formålsbestemthed i adfærd og i kroppen - disciplin Senmoderniteten drejer sig om forbrug Kroppen er en ustyrlig forbrugsplatform – gå efter lyst Det afspejler sig i boligen, adfærden og opfattelsen af samfundet: Et job er forbrug, individuel boligindretning, snacks og coffee on-the-go, løse festaftaler, konstant ændring af aftaler, film, nyheder, bøger, musik som konstant igangværende forbrug

26 Brug af Internettet - Procentdel af befolkningen efter køn
Kilde: Danmarks Statistik, 2004

27 Timer anvendt på Internettet om ugen (blandt brugere af Internettet)
Kilde: SFI, 2004

28 Brug af Internettet - Procentdel af befolkningen efter alder
Kilde: Danmarks Statistik, 2004

29 Brug af Internettet - Procentdel af befolkningen efter uddannelse
Kilde: Danmarks Statistik, 2004

30 Hvad bruges Internettet til? - Procentdel af befolkningen
Kilde: SFI, 2004

31 Biblioteket på afstand
Vi gør det selv – men vil gerne have rådgivning Giv os det hele ved døren – på arbejdspladsen – i indkøbscentret – ikke på biblioteket Det ultimative selvbetjeningsbibliotek findes ganske simpelt ikke i egentlig fysisk form Der er kun brug for et samlet net-bibliotek på dansk Børnene og de unge bruger gerne nettet – i deres verden findes mange ting kun her! Social mobilitet og biblioteket – Man kunne tilbyde af læring, oplysning mv.

32 Fremtidens biblioteksrum
Små afdelinger til den ældre del af befolkning og børnene De skal moderniseres til de vigtige funktioner Åbningstider: Søndag og aften har vi fri – så det er åbningstid, udbringning mv. Det store bibliotek Funktionerne – ikke udseendet - skal være det afgørende Bogcafé, kulturliv, musikliv og en række andre funktioner mellem bøger, informationer, medier mv. Mange andre funktioner

33 Samarbejde Kultur-fusionen – både den kommercielle og det offentlige omkring samme rum Integration af underholdning, kultur, litteratur mv. De unge som drivkraft – sørge for at udvikle samarbejder, der giver liv og ”drive” til det nye hus Dannelse: Huset som grundlag for læring blandt dem, der mangler ressourcer Biblioteksmuseet: Det Arabiske Bibliotek, Det amerikanske Valg, Den russiske litteratur – særudstillinger med temaer – kunne også integreres med billeder, film, musik, teater mv.

34 Fremtiden Bazaren: De hellige haller: Ud til brugerne
Alle de nye medier Udbringning, bogpakker, arbejdspladserne Online rådgivning og vejledning Det store net – alt kan nås Oversættelsesmaskiner Passer til store dele af det nye projekt De hellige haller: Skrifter Foredrag Højkultur Dannelse …men også det kan man på nettet, via Pda’er og sms’er Bliver afdelingen for mening med livet og dansk kultur!


Download ppt "Morgendagens bibliotek til morgendagens samfund Samfundsudviklingen fræser af sted – følger bibliotekerne med? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google