Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Jacob R. Kirkegaard Larsen

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Jacob R. Kirkegaard Larsen"— Præsentationens transcript:

1 Jacob R. Kirkegaard Larsen
Ph.d. studerende Aalborg Universitet Fremtidens feriehus Motiver og oplevelser i feriehuset og feriehusområdet

2 Fremtidens feriehus og feriehusområde
Brugerdreven udvikling af eksisterende feriehusområder og fremtidige feriemiljøer Baggrund for projektet Nedgang i overnatninger i dansk turisme – smitter af på feriehusudlejningen Design & faciliteter: mange ældre feriehuse, dog kvalitetsforbedring de senere år - samt ensformige feriehusområder Efterspørgsel (børnefamilier): Lettilgængelige fælles aktiviteter, kreativ udfoldelse, samvær med andre børn – ikke feriehusområdets styrke Helårsturisme-tiltag i dansk turisme – er feriehusproduktet gearet hertil?

3 Fremtidens feriehus og feriehusområde
Brugerdreven udvikling af eksisterende feriehusområder og fremtidige feriemiljøer Nordjylland Primært fokus på destinationerne Hals/Hou (østkyst) og Blokhus/Hune (vestkyst) Brugerundersøgelse (TRU) Undersøge motiver, adfærd og oplevelser blandt brugere (ejere og lejere) af det danske feriehusprodukt – samt ikke-brugere Fødevarer og feriehusturisme Mad som ferieoplevelse Fødevareproducenter som turismeaktører Design og udvikling (A&D) Udvikle forslag til fremtidens feriehus, arealudvikling og oplevelsesmuligheder. Stedsanalyser Modeller for feriehuse og arealudvikling Design af oplevelsesmuligheder

4 Fremtidens feriehus og feriehusområde Feriehuset og dets brugere
Definition af et feriehus En mindre bebyggelse i form af privatejede hytter eller huse, der ofte ligger i koncentrationer tæt ved kysten og benyttes i turismemæssig eller rekreative sammenhænge – et ”sommerhus" Typer af feriehusbrugere Traditionel fritids-/rekreativ brug af ejeren (mest udbredt) Udlån til familie og venner Udlejning til feriehusgæster (via udlejningsbureauer eller privat) Helårs-brug (permanent bolig) Ejer/lejer fordeling DK: 18% af alle feriehuse udbydes gennem udlejningsbureauer (den officielle udlejning!) 35% af samtlige overnatninger / 56% af alle udenlandske overnatninger (Danmarks Statistik)

5 Fremtidens feriehus og feriehusområde
Brugerprofil – ejere Den typiske ejer: Danskere Midaldrende (+45) / Ældre par Ingen hjemmeboende børn Kort afstand til deres primære bolig Helårs ”fritidshjem” eller ”weekendhjem” (jf. Müller 2002)

6 Fremtidens feriehus og feriehusområde Markedsfordeling hele DK (2010)
Brugerprofil – lejere Markedsfordeling hele DK (2010) Brugerundersøgelsens primære fokus: Primære markeder Tyskland, Danmark og Norge Kilde: Danmarks statistik

7 Fremtidens feriehus og feriehusområde
Brugerprofil – lejere Brugerundersøgelsens primære fokus: Primære markeder Tyskland, Danmark og Norge Sæson Højsæson / Lavsæson Kilde: Danmarks statistik

8 Fremtidens feriehus og feriehusområde
Brugerprofil – lejere Brugerundersøgelsens primære fokus: Primære markeder Tyskland, Danmark og Norge Sæson Højsæson / Lavsæson Segmenter Børnefamilier Segmenter Familier (yngste barn 0-12 år) 30 % Par 25 % Familier (yngste barn 12+) 13 % Med venner 8 % Bedsteforældre med børnebørn 7 % Andre 6 % Singler 1 % Ubesvarede 10 % Kilde: VisitDenmark 2005

9 Fremtidens feriehus og feriehusområde Brugerundersøgelsen
Kvalitativt perspektiv på børnefamiliers oplevelse i feriehuset Lejere (børnefamilier): Sommer (juli-august) 2010: 10 interviews med danske, tyske, norske børnefamilier i Blokhus og Hals. Observationer af feriehusbrugere og øvrige turisters adfærd på de to destinationer. Efterår/Vinter : 5 interviews med danske og tyske børnefamilier. Sommer / efterår 2011: Supplerende interviews (ca ) – evt. enkelte observationer. Lejere (børnefamilier): Sommer (juli-august) 2010: 10 interviews med danske, tyske, norske børnefamilier i Blokhus og Hals Observationer af feriehusbrugere og øvrige turisters adfærd på de to destinationer Efterår/Vinter : 5 interviews med danske og tyske børnefamilier. Sommer / efterår 2011: Supplerende interviews (ca ) – evt. enkelte observationer. Ejere: Sekundære data: Litteratur review af eksisterende forskning inden for Second Home Tourism - motiver hos danske, nordiske og internationale ejere. Ejere: Sekundære data: Litteratur review af eksisterende forskning inden for Second Home Tourism - motiver hos danske, nordiske og internationale ejere.

10 Fremtidens feriehus og feriehusområde Ejere – i et dansk perspektiv
Komme væk hjemmefra og slappe af Være sammen med familie og venner Være tæt på naturen Være hjemme i et andet hjem (Skifter-Andersen & Vacher, 2009; Gram-Hanssen & Bech Danielsen, 2009) Være hjemme Kontinuitet Stedstilknytning ... væk hjemmefra Samvær Afslapning Natur

11 Lejere: Være hjemme… Kontinuitet og tilknytning
Fremtidens feriehus Lejere: Være hjemme… Kontinuitet og tilknytning VisitDenmark (2005): 81 % af lejerne har benyttet feriehuset før enten i samme eller lignende område Interviews: Tidligere besøg i et lejet feriehus har bidraget til valget af dette års sommerferiedestination – man ved, hvad man får: høje forventninger / bedre tolerance over for ”svipsere”...  Tidligere besøg skaber en emotionel produkt- eller stedstilknytning

12 Lejere: … væk hjemmefra
Fremtidens feriehus Lejere: … væk hjemmefra Afbræk, afslapning og samvær Komme væk fra arbejde og have tid til at være sammen som familie uden de daglige gøremål, som dominerer hverdagen derhjemme Tysk far: “For mig er det vigtigt at jeg kommer væk fra arbejde – Det er 14 dage hvor jeg overhovedet ikke vil tænke på arbejde.” Dansk mor: “(…) jeg vil egentlig også sige, at jeg ikke gjorde mig nogen forhåbninger om andet end, at jeg glædede mig til at være sammen med familien. Slappe af…” Norsk mor: “Til hverdag er man på arbejde mindst 8 timer, og de [børnene] er i skole og SFO. Her vågner vi sammen, og så spiser man morgenmad, og så er man sammen i huset og finder på ting, og så bestemmer man, hvad man skal lave den dag. Man er ligesom sammen hele dagen – det er måske det, jeg synes er hyggeligst.” Feriehuset – rammen for ”familie-komsammen” og famile-/vennebesøg

13 Lejere: Ud i naturen Tæthed til naturen Udendørsaktivitet
Fremtidens feriehus Lejere: Ud i naturen Tæthed til naturen Strand og hav er indbegrebet af feriehus Haven og terrassen Tyskere: kompensation for dagligdagens byliv Danskere/nordmænd: Også natur hjemme - men ofte en anderledes natur Udendørsaktivitet Vandaktiviteter – badning og spil Gåture – et ”by-til-vand” fænomen Cykler – medbragte eller til disposition Oplevelsen af at ”være alene” (hus/strand)

14 Fremtidens feriehus og feriehusområde Lejere: Ud i naturen
Et landskab til børneaktivitet og voksenafslapning Eksempler fra stranden: Interviewer: Kunne du fortælle mig om en typisk tur til stranden? Tysk far: Okay, lad os se (…) Vi pakker alt vores udstyr i to biler – alt muligt som fx læskærme, legetøj til børnene, stole til os [forældrene], drikkevarer (…) Så kører vi derned i bilerne, stiller det hele op, vi sætter os ned og børnene er væk. Sådan foregår det mere eller mindre… Datter (11 år): …vi er i vandet, i klitterne eller bygger måske sandslotte… alt muligt.

15

16

17 Fremtidens feriehus og feriehusområde
Eksempler fra feriehuset: Norsk far: “Det er vældig fint med denne terrasse, vi kan sidde her og ungerne kan lege…” Norsk mor: ”Vi kan observere og alligevel være med…”

18 Eksempler fra feriehuset:
Fremtidens feriehus Eksempler fra feriehuset: Tysk mor: Huset i år er skønt… Stort, og så er der udendørs pool og trampolin… Tysk datter (13 år): Gyngen, fodboldmålet… Tysk far: Det er det helt rigtige miks for at opnå afstresning og ro, her er virkeligt meget roligt og man kan... når man har foretaget sig noget, været undervejs, har været ude at se noget, så er det her altså det rigtige miks. Det er rigtigt godt.

19

20 Fremtidens feriehus og feriehusområde Lejere: Hjemme – og hjemmefra
Danske og norske familier Følelsen af “hjemme” og “hjemmefra” er mere end blot et skifte mellem hverdag og ferie – men mellem feriehuset og eksterne forlystelser: Dansk mor: “Altså hele tiden er der sket noget – så når vi kommer hjem [til feriehuset] trænger vi bare til at slappe af...” Norsk bedstemor: “Ja, men når man har været ude hele dagen, så er det egentligt dejligt at komme hjem – som nu i dag…” Dansk mor: “… det her er hjemmehygge ved sommerhuset [billede af børn der spiller badminton i haven] og ude at blive underholdt [billede af Zoo]. Det vil jeg sige… basalt ikk’?”

21 Lejere: Hjemme – og hjemmefra
Fremtidens feriehus Lejere: Hjemme – og hjemmefra Tyske familier Følelsen af at “komme væk” opnås i skiftet fra hverdagens hjem til feriehuset og naturen – benytter i højere grad feriehusets næromgivelser som primær oplevelsesramme. Kombineres med dagsudflugter til eksterne attraktioner – men forældre ser til dels forlystelsesparker og Zoo som ”spild af tid”… Tysk mor: “Jeg ved godt at der findes mange fantastiske ting her… Legoland og andre lignende steder men det er ikke vigtigt for mig fordi det ville tage en hel dag… og det koster mange penge. Jeg vil hellere lave noget på stranden… men på vej hjem vil børnene naturligvis gerne en tur i Legoland´.” Far: “Hvad kunne du tænke dig at lave?” Søn (5 år): ”Zoo” Far “… Vi kan da altid gå i Zoo hjemme i Hamborg”

22 Børnefamiliens oplevelser i feriehuset
Fremtidens feriehus Børnefamiliens oplevelser i feriehuset Forældre/voksne Kerne- oplevelse Underbyggende oplevelse Feriehusområde (Naturen, feriehusbyen) SAMVÆR Oplevelses- udbud AKTIVITET Feriehus (inkl. have/grund) Attraktioner /forlystelser Underbyggende oplevelser Kerne- oplevelse Børn

23 Fremtidige rammer for feriehusoplevelse...??
Fremtidens feriehus Fremtidige rammer for feriehusoplevelse...?? Huset – i samspil med stedets ”natur” Styrke primære motiver hos lejere og ejere (stedstilknytning og natur) – trække naturen ind i feriehusområdet Overnatning som attraktion: Nye feriehustyper i eksisterende/nye landskaber (unikke feriehusområder) Udefinerede matrikler Bunkerhuse (Hirtshals) Kystfiskerhuse (Thorup Strand) Husbåde (Hals Havn)

24 Fremtidige rammer for feriehusoplevelse...??
Fremtidens feriehus Fremtidige rammer for feriehusoplevelse...?? Området – en hybrid oplevelseszone Nærhedsprincip – mulighed for samvær og være hver for sig Forskellighed – flere typer oplevelser på samme sted og samme tid Nærhed til feriehuset - ”sikkerhedszoner” Rekreative zoner for voksne Leg og aktivitet for børn Integreret i områdets landskab

25 Fremtidens feriehus og feriehusområde

26 Fremtidens feriehus og feriehusområde Tak for jeres opmærksomhed!
Jacob R. Kirkegaard Larsen Mail:


Download ppt "Jacob R. Kirkegaard Larsen"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google