Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Uddannelsesvejleder Brian Viereck Tlf

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Uddannelsesvejleder Brian Viereck Tlf"— Præsentationens transcript:

1 Uddannelsesvejleder Brian Viereck Tlf
Uddannelsesvejleder Brian Viereck Tlf Træffes på Baggesen Mandag og onsdag samt pr. tlf. og mail. For at være sikker, så send en sms og lav en aftale.

2 Program i dag Vejledningsaktiviteter i 8. klasse
Ny vejledningsreform som medfører en ændret vejledningsindsats Uddannelsesparathedsvurdering Muligheder efter 9. og 10. klasse Gode steder at finde informationer

3 Vejledningsaktiviteter i 8. klasse
Uddannelsesparat – kollektiv vejledning (nov 2014). Uddannelsessystemet (efterår/vinter): Hæftet om ungdomsuddannelser samt orientering om uddannelsessystemet og forårets intro-kurser Selandia-dag (4. november 2014). Gruppevejledning – Uge 48 DM i Skills (9. januar 2015). Intro-kurser i uge 9 (2 + 2 dage + opfølgningsdag) Undervisning i faget ”Uddannelse og Job” (løbende).

4 Mulige job Ikke mulige Elevens valgrum Kender jobbet Kender
ikke jobbet Dias 5 og 6 er effekten af skolens undervisning i det obligatoriske emne uddannelses og job. Sammen med vejlederens samtaler med enkelte elever. Dias 5: Der vil nok altid være kendte job, de job vi møder i hverdagen eller som vi kender nogle, der har - men der er sikkert også mange ukendte, nogle job er mulige og andre ikke. Måske er der også nogle, som ikke kendes; men er mulige. Det er bl.a. denne udvidelse af elevens valgrum, som skolens undervisning i uddannelse og job skal medvirke til. Desuden kan elev udvide sit valgrum (kendskabet til flere uddannelser og job) gennem (adgang med UNI-login), hvor Spor og Selekt giver nogle muligheder for job og uddannelse i forhold til de svar, der er givet. Jobkompasset på ug.dk, hvor der er en opdeling i jobområder, er også en god mulighed for udvide valgrummet. I øvrigt kan det bare at surfe gennem ug.dk måske også give noget viden.

5 Alle jobs/uddannelser – ca.2.000
Mulige job Ikke mulige Kender jobbet Elevens valgrum Skulle gerne være resultatet og dermed elevens mulighed efter arbejdet i skolen og elevens egen indsats – måske også et samarbejde med forældre. Kender ikke jobbet

6 Reformer EUD-reform (træder i kraft aug 2015), skaber forenklede indgange til erhvervsuddannelserne. Vejledningsreform (trådte i kraft aug i år) sætter fokus på ikke-uddannelsesparate elever og giver parate elever og deres forældre ansvar for informationssøgning og tilmelding til ungdoms-uddannelse.

7 Vejledningsreformen Alle elever får kollektiv vejledning om uddannelses-systemet, uddannelsesparathed og redskaber til at hjælpe med afklaring og valg i klasse. Det skønnes, at ca. 80% af en årgang vurderes uddannelsesparate, og de henvises til ug.dk og e-Vejledning. Tilsvarende skønnes det, at ca. 20% vurderes ikke- uddannelsesparate og dermed har særligt vejledningsbehov.

8 Uddannelsesparathed Vurderingen lå før i 9. klasse men er nu fremrykket til 1. november* i 8. klasse. Uddannelsesønske og paratheds-vurderingen skal fremgå af elevplanen. * Skolens fris for indberetning

9 Uddannelsesparathed Vurderingen er en ”her og nu”- vurdering, som kan ændre sig. Tænkt som en hjælp! For elever, der ikke vurderes uddannelses-parate, skal der iværksættes individuelle samtaler med vejlederen en målrettet indsats, som planlægges af skole og vejleder Målet er, at eleven bliver uddannelsesparat i slutningen af 9. klasse. Elever, der vurderes uddannelsesparat, henvises fremadrettet til eVejledningen/ug.dk

10 E-vejledning Få en app til telefonen! eVejledning
er et tilbud til alle, der har brug for vejledning om uddannelser og de erhverv, de kan føre til. eVejledning har åbent både om dagen, om aftenen og i weekenden. Du finder eVejledning på internettet på Få en app til telefonen! giver dig tid til at formulere dine spørgsmål i eget tempo og vende tilbage med flere spørgsmål Telefon giver mulighed for hurtige svar på dine spørgsmål eller en længere samtale om dine muligheder. Sms egner sig til korte spørgsmål Chat bringer dig i direkte dialog med en vejleder og giver mulighed for at modtage links undervejs. Efter endt chat kan du gemme dialogen. eVejlederen sidder klar på chatten og kan vejlede dig fra du logger på. Du kan spørge om alt, hvad der har med uddannelse og karriere at gøre. Måske har du brug for afklaring i forhold til dit uddannelsesvalg? Din datter eller en søn skal søge ind på en erhvervsuddannelse eller på gymnasiet, hvordan gør I? Du har brug for at høre om dine muligheder i forhold til videreuddannelse? Du har spørgsmål til en bestemt uddannelse?   Skal jeg vælge en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse? Hvilke videregående uddannelser kan jeg tage senere? Hvor kan jeg tage grundforløb og hovedforløb? Hvordan får jeg en uddannelsesaftale? Hvad er forskellen på hhx, htx, stx og hf? Hvilken studieretning skal jeg vælge? Hjælp til udfyldelse af ansøgning. Aktuel for jer og eleverne. Nogle år været sådan: kun individuel vejledning til de elever mest behov. I realiteten alle oplevede behov. Ny vejlederreform: Kun dem ikke uddannelsesparate. Øvrige elever: kollektiv vejledning (hele klassen). Lokalt i forhold til 8. kl. nu inden november angive hvad mest ineresseret i: Gruppevejledning for alle elever: ind i klassen laver gruppearbejde, samler mindre grupper. Job og uddannelse: de elever i tvivl tale med grupper.

11 Uddannelsesparathed Om man er uddannelsesparat vurderes i forhold til følgende faktorer: Personlige forudsætninger Sociale forudsætninger Faglige forudsætninger

12 Personlige forudsætning
Motivation for uddannelse og lyst til læring. Selvstændighed, herunder at eleven tager initiativ i opgaveløsninger. Ansvarlighed, herunder at eleven er forberedt til timerne. Mødestabilitet, herunder rettidighed og lavt fravær. Valgparat i forhold til det forestående valg af ungdomsuddannelse eller andet.

13 Sociale forudsætninger
Samarbejdsevne, herunder at kunne løse opgaver sammen med andre, overholde fælles aftaler og bidrage positivt til fællesskabet. Respekt, herunder at udvise forståelse for andre mennesker. Tolerance, herunder at kunne samarbejde med mennesker, der er forskellige fra en selv.

14 Faglige forudsætning Hvis man ved første standpunktskarakter i 8. klasse har et karaktergennemsnit på 4,0 opfylder man de faglige forudsætninger for at være uddannelsesparat.

15 Hvad skal du efter 9. eller 10. kl. ? (Ny i starten af september 2014)
Læs om ungdomsuddannelserne: Erhvervsuddannelser Gymnasiale uddannelser samt 10.kl. og andre muligheder Brug hæftet ”Fremtids Parat” Ungdomsuddannelser i Region Sjælland Hæftet udleveres til elever i 8. kl. – 9. kl kl. Du kan også se det på HUSK: gå til ”Åbent hus” ! Om indholdet i hæftet og brugen af det bl.a. opdateret med Åbent Hus datoer i forhold til hæftet fra sidste år – beklageligvis ligger datoerne i januar for de flestes vedkommende, hvor beslutningsprocessen, nok er ved at være til ende i kl.. – Opslag i klassen – Husk også SUK festivalen i Slagelse i september samt evt. Uddannelse uden Grænser i København, som regel i januar – der leveres materiale til opslag i klasserne, når det modtages. BEMÆRK hæftet udleverestil alle elever i 8. til 10. kl. i UU Vestsjælland Hæftet er i 2 dele. Forfra om ungdomsuddannelser efter kl. Fra den anden side er der en række artikler om unge på forskellige uddannelser samt en række annoncer. Forside og bagside (den mindste) gengivet.

16 10.klasse Du kan blive mere sikker i dit valg af uddannelse
Du kan forbedre dig fagligt  Du kan udvikle dig personligt Husk Efterskolernes dag 28/9! 10. kl. på 10. kl. centre, x-class, fri- og privatskoler, efterskoler, husholdningskoler. Efterskole: nu – run på…. Efterskolernes dag…. X-class: Linjer, + dansk, eng, mat. Hjemmeside. Ad 1 Afklaringsforløb:…Gm brobygning og praktik fokus på udd og job. Realistisk uddannelsesvalg. Ad 2 Ofte er det dansk, engelsk eller matematik, som har givet vanskeligheder i 9.klasse. Her kan et år i 10.klasse give mulighed for på et passende niveau at forbedre elevens faglige niveau. En ny lærer og et år mere kan give det ekstra ryk. Ad 3 Eleven kan med et ekstra år blive mere moden/voksen. Han/hun bliver mere sikker på egen identitet. Ad 4 Du oplever et studiemiljø som ligner ungdomsuddannelserne med nye venner og lærere - og mulighed for at ændre en måske uhensigtsmæssig rolle/adfærd Kan være en grund til godt 10. kl: tømrer (kørekort), praktikplads (frisør), social- og sundhedsasssistent. 10. kl: mobil….. Produktionsskolen: Overgangsmuligheder. Produktionsskole skiller sig lidt ud, da det er uddannelsesvejlederen, som skal vurdere om det er det rette tilbud for den unge. Oftest ikke direkte efter skolen. – Da der kun er 1 år til rådighed i alt som produktionsskoleelev. Det kan måske være godt at have i baghånden, hvis den unge falder fra en uddannelse af den ene eller anden årsag

17 Uddannelser efter 9. og 10. klasse
Job eller uddannelse Erhvervsuddannelser (EUD) 1½ - 5 år Fx murer, smed, bager, elektriker, salgsassistent, social- og sundhedsassistent Gymnasiale uddannelser 3 år Stx Hhx Htx Hf (2 år) Flere muligheder Fx efterskole, produktionsskole, Erhvervsgrunduddannelse (egu) Kombineret ungdomsUddannelse EUD 10 Eux < 4 år To hovedgrupper af udd: Erhvervsudd eller de gymnasiale uddannelser Erhvervsudd: Eks. kok, ernæringsassistnet……, 107 (hæfte), 1 ½ - 5 år. Tidl kaldte ”teknisk skole”, Selandia, ZBC eller social- og sundhedsskolen. F.eks…. Skiftevis i skole og praktik. Gymnasiale uddannelser: Boglig ungdomsudd, glad for gå i skole, lave mange lektier., rimeligt karakterniveau Fsk. muligheder. 3 år HF: 2-årig men kræver 10 kl. Eux: Gymnasial udd + erhvervsudd. Eux giver dig mulighed for at opnå gymnasialt niveau på din erhvervsuddannelse. Med andre ord er du ligestillet med andre, der har en gymnasial uddannelse, hvis du gennemfører eux. Du tager eux i forbindelse med, at du tager din erhvervsuddannelse. Der er mulighed for forskellige EUD-uddannelser på EUX afhængig af udddannelsessted. Eux – kort fortalt Eux er en helt ny ungdomsuddannelse, hvor du både bliver håndværker og student – i én og samme uddannelse. Den tager op til 4,5 år alt efter hvilket håndværk, du vælger. Med et eux-bevis kan du både arbejde som faglært håndværker eller du kan søge ind på videregående uddannelser som fx arkitekt, ingeniør, bygningsstruktør, produktionsteknolog og maskinmester. Både gymnasieelev og lærling Som eux-elev får du et skema med dels gymnasie-fag dels undervisning i værksteder. Du får altså en ungdomsuddannelse, der giver dig både teoretisk og praktisk viden. Du skal undervejs i din erhvervsuddannelse tage dansk på A-niveau, engelsk på B-niveau og matematik og samfundsfag på mindst C-niveau. Derudover skal du have yderligere et antal fag på A-, B- eller C-niveau. Af disse skal mindst to fag være på B-niveau eller højere. Du skal lave en større skriftlig opgave. Uddannelsens opbygning Uddannelsen er sammensat af tre skoleperioder og tre praktikperioder. De første 40 uger går du på grundforløbet. Herefter skal du ha’ en praktikplads og 64 uger i virksomhedspraktik. EUX kræver en uddannelsesaftale (som alle EUD forløb) efter grundforløbet med en virksomhed og gennemføres sammen med en EUD. Uddannelsessteder Slagelse: Elektriker, tømrer, industritekniker, murer, mekaniker, anlægsgartner, Landmand. (Gammel: Aktuelt findes eux på Sjælland i Roskilde, Høng og Næstved samt forskellige skoler i Københavnsområdet. I Roskilde kan man vælge Landmand, Mekaniker, Gartner, Murer, Snedker, Tømrer, Smed og Industritekniker. I Næstved Struktør, Murer, Smed, Tømrer og Elektriker og i Høng Landmand og Mekaniker. Videreuddannelse:!!!! Gymnasial uddannelse: Læse videre…… Erhvervsuddannelse: Svendebrev, direkte ud. Læse videre…. Andre muligheder: Efterskole, produktionshøjskole, erhvervsgrunduddannelse (forenklet uddannelse og beregnet til elever, som har vanskeligt ved at klare sig) Flere/Andre muligheder: Overgangs muligheder er efterskole 10.-og evt. 11. kl., samt produktionshøjskole (kræver godkendelse af en uddannelsesvejleder - en målgruppevurdering), (EGU) erhvervsgrunduddannelse (forenklet uddannelse og beregnet til elever som har vanskeligt ved at klare sig på almindelige uddannelser) Desuden enkelte andre muligheder f.eks. Private uddannelser, som koster penge. 9. eller 10. klasse

18 Erhvervsuddannelser De 12 fællesindgange
Mad til mennesker Bil, fly og andre transportmidler Bygge og Anlæg Dyr, planter og natur Bygnings og brugerservice Krop og stil Medieproduktion Merkantil Produktion og udvikling Strøm og styring Sundhed, omsorg og pædagogik Transport og logistik

19 Erhvervsuddannelser Nye erhvervsfaglige hovedområder, f.eks.
Omsorg, sundhed og pædagogik Kontor, handel og forretningsservice Fødevarer, jordbrug og oplevelser Teknologi, byggeri og transport Adgangskrav: Vurderet uddannelsesparat. 02 i snit i både dansk og matematik. Ellers prøve i juli samme år.

20 Erhvervsuddannelsernes opbygning
Grundforløb 1 20 uger Er på en bestemt fagretning Skal give de helt unge almene og brede erhvervsfaglige kompetencer. Får tid og grundlag for at træffe det endelige uddannelsesvalg. Grundforløb 2 Har her valgt en specifik erhvervsuddannelse Adgangsbegrænsning på nogle uddannelser Hovedforløb Varighed afhængig af specifik uddannelse Vekslen imellem skole/praktik En elev, der én gang har gennemført grundforløbets 1. del, men ændrer sit uddannelsesønske skal begynde direkte på 2. del af grundforløbet rettet mod det nye erhvervsuddannelses-ønske.

21 Adgangsbegrænsninger nuværende ordning I følgende EUD uddannelser er der pt. krav til, at eleven skal have en uddannelsesaftale med en arbejdsgiver, inden han/hun kan starte på et grundforløb Fotograf Frisør Mediegrafiker Kosmetiker Digital Media Fitness instruktør Beklædningshåndværker Teater-, udstillings- og eventtekniker Ædelsmed Sundhedsservicesekretær Film- og tv produktion Veterinærsygeplejerske Adgangsbegrænsningen betyder, at der skal være en praktikaftale hos en virksomhed inden eleven kan optages på uddannelsesindgangens grundforløb. Enkelte uddannelser har ”kvotepladser”, som særligt egnede elever på grundforløbet kan være heldige at få.

22 Gymnasiale uddannelser – obligatoriske fag
STX – Studentereksamen Dansk A – Historie A – Engelsk B Religion C – Idræt C – Oldtidskundskab C – Matematik C – Fysik C – Samfundsfag C Kunstneriske fag C HHX – Højere Handelseksamen Dansk A – Engelsk A – Virksomhedsøkonomi B – Afsætning B – Samtidshistorie B – International økonomi B – Erhvervsret C – Matematik C - Samfundsfag C HTX – Højere Teknisk Eksamen Dansk A – Engelsk B – Matematik B – Fysik B – Kemi B – Teknologi B – Biologi C – Kommunikation/it C – Samfundsfag C – Teknologihistorie C HF – Højere forberedelseseksamen Dansk A - Engelsk B - Matematik C - Idræt C - Praktisk/musisk fag C - Biologi C – Geografi C - Kemi C - Historie B - Samfundsfag C - Religion C (EUX Gymnasial erhvervsuddannelse)

23 Andre muligheder Efterskole Produktionshøjskole
Erhvervsgrunduddannelse – EGU Kombineret UngdomsUddannelse(2 år) EUD10

24 Her findes oplysninger
og De enkelte ungdomsuddannelsers hjemmesider Fremhæve: Uuvestsjaelland Efterskole ug UU: Se hvad det er vi laver. Se de forskellige vejledningsaktiviteter der laves for jeres børn. SE-pakken oplysninger om uddannelse og erhverv, SPOR… test med spørgsmål. Klogere på sig selv, udvide sit valgrum, kende flere uddannelser UG oplysninger om uddannelse og erhverv. Undervisningsministeriets officielle uddannelseshjemmeside. Optagelse. Ved tilmelding til ungdomsuddannelse. UURS Ungdomsuddannelser i Region Sjælland Elevplan oplysninger om erhvervsuddannelser, fag på forskellige indgange osv.

25 Tak for nu

26 Gymnasiale optagelseskrav
Optagelseskrav på 3-årige gymnasiale uddannelser (STX, HTX,HHX) Folkeskolens obligatoriske prøver (FA) (5 bundne og 2 ved udtræk) Tysk eller fransk fra 7. klasse Uddannelsesplan Vurderet uddannelsesparat Optagelseskrav på 2-årig gymnasial uddannelse (HF) 10. klasseprøven mundtlig/skriftlig i dansk, engelsk og matematik. Folkeskolens afgangsprøve el. 10. kl. prøve i fysik/kemi Indstillet til folkeskolens afgangsprøve eller 10. klasse-prøve tysk/fransk (Tysk eller fransk fra 7. klasse) Opfylder man ikke disse krav, skal man til obligatorisk optagelsesprøve i dansk, engelsk og matematik samt andet fremmedsprog eller fysik/kemi (gymnasiet vælger) OG/ELLER samtale med henblik på en parathedsvurdering


Download ppt "Uddannelsesvejleder Brian Viereck Tlf"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google