Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Vejledning, Ungdomsuddannelser & 10.klasse

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Vejledning, Ungdomsuddannelser & 10.klasse"— Præsentationens transcript:

1 Vejledning, Ungdomsuddannelser & 10.klasse
- til forældre i 8.klasse Sept. 2014

2 Program Uddannelsessystemet – et overblik 10. skoleår
Erhvervsuddannelser og EUX De gymnasiale uddannelser Retskrav Uddannelsesparathed Vejledningsaktiviteter eVejledning på Andre vigtige links

3 UU-Nord Ungdommens Uddannelsesvejledning
Gentofte, Gladsaxe, Herlev, Lyngby-Taarbæk Vejledning: Elever i klasse Unge op til 25 år, der ikke er i gang med en ungdomsuddannelse

4 Uddannelsesveje Videregående uddannelser Ungdomsuddannelser 10.klasse:
Erhvervsakademiuddannelser 2 år Professionsbacheloruddannelser 3-4 år Universitetsuddannelser 5 -6 år Videregående uddannelser Evt. supplerende kurser/ fag / erhvervserfaring De gymnasiale uddannelser: STX, HTX, år HHX HF 2 år E U X Erhvervsuddannelser: Teknisk- og handelsskole 4 hovedområder Andre uddannelser: Fx De maritime uddannelser, uddannelser i Forsvaret Ungdomsuddannelser 10.klasse: Efterskole Folkeskole Privatskole 9.klasse

5 10. skoleår Efterskolernes dag Et udviklingsår: Fagligt løft
Afklaring af uddannelsesvalg Modenhed Obligatorisk: Dansk Matematik Engelsk Brobygning/praktik Selvvalgt opgave Uddannelsesplan Andet: Fysik/kemi Tysk el. fransk Tilbudsfag Muligheder: Kommunal 10.klasse Ny EUD 10.klasse Privatskole Efterskole Kostskole Highschool i udlandet HUSK! Efterskolernes dag 28. sept. kl 14. jan. Kl

6 Erhvervsuddannelser (EUD)
Vekseluddannelse: Skole - praktik – skole – praktik Aftale om læreplads (uddannelsesaftale) Adgangsbegrænsning til enkelte EUD, fx frisør, fotograf. Dvs. man skal have en aftale om en læreplads for at være sikker på at blive optaget Erhvervskompetencegivende Løn under uddannelse Adgangskrav: at opfylde retskravet Grundforløb (Indgangen) 20 uger Grundforløb (Den valgte erhvervsuddannelse) 20 uger Hovedforløb (Praktik og skole)

7 Erhvervsuddannelser (EUD) 4 hovedområder 110 uddannelser
Omsorg, Sundhed, Pædagogik Om at hjælpe og tage sig af andre mennesker. Kontor, Handel, Forretnings- service Om kundeservice, handel, butik, kontor & finans. Fødevarer, Jordbrug, Oplevelser Om fødevare- produktion, sundhed, køkken, restauration, landbrug, gartneri, Skovbrug & pasning af dyr. Teknologi, Byggeri, Transport Om moderne produktion, elektriske installa- tioner, it-systemer, motorer og trans- portmidler & alt det, der foregår på en byggeplads også vedligeholdelse & service. Das Handwerk Film om EUD

8 EUX 2 uddannelser i én Studenterbevis (HF-niveau) + svendebrev
EUX – indenfor alle 4 hovedområder EUX udvides med den nye erhvervsuddannelsesreform Se flere uddannelser: Film om EUX: En EUX supplerer erhvervsuddannelse med flg. fag: Dansk A-niveau, Engelsk B-niveau, Matematik og samfundsfag C-niveau og andre fag tilpasset den enkelte erhvervsuddannelse.

9 Gymnasiale udd. - giver mulighed for at læse videre
STX– Det almene gymnasium Hvis du gerne vil fordybe dig i kulturelle, naturvidenskabelige, humanistiske og samfundsvidenskabelige forhold 3 år HTX – Teknisk gymnasium Hvis du gerne vil fordybe dig i naturvidenskab, teknologi og kommunikation og kan lide projektorienteret undervisning 3 år HHX – Handelsgymnasium Hvis du gerne vil fordybe dig i fag inden for handel, økonomi, sprog og internationale forhold 3 år HF– Højere Forberedelseseksamen Hvis du har gået i 10.klasse og kan arbejde selvstændigt Hvis du gerne vil fordybe dig i kulturelle, humanistiske, natur- og samfundsvidenskabelige forhold 2 år

10 Gymnasiale udd. obligatoriske fag - på mindste niveau:
STX– Studenter eksamen ● Dansk A ● Historie A ● 2.fremmedsprog A/B ● Engelsk B ● Idræt C ● Religion C ● Oldtidskundskab C ● Matematik C* ● Fysik C* ● Samfundsfag C ● Kunstnerisk fag C + 2 af følgende fag ● Kemi C* ● Biologi C* ● Naturgeografi C* * Et af disse fag skal hæves til B HHX – Højere handelseksamen ● Dansk A ● Engelsk A ● 2.fremmedsprog A/B ● Virksomhedsøkonomi B ● Afsætning B ● International økonomi B ● Samtidshistorie B ● Matematik C ● Samfundsfag C ● Erhvervsret C HTX – Højere teknisk eksamen ● Dansk A ● Teknik A ● Engelsk B ● Fysik B ● Kemi B ● Matematik B ● Teknologi B ● Biologi C ● Kommunikation/IT C ● Samfundsfag C ● Teknologihistorie C A-niveau svarer til 3 års undervisning B-niveau svarer til 2 års undervisning C-niveau svarer til 1 års undervisning Minimum 4 A-fag, max 5 HTX: 3 A-fag

11 Den 2-årige HF efter 10. kl. Højere forberedelses-eksamen Dansk A
Engelsk B Historie B Samfundsfag C Religion C Matematik C Idræt C Kunstnerisk fag C Biologi C Geografi C Kemi C En sammenlagt naturvidenskabelig eksamen: biologi, geografi og kemi En sammenlagt samfundsvidenskabelig eksamen: historie, samfundsfag og religion Minimum 2 A-niveaufag

12 Retskrav optagelse på en ungdomsuddannelse
Generelt Aflægge 9. klasse-prøven Går man i 10. kl.: også 10. klasse-prøven Ansøge lige efter 9./10. klasse Rettidigt færdiggøre ansøgning/ uddannelsesplan: Være vurderet uddannelsesparat Særligt Erhvervsuddannelser: Gennemsnit på 02 i henholdsvis dansk og matematik ved 9./ 10.klasse-prøven De gymnasiale uddannelser: Have modtaget 2-4 års prøveforberedende undervisning i fransk/ tysk Pt. forhandles om et evt. gennemsnit for optagelse HF: Have afsluttet 10. klasseprøven i dansk, matematik og engelsk

13 Parathedsvurdering 8. klasse 9. klasse
1.december 9. klasse 1.december Foretages af skolen, hvorefter UU revurderer senest 15. januar Løbende opfølgning på de ikke-parate elever Vurderingen kan ændre sig fra 8. til 9.klasse Kan efterprøves på ungdomsuddannelsen

14 Uddannelsesparat i 8.klasse
Faglige forudsætninger: Mindst 4,0 i gennemsnit i standpunktskarakter Personlige forudsætninger: Motivation - for uddannelse og lyst til læring Selvstændighed – at tage initiativ i opgaveløsninger Ansvarlighed – at være forberedt til timerne Mødestabilitet - møde til tiden og have lavt fravær Valgparat - til det forestående valg Sociale forudsætninger: Samarbejdsevne - at kunne løse opgaver sammen med andre, overholde fælles aftaler og bidrage positivt til fællesskabet Respekt - at udvise forståelse for andre mennesker Tolerance - at kunne samarbejde med mennesker, der er forskellige fra en selv

15 Vejledningsaktiviteter i 8. klasse
Uddannelsesmesse: Scor Fremtiden Introduktionskurser på 2 forskellige ungdomsuddannelser i 4 dage: dage Kollektiv vejledning. Vejleder besøger klassen: Om uddannelsessystemet Uddannelsesparathed Påbegynde uddannelsesplan eVejledning og Klassepraktik (op til den enkelte skole) Uddannelsesparathedsvurdering, senest 1.dec. Forældreinformation (forældremøde eller uddannelsesaften) Opfølgning på ikke-parate elever: fx individuel praktik og samtaler, evt. i gruppe

16 Vejledningsaktiviteter i 9. klasse
Besøgsdage, Åbent Hus, Orienteringsaftener i 10.klasse og på ungdomsuddannelser Kollektiv vejledning. Vejleder besøger klassen: Om uddannelsessystemet Uddannelsesparathed Ansøgningsprocedure på Færdiggøre uddannelsesplan eVejledning og Klassepraktik (op til den enkelte skole) Uddannelsesaften Uddannelsesparathedsvurdering, senest 1.dec. Forældremøde - om ansøgning/ uddannelsesplan på Opfølgning på ikke-parate elever: fx individuel praktik, brobygning, hjælp til ansøgning og samtaler, evt. i gruppe

17 eVejledning og www.ug.dk
Forældre spiller en vigtig rolle i barnets uddannelsesvalg. Benyt derfor Særlig vejledning til forældre - råd og inspiration Information om alle uddannelser Hjælp til ansøgning eVejledning: Få svar på spørgsmål og bliv vejledt via chat, mail, telefon og sms - alle dage og aftener

18 Andre vigtige links Information om alle efterskoler Efterskolernes dag, sidste søndag i september. Information om ungdomsuddannelser i Region Hovedstaden UU-Nords hjemmeside


Download ppt "Vejledning, Ungdomsuddannelser & 10.klasse"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google