Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Indsæt billede Format: H19,05 x 25,4 cm Klik på billedeindsættelses- ikonet, find billede >Indsæt Naboretlige gener i forbindelse med tunnelarbejde i Nørrebroparken.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Indsæt billede Format: H19,05 x 25,4 cm Klik på billedeindsættelses- ikonet, find billede >Indsæt Naboretlige gener i forbindelse med tunnelarbejde i Nørrebroparken."— Præsentationens transcript:

1 Indsæt billede Format: H19,05 x 25,4 cm Klik på billedeindsættelses- ikonet, find billede >Indsæt Naboretlige gener i forbindelse med tunnelarbejde i Nørrebroparken 17. juni 2014 CITYRINGEN

2 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Fjern bullets Klik på Bullet-knappen i Top-menuen Deltagere fra Metroselskabet Christine Hammer, enhedschef for arealer, rettigheder og ledninger William Rosengaard, tunnel- og skaktingeniør Jens Ulrik Jensen, miljø- og myndighedskoordinator Jesper Jørgensen, rådgiver, landinspektør Casper Haugaard, rådgiver, landinspektør Hanne Mølbeck, advokat Ekspropriationsforretning 17. juni 2014

3 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Fjern bullets Klik på Bullet-knappen i Top-menuen Program Gennemgang af aktiviteter på tunnnelarbejdspladsen i perioden fra 12. juli 2013 til projektets afslutning. Gennemgang af aktiviteter på pladsen en normal dag. Gennemgang af støjmålinger. Støjmodel. Ekspropriationsforretning 17. juni 2014

4 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Fjern bullets Klik på Bullet-knappen i Top-menuen Ekspropriationsforretning 17. juni 2014

5 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Fjern bullets Klik på Bullet-knappen i Top-menuen Ekspropriationsforretning 17. juni 2014 Portalkraner Ophejsning af muck Muckpits

6 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Fjern bullets Klik på Bullet-knappen i Top-menuen Ekspropriationsforretning 17. juni 2014 Indkørsel Læssezone muck til lastbil

7 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Fjern bullets Klik på Bullet-knappen i Top-menuen Ekspropriationsforretning 17. juni 2014 Portalkran til tunnelelementer Kørsel af tunnelelementer

8 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Fjern bullets Klik på Bullet-knappen i Top-menuen Ekspropriationsforretning 17. juni 2014 Betonpumpe Indkørsel af betonkanon Aflæsningspunkt for kavernestøbning

9 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Fjern bullets Klik på Bullet-knappen i Top-menuen Ekspropriationsforretning 17. juni 2014

10 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Fjern bullets Klik på Bullet-knappen i Top-menuen Ekspropriationsforretning 17. juni 2014

11 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Fjern bullets Klik på Bullet-knappen i Top-menuen Ekspropriationsforretning 17. juni 2014

12 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Fjern bullets Klik på Bullet-knappen i Top-menuen Ekspropriationsforretning 17. juni 2014

13 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Fjern bullets Klik på Bullet-knappen i Top-menuen Ekspropriationsforretning 17. juni 2014

14 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Fjern bullets Klik på Bullet-knappen i Top-menuen Ekspropriationsforretning 17. juni 2014

15 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Fjern bullets Klik på Bullet-knappen i Top-menuen Ekspropriationsforretning 17. juni 2014

16 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Fjern bullets Klik på Bullet-knappen i Top-menuen Ekspropriationsforretning 17. juni 2014

17 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Fjern bullets Klik på Bullet-knappen i Top-menuen Ekspropriationsforretning 17. juni 2014

18 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Fjern bullets Klik på Bullet-knappen i Top-menuen Ekspropriationsforretning 17. juni 2014

19 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Fjern bullets Klik på Bullet-knappen i Top-menuen Ekspropriationsforretning 17. juni 2014

20 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Fjern bullets Klik på Bullet-knappen i Top-menuen Ekspropriationsforretning 17. juni 2014

21 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Fjern bullets Klik på Bullet-knappen i Top-menuen Ekspropriationsforretning 17. juni 2014

22 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Fjern bullets Klik på Bullet-knappen i Top-menuen Ekspropriationsforretning 17. juni 2014

23 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Fjern bullets Klik på Bullet-knappen i Top-menuen Ekspropriationsforretning 17. juni 2014

24 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Fjern bullets Klik på Bullet-knappen i Top-menuen Gennemgang af støjmålinger Ekspropriationsforretning 17. juni 2014 Metroselskabets entreprenør (CMT) moniterer støjen med 3 mikrofoner placeret på facader omkring byggepladsen. Metroselskabet har indsamlet støjmålinger fra 13. juli 2013 frem til 10. juni 2014. (Den tredje mikrofon på Krogerupgade 65 var først i drift fra 11. november 2013) De indsamlede målinger dækker tidsrummene udenfor almindelig arbejdstid, dvs. 18.00-7.00 på hverdage og samtlige timer på lørdage og søndage.

25 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Fjern bullets Klik på Bullet-knappen i Top-menuen Gennemgang af støjmålinger Midlingstider Hverdage – 18.00-22.00 den mest støjende time – 22.00-07.00 den mest støjende halve time Lørdage – 7.00-14.00 støjen midles over hele tidsrummet. – 14.00-18.00 støjen midles over hele tidsrummet. NB: Af praktiske årsager er den højeste af de to ovenstående værdier benyttet i denne afrapportering. – 18.00-22.00 den mest støjende time – 22.00-07.00 den mest støjende halve time Søndage – 7.00-18.00 de mest støjende 8 timer – 18.00-22.00 den mest støjende time – 22.00-07.00 den mest støjende halve time Ekspropriationsforretning 17. juni 2014

26 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Fjern bullets Klik på Bullet-knappen i Top-menuen Gennemgang af støjmålinger Ekspropriationsforretning 17. juni 2014 DELTA Akustik er ved at gennemgå støjmålingerne på samtlige byggepladser og komme med eventuelle forslag til forbedringer i forhold til de nye regler. DELTA’s foreløbige arbejde har været præsenteret på et borgermøde 11. juni 2014. De foretagne undersøgelser og observationer viser, at CMT’s målesystem overordnet giver et retvisende billede af støjen fra byggepladserne. Generelt medfører baggrundsstøjen fra hovedsageligt biltrafikken, at der måles for høje støjniveauer. Placeringerne af mikrofonerne kan forbedres, men dette vil ikke ændre måleresultaterne væsentligt.

27 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Fjern bullets Klik på Bullet-knappen i Top-menuen Mikrofonplaceringer Ekspropriationsforretning 17. juni 2014 Hillerødgade 12 Nordbanegade 26 Krogerupgade 65

28 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Fjern bullets Klik på Bullet-knappen i Top-menuen Gennemgang af støjmålinger Gennemsnit af samtlige støjmålinger i hele perioden fra 13. juli 2013 til 5. juni 2014 Tallene er hverken korrigerede for baggrundsstøj eller anden støj som ikke kommer fra pladsen. Ekspropriationsforretning 17. juni 2014 NordbanegadeHillerødgadeKrogerupgade Hverdage 18-2255,160,758,5 Hverdage 22-0755,360,557,3 Weekend 7-1853,859,657,9 Weekend 18-2253,760,157,2 Weekend 22-753,261,357,7 Gennemsnit54,260,557,7

29 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Fjern bullets Klik på Bullet-knappen i Top-menuen Gennemgang af støjmålinger Grontmij databehandler støjmålingerne, optegner støjkurverne og beregner gennemsnitsstøjen i de mest belastede tidsrum: Metroselskabet modtager støjkurverne og kvalificerer støjmålingerne. Dette gøres ved at gennemgå eventuelle spidser i og overskridelser. Ikke alle spidsværdier skyldes byggeriet. F.eks. kendes fra Nørrebroparken flere hændelser, som er årsag til højere målinger, uden at entreprenøren har overskredet sine støjgrænser. Det kan være: – Overskridelser på Hillerødgade fra kl 6.00-7.00 ”Byen vågner” og kødannelse mod Nørrebrogade. – Udrykninger, motorcykler mv. på Hillerødgade – Afhentning af renovation på Nordbanegade tirsdag morgen – Overskridelser i juleferien – Almindelig trafikstøj på Hillerødgade, som ligger på omkring 60 dB(A) Støjkurverne sammenlignes. Er der kun overskridelse på én ud af 3 mikrofoner indikerer dette, at overskridelsen skyldes udefrakommende støj. Ekspropriationsforretning 17. juni 2014

30 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Fjern bullets Klik på Bullet-knappen i Top-menuen Støjmodel for tunnelfasen Ekspropriationsforretning 17. juni 2014


Download ppt "Indsæt billede Format: H19,05 x 25,4 cm Klik på billedeindsættelses- ikonet, find billede >Indsæt Naboretlige gener i forbindelse med tunnelarbejde i Nørrebroparken."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google